تحقیق درباره اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

تحقیق درباره اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

تحقیق درباره اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

استاندارد روش اندازه ‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

  1 ـ هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

  2 ـ دامنه كاربرد

 اين استاندارد جهت اندازه ‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

  3 ـ نمونه ‏برداري

 طبق استانداردهاي روش نمونه ‏برداري در مواد غذائي عمل شود .

  4 ـ روش كار

 4-1- اندازه‏گيري اوره به طريق اسپكتروفتومتري

 4-1-1- وسايل مورد نياز

 ـ اسپكتروفتومتر با حداكثر باند 2/4 در طول موج 420nm با سلهاي يك سانتيمتري

 

 4-1-2- معرفها و مواد مورد نياز :

 4-1-2-1- محلول پارادي متيل آمينوبنزالدئيد 1

 16 گرم پارادي متيل آمينو بنزالدئيد را در يك ليتر الكل و 100 ميلي‏ليتر اسيد كلريدريك حل نمائيد . اين محلول براي يك ماده پايدار مي‏ماند .

 4-1-2-2- اسيد استيك

 4-1-2-3- محلول استات روي : 22 گرم استات روي 2H2O 2(,OAC)Zn را در آب حل كرده و 3 ميلي‏ليتر اسيد استيك بآن اضافه نمائيد سپس آن را تا حجم 100 ميلي‏ليتر رقيق نمائيد .

 4-1-2-4- محلول فروسيانور پتاسيم : 10/6 گرم فروسيانور پتاسيم 6  3H2O(,CN) K2Fe را در آب حل كرده و به حجم 100 ميلي‏ليتر برسانيد .

 4-1-2-5- زغال اكتيو ـ (60 - G)

 4-1-2-6- محلول بافر فسفات با 7 = PH

 4-1-2-7- محلولهاي استاندارد اوره :

 الف : محلول استاندارد اوليه با غلظت 5ml/mg

 5 گرم اوره را با دقت يك ميلي‏گرم در آب حل كرده و سپس آن را تا حجم يك ليتر برسانيد .

و...