تحقیق درباره ایندکس

تحقیق درباره ایندکس

تحقیق درباره ایندکس

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ساختن يك پايگاه داده

درمحيط SQL Server، شما مي‌توانيد جداول ،نماها وديگر اشيا مربوط به يك سري از اطلاعات درون يك پايگاه داده راذخيره كنيد .بنابراين اولين قدم درپياده سازي يك برنامه كاربردي اطلاعاتي ،ساختن پايگاه داده آن است كه روش انجام اين كار رادراين قسمت ياد خواهيد گرفت .

براي يك پايگاه داده منطقي ،SQL Server دوفايل مي‌سازد: يكي براي اشياءويكي براي ثبت تراكنشهاي انجام شده .

ساختن يك پايگاه داده جديد

براي انجام اين كار مي توانيد روي پوشه Data bases راست كليك كرده ودستور NEWdata base را ازمنوي زمينه انتخاب كنيد .ولي ساده تر اين است كه ازويزارد creat data base استفاده نماييد .

براي ساختن يك پايگاه داده جديد

1- پوشه DataBase را بازكنيد SQL Server ليستي ازتمام پايگاههاي داده موجود رادرمنطقه جزئيات نمايش ميدهد.

2- دكمه Wizard موجودبرروي نوار ابزار Enterprise Manager را كليك كنيد .SQL Server كادر محاوره اي Select Wizard رانمايش مي دهد .

3- آيتم CreatDatabase Wizard رااز قسمت Data base انتخاب نموده ودكمه ok راكليك كنيد .اولين صفحه اين ويزارد توسط SQLservver ظاهرمي شود .

4- دكمه Next را كليك كنيد اين ويزارد صفحه اي رانمايش ميدهد كه درآن نام ومحل ذخيره پايگاه داده جديد از شما درخواست مي شود .

5- درفيلد Database Name عبارت مورد نظرراتايپ كنيد .

6- براي تغييردادن محل ذخيره فايل اين پايگاه داده دكمه Brows راكليك كنيد يك كادرمحاوره اي براي تعيين محل جديد ظاهرمي شود .

7- پوشه SQL 2000 step by step راانتخاب نموده ودكمه ok راكليك كنيد .اين ويزارد محل ذخيره فايل رابه آدرس انتخاب شده تغيير مي دهد .

8- براي تغيير محل ذخيره فايل ثبت تراكش ها روي دومين دكمه Browse كليك كنيد مانند مرحله قبل پوشه SQL 2000 step by step راانتخاب كنيد .

9- سپس دكمه ok را كليك كنيد .

10- دكمه Next را كليك كنيد دراين صفحه ويزارد نام واندازه اوليه فايل پايگاه داده را از شما درخواست مي كند .

11- دكمه Next راكليك كنيد درصفحه بعد مي توانيد تعيين نماييد كه آيا حجم فايل داده به طوراتوماتيك زياد شود يا خير .براي اين قسمت تنظيمات پيش فرض راقبول كنيد .

12- دكمه Next راكليك كنيد دراين صفحه ،ويزارد نام واندازه اوليه فايل ثبت تراكشها را مي پرسد .مقدار پيش فرض راقبول كنيد .

13- دكمه Next را كليك كنيد درصفحه نهايي ويزارد انتخابهاي شما نمايش داده مي شوند .

14- دكمه Finish را كليك كنيد اين ويزارد فايلهاي مربوطه را ساخته وسپس ازشما سوال ميكند كه آيا مي خواهيد براي اين پايگاه داده يك برنامه نگه داري تعريف كنيد ؟

15- دكمه NO را كليك كنيد .

 

تنظيم ويژگيهاي پايگاه داده

هنگامي كه با استفاده از ويزارد Creat Database يك پايگاه داده مي سازيد خصوصيات يا ويژگيهاي آن پايگاه داده را مشخص مي كنيد.مثل نام ومحل ذخيره فايلهاي آن پس از اين كه پايگاه داده ساخته شد براي تغييردادن ويژگيهاي آن ميتوانيد ازكادرمحاوره اي Database Properties استفاده كنيد .

و....