تحقیق درباره برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

تحقیق درباره برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

تحقیق درباره برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

به دنبال تصميم دولت آفريقاي جنوبي مبني بر خصوصي‌سازي و تجديد ساختار صنعت برق (توليد) در اين كشور مطالعاتي درخصوص برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در توليد برق توسط سازمان رگولاتور ملي انرژي (National Energy Regulate) NER صورت گرفت. طرح اوليه اين پروژه كه هدف اصلي آن دستيابي به شبكه توليد برق با قابليت مي‌باشد در اوايل سال 2002 تعريف شده و تاكنون دو گزارش از روند پيشرفت مطالعات  در سال‌هاي 2002 و 2004 به چاپ رسيده است. (NIRP2 و NIRP1)

در اين قسمت سعي شده است تا مختصري از اهداف اصلي، فرض‌‌هاي اوليه در طراحي استراتژي از نتايج و دستاوردهاي پروژه آورده شود. شايد در نگاه اول وارد شدن به جزئيات خروجي اين پروژه غيرضروري به‌نظر مي‌رسد اما بررسي اين نتايج و نوع خروجي‌ها قابليت‌هاي پروژه‌ي مذكور را روشن مي‌سازد.

هدف اصلي از اجرا پروژه برنامه‌ريزي هماهنگ در كشور آفريقاي جنوبي دست‌يابي به يك برنامه‌ريزي بلندمدت و با كم‌ترين هزينه در تأمين برق مصرفي كشور مي‌باشد. به‌طوري‌كه اين برنامه‌ريزي توليد با سياست‌هاي اقتصادي، محيط زيستي، اجتماعي و قوانين صنعت برق كشور همخواني لازم را داشته باشد.

مراحل اصلي اين پروژه به‌ صورت زير تعريف شده است:

  • برآورد وضعيت كنوني صنعت برق كشور
  • پيش‌بيني مصرف برق و تقاضا در افق برنامه‌ريزي
  • يافتن كليه راه‌حل‌هاي موجود در بخش توليد و مصرف برق به‌منظور تأمين برق مصرفي با حداقل هزينه
  • تعيين ميزان هماهنگي هريك از راه‌حل‌هاي پيشنهاد شده با سياست‌هاي موجود كشور در زمينه‌هاي مرتبط و ارائه بهترين تركيب از بين راه‌حل‌هاي برتر
  • ارزيابي ميزان ريسك موجود در برنامه‌ريزي هماهنگ صورت گرفته با توجه به عدم قطعيت‌هاي موجود در مسائلي مثل ميزان رشد بار، وضعيت واحدهاي توليدي، شرايط جوي و ....
  • تحليل تبعات مالي، محيط زيستي و اجتماعي برنامه‌هاي مطرح شده
  • انتخاب بهترين برنامه‌ريزي

افق زماني اين برنامه‌ريزي 20 ساله از سال 2003 تا پايان 2022 مي‌باشد.

موقعيت استراتژيك و فرضيات اوليه‌ي پروژه

هدف از انجام اين پروژه همان‌طور كه گفته شد يافتن را‌ه‌حل بهينه از نظر قيمت براي تأمين برق مورد نياز كشور آفريقاي‌ جنوبي و يك افق بلندمدت مي‌باشد. اين بررسي مستقل از ساختار فعلي صنعت برق صورت گرفته و تنها شرايط اوليه و قيود دائمي شبكه مدنظر گرفته شده است.

در اين مدل مبادلات برق بين آفريقاي جنوبي و ساير كشورهاي همسايه تحت قراردادهاي واردات و صادرات در نظر گرفته شده است. نتايج اين مطالعات به عنوان منابع اطلاعاتي توليد در پروژه‌هاي مطالعاتي بعدي مثل تعيين موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت توليد برق كشور استفاده خواهد شد.

و...