تحقیق درباره پمپ های جابجایی مثبت

تحقیق درباره پمپ های جابجایی مثبت

تحقیق درباره پمپ های جابجایی مثبت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

پمپ های جابجایی مثبت :

شبکه چرخان و پمپ های دنده داخلی هر دو در دسته پمپ های جابجایی مثبت طبقه بندی می شوند . هر دو نوع این پمپ ها از طریق اندازه متغیر و محفظه چرخان جهت تامین سوخت  و مکش آنها از طریق تغییر در حجم عمل می کنند . هنگامی که حجم به بیشترین مقدار خود می رسد دریچه تامین سوخت بسته شده و دریچه تخلیه باز می شود . سپس سوخت تحت فشار با فشار بالا به سمت بیرون تخلیه می گردد و حجم محفظه کاهش می یابد . محفظه های پمپ توسط یک صفحه مدور عمل می کنند . نیروی گریز از مرکز و فشار سوخت باعث تخلیه سریع و پر فشار سوخت در مسیر خود می گردد . نیروی گریز از مرکز مابین صفحه مدور و مسیر آن باعث افزایش ثابتی در حجم می گردد . پمپ دنده داخلی شامل یک دنده محرک می باشد که در مقابل ییک حلقه گریز از مرکز حرکت می کند . این دنده  حلقه ای دارای یک دنده بیشتر از دنده محرک می باشد . هنگامی که این دنده شروع به چرخش می کند محفظه ای متغیر ما بین دندانه ها ایجاد می گردد . پمپ های شبکه مدور چهت ایجاد فشار سوخت بیشتر از 600 کیلو پاسکال بکار می روند در حالیکه پمپ های دنده داخلی جهت ایجاد فشار بیشتر از 300 کیتو پاسکال بکار برده می شوند .

پمپ های هیدرکینتیک :

پمپ های محیطی و کانات جانبی جزو پمپ های هیدرکینتیک  طبقه بندی می شوند . در این پمپ ها یک وسیله پیش برنده ( ایمپلر ) ذراتسوخت را شتاب داده و از این طریق قبل از اینکه سوخت را بداخل مانیفولد هدایت کند آنها را پر فشار می کند . پمپ های محیطی و کانالجانبی از لحاظ تعداد تیغه های بزرگتر و شکل آنها با یکدیگر تفاوت دارند . ( هم چنین از لحاظ  قرار گیری و موقعیت نیز با یکدیگر تفاوت هایی دارند. ) بهر حال پمپ های محیطی تنها قادر به ایجاد فشار در محدوده 300 کیلو پاسکال می باشند و از این طر یق سوختی دائمی و بدون نوسان را تامین خواهند کرد . این عامل سبب ایجاد صدای کمتری در حین کارکرد این نوع پمپ ها گردیده ئ بازار مناسبی را در جهت نصب بر روی خودروها فراهم می نماید . پمپ های کانال جانبی تنها قادر به تولید فشار بالاتر از 100 کیلو پاسکال می باشند

یکی از مهمترین استفاده های این پمپ ها بعنوان یک پمپ تقویت کننده در سیستمهایی می باشد که از پمپ های نوع داخل خط سوخت رسانی استفاده می کنند . از دیگر موارد کاربرد این نوع پمپ ها بعنوان مرحته اول از پمپ های دو مرحله ای نوع داخل باک که حساس مشکلات استارت  و نیز در سیستمهای انژکتوری پاشش تک نقطه ای می باشد  .

و....