پاورپوینت،مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن،140 اسلاید،pptx


این پاورپوینت در مورد مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن در 140اسلاید و شامل مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن؛مدیریت خلاقیت،مدیریت سازمانی،خلاقیت،ارزیابی خلاقیت،اهمیت خلاقیت در سازمان ،تعریف خلاقیت،عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت ، و منابع می باشد...نشانگان سازمان رو به افولنشانگان خلاقیت گریزیمدیریت خلاقیت در سازماناهمیت خلاقیت در سازمان فرایند حل مسئلهعلل كمرنگ شدن اصول اخلاقی در سازمانهتعریف خلاقیتابزارهاى خلاقیت تشریح 39 ویژگی ماتریس تناقض  یورش فكرى نوشتارىسنجش خلاقیت عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت كاهش تفكر منفیچگونگی پروراندن ایده‌هاچشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضای چشم انداز و ماموریت سازمانی تنفس نمی كنند؛ فقدان همترازی استراتژیك؛ افراد نمی دانند كه سازمان به كجا می رود و هدف آن

ادامه مطلب  
پاورپوینت،مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن،140 اسلاید،pptx


این پاورپوینت در مورد مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن در 140اسلاید و شامل مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن؛مدیریت خلاقیت،مدیریت سازمانی،خلاقیت،ارزیابی خلاقیت،اهمیت خلاقیت در سازمان ،تعریف خلاقیت،عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت ، و منابع می باشد...نشانگان سازمان رو به افولنشانگان خلاقیت گریزیمدیریت خلاقیت در سازماناهمیت خلاقیت در سازمان فرایند حل مسئلهعلل كمرنگ شدن اصول اخلاقی در سازمانهتعریف خلاقیتابزارهاى خلاقیت تشریح 39 ویژگی ماتریس تناقض  یورش فكرى نوشتارىسنجش خلاقیت عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت كاهش تفكر منفیچگونگی پروراندن ایده‌هاچشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضای چشم انداز و ماموریت سازمانی تنفس نمی كنند؛ فقدان همترازی استراتژیك؛ افراد نمی دانند كه سازمان به كجا می رود و هدف آن

ادامه مطلب  
پاورپوینت،مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن،140 اسلاید،pptx


این پاورپوینت در مورد مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن در 140اسلاید و شامل مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن؛مدیریت خلاقیت،مدیریت سازمانی،خلاقیت،ارزیابی خلاقیت،اهمیت خلاقیت در سازمان ،تعریف خلاقیت،عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت ، و منابع می باشد...نشانگان سازمان رو به افولنشانگان خلاقیت گریزیمدیریت خلاقیت در سازماناهمیت خلاقیت در سازمان فرایند حل مسئلهعلل كمرنگ شدن اصول اخلاقی در سازمانهتعریف خلاقیتابزارهاى خلاقیت تشریح 39 ویژگی ماتریس تناقض  یورش فكرى نوشتارىسنجش خلاقیت عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت كاهش تفكر منفیچگونگی پروراندن ایده‌هاچشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضای چشم انداز و ماموریت سازمانی تنفس نمی كنند؛ فقدان همترازی استراتژیك؛ افراد نمی دانند كه سازمان به كجا می رود و هدف آن

ادامه مطلب  
پاورپوینت،مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن،140 اسلاید،pptx


این پاورپوینت در مورد مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن در 140اسلاید و شامل مدیریت خلاقیت در سازمانها واهميت آن؛مدیریت خلاقیت،مدیریت سازمانی،خلاقیت،ارزیابی خلاقیت،اهمیت خلاقیت در سازمان ،تعریف خلاقیت،عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت ، و منابع می باشد...نشانگان سازمان رو به افولنشانگان خلاقیت گریزیمدیریت خلاقیت در سازماناهمیت خلاقیت در سازمان فرایند حل مسئلهعلل كمرنگ شدن اصول اخلاقی در سازمانهتعریف خلاقیتابزارهاى خلاقیت تشریح 39 ویژگی ماتریس تناقض  یورش فكرى نوشتارىسنجش خلاقیت عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت كاهش تفكر منفیچگونگی پروراندن ایده‌هاچشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضای چشم انداز و ماموریت سازمانی تنفس نمی كنند؛ فقدان همترازی استراتژیك؛ افراد نمی دانند كه سازمان به كجا می رود و هدف آن

ادامه مطلب  
پاورپوینت در مورد پس مانده (زباله)واهميت آن


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:38 اسلاید برخی از اسلایدها:¡پس مانده (زباله) به موادزائد جامدی گفته می شود كه عمدتاً به واسطه فعالیت انسان در بخش های مختلف كشاورزی، صنعتی ، شهری ، خدماتی ، درمانی و.. تولید می شوند .

ادامه مطلب  
تحقیق درمورد ازدواج


    به نام خدا مشخصات فایلفرمت:wordقابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد صفحات : 27 صفحهمقدمه:نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:الف- زن گرفتنب-زناشویی کردنج-عقد ازدواجودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شون

ادامه مطلب  
پاورپوینت متغیرها - 10 اسلاید


پاورپوینت متغیرها پاورپوینت متغیرها پاورپوینت متغیرها پاورپوینت متغیرها اهداف   :                                             متغیر واهميت شناسایی آن چیست ؟ انواع متغیر ها كدام است ؟مقیاس اندازه گیری متغیرها وانواع آن چیست ؟ضوابط گزینش متغیر كدام است ؟تعریف عملیاتی متغیرها چیست ؟ با متغیرها ی مخدوش كننده چه باید كرد ؟ پاورپوینت متغیرها  جمع آوری اطلاعات دریك مطالعه در حقیقت اندازه‌گیری وثبت حالات یا مقادیرمختلف متغیرهای آن مطالعه است. 2. متغیر ابزار ونیروی انسانی وبه عبارتی

ادامه مطلب  
تحقیق درباره حوادث


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه:امروزه حوادث مشكل عمده سلامتی عمومی در سرتاسر جهان بشمار می روند. وتوسعه روزافزون صنعت و استفاده از انواع انرژی های موجود در طبیعت وپیچیدگی تكنولوژیكی صنایع علیرغم پیشرفت ورفاهی كه برای انسانها به ارمغان آورده موجب افزایش تعاملات صنعتی وحوادث ناشی از كار وبیماریهای حرفه ای گردیده است واین تعاملات وحوادث سرمایه مهم نیروی انسانی وسرمایه مادی را در معرض تهدید قرار داده است . همچنین هزینه های ناشی از حوادث نیز ، اقتصاد ملی كشورها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است ، به طوری كه هزینه های مراقبت های درم

ادامه مطلب  
تحقیق درباره پول و ارز بانکداری


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:17  قسمتی از متن فایل دانلودی:تعریف واهميت بانك در اقتصادكلمه بانك از واژه ایتالیایی به معنی نیمكت مشتق شده است. از آنجایی كه صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمكت عملیات صرافی را انجام می  دادند، وبعد  ها نیز مؤسساتی كه اینگونه معاملات را انجام می دادند، به نام بانك معروف گردیدند.راجع به بانك تعاریف مختلفی شده است كه بعضی از این تعاریف، بانك ها را نظیر بازرگانی می دانند كه عمل اصلی آن وام گرفتن ووام دادن پول می باشد همانطوریكه بازرگانان با خرید كالا وفروش كالا به قیمت بالاتر سود می بردند، بانك ها نیز با قبول س

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بررسی شرایط اقلیمی، جغرافیای کالبدی استان اردبیل


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:17  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه : استان اردبیل درمنطقه ای سردسیر و درشمالغربی فلات ایران با وسعت 5/17952كیلومترمربع یك درصد مساحت كل كشور را تشكیل میدهد. این استان بخشی ازفلات مثلثی شكل ایران درشرق فلات آذربایجان واقع میباشد كه حدود3 /2 آن دارای بافت كوهستانی با اختلاف ارتفاع زیاد بوده و بقیه رامناطق هموار و پست تشكیل داده است . مرتفع ترین نقطه استان ،قله سبلان باارتفاع تقریبی 4811 میباشد.  اقلیم استان اردبیل بطور عمده به چهارعامل ارتفاع ، عرض جغرافیایی ، منابع آبی و توده ها

ادامه مطلب  
دانلودپروژه تحقیقاتی بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلا


نام فایل : پروژه تحقیقاتی بررسی والدین ومسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلافرمت : .docتعداد صفحه/اسلاید : 82حجم : 24 مگابایتفصل اولمقدمه :پژوهش وكنجكاوی از تمایلات طبیعی بشر است ومیل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری دركلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر كسانی است كه زندگی خود را وقف جامعه بشری كرده ومی كند. توسعه وپیشرفت كشورهای غربی حاصل میزان اهمیتی است كه این كشورها به تحقیق وپژوهش قائل هستند. در این دیار روح علمی همان شناختن ودر یافتن عمیق روشها وشیوه هایی بوده است كه بشر برای پیش بردن علم بكار بسته است. این امر نه تنها از نادانی وسرگردانیهای آنها كاسته بلكه موجب شده است كه در برآورد حوادث دقیق تر و مسئدل‌تر ودر انجام امور مجهز تر ودر

ادامه مطلب  
دانلودبررسی تأثیر یارانه‌های دولت بر قیمت كالاهای وارداتی پروژه روش تحقیق 75 ص


نام فایل : بررسی تأثیر یارانه‌های دولت بر قیمت كالاهای وارداتی پروژه روش تحقیق 75 صفرمت : .docتعداد صفحه/اسلاید : 70حجم : 1 مگابایتپیشگفتار:یكی از سیاستهای اقتصادی رایج در كشورهای روبه توسعه و حتی كشورهای توسعه یافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادی حاكم، پرداخت یارانه به برخی كالاها و خدمات است.یارانه یك سیاست صرفاً اقتصادی نیست زیرا كه دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه ی سرایت و تعداد كالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها افزایش داشته است،یارانه یك مالیات غیر مستقیم منفی است كه وجهه ی دولت را نزد مصرف كنندگان و به ویژه مصرف كنن

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; پاورپوینت علفهای هرزوكنترل ان د رشرایط دیم 22 (2)


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 22 اسلایدبسم الله الرحمن الرحیم عنوان پروژه: علفهای هرزوكنترل ان د رشرایط دیم استاد راهنما:جناب اقای مهندس علیمحمدیارائه دهنده: مهتاب رمضا نی فهرست مطالب زمان مبارزهپیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعهنحوه مبارزه شیمیایی وفیزیكیفهرست منابع مقدمه: تعریف علف هرزویژگیهای خاص علف هرزطبقه بندی علف هرزراههای انتشارو هجوم علف هرزنحوه خسارتمبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها تعریف علف هرزومشخصات واهميت ان معمولاًد وتعریف برای علف هرز وجوددارد: علفهای هرز به عنوان گیاهانی هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلی خود میرویند ودرتعریف دیگرعلفهای هرزرابه عنوان گیاهانی كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفی میكنند.طبق تعریف اول: بین علفهای هرزواقعی و گ

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره كارت امتیاز متوازن (BSC)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 22 اسلایدقسمتی از متن .ppt :كارت امتیاز متوازن (BSC)مفاهیم وتعاریف :استراتژی:  استراتژی به زبان ساده مشخص كننده این است كه به چه می خواهید برسید وچگونه می خواهید به آن برسیدبرنامه ریزی استراتژیك : فرایند مستمر ونظام مندی است كه اعضاء سازمان را كمك می كند تا : درتعیین اهدافی كه به آینده مربوط می شود هرچه بهتر تصمیم گیری كندچگونگی رسیدن به این اهداف را مشخص كند ومیزان حصول به این نتایج را مشخص كندبه زبان ساده برنامه ریزی استراتژیك به شما این اطمینان را می دهد كه راهی كه در پیش گرفته اید به همان جایی منتهی شود كه می خواهید به آن برسیدمدیریت استراتژیك :ه

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; بررسی علائم و عامل و اپیدمیولوژی بیماری بلایت باكتریایی در گیاه پنبه


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 29 اسلایدبررسی علائم و عامل و اپیدمیولوژی بیماری بلایت باكتریایی در گیاه پنبه تاریخچه و مناطق انتشار بیماری : بلایت باكتریای پنبه یكی از مهمترین عوامل خسارتزای پنبه می باشد وتقریباً در تمامی مناطق پنبه خیز دنیا وجود دارد و از بیماریهای مهم پنبه در كشورهای هند ، پاكستان ، چین ،جنوب شرقی آسیا ،آمریكای جنوبی،استرالیا ، اروپا ، آفریقا ، تاجیكستان ، تركمنستان ، آذربایجان وازبكستان می باشد .این بیماری برای اولین بار در دنیا در سال 1891توسط ژرژ آتکینسون از آلاباما گزارش شده است، كه او ابتدا این بیماری را زنگ سیاه و سپس لكه زاویه ای برگ پنبه نامگذاری كرد . در ایران این بیماری در سال 1338 توسط دفتری از تالخونچه اصفهان گزا

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع کلیات محیط زیست


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 88 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کلیات محیط زیستتعریف محیط زیستمحیط زیست به تمامی محیطی اطلاق می شود كه انسان بطور مستقیم وغیرمستقیم به آن وابسته است وزندگی و فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد. محیط زیست اصلی انسان را لایه نازكی از سطح كره زمین، مشتمل بر پوشش خاكی و هوا تشكیل می دهد. این لایه حیات آفرین را بیوسفر یا زیستكره می نامند.اهداف سازمان حفاظت محیط زیستتحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامیپیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیستارزیابی ظرفیت قابل تحمل در جهت بهره وری معقول از منابع محیط زیست و متناسب با توسعه پایدارتدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطینظارت مستمر ب

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; علفهای هرزوكنترل آن در شرایط کشت دیم


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 21 اسلایدعلفهای هرزوكنترل آن در شرایط کشت دیم فهرست مطالب زمان مبارزهپیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعهنحوه مبارزه شیمیایی وفیزیكیفهرست منابع مقدمه: تعریف علف هرزویژگیهای خاص علف هرزطبقه بندی علف هرزراههای انتشارو هجوم علف هرزنحوه خسارتمبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها تعریف علف هرزومشخصات واهميت ان معمولاًد وتعریف برای علف هرز وجوددارد: علفهای هرز به عنوان گیاهانی هستند كه به طورناخواسته خارج ازمكان اصلی خود میرویند ودرتعریف دیگرعلفهای هرزرابه عنوان گیاهانی كه كاربردشان هنوز شناخته نشده است معرفی میكنند.طبق تعریف اول: بین علفهای هرزواقعی و گیاهانی كه تنها مزاحمتهای اتفاقی به وجود می اورند تفاوت چندانی وجود ندارد. مثلاً اگردر مزرعه سویا گیاه ذرت پید

ادامه مطلب  
پاورپوینت در زمینه متغیرها - 10 اسلاید


پاورپوینت در زمینه متغیرها  - 10 اسلایدپاورپوینت در زمینه متغیرها  - 10 اسلایدپاورپوینت در زمینه متغیرها  - 10 اسلایدپاورپوینت در زمینه متغیرها  - 10 اسلایدپاورپوینت در زمینه متغیرها  - 10 اسلایدپاورپوینت در زمینه متغیرها  - 10 اسلاید این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:اهداف   :                                             متغیر واهميت شناسایی آن چیست ؟ انواع متغیر ها كدام است ؟مقیاس اندازه گیری متغیرها وانو

ادامه مطلب  
پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت کاربردهای بودجه بندی نوین می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.     فهرستکاربردهای بودجه بندی نوینشناخت نامه ارائه كننده مباحث سمینارجایگاه بودجه در سیستم حسابداری مدیریت ضرورت واهميت بودجه بندی درشركتها وسازمانهاتحلیل حساسیت دربودجه بندیگزارشگری عملكردبودجه وسنجش مسئولیتبودجه بندی برمبنای عملكرد (بودجه عملیاتی)نقدبودجه بندی سنتی شیوه های نوین بودجه بندیسازوكارهای یهره برداری مطلوب ازنظام بودجه بندیمعرفی مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه تصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی
‏با تأكید بر ‏«‏مهاجران افغانی در ایران‏»
‏ 
‏چكیده
‏        ‏ سالیان درازی است كه مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای كشورمان سكونت دارند. هیچ استانی نیست كه ساكنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده كه حتی در صورت بازگشت مهاجران به كشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی كه از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله نگاهی اجمالی به اهمیت اجتماعی ورزش 15 ص


برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
نگاهی اجمالی به اهمیت اجتماعی ورزش 15 ص
پسوند : word (..doc) - صفحه : 15
بخشی از فایل :
 
‏1
‏نگاهی اجمالی به اهمیت اجتماعی ورزش
‏حركت وجنبش از ویژگیهای حیات انسان ودارای انگیزه وریشه ای درسرشت اووعاملی برای رشد وسلامت ونشاط اوست‏.‏ انسان نیازمند به حركت وناگزیراز حركت است‏،‏ منع انسان از حركت نه تنها موجب توقف رشد بلكه سبب افسردگی‏،‏ بروز رفتارناهنجارواز دست رفتن شورونشاط زندگی وی‏ می‏‌‏گردد‏.‏ نیاز انسان به حركت وفعالیت درطول حیات تاریخی او همواره با كسب تجارب وكشف روشهای جدید برای رفع آن همراه بوده است‏.‏ تربیت بدنی وورزش درطول تاریخ زندگی انسان به شیوه های گوناگونی متجلی شده است‏.‏ تربیت بدنی وورزش درطول تاریخ زندگی انسان به شیوه های گوناگون

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی


برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی
پسوند : word (..doc) - صفحه : 29
بخشی از فایل :
 
‏ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی
‏با تأكید بر ‏«‏مهاجران افغانی در ایران‏»
‏ 
‏چكیده
‏        ‏ سالیان درازی است كه مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای كشورمان سكونت دارند. هیچ استانی نیست كه ساكنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده كه حتی در صورت بازگشت مهاجران به كشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی كه از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایرانیان ( بویژه زنان

ادامه مطلب  
دانلود مقاله خط


(#filename#)دانلود مقاله خط 20 ص ,خط 20 ص,دانلود دانلود مقاله خط 20 ص ,خط,20,صبازدید کننده گرامی امروز یک مقاله کامل از شرح (#filename#) برای شما اماده کرده ایم .خلاصله و مقدمه ای از این مقاله در زیر اماده است که شما میتوانید ان رو مطالعه فرمایید و در صورت تمایل انرا با مبلغ بسیار ناچیزی تهیه کنید.   ‏دبیری‏‌‏نژاد، بدیع‏‌‏الله. "یاقوت مستعصص و هنرخوشنویسی". دوره9، ش106 (مرداد50): 34-48‏، ‏تصویر. ‏خلاصه:‏آشنائی كوتاهی درباره خوشنویسی درایران واهميت آن، شرح حال و آثار "یاقوت ‏مستعصص" از بزرگان عهدالمستعصم بالله خلیفه عباسی (640-654 ه.)، معرفی بیست‏‌‏وشش ‏اثروی كه در كتابخانه‏‌‏ها وموزه‏‌‏ها ویا مجموعه‏‌‏های خصوصی موجود است.‏یاق

ادامه مطلب  
تحقیق درباره آلاینده های میکروبی


 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 13  مقدمه :                رشدآگاهیهای عمومی از قابلیت آلودگی آبهای زیرزمینی وسطحی ونیز افزایش تمایل به انجام فعالیتهای تفریحی درمحیطهای باز،در مناطقی كه تحت پوشش آب شرب سالم وبهداشتی قرارندارندمنجربه افزایش بهره گیری ازسیستم های ضدعفونی كننده آب گردیده است. بطور كلی چشمه ها وچاهها،دریاچه ها،رودخانه ها ودیگر منابع آب سطحی ،بعنوان منابع منحصربه فردآب برای گروههایی ازمردم بویژه روستائیان،چادر نشینان،مسافران وگردشگران مورداستفاده قرارمی گیرند. برخلاف سیستم های آب شهری، این منابع ممكن است تحت پوشش آزمایشات روتین وروزمره برای تشخیص آلودگیهای میك

ادامه مطلب  
پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی )


مشخصات فایلعنوان: راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی ) قالب بندی: وردتعداد صفحات: 24    قسمتی از طرح کارآفرینیفهرست مطالب  فصل اولمقدمه      ...................................................... 6خلاصه طرح  ................................................. 6فصل دوم تحلیل صنعت ................................................. 11فصل سوم شرح فعالیت کارآفرینانه ..................................... 16فصل چهارم بخش تولید .................................................... 19فصل پنجم بخش سازماندهی.............................................. 23فصل ششم بخش بازاریابی ............................................... 26فصل هفتم بخش ارز

ادامه مطلب  
پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی )


مشخصات فایلعنوان: راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی ) قالب بندی: وردتعداد صفحات: 24    قسمتی از طرح کارآفرینیفهرست مطالب  فصل اولمقدمه      ...................................................... 6خلاصه طرح  ................................................. 6فصل دوم تحلیل صنعت ................................................. 11فصل سوم شرح فعالیت کارآفرینانه ..................................... 16فصل چهارم بخش تولید .................................................... 19فصل پنجم بخش سازماندهی.............................................. 23فصل ششم بخش بازاریابی ............................................... 26فصل هفتم بخش ارز

ادامه مطلب  
پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی )


مشخصات فایلعنوان: راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی ) قالب بندی: وردتعداد صفحات: 24    قسمتی از طرح کارآفرینیفهرست مطالب  فصل اولمقدمه      ...................................................... 6خلاصه طرح  ................................................. 6فصل دوم تحلیل صنعت ................................................. 11فصل سوم شرح فعالیت کارآفرینانه ..................................... 16فصل چهارم بخش تولید .................................................... 19فصل پنجم بخش سازماندهی.............................................. 23فصل ششم بخش بازاریابی ............................................... 26فصل هفتم بخش ارز

ادامه مطلب  
پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی )


مشخصات فایلعنوان: راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی ) قالب بندی: وردتعداد صفحات: 24    قسمتی از طرح کارآفرینیفهرست مطالب  فصل اولمقدمه      ...................................................... 6خلاصه طرح  ................................................. 6فصل دوم تحلیل صنعت ................................................. 11فصل سوم شرح فعالیت کارآفرینانه ..................................... 16فصل چهارم بخش تولید .................................................... 19فصل پنجم بخش سازماندهی.............................................. 23فصل ششم بخش بازاریابی ............................................... 26فصل هفتم بخش ارز

ادامه مطلب  
پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی )


مشخصات فایلعنوان: راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی ) قالب بندی: وردتعداد صفحات: 24    قسمتی از طرح کارآفرینیفهرست مطالب  فصل اولمقدمه      ...................................................... 6خلاصه طرح  ................................................. 6فصل دوم تحلیل صنعت ................................................. 11فصل سوم شرح فعالیت کارآفرینانه ..................................... 16فصل چهارم بخش تولید .................................................... 19فصل پنجم بخش سازماندهی.............................................. 23فصل ششم بخش بازاریابی ............................................... 26فصل هفتم بخش ارز

ادامه مطلب  
پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی )


مشخصات فایلعنوان: راه اندازی یک ISP ( مرکز ارایه خدمات اینترنتی ) قالب بندی: وردتعداد صفحات: 24    قسمتی از طرح کارآفرینیفهرست مطالب  فصل اولمقدمه      ...................................................... 6خلاصه طرح  ................................................. 6فصل دوم تحلیل صنعت ................................................. 11فصل سوم شرح فعالیت کارآفرینانه ..................................... 16فصل چهارم بخش تولید .................................................... 19فصل پنجم بخش سازماندهی.............................................. 23فصل ششم بخش بازاریابی ............................................... 26فصل هفتم بخش ارز

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع متغیرها ( Variables )


   لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 11 اسلایدقسمتی از متن .pptمتغیرها ( Variables )اهداف   :                                             متغیر واهميت شناسایی آن چیست ؟ انواع متغیر ها كدام است ؟مقیاس اندازه گیری متغیرها وانواع آن چیست ؟ضوابط گزینش متغیر كدام است ؟تعریف عملیاتی متغیرها چیست ؟ با متغیرها ی مخدوش كننده چه باید كرد ؟متغیر به پدیده‌هایی اطلاق می‌شود كه&nbs

ادامه مطلب  
پاورپوینت متغیرها Variables -اسلاید 11


قسمتی از اسلایدها   اهداف   :                                             متغیر واهميت شناسایی آن چیست ؟ انواع متغیر ها كدام است ؟مقیاس اندازه گیری متغیرها وانواع آن چیست ؟ضوابط گزینش متغیر كدام است ؟تعریف عملیاتی متغیرها چیست ؟ با متغیرها ی مخدوش كننده چه باید كرد ؟ متغیر به پدیده‌هایی اطلاق می‌شود كه :1- حالات یا مقادیر مختلف بپذیرد.2- قابل سنجش یا اندازه‌گیری باشد.3- در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد. جمع آوری اطلاعات دریك مطالعه در حقیقت اندازه‌گیری وثبت حا

ادامه مطلب  
پاورپوینت متغیرها Variables -اسلاید 11


قسمتی از اسلایدها   اهداف   :                                             متغیر واهميت شناسایی آن چیست ؟ انواع متغیر ها كدام است ؟مقیاس اندازه گیری متغیرها وانواع آن چیست ؟ضوابط گزینش متغیر كدام است ؟تعریف عملیاتی متغیرها چیست ؟ با متغیرها ی مخدوش كننده چه باید كرد ؟ متغیر به پدیده‌هایی اطلاق می‌شود كه :1- حالات یا مقادیر مختلف بپذیرد.2- قابل سنجش یا اندازه‌گیری باشد.3- در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد. جمع آوری اطلاعات دریك مطالعه در حقیقت اندازه‌گیری وثبت حا

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره كارت امتیاز متوازن (BSC)


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 22 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     كارت امتیاز متوازن (BSC) مفاهیم وتعاریف : استراتژی:  استراتژی به زبان ساده مشخص كننده این است كه به چه می خواهید برسید وچگونه می خواهید به آن برسید برنامه ریزی استراتژیك :  فرایند مستمر ونظام مندی است كه اعضاء سازمان را كمك می كند تا : درتعیین اهدافی كه به آینده مربوط می شود هرچه بهتر تصمیم گیری كند چگونگی رسیدن به این اهداف را مشخص كند و میزان حصول به این نتایج را مشخص كند به زبان ساده برنامه ریزی استراتژیك به شما این اطمینان را می دهد كه راهی كه در پیش گرفته اید به همان جایی منتهی شود كه می خواهید به آن برسید مدیریت استراتژیك : هنر وعلم تدوین ، اج

ادامه مطلب  
پاورپوینت حسابداری منابع انسانی ( تعیین ارزش پولی)


پاورپوینت حسابداری منابع انسانی (تعیین ارزش پولی منابع انسانی)دید کلی : تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی مقدمه عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهميت ویژه ای پیدا نموده ومدیریت برسرمایه های انسانی و دانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. 

ادامه مطلب  
تحقیق درباره حسابداری منابع انسانی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه : عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهميت ویژه ای پیدا نموده ومدیریت برسرمایه های انسانی ودانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. لذا سرمایه انسانی تنها نهاده ای است كه میتواند ضمن تغییر خود ، سایر نهاده های تولید را تغییر داده یا تعدیل كند و مبنایی برای نو آوری فراهم سازد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد. در رویکردهای نوین مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی وکنترل به

ادامه مطلب  
سیرتکاملی نظریه های سازمان و مدیریت 39 ص ورد


اجتماع انسانی ازنخستین روزی که پدیدآمدبطورکامل باخواص روحی وفیزیکی همراه انسان روبه کمال بوده واست .اولین اجتماعی که دربین بشربوجودآمداجتماع خانوادگی بوده که براثرازداواج پیدا شده است. رفته رفته این اجتماعات گسترده ترشدتاجایی که نیازمندریاست گردید،لذااولین مباحث مدیریت به صورت ریاست فردمدیردرخانواده،رئیس خویشاوندان،رئیس قبیله،رئیس ملت ودیگرمظاهراجتماعی پدیدارمی شود.بدیهی است دربین یک عده،کسی مقدم می شودکه ازهمه قوی تر،شجاع ترومدبرترباشد.درروندتکامل این قدرت ازنظرتعدادفرزندان،میزان ثروت،علم واخلاق معیاربرتری قرارگرفت تاسرانجام ریاست به کسانی می رسدکه به فنون حکومت،سیاست واداره پیش ازدیگران آشناباشنددراین نوع اجتماعات به تدریج نوعی کنترل مالی،دفترداری وبایگانی که به روی سنگها وتابلوهای گلین نوشته می شودآغازگردید،اگرخواسته شود،م

ادامه مطلب  
پاورپوینت معاینات سلامت شغلی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 130 اسلایدبنام خدا معاینات سلامت شغلی معاینات سلامت شغلی مقدمه والزامات قانونیانواع معاینات سلامت شغلینحوه انجام معاینات سلامت شغلیبینایی سنجی،اسپیرومتری وادیومتری اخذتاریخچه ای از مواجهات شغلی ووظایف شغلی باید جزیی از شرح حال بیماران ومراجعه کنندگان باشدرامازینی پرسش از تاریخچه شغلی بیماران را به پزشکان تاکید میکرد مواجهات محیط سبب ایجاد بیماری شغلی یا تداخل در بیماری های غیر شغلی افراد میگرددعدم توجه به مواجهات شغلی سبب افزایش هزینه های تشخیصی ودرمان بیماران می گردد مقدمه واهميت معاینات سلامت شغلی مهمترین الزامات قانونی ماده 92 قانون کار:کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع آمار خسارت علفهای هرز در گندم


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 29 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آمار خسارت علفهای هرز در گندمعلف هرز چیست؟گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند. گندم و اهمیت آنکشت آسانمنبع غذایی اصلی انسان  توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف  مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشتتوانایی تولید عملکرد بالا عوامل مهم و تاثیر گذار در تولید گندم1

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع مدیریت علفهای هرز گندم


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 46 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مدیریت علفهای هرز گندمگندم واهميت آنکشت آسانمنبع غذایی اصلی انسانتوانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلفمهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشتتوانایی تولید عملکرد بالااجزای اصلی برای عملکرد گندمجمعیت گیاهیتعدادپنجهاندازه سنبلهتعداد دانه های موجود در سنبلچهوزن بذرعوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم1- واریته2- شرایط اقلیمی3- خاک4- نوع&

ادامه مطلب  
پاورپوینت سرمایه گذاری و بازارهای پولی و مالی


دانلود پاورپوینت با موضوع سرمایه گذاری و بازارهای پولی و مالی، در قالب pptx و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف سرمایه گذاریویژگی های سرمایه گذاریریسک سرمایه گذارینقدینگیاهداف سرمایه گذاریابزارهای سرمایه گذاریاوراق بهادار مشارکتیاوراق بهادار دولتی و موسسات دولتیاسناد مشتقهحساب های پس اندازاوراق قرضه تجاریقرارداد یا توافق بازخرید اوراق بهادارگواهی پذیرش بانکیانواع بازارهای مالی از لحاظ سررسید دارای مالیبازارهای مالی نقش واهميت بازارهای مالی در اقتصادسپرده گذاری در موسسات بانکیبازار پولخصوصیات بازار پول نهاد های فعال در بازار پولابزار های بازار پولبازار سرمایهنهادهای فعال در بازار سرمایهانواع بازار های سرمایه از لحاظ زمان عرضه دارایی مالی توضیحات:این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع" سرمایه گذاری و بازارهای پولی و مالی"

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; مراحل توسعه مدیریت


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 43 اسلایدعنوان ارائه : مراحل توسعۀ مدیریت ارائه دهنده : حسین قنبری زیر نظر استاد ارجمند : جناب آقای حاج میرزا تابستان 86 مقدمه پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند: ١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد. ۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی ﭙیچیده ای لازم بود. ۳- جامعۀ صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد. ۴- جامعۀ خدماتی. ۵- عصراطلاعات وارتباطات: بازارهای مجازی بوجود آمدند.مدیریت ح

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; مدیریت منابع انسانی (2)


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 43 اسلایدعنوان ارائه : مدیریت منابع انسانی ارائه دهندگان : امیر شادکام – مجید طحانی مقدم زیر نظر استاد ارجمند : جناب آقای عبداله آبادی تابستان 86 مقدمه پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند: ١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد. ۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی ﭙیچیده ای لازم بود. ۳- جامعۀ صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد. ۴- جامعۀ خدماتی. ۵- عصراطلاعات وارتباطات:

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان شناخت فرهنگ و مدیریت و روحیه جهادی - 10 اسلاید


پاورپوینت با عنوان شناخت فرهنگ و مدیریت و روحیه جهادیپاورپوینت با عنوان شناخت فرهنگ و مدیریت و روحیه جهادیپاورپوینت با عنوان شناخت فرهنگ و مدیریت و روحیه جهادیپاورپوینت با عنوان شناخت فرهنگ و مدیریت و روحیه جهادیپاورپوینت با عنوان شناخت فرهنگ و مدیریت و روحیه جهادیپاورپوینت با عنوان شناخت فرهنگ و مدیریت و روحیه جهادیhttp://russia.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:رهبریتوان‌ كاردسته‌ جمعی‌، مشاركتی‌، شورائی‌ واعتقاد به‌ عدم‌ تمركز درتصمیم‌ گیری‌ های‌ كلان‌سادگی‌ سازمانی‌، اعتماد به‌ همكاران‌ و مساعد نمودن‌ محیط‌ سازمان‌ برای‌ رشد

ادامه مطلب  
پااورپوینت آماده; پاورپوینت سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 29 اسلایدموضوعات درس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع کلیات وتاریخچه سیستماصول خرید عاقلانه(مدیریت خرید1)روشهای خرید(مدیریت خرید2)مدیریت مذاکرهجنبه های حقوقی قراردادهای خریدروش های پرداخت خرید خارجیشیوه های پرداخت الکترونیکیروش های انتقال کالا روش ها وشرایط بیمه ایارزونوسانات نرخ ارزدرتجارتتجارت متقابلاصول استانداردسریهای استاندارداصول وموازین گمرکی(ترخیص)اصطلاحات گمرکی الف : مدیریت خرید موضوعات درس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع اصول انبارداریطبقه بندی کالا درانبارکدگذاری وسیستم اطلاعاتی انباربارکدحفاظت وایمنی درانبارارزیابی موجودیهای انبارکنترل موجودیهای انبارطراحی وکنترل فرمها ونمونه هاتهیه مواد وقطعات یدکی ب : مدیریت انبارداری موضوعات د

ادامه مطلب  
نمونه گزارش کارآموزی


توضیحات:فایل ورد نمونه گزارش کارآموزی ، در حجم 21 صفحه آماده پرینت جهت آشنایی دانشجویان رشته عمران و ساختمان.بخشی از متن:مقدمهگزارش حاضر شرحی است مختصر در مورد فعالیتهایی که در دوره کاراموزی کرده ام و بر حسب مشاهدات عینی وتحقیق در مورد نازک کاری تنظیم شده استدر تنظیم این مطلب سعی شده است عاری از مطالب ساده و بیهوده باشد.با توجه به گزارشاتی که در فرمهای کاراموزی نوشته ام و استفاده از مصالح نوین در این پروژه ها بهتر دیدم در مورد این مصالح و استفاده از فن اوری های جدید در این پروژه توضیح مختصری داده و مطالب فراگرفته را بازگو کنم.اینجانب در کارگاه تعاونی مسکن سازمان قضایی نیروهای مسلح دوره کاراموزی را طئ نمودم وبا پیمانکار پروژه همکاری داشتم که دفتر فنی خود را در ساختمان برپا کرده و کارهای طراحی و تغییرات را همانجا انجام می دادند ومن نیز اندکی در طراحی

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسطین


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 83 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با فلسطینسُبحانَ الّذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا...اهمیت استراتژیک فلسطینمحل تلاقی سه قاره (آسیا، آفریقا واروپا)قداست دینی واهميت تاریخی نزد ادیان سماوی (اسلام، مسیحیت ویهود)پایگاه غرب صهیونیست جهت کنترل خاورمیانهدر طول تاریخ مورد کشمکش بوده ( در آینده هم)وقایع نگاری تاریخ فلسطین5000سال پیش مهاجرت اعراب کنعانی (یبوس) وایجاد اورسلیم3800سال پیش مهاجرت حضرت ابراهیم به کنعان3600سال پیش مهاجرت یعقوب و فرزندانش به مصر3050سال پیش فتح اور سلیم به دست طالوت3000سال پیش تشکیل حکومت حضرت داوود و

ادامه مطلب  
پاورپوینت شیمی در قرآن


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، شیمی در قرآنبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :اشاره به شیمی در قرآن:سوختن چوب و تولید آتش:درآیه80سوره یاسین خداوند به خاصیت آتش افروزی درختان سبز اشاره می کند. امروزه میدانیم گیاهان گاز کربنیک را از هوا وآب را از زمین جذب کرده وبه کمک انرژی نورانی خورشید طی عمل فتوسنتز در ابتدا ماه گلوکز آلی را ساخته واکسیژن آب در این فرایند آزاد میشود . و همچنین اگر تمام چوب ها و درختان بر وزش اثر باد وطوفان به هم بخورند آتش سوزی های وسیع و وحشتناک در جنگل ها رخ می دهد. در آیه 25حدید آمده است آهن (و دیگر فلزات ) راکه در آن سختی (برای جنگ و کارزار ) و هم منافع بسیار برای مردم است آفریدیم و امروزه میدانیم که آهن و آلیاژهای آن به مجموعه فلزات دیگر در زندگی انسان اهمیت دارد.  در آیات متعدد قرآن خداوند اهمیت دریا وآب را بیان میکند :(وه

ادامه مطلب  
پاورپوینت شیمی در قرآن


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، شیمی در قرآنبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : اگر نظری به آیات قرآن بیفکنیم می بینیم که در موارد گوناگون خداوند انسان ها را به سیر و گشت  گذار در جهان پیرامون خود فرا می خواند .بارها در قرآن آمده  در قرآن آمده استاشاره به شیمی در قرآن:سوختن چوب و تولید آتش:درآیه80سوره یاسین خداوند به خاصیت آتش افروزی درختان سبز اشاره می کند. امروزه میدانیم گیاهان گاز کربنیک را از هوا وآب را از زمین جذب کرده وبه کمک انرژی نورانی خورشید طی عمل فتوسنتز در ابتدا ماه گلوکز آلی را ساخته واکسیژن آب در این فرایند آزاد میشود . و همچنین اگر تمام چوب ها و درختان بر وزش اثر باد وطوفان به هم بخورند آتش سوزی های وسیع و وحشتناک در جنگل ها رخ می دهد. در آیه 25حدید آمده است آهن (و دیگر فلزات ) راکه در آن سختی (برای جنگ و کارزار ) و

ادامه مطلب  
پاورپوینت آمار خسارت علفهای هرز در گندم


دانلود پاورپوینت کشاورزی با عنوان، آمار خسارت علفهای هرز در گندم بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : علف هرز چیست؟گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند. فهرست مطالبعلف هرز چیست؟گندم واهميت آنعوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندمعلفهای هرز بسیار مهمخسارتهای علفهای هرزروشهای خسارت علفهای هرزخسارت علف هرزاثر تراکم علف هرز بر عملکرد گندمکاهش عملکرد گندم بوسیله ارزن وحشیاثر یولاف وحشی روی کاهش عملکرد گندمچرا کنترل علف هرز؟انواع روشها برای مدیریت علف هرزتاثیر واریته های گندم روی علف هرزاثر تر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >