دو فایل مفهوم ،تعریف و نظریه های کیفیت زندگي


فایل یکسرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :مقدمه ...................................................................................................................................................................................... 12تاریخچه مطالعات کیفیت زندگي .............................................................................................................................................12کیفیت زندگي ......................................................................................................................................................................... 13ویژگی های کیفیت زندگي ............................................................................................................................

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي پس از مرگ


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي پس از مرگبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :حالت روح روح پس از مفارقت از بدن جسمانی و عنصری ، كاملا" به بدن برزخی و قالب مثالی تعلق میگیرد . تفضیل مطلب این كه سنت الهی چنین است كه در جهان خلقت ، بین مراتب لطیف و ثقیل ، حد وسطی قرار داده شده است . این موجود وسطی ، نه از نظر لطافت و نازكی مثل مرتبه اول است و نه در سنگینی و كثافت چون مرتبه آخر . یك رو به بالا دارد و رویی به پایین و آن دو مرحله را به هم مرتبط می سازد . این مقطع وسط را (( برزخ )) می گویند . جهت روشن شدن موضوع به ذكر دو مثال می پردازیم : هر درختی را كه مشاهده می كنیم یك مرتبه از مرحله دانه به مرحله درخت بودن نرسیده است . اول ، حبه را می كارند ، رشد می كند و درخت می شود ، شاخ و برگ و گل می دهد و سپس از آن گل ، میوه پدید می آید . بین مرحله حبه و میوه وجود درخت

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي نامه وان گوگ


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان زندگي نامه وان گوگ،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : پیش گفتار بیش از هفتاد سال از مرگ و فغان وان گوگ میگذرد اما خاطره او هنوز در ما زنده است.«و نسان هلندی» - نامی كه خود بر خویشتن نهاده بود- كمترین قرابتی با آن ولگرد یا دهقانی كه در حالتی سرشار از جنون و جذبه دست به نقاشی می زد، همان تصویری كه در بسیاری از كتابها و فیلم ها از او به دست می دهند، نداشت. ونسان ، مهربان ، ملایم و گشاده دست بود، از بیماری هول انگیزی كه دردی جانكاه در مغز و تنش انداخته بود و هر چند گاه او را به موجودی دیگر، به موجودی عصبی و خشن بدل می كرد رنج می برد. در جستجوی شخصی خود در كشف حقیقت همچنین به كند و كاو در حقیقت مردم ساده زحمتكش، مطرود تباه شده نیز می پرداخت. دنیای او دنیای دهقانان برابانت، معدنكاران بوریناژ، سین روسی، مووه نقاش

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 3 دین و زندگي پایه دوازدهم: توحید و سبک زندگي


      نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 39 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس سوّم دین و زندگي دوازدهم توحید و سبک زندگي بازتاب توحید در زندگي دین و زندگي دوازدهم انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است متناسب با این اعتقاد یک زندگي توحیدی برای خود تنظیم خواهد نمود. هرچه ایمان قوی تر باشد تأثیر عملی آن در زندگي بیشتر و هرچه ضعیف تر باشد تأثیر آن کمتر خواهد بود. درس سوّم توحید و سبک زندگي بازتاب توحید در زندگي دین و زندگي دوازدهم کسی که بندة خداست و او را می پرستد جهت زندگي خود را خدا قرار می دهد. چنین انسانی در مسیر توحید گام برداشته و به توحید عملی رسیده است. درس سوّم توحید و سبک زندگي بازتاب توحید در زندگي دین و زندگي دوازدهم توحید عملی د

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 3 دین و زندگي پایه دوازدهم: توحید و سبک زندگي


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 39 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس سوّم دین و زندگي دوازدهم توحید و سبک زندگي بازتاب توحید در زندگي دین و زندگي دوازدهم انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است متناسب با این اعتقاد یک زندگي توحیدی برای خود تنظیم خواهد نمود. هرچه ایمان قوی تر باشد تأثیر عملی آن در زندگي بیشتر و هرچه ضعیف تر باشد تأثیر آن کمتر خواهد بود. درس سوّم توحید و سبک زندگي بازتاب توحید در زندگي دین و زندگي دوازدهم کسی که بندة خداست و او را می پرستد جهت زندگي خود را خدا قرار می دهد. چنین انسانی در مسیر توحید گام برداشته و به توحید عملی رسیده است. درس سوّم توحید و سبک زندگي بازتاب توحید در زندگي دین و زندگي دوازدهم توحید عملی دارای د

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 8 دین و زندگي پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگي امروز


      نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 81 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس هشتم دین و زندگي دوازدهم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز دین و زندگي دوازدهم قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیة نفس دانسته و میفرماید: درس هشتم احکام الهی در زندگ

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 8 دین و زندگي پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگي امروز


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 81 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس هشتم دین و زندگي دوازدهم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس هشتم احکام الهی در زندگي امروز دین و زندگي دوازدهم قرآن کریم، رمز سعادت و رستگاری ما را تزکیة نفس دانسته و میفرماید: درس هشتم احکام الهی در زندگي امرو

ادامه مطلب  
پاورپوینت اهمیت ازدواج در اسلام


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 60 اسلایدعنوان: اهمیت ازدواج در اسلام خاك خوشبخت سالها پیش از این زیر یك سنگ گوشه ای از زمین من فقط یك كمی خاك بودم همین یك كمی خاك كه دعایش پر زدن آن سوی پرده ی آسمان بود آرزویش همیشه دیدن آخرین قله ی كهكشان بود خاك هر شب دعا كرد از ته دل خدا را صدا كرد یك شب آخر دعایش اثر كرد یك فرشته تمام زمین را خبر كرد و خدا تكه ای خاك برداشت آسمان را در آن كاشت خاك را توی دستان خود ورز داد روح خدا را به او قرض داد خاك توی دست خدا نور شد پر گرفت از زمین دور شد راستی من همان خاك خوشبخت من همان نور هستم پس چرا گاهی اوقات این همه از خدا دور هستم؟ پیشگفتار ازدواج، یك نیاز فطری و ضرورت حیات اجتماعی و بستر آرامش و رشد و شكوفایی وجود انسان است. هر جوان ف

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس دوم دین و زندگي پایه دهم پر پرواز


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 43 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:دین و زندگي دهم درس دوم پر پرواز دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم پر پرواز درس دوم آیات درس دوم دین و زندگي دهم خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است.او برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند وبه هدف خ

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع کیفیت زندگي کاری در دنیای امروز


دانلود پاورپوینت با موضوع کیفیت زندگي کاری در دنیای امروز، در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ماهیت ومفاهیم  اساسی کیفیت زندگي کاریعوارض عدم تعادل در كار و زندگيتعادل کار وزندگي: مهمتریت انتظار شما از کارتان چیست؟تعریف کیفیت زندگي کاریشاخص های کیفیت زندگي کاریسازمان وکیفیت زندگي کاریشاخص های هشت گانه کیفیت زندگي کاری ازنظر ریچارد والتونعوامل موثر برکیفیت زندگي کاری از نظر دانشمندان مختلفابعاد کیفیت زندگي کاریفلسفه وجودی کیفیت زندگي کاریمفاهیم و معانی مختلف QWLچارچوب مفهومی کیفیت زندگي کاری سرمایه های انسانیآزمون کیفیت زندگي کاریاستراتژی های کیفیت زندگي کاریبرنامه های کیفیت زندگي کاریعوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگي کاری کارکنانکیفیت ضعیف زندگي کاریکیفیت زندگي کاری قویمولفه های كیفیت زندگي كاریمدل ار

ادامه مطلب  
پاورپوینت کیفیت زندگي کاری در دنیای امروز


دانلود پاورپوینت با موضوع کیفیت زندگي کاری در دنیای امروز، در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ماهیت ومفاهیم  اساسی کیفیت زندگي کاریعوارض عدم تعادل در كار و زندگيتعادل کار وزندگي: مهمتریت انتظار شما از کارتان چیست؟تعریف کیفیت زندگي کاریشاخص های کیفیت زندگي کاریسازمان وکیفیت زندگي کاریشاخص های هشت گانه کیفیت زندگي کاری ازنظر ریچارد والتونعوامل موثر برکیفیت زندگي کاری از نظر دانشمندان مختلفابعاد کیفیت زندگي کاریفلسفه وجودی کیفیت زندگي کاریمفاهیم و معانی مختلف QWLچارچوب مفهومی کیفیت زندگي کاری سرمایه های انسانیآزمون کیفیت زندگي کاریاستراتژی های کیفیت زندگي کاریبرنامه های کیفیت زندگي کاریعوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگي کاری کارکنانکیفیت ضعیف زندگي کاریکیفیت زندگي کاری قویمولفه های كیفیت زندگي كاریمدل ارزیابی كیف

ادامه مطلب  
پاورپوینت کیفیت زندگي کاری در دنیای امروز


دانلود پاورپوینت با موضوع کیفیت زندگي کاری در دنیای امروز، در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ماهیت ومفاهیم  اساسی کیفیت زندگي کاریعوارض عدم تعادل در كار و زندگيتعادل کار وزندگي: مهمتریت انتظار شما از کارتان چیست؟تعریف کیفیت زندگي کاریشاخص های کیفیت زندگي کاریسازمان وکیفیت زندگي کاریشاخص های هشت گانه کیفیت زندگي کاری ازنظر ریچارد والتونعوامل موثر برکیفیت زندگي کاری از نظر دانشمندان مختلفابعاد کیفیت زندگي کاریفلسفه وجودی کیفیت زندگي کاریمفاهیم و معانی مختلف QWLچارچوب مفهومی کیفیت زندگي کاری سرمایه های انسانیآزمون کیفیت زندگي کاریاستراتژی های کیفیت زندگي کاریبرنامه های کیفیت زندگي کاریعوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگي کاری کارکنانکیفیت ضعیف زندگي کاریکیفیت زندگي کاری قویمولفه های كیفیت زندگي كاریمدل ارزیابی كیف

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس چهارم دین و زندگي پایه دهم آیندهٔ روشن


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 47 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:دین و زندگي دهم درس چهارم آیندة روشن دین و زندگي دهم آیندة روشن درس چهارم آیات درس چهارم دین و زندگي دهم آیندة روشن درس چهارم آیات درس چهارم دین و زندگي دهم آیندة روشن درس چهارم آیات درس چهارم دین و زندگي دهم آیندة روشن درس چهارم آیات درس چهارم دین و زندگي دهم آیندة روشن درس چهارم آیات درس چهارم دین و زندگي دهم آیندة روشن درس چهارم آیات درس چهارم دین و زندگي دهم آیندة روشن درس چهارم آیات درس چهارم دین و زندگي دهم آیندة روشن درس چهارم آیات درس چهارم دین و زندگي دهم نگاهی کوتاه به زندگي روزمره انسانها نشان میدهد که انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی می کند جلوی خس

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس نهم دین و زندگي پایه دهم دوستی با خدا


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 38 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:دین و زندگي دهم درس نهم دوستی با خدا آیات درس نهم دین و زندگي دهم دوستی با خدا درس نهم آیات درس نهم دین و زندگي دهم دوستی با خدا درس نهم آیات درس نهم دین و زندگي دهم دوستی با خدا درس نهم آیات درس نهم دین و زندگي دهم دوستی با خدا درس نهم آیات درس نهم دین و زندگي دهم دوستی با خدا درس نهم محبت و دوستی سرچشمه بسیاری ازتصمیم ها و کارهای انسان است.به هر میزان که محبت شدیدترباشد، تاثیر آن نیز در زندگي عمیقتر و گسترده تر است. نقش محبّت دین و زندگي دهم دوستی با خدا درس نهم کسی که دوستدار ثروت است، سمت و سوی همه کارهای خود را رسیدن به ثروت قرار می دهد.کسی که شیفته مد است، دل مشغولی شب و روز او د

ادامه مطلب  
تحقیق درباره ازدواج و مسائل مربوط به آن


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:20  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمهارتباط زناشویی ماهیتا سرچشمه عمده ناخشنودی است. هیچ ارتباط دیگری مانند آن نمی تواند دوانسان بالغ را كه ممكن است شناخت بسیار كمی از یكدیگر داشته باشند، برای یك عمر به یكدیگر قفل كند، هر چند این واقعیت نیز وجود دارد كه این دو نفر از دو جنس مخالف هستند و برای یكدیگر زندگي می كنند، پس از مدتی یكی یا هر دوی آنها به این نتیجه می رسند كه تمایلی به ازدواج ندارند. دلیلشان هم این است كه نمی خواهیم خودمان را با این ارتباط تعهدآور، محدود كنیم.اما بسیاری از این زوجها نیز به یكدیگر علاقه من

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس پنجم دین و زندگي پایه دهم منزلگاه بعد


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 43 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: دین و زندگي دهم درس پنجم منزلگاهِ بَعد آیات درس پنجم دین و زندگي دهم منزلگاهِ بَعد درس پنجم آیات درس پنجم دین و زندگي دهم منزلگاهِ بَعد درس پنجم آیات درس پنجم دین و زندگي دهم منزلگاهِ بَعد درس پنجم آیات درس پنجم دین و زندگي دهم منزلگاهِ بَعد درس پنجم آیات درس پنجم دین و زندگي دهم منزلگاهِ بَعد درس پنجم آیات درس پنجم دین و زندگي دهم منزلگاهِ بَعد درس پنجم آیات درس پنجم دین و زندگي دهم منزلگاهِ بَعد درس پنجم قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ، به نام «برزخ» خبر میدهد.برزخ در لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است. عالم برزخ میان زندگي دنیایی و حیات اخروی قرار گرف

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي نامه تولد و کودکی پیامبر اسلام


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي نامه تولد و کودکی پیامبر اسلامبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :بیش از هزار و چهار صد سال پیش در روز 17 ربیع الاول ( برابر 25آوریل 570میلادی ) کودکی در شهر مکه چشم به جهان گشود. پدرش عبد الله در بازگشت از شام در شهر یثرب ( مدینه ) چشم از جهان فروبست و به دیدار کودکش ( محمد ) نایل نشد. زن عبد الله ، مادر " محمد " آمنه دختر وهب بن عبد مناف بود. برابر رسم خانواده های بزرگ مکه " آمنه " پسر عزیزش ، محمد را به دایه ای به نام حلیمه سپرد تا در بیابان گسترده و پاک و دور از آلودگیهای شهر پرورش یابد . " حلیمه " زن پاک سرشت مهربان به این کودک نازنین که قدمش در آن قبیله مایه خیر و برکت و افزونی شده بود ، دلبستگی زیادی پیدا کرده بود و لحظه ای از پرستاری او غفلت نمی کرد. کسی نمی دانست این کودک یتیم که دایه های دی

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در موردسبك زندگي یا سنت معاش


نام فایل : سبك زندگي یا سنت معاشفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 24حجم : 3 مگابایتسبك زندگي یا سنت معاشنظریه سبک زندگيرویکرد مفهومی جلسه چهارم مجموعه نشست های سیاستگذاری خانواده و زنان در ایران:رهبری چه فرمودند؟ اگر بخواهیم گفتمان رهبری در سخنرانی‌های استان خراسان شمالی را بیابیم، باید به سراغ غایت انقلاب یعنی «تمدن نوین اسلامی» برویم. برای تحقق و حركت بسوی آن، طبعاً دو امر لازم و ملزومند: 1) داشتن نقشه و الگوی كلان و ساختاری ناظر به پیشرفت و عدالت كه طبعاً ابزاریت دارد.2) تحول و تعالی در متن فرهنگ عمومی و آداب و احوال مردم كه رویكردی عاملیتی و كنشگرانه دارد و هدف می باشد. ایشان در تبیین ابعاد پیشرفت در نشست یکم اندیشه های راهبردی یکی از ابعاد چهارگانه پیشرفت مطلوب را بعد زندگي عنوان کردند که دغدغه ایشان را منکشف

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 6 دین و زندگي پایه دوازدهم: سنت های خداوند در زندگي


      نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 50 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس ششم دین و زندگي دوازدهم سنّت های خداوند در زندگي سنّت های الهی دین و زندگي دوازدهم قانون مندی اختصاص به پدیده های طبیعی ندارد و زندگي فردی و اجتماعی انسان ها را هم دربرمی گیرد. قرآن کریم از این قوانین با عنوان سنّت های الهی یاد کرده و مردم را به شناخت آنها، به خصوص سنّت های مربوط به زندگي انسان دعوت نموده است. درس ششم سنّت های خداوند در زندگي سنّت های الهی دین و زندگي دوازدهم برخی از سنّت های الهی عبارتند از: سنّت ابتلاء امداد عام الهی امداد خاص ( توفیق الهی) سبقت رحمت بر غضب املاء و استدراج تأثیر اعمال انسان در زندگي او درس ششم سنّت های خداوند در زندگي سنّت های الهی دین و

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 6 دین و زندگي پایه دوازدهم: سنت های خداوند در زندگي


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 50 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس ششم دین و زندگي دوازدهم سنّت های خداوند در زندگي سنّت های الهی دین و زندگي دوازدهم قانون مندی اختصاص به پدیده های طبیعی ندارد و زندگي فردی و اجتماعی انسان ها را هم دربرمی گیرد. قرآن کریم از این قوانین با عنوان سنّت های الهی یاد کرده و مردم را به شناخت آنها، به خصوص سنّت های مربوط به زندگي انسان دعوت نموده است. درس ششم سنّت های خداوند در زندگي سنّت های الهی دین و زندگي دوازدهم برخی از سنّت های الهی عبارتند از: سنّت ابتلاء امداد عام الهی امداد خاص ( توفیق الهی) سبقت رحمت بر غضب املاء و استدراج تأثیر اعمال انسان در زندگي او درس ششم سنّت های خداوند در زندگي سنّت های الهی دین و زندگي

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس هفتم دین و زندگي پایه دهم فرجام کار


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 50 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: خدا دین و زندگي دهم درس هفتم فرجام کار آیات درس هفتم دین و زندگي دهم فرجام کار درس هفتم آیات درس هفتم دین و زندگي دهم فرجام کار درس هفتم آیات درس هفتم دین و زندگي دهم فرجام کار درس هفتم آیات درس هفتم دین و زندگي دهم فرجام کار درس هفتم آیات درس هفتم دین و زندگي دهم فرجام کار درس هفتم آیات درس هفتم دین و زندگي دهم فرجام کار درس هفتم آیات درس هفتم دین و زندگي دهم فرجام کار درس هفتم آیات درس هفتم دین و زندگي دهم فرجام کار درس هفتم اینجا بهشت است! جایی که پس از پایان حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران را به سوی آن راهنمایی میکنند؛ بهشت آماده استقبال و پذیرایی از آنهاست و چون بهشتیان سر رسند،

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي حضرت محمد پیامبر اسلام


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي حضرت محمد پیامبر اسلامبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمهپرارزش ترین فرازهای تاریخ،صفحاتی است که از زندگانی مردان بزرگ بحث می کندآنها بزرگ بوده اندوآنچه مربوط به آنهاست ازجمله تاریخشان ،بزرگ وباعظمت است، درخشندگی خیره کننده ای دارد، تاآنجاکه بخواهیم آموزنده وپرمعنی واسرارآمیزاست . آنهاشاهکارآفرینش وخلقتند،زندگي آنهاهم شاهکارتاریخ ،ومملوازحماسه های پرشورآفرینش است درمیان این مردان بزرگ تاریخ ،هیچ یک به اندازه محمدپیامبربزرگ اسلام (ص)زندگي پرموج،پرحادثه وپرانقلاب نداشته است. هیچ یک بااین سرعت درمحیط خود،وسپس درتمام جهان ،چنین نفوذعمیقی نکرده است .هیچ یک ازآنهاازمیان چنان جامعه ای منحط وعقب افتاده ،تمدنی آنچنان عالی وشکوهمندبه وجودنیاورده ،این حقیقت است که تاریخ نویسان شرق وغرب به آن معترفند. مطالعه

ادامه مطلب  
تحقیق درباره ورزش برای زندگي


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فایل دانلودی:ورزش برای زندگيدكتر فرزانه تركان- ورزش را به عنوان «هرگونه فعالیت یا تجربه كه باعث احساس لذت و نشاط می شود» تعریف می كند. افراد به دلایل مختلف و در سطح متنوعی از رقابت، در ورزش شركت می كنند. انگیزه فرد نسبت به ورزش كردن ممكن است به میزان وسیعی بین آن كه ورزشكار تفریحی است و آن كه ورزشكار حرفه ای است، تفاوت كند. البته، فواید بالقوه مشاركت در ورزش می تواندبه مراتب از نتایج كوتاه مدت آن مانند برنده شدن در مسابقه، فراتر رود. جدا از میزان درگیری فرد در ورزش، بق

ادامه مطلب  
اوقات فراغت در شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغتبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :فصل اول :مقدمه افزایش امكانات مادی، كاهش زمان كار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی كه فرد با فقدان و یا كمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگي ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است كه بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه كشاورزی به 12 سال در جامعه صنعتی و حتی 19 سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یك نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید. تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگي ، در پرورش انسان و رشد و شكوفایی شخصیت وی

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس هشتم دین و زندگي پایه دهم آهنگ سفر


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 34 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: دین و زندگي دهم درس هشتم آهنگِ سفر آیات درس هشتم دین و زندگي دهم آهنگِ سفر درس هشتم آیات درس هشتم دین و زندگي دهم آهنگِ سفر درس هشتم آیات درس هشتم دین و زندگي دهم آهنگِ سفر درس هشتم آیات درس هشتم دین و زندگي دهم آهنگِ سفر درس هشتم آیات درس هشتم دین و زندگي دهم آهنگِ سفر درس هشتم آیات درس هشتم دین و زندگي دهم آهنگِ سفر درس هشتم آیات درس هشتم دین و زندگي دهم آهنگِ سفر درس هشتم آیات درس هشتم دین و زندگي دهم آهنگِ سفر درس هشتم هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا و رسیدن به مقام قرب اوست.برای گام گذاشتن درمسیربندگی واطاعت خدا و همچنین برای ثابت قدم ماندن در این راه، شایسته است اقدامات زی

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي نامه حضرت علی (ع)


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي نامه حضرت علی (ع)بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : زندگي نامه حضرت علی (ع):مقدمه تمام انسانها در زندگي خویش از فراز و نشیب برخوردارند و با مشکلات مختلفی مواجهند .افراد معمولا در برخورد با مشکل دچار ضعف و ناتوانی می گردند و سعی می کنند با کمک و راهنمایی درد آشنایان خود را از مهلکه نجات دهند و با یافتن " الگوها " در هر زمینه ای ، و سپس تبعیت از آن ، وظایف خویشتن را بخوبی انجام دهند و مشکلات و دردهای خویش را تسکین بخشند . یکی از این اسوه ها پیامبراکرم ( ص ) است که قرآن مجید هم این حضرت را ( 1 ) به همین نام معرفی می فرماید .بجز رسول خدا ( ص ) اگر به دنبال " الگوی " دیگر و جانشین برای آن حضرت باشیم ، به پیشوای بزرگی همچون مولای متقیان حضرت علی ( ع ) خواهیم رسید ، و چه زیباست که برای پذیرش اخلاق و رفتار حسنه ای

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي امام علی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي امام علیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :كدام آیه عظمت مولی را بهتر می شناساند؟(یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك فان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمك من الناس)مهمتر از همه است زیرا خداوند می فرماید ای پیغمبر آنچه بسوی تو فرود آمده به مردم برسان كه اگر نكردی وظیفه رسالتش را انجام نداده ای و خداوند ترا از مردم نگهداری می كند. و چنین تهدید عجیبی كه اگر پیغمبر دستوری را تبلیغ نكند اصلا به وظیفه پیغمبری عمل نكرده و مثل این است كه هیچ یك از عقاید و احكام را ابلاغ نفرموده باشد، در سراسر قرآن نظیر ندارد آنهم در حجه الوداع كه اصول دین از توحید و نبوت و معاد و فروع آن تماما بمردم تبلیغ شده و سالهای است كه بتمام دستورات و احكام از نماز ورزه عمل شده و خمس و زكوه پرداخته و مناسب حج را با پیغمبر انجام داده اند. غزوات بدر و خندق و

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي پیامبر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي پیامبربخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : دوران شیرخوارگی وکودکی پیامبر (ص)، دوران نوجوانی، سفر به سوی شام ودیدار با دانشمند مسیحی، پیمان جوانمردان ، مختصری از زندگي و خصائل نیکوی حضرت خدیجه (س) -بانوی گرامی اسلام- و ازدواج پیامبر(ص) با ایشان ، ماجرای نصب حجرالاسود و در آخر فرازهائی از خصوصیات اخلاقی رسول خدا (ص) در دوران جوانی .باشد که با مطالعه این مقاله با پیامبر اسلام (ص) بیشتر آشنا شده و بتوانیم که در راه ایشان قدم برداریم . دوران شیرخوارگی وکودکی پیامبر(ص):گویند پیامبر (ص) فقط سه روز – یا به نقلی هفت روز- از مادر گرامیشان حضرت آمنه (س) شیر خورده اند و پس از آن طبق رسم بزرگان عرب برای ایشان دایه انتخاب کردند.در تاریخ این دایه ها را دوتن گفته اند که به ترتیب زیر می باشند : 1- ثُوُیبِه َاسلَمیه ؛که مدتی به پ

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 10 دین و زندگي پایه دوازدهم: تمدن جدید و مسئولیت ما


      نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 93 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس دهم دین و زندگي دوازدهم تمدّن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 10 دین و زندگي پایه دوازدهم: تمدن جدید و مسئولیت ما


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 91 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس دهم دین و زندگي دوازدهم تمدّن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس دهم تمدن جدید و مسئولیت ما قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازده

ادامه مطلب  
تحقیق مروری بر زندگي پیامبر و حضرت زهرا


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مروری بر زندگي پیامبر و حضرت زهرابخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : پیشگفتار:بی گمان انقلاب اسلامی ایران، بزرگ ترین و عمیق ترین انقلاب ارزشی، فکری و دینی در عصر حاضر است.بنیانگذار این نظام مقدس، حضرت امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه ) ، با رهبری های پیامبر گونه اش، اسلام را از انزوای سیاسی بیرون آورده، مسلمانان را بر قله عظمت و عزت نشاند و ابهت قدرت های استکباری را درهم شکست. از این رو ایران انقلابی به عنوان پایگاه اسلام ناب محمدی ( صلی الله علیه و آله ) در جهان شناخته شده و صدای دلنشین حق طلبی و آزادگی آن در دورترین نقاط جهان طنین افکنده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور ایفای رسالت عظیم خود، یعنی پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارتقاء و تعمیق این ارزش ها در میان اقشار جامعه

ادامه مطلب  
تحقیق تاریخچه ترجمه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخچه ترجمه،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمه بهتر است در همین مقدمه و قبل از هر صحبتی كلیه مواردی كه در طی تحقیق با آن برخورد كردم، ارائه دهم. اعم از مشكلات كاری، كمبود منابع و امكانات و ضیق وقت. طی تحقیق انجام شده از كتابخانه‌های آستان قدس رضوی، دانشكده ادبیات و كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی جهت كسب اطلاعات بازدید شد. موضوع مورد تحقیق نقد و بررسی آثار و كارهای «مترجم علی‌اكبر معصوم بیگی» بود. قبل از سر زدن به هر كتابخانه‌ای به سراغ اینترنت رفتم تا شاید وارد كتابخانه ملی شده و بتوانم نام كتاب و تعداد آن را كه توسط این مترجم انجام شده، بیابم. اما تنها دو اثر را پیدا كردم. پس از مشورت با دوستانم به سراغ كتابخانه دانشكده ادبیات رفتم، ولی متأسفانه هیچ همكاری با من نشد حتی از ورود ما به كتابخانه ج

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي نامه امام خمینی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان،  زندگي نامه امام خمینیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : در روز بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 میلادى) در شهرستان خمین از توابع استان مركزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله علیها, روح الـلـه المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاكدان طبیعت نهاد .او وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود كه نسل در نسل در كار هـدایـت مردم وكسب مـعارف الهى كـوشیـده انـد. پـدر بزرگـوار امام خمینـى مرحوم آیه الـله سید مصطفى مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الـلـه العظمـى میرزاى شیـرازى (رض), پـس از آنكه سالیانـى چنـد در نجف اشـرف علـوم و معارف اسلامـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نایل آمـده بـود بـه ایـران بازگشت و در خمـیـن ملجاء

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي نامه پیامبر در دوران تبلیغ اسلام


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي نامه پیامبر در دوران تبلیغ اسلامبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :بخش اول مرحله‏بندى تبلیغ وبهره‏بردارى از فرصت‏ها و موقعیت‏هازمان‏بندى مراحل مختلف دعوتمهم‏ترین شیوه در این محور، تعیین زمان دقیق فعالیت‏هاى تبلیغى بر اساس محاسبه شرایط و امكانات موجود است. پیامبر(ص) با الهام از آیات الهى، تبلیغ بى وقفه دین را باترتیب زمانى منطقى آغاز نمود و استمرار بخشید. در مورد مراحل اصلى دعوت پیامبر، میان سیره‏نویسان اندكى اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهى مثل طبرى و ابن هشام همان دومرحله مشهور دعوت نهانى و آشكار مكه را مطرح مى‏كنند و گروهى نظیر یعقوبى به سه‏مرحله معتقدند؛ یعنى مرحله انذار خویشاوندان را پیش از دعوت علنى، مرحله‏اى جدا دانسته‏اند(1)، كه با توجه به نزول دو

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي نامه امام حسین


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي نامه امام حسینبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمهپیامبر اكرم‏«صلى الله علیه وآله‏» در مورد حسین‏«علیه‏السلام‏» مى‏فرماید: "حسین سبط من الاسباط "; حسین امتى از امتهاست; یعنى ایشان امام حسین‏«علیه‏السلام‏» را فرد نمى‏داننى. وقتى امام حسن‏«علیه‏السلام‏» راه و چاره‏اى جز صلح نمى‏بیند - با وجود اینكه بارها به مردم گفته بودند: نیكوترین كارها نزد من شمشیر كشیدن در مقابل بنى امیه است، اما صلاح نمى‏بینم این كار را انجام دهم - عده‏اى از مسلمانها سرزنشش مى‏كنند كه تو ما را خوار و ذلیل كردى ؟ و آن مى‏شود كه شد. در واقعه كربلا نیز امت اسلامى در برابر حركت امام حسین «علیه‏السلام‏&r

ادامه مطلب  
تحقیق زندگي نامه جورج بوش


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، زندگي نامه جورج بوشبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :زندگي‌نامهجورج دبلیو بوش یکی از افراد برجستهٔ خانواده ثروتمند و بانفوذ بوش است؛ پدرش جرج هربرت واکر بوش، چهل و یکمین رییس‌جمهور آمریکا و هشت سال در پست معاون ریاست ‌جمهوری و ریاست آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا - سیا (CIA) بود. برادرش جب بوش تا سال 2006 فرماندار ایالت فلوریدا بوده و پدر‌بزرگش پرسکات بوش یک سناتور برجسته بوده‌است.او فرزند جرج هربرت واکر بوش و باربارا بوش است. او در نیو هیون در ایالت کنتیکت به‌دنیا آمد و به‌همراه سه برادر و تنها خواهرش (خواهر دیگرش در سه سالگی در سال ۱۹۵۸ مرده است) بزرگ شد. وی به‌مدت هفت سال در مدرسه «سن خوزه جونیور های» حضور پیدا کرد و بعدها به‌مدت دو سال در دبیرستان کینکاید (Kin

ادامه مطلب  
تحقیق هدف آفرینش


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، هدف آفرینشبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :«مقدمه»به یك معنا، پرسش از فلسفه و هدف حیات به هیچ وجه تازگی ندارد و از دورانهای قدیم در هر جامعه ای افراد فراوانی با اشكال گوناگون از موضوع مذبور پی‌جویی كرده اند و با عقاید و اعمالی كه از آن دوران به یادگار مانده است، پاسخ قانع كننده ای درباره آن موضوع فراهم آورده اند.به طور كلی می توان گفت در گذرگاه تاریخ، هر فرد هوشیاری كه در پهنه تلاقی خطوط ماده و حیات برای كمترین لحظات توانسته است «من» خود را از غوطه ور شدن در شادی و اندوه و كششهای ضروری حیات بالاتر بكشد و حیات را برای خود بر نهد، فوراً سوال از هدف و فلسفه زندگي برای او مطرح شده است.بنا به ملاحظات فوق سوال از فلسفه و هدف حیات از نظر تاریخی مساوی با تاریخ هوشیاری آدمیان است.پاسخهایی كه در دورانهای قدیم،

ادامه مطلب  
تحقیق تاریخ معماری


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تاریخ معماری،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : آدم‎ها به اندازه‎ای كه می‎اندیشند انسان هستند. «دكتر علی شریعتی»تحقیقی كه پیش روی شماست حاصل گرد‎آوری مطالبی از كتب و منابع مختلف در رابطة با هنر معماری، تاریخچه معماری و سبك‎های مربوط به معماری و تاثیر فرهنگ بر معماری می‎باشد. مطالب ارائه شده در تحقیق توسط گروهی از دانشجویان درس مبانی و شهرسازی رشته عمران دانشكدة فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در پاییز سال تحصیلی 83-82 جمع‎آوری شده است.امید است كه مجموعة گردآوری شده مورد استفاده و توجه دانشجویان و دانش‎پژوهان عزیز قرار گیرد.تعریف معماریبروس السوپ صاحبنظر در مورد معماری و تاریخ آن به بیان تعریف ساده‎ای از معماری می‎پردازد:معماری عبارت است از بنایی كه معنا و محتوا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله عزت نفس1


شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (عزت نفس1) را تهیه فرمایید.
نوع فایل : word (..doc) - شامل 145 صفحه
قسمتی از متن :
 
‏1
‏1
‏چكیده:
‏هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگي بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است.
‏فرضیات پژوهش عبارتند از:
‏گذراندن درس مهارت های زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد.
‏گذراندن درس مهارت های زندگي، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می‌شود.
‏گذراندن درس مهارت های زندگي، موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‌شود.
‏گذراندن درس مهارت های زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش می دهد.
‏گذراندن درس مهارت های زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش می دهد.
‏به همین منظور از بین 360 نفر دانش

ادامه مطلب  
دانلود مقاله تفكر و تعقل در زندگي


تفكر و تعقل در زندگي - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
8 صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
2
‏جایگاه تعقل در زندگي
‏در آموزه های دینی ما بیش از هر چیزی به مسئله تفكر و تعقل سفارش شده است : امام رضا (ع) می فرماید : عبادت روزه داشتن و نماز خواندن نیست ، همانا عبادت اندیشه كردن در امر خداست و در روایات دیگر یك ساعت فكر كردن با هفتاد سال عبادت برابر دانسته شده است .
‏با تمام این توصیه ها خیلی از مردم در مورد آنچه انجام می دهند فكر نمی كنند و به جایگاه تفكر و اندیشه در زندگي عادی و معنوی خود پی نبرده اند .
‏شاید یكی از دلایل عمده نبود فكر و اندیشه در امور زندگي ، سطحی نگری و خواسته های نفسانی می باشد .
‏از آنجا كه انسان موجودی عجول است و زودتر می خواهد به مطلوب برسد همین شتابزدگ

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 9 دین و زندگي پایه دوازدهم: پایه های استوار


      نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 47 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس نهم دین و زندگي دوازدهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار مقدّمه دین و زندگي دوازدهم از جمله برنامه های یک انسان مسلمان، مشارکت و تلاش او در ایجاد جامعه ای براساس معیارهای اسلامی است. از این رو، لازم

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس 9 دین و زندگي پایه دوازدهم: پایه های استوار


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 47 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:درس نهم دین و زندگي دوازدهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار قرائت و ترجمه دین و زندگي دوازدهم درس نهم پایه های استوار مقدّمه دین و زندگي دوازدهم از جمله برنامه های یک انسان مسلمان، مشارکت و تلاش او در ایجاد جامعه ای براساس معیارهای اسلامی است. از این رو، لازم است اب

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس سوم دین و زندگي پایه دهم پنجره ای به روشنایی


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 43 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: دین و زندگي دهم درس سوم پنجره ای به روشنایی پنجره ای به روشنایی دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم آیات درس سوم دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم آیات درس سوم دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم آیات درس سوم دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم آیات درس سوم دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم آیات درس سوم دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم آیات درس سوم دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم آیات درس سوم دین و زندگي دهم پنجره ای به روشنایی درس سوم آیات درس سوم دین و زندگي دهم

ادامه مطلب  
تحقیق آثار منفی طلاق بر روی فرزندان 41 ص ورد قابل ویرایش


 طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در زندگي زناشویی طلاق یعنی از هم پاشیده شدن زندگي یا از بین رفتن تعادل در زندگي و پدیدار شدن رنج و عذاب برای فرزندان. تبعات طلاق منحصربه خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می شود. امروز ما شاهد روند روبه رشد این معضل اجتماعی هستیم و خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است در معرض پیامدهای ناگوار پدیده طلاق قرار دارد.در این تحقیق سعی براین شده است نگاهی هرچند مختصر به این پدیده اجتماعی انداخته و در مورد برخی از آسیب های فردی و اجتماعی وارده از سوی آن به بحث و گفتگو بپردازیم  و با این امید که در آینده شاهد کاهش میزان طلاق و از هم پاشی کانون خانواده ها باشیم.        مقدمه:ضعف بنیه فرهنگی و عدم آگاهی و پایبندی به

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس اول دین و زندگي پایه یازدهم هدایت الهی


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 35 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس اول دین و زندگي یازدهم هدایت الهی قرائت دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی قرائت دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی قرائت دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی قرائت دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی قرائت دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی ترجمه دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی ترجمه دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی ترجمه دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی ترجمه دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی ترجمه دین و زندگي یازدهم درس اول هدایت الهی نیازهای برتر دین و زندگي یازدهم انسان همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دار

ادامه مطلب  
پاورپوینت درس دهم دین و زندگي پایه دهم یاری از نماز و روزه


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 45 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:دین و زندگي دهم درس دهم یاری از نماز و روزه نماز، ستون خیمه دین و نشانه وفاداری ما به عهد خویش با خداست.جامعه اسلامی و فرد مسلمان با نماز شناخته می شود.در جامعه و خانواده ای که نماز راه نیافته، گویا اسلام وارد نشده است.در کنارنماز، روزه قرار دارد. دین و زندگي دهم یاری از نماز و روزه درس دهم دو فایده نماز عبارتند از:یاد خدادوری از گناهمهمترین فایده روزه نیز عبارتست از: تقوا دین و زندگي دهم یاری از نماز و روزه درس دهم امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند:** مَثَل انسان های بی تقوا مثل سوارکارانی است که سوار بر اسب های چموش و سرکشی شده اند که لجام را پاره کرده و اختیار را از دست

ادامه مطلب  
پاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در زندگي بازتاب پل‌ها در زندگي - 15 اسلاید


پاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در زندگي  بازتاب پل‌ها در زندگي  - 15 اسلایدپاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در زندگي  بازتاب پل‌ها در زندگي  - 15 اسلایدپاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در زندگي  بازتاب پل‌ها در زندگي  - 15 اسلایدپاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در زندگي  بازتاب پل‌ها در زندگي  - 15 اسلایدپاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در زندگي  بازتاب پل‌ها در زندگي  - 15 اسلایدپاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در زندگي  بازتاب پل‌ها در زندگي  - 15 اسلایدپاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در زندگي  بازتاب پل‌ها در زندگي  - 15 اسلایدپاورپوینت در حیطه بازتاب پل‌ها در

ادامه مطلب  
پاورپوینت به روز مهارتهای زندگي - 33 اسلاید


پاورپوینت به روز مهارتهای زندگيپاورپوینت به روز مهارتهای زندگيپاورپوینت به روز مهارتهای زندگيپاورپوینت به روز مهارتهای زندگيپاورپوینت به روز مهارتهای زندگيپاورپوینت به روز مهارتهای زندگيhttp://failestoon.sellfile.ir/ده مهارت مهم زندگي عبارتند از1. مهارت خود آگاهی2. مهارت همدلی3. مهارت برقراری رابطه مؤثر4. مهارت روابط بین فردی سازگارانه5. مهارت تصمیم گیری6. مهارت حل مساله7-مهارت مقابله با هیجان های منفی8. مهارت مقابله با استرس9. مهارت تفكر خلاق10 . مهارت تفكر انتقادیخودآگاهی یعنی آگاهی یافتن و شناخت اجزای وجود خود . شناخت اجزایی مثل خصوصیات جسمانی ، احساسات ، افكار ،رفتار، اهداف و نقاط قوت و ضعف خود . به عبارت ساده تر، آگاهی از این كه از نظر جسمانی چه ویژگی هایی د ارید قدتانچقدره؟ وزنتان چقدره؟ رنگ چشمتان چه رنگی است؟ از نظر ع

ادامه مطلب  
تحقیق طرح درس تعلیمات اجتماعی پایه‌ی سوم ابتدایی (آشنایی دانش آموزان با زندگي مردم عشایر و شغل آنها.


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 31 صفحهطرح درس تعلیمات اجتماعی پایه‌ی سوم ابتدایی (آشنایی دانش آموزان با زندگي مردم عشایر و شغل آنها.)مشخصات كلینام درس: تعلیمات اجتماعی                                     موضوع درس: چادر نشین هاكلاس: سوم ابتدایی                                        

ادامه مطلب  
دانلود مقاله نقش محبت در زندگي خانوادگی 20ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏1
‏نقش محبت در زندگي خانوادگی
‏نظام هستی بر اساس مهر و محبت پروردگاربه انسان پدید آمده است اگر محبت نبود،نه طلوعی بود ونه غروبی. نه بهاری بود و شکفتن گلها و نه نغمه های شورانگیز بلبلان . نه کوهساری وجود داشت و نه آبشاری ، نه امواج غلطان دریاها به چشم می خورد و نه ستارگان در آسمانها چشمک می زدند .
‏اگر عشق و دلدادگی نبود شوریدگان به دنیا نمی آمدند و اشعار نغز و زیبا سروده نمی شد . اگر سوز و گداز دلدادگان نبود کوه بیستون شکافته نمی شد و ذوق و هنر هرگز تولد نمی یافت ، دیگر معلم شوریده دلی پیدا نمی شد و کلاسهای درس تعطیل می گردید .
‏دفتر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >