تحقیق مردم سالاری دینی از نگاه امام علی (ع)


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مردم سالاری دینی از نگاه امام علی (ع)بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمه: تلاش‌ این‌ نوشتار بر این‌ است‌ كه‌ طرح‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ را از نهج‌ البلاغه‌ امام‌ علی‌ (ع) عرضه‌ دارد. بنابراین‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ سعی‌ بر آن‌ بوده‌ با جواب‌ به‌ سوالات‌ ذیل‌ به‌ تبیین‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود:1- دمكراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ دینی‌ چیست؟2- مبانی‌ و اصول‌ دمكراسی‌ با مردم‌ سالاری‌ چیست؟3- نقاط‌ اختلاف‌ و اشتراك‌ مردم‌ سالاری‌ دینی‌ و غیر دینی‌ كدامند؟4- دیدگاه‌ امام‌ علی

ادامه مطلب  
تحقیق تربیت دینی و اخلاقی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تربیت دینی و اخلاقیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چكیده:به رغم وجود اشتراك بین تعلیم و تربیت دینی و غیر دینی، تفاوت هایی نیز میان آنها وجود دارد كه مقاله حاضر در صدد تبیین آنهاست. تحقیق در عرصه تفاوت‌ها و نیل به نتایج گسترده‌تر، از ضرورت های پژوهشی در این عرصه است. نوشتار پیش روی كه به شیوه كتابخانه‌ای و تحلیلی و با نگاهی به كتاب و سنت نگارش یافته، با برشمردن شانزده مورد از ویژگی های مشخصات تربیت دینی، و به بیان لوازم آن پرداخته است. موفقیت در تربیت دینی بدون توجه به مشخصه های آن حاصل نمی‌شود و بخش عمده ای از علل ناكامی در تعلیم و تربیت دینی در غفلت از تفاوت‌ها نهفته است.كلید واژه‌ها: آموزش، آموزش و پرورش، آموزش و پرورش دینی، آموزش و پرورش غیر دینی، روح، حق مداری. مقدمهتربیت دی

ادامه مطلب  
تحقیق پلورالیزم دینی در نگاه شهید مطهری


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، پلورالیزم دینی در نگاه شهید مطهریبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمه‏مـانـدگـاری, پـویـایـی و پیوستگی ادیان در جاری زمان, بسته به دلـبـسـتـگـی و پـای بـنـدی پیروان و گروندگان به ‏آنهاست. زیرا دیـنـداری, سـعادت و رستگاری و كامیابی خویش را در باورمندی به آمـوزه هـای دیـنی خود می داند ‏و با چنین انگاره ای, خود را از درون پـای بند به پشتیبانی و دفاع از آن می بیند.بر همین اساس شـخـص دیـنـدار ‏حـاضـر اسـت برای دست یابی به سعادت و رستگاری, هـرگـونـه پـشتیبانی مادی و معنوی را در جهت تواناسازی و ‏نشر و گسترش دین مورد نظر خود انجام دهد. بی گمان, اگر ادیان از چنین پای بندی و پشتیبانیهایی كه گاه تا مـرز ‏فـداكاری و از جان گذشتگی نیز پیش می رود, بی بهره بودند, دوران حـیـات و ماندگاری آنان دیر

ادامه مطلب  
تحقیق آیین ها و رسم های دینی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، آیین ها و رسم های دینیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :آیین سدره پوشیبرابر با یك روش كهن و پذیرفته شده باستانی، همه جوانان دختر و پسر باید آیین سدره پوشی را انجام دهند تا زرتشتی شناخته شوند. درباره سنی كه آیین باید انجام شود، دیدگاه های چندی وجود دارد. برخی انجام آن را هنگامی كه جوان به سن بلوغ رسیده و توانایی شناخت خوب از بد را دارد، سفارش می كنند و برخی دیگر انجام آن را پیش از رسیدن به سن بلوغ لازم می دانند. امروز در ایران كودكان را بین سنینی هفت و یازده سدره پوش می كنند.سدره پوشی به منزله زایش نوین است در دین. این آیین را «نوزاد» و «نوزات» هم می خوانند. نوزاد یعنی دوباره متولد شدن و نوزات یعنی افزوده شدن یك پرستنده دین، «زات» از یسن به چم پرستش است.اهمیت سدره پوشی از پیوكانی (از

ادامه مطلب  
تحقیق اندیشه دینی و سكولاریسم و غرب شناسی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اندیشه دینی و سكولاریسم و غرب شناسیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :فصل اولاهمیت غرب شناسی در عصر حاضر اهمیت و ضرورت مطالعات غرب‌شناسی به اهمیت و ضرورت آگاهی از جهان سیاسی و فرهنگی روز باز می‌گردد. گسترش روز افزون حجم اطلاعات و سرعت شگفت‌انگیز ارسال و انتقال پیام‌های فرهنگی، سیاسی و بازرگانی، همچنین تأثیر شگرف شگردهای اطلاعاتی _ تبلیغاتی رسانه‌های عمومی غرب در عصر ارتباطات و اطلاعات، بر كسانی كه با اوضاع سیاسی _ فرهنگی جهان آشنایی دارند پوشیده نیست. اینكه در جهانی بس پهناورتر از جهان سده‌های گذشته زندگی می‌كنیم. با وجود این، به هر اندازه كه دنیای ما گسترده‌تر می‌گردد، ارتباط میان آحاد و جوامع بشری وسیع‌تر می‌شود. به موازات ارتباطی كه روز به روز با عم

ادامه مطلب  
تحقیق بیان دیدگاه برخی از روان شناسان راجع به مناسك دینی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بیان دیدگاه برخی از روان شناسان راجع به مناسك دینیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : بیان دیدگاه برخی از روان شناسان راجع به مناسك دینی3-2-1-1- فرویدفروید احساسات مذهبی را با اصل قرار دادن دو پارادایم اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد اول مسأله محرومیت و دوم داشتن احساسات دو پهلو نسبت به والدین. 3-2-1-1-1- محرومیتاو در كتاب روانكاوی آینده یك پندار استدلالش چنین است: « زندگی ناگزیر با محرومیت هایی همراه است حتی همین تمدن،‌ از آنجا كه خود تمدن مبتنی بر وانهادن كششها و انگیزه های غریزی است پیامدهای گریزناپذیری آن رنج بردن افراد از ناكامی است به عقیده فروید نظم و مقررات اجتماعی كه مستلزم تمدن است بدون تحمیل محرومیت برافراد تحقق نمی یابد. او محرومیت دیگر محرومیت افراد بر هم می&zw

ادامه مطلب  
تحقیق مناسك دینی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مناسك دینیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : فروید احساسات مذهبی را با اصل قرار دادن دو پارادایم اصلی مورد بررسی قرار می دهد اول مسأله محرومیت و دوم داشتن احساسات دو پهلو نسبت به والدین. 3-2-1-1-1- محرومیتاو در كتاب روانكاوی آینده یك پندار استدلالش چنین است: « زندگی ناگزیر با محرومیت هایی همراه است حتی همین تمدن،‌ از آنجا كه خود تمدن مبتنی بر وانهادن كششها و انگیزه های غریزی است پیامدهای گریزناپذیری آن رنج بردن افراد از ناكامی است به عقیده فروید نظم و مقررات اجتماعی كه مستلزم تمدن است بدون تحمیل محرومیت برافراد تحقق نمی یابد. او محرومیت دیگر محرومیت افراد بر هم می داند زیرا در هر مرحله افراد مسلط بر دیگران به نوعی اعمال قدرت می كنند. محرومیت مهمتر از نظر فروید محرومیتی است كه از جانب طبیعت بر انسانها تحمیل شد

ادامه مطلب  
تحقیق اسلام دینی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اسلام دینیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :اسلام دینی یکتاپرستانه و یکی از دین‌های ابراهیمی جهان است.[۱] پیرو این دین را مسلمان می‌گویند. آنها بر این باورند که خدا مستقیماً بر بسیاری از پیامبران وحی فرستاده و محمد آخرین آنها است.[۲] این دین هم اکنون از نظر تعداد رسمی پیروان در مکان دوم و پس از دین مسیحیت جای دارد.ریشهٔ واژهاسلام در زبان عربی از ریشه (س-ل-م) که به معنای «تسلیم صلح‌آمیز؛ تسلیم شدن؛ اطاعت؛ صلح» است مشتق گردیده‌است. از دیگر مشتقات سه حرف (س-ل-م) می‌توان موارد زیر را نام برد:• سلام به معنای «صلح» که همچنین به عنوان درود هم است. [نیاز به ذکر منبع] • السلام (آرامش) یکی از ۹۹ نام خدا در قرآن. [نیاز به ذکر منبع] • مسلمان، کسی که از اسلام تبعیت می‌کند؛ ک

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره مردم سالاری دینی - 56 اسلاید


پاورپوینت درباره مردم سالاری دینیپاورپوینت درباره مردم سالاری دینیپاورپوینت درباره مردم سالاری دینیپاورپوینت درباره مردم سالاری دینیپاورپوینت درباره مردم سالاری دینیپاورپوینت درباره مردم سالاری دینیhttp://ensani.sellfile.ir/دیدگاه ها در خصوص مردم سالاری دینیبرخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند؛بعضی دیگر نیز پذیرش آن را مستلزم نوعی تسامح در مفهوم دمکراسی در ترکیب مردم سالاری دینی می دانند و معتقدند که دمکراسی در اینجا، صرفا به معنی روش و شکل حکومت است نه فلسفه و مبنای آن. در مقابل، برخی پذیرش مردم سالاری دینی را مستلزم ایجاد نوعی محدودیت در مفهوم و تعریف دین و گستره آن، تفسیر می کنند. عده ای نیز این تعبیر را یک مفهوم ترکیبی از دو جزء درون دینی (دین) و برون

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد رابطة دین و سیاست


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:33دین و سیاست مقوله‌ای است كه از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی تركیب دین و سیاست است.نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملكرد و پی‌آمدها و نتایج حكومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حكومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی كه یكسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحكومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حكومت دینی است، حكومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطا

ادامه مطلب  
تحقیق جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف دینی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جملات قصار از بزرگان و کتب مختلف دینیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : سخنی ازحضرت علی ( ع ) درموردقیامتعلی ( ع ) به بازاربصره آمدومردم رادیدآنچنان سرگرم خریدوفروش هستندكه گویی خودراازیادبرده وازهدف انسانی به كلی غافل شده اند. بامشاهده این منظره طوری متأ ثرگردیدكه بشدت گریست . سپس فرمود: ای بندگان دنیاوای كارگذاران اهل دنیا، شماكه روزهاسرگرم معامله وسوگندخوردنیدوشبهابابیخبری دربسترخواب آرمیده ایدوبین روزوشب ، ازآخرت وحساب وكتاب آن غافلیدپس چه وقت خودرابرای سفری كه درپیش داریدمجهزمی كنیدوبرای آن توشه برمی داریدودرچه زمانی به روزقیامت می اندیشیدوبه فكرمعادمی افتید.كتاب الحدیث : روایت های تربیتی ازاهل بیت منبع :برگرفته ازكتاب قرآن اگرجوان مومنی قرآن بخواند، قرآن باگوشت وخون اوآمیخته می شود.یعنی

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع مردم سالاری دینی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 58 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مردم سالاری دینیدیدگاه ها در خصوص مردم سالاری دینیبرخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند؛بعضی دیگر نیز پذیرش آن را مستلزم نوعی تسامح در مفهوم دمکراسی در ترکیب مردم سالاری دینی می دانند و معتقدند که دمکراسی در اینجا، صرفا به معنی روش و شکل حکومت است نه فلسفه و مبنای آن. در مقابل، برخی پذیرش مردم سالاری دینی را مستلزم ایجاد نوعی محدودیت در مفهوم و تعریف دین و گستره آن، تفسیر می کنند. عده ای نیز این تعبیر را یک مفهوم ترکیبی از دو جزء درون دینی (دین) و برون دینی (دمکراسی ) ‌

ادامه مطلب  
پاورپوینت در مورد مردم سالاری دینی


       فرمت فایل : پاورپوینت (لینک خرید و دانلود پایین صفحه)قابل ویرایشتعداد اسلایدها :58 اسلاید بخشی از اسلایدها :دیدگاه ها در خصوص مردم سالاری دینیبرخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند؛بعضی دیگر نیز پذیرش آن را مستلزم نوعی تسامح در مفهوم دمکراسی در ترکیب مردم سالاری دینی می دانند و معتقدند که دمکراسی در اینجا، صرفا به معنی روش و شکل حکومت است نه فلسفه و مبنای آن.در مقابل، برخی پذیرش مردم سالاری دینی را مستلزم ایجاد نوعی محدودیت در مفهوم و تعریف دین و گستره آن، تفسیر می کنند.عده ای نیز این تعبیر را یک مفهوم ترکیبی از دو جزء درون دینی (دین) و برون دینی (دموکراسی ) ‌می‌دانند.و عده ای دیگر آن را مفهومی بسیط و کامل

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تعلیم و تربیت فرزندان


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:25  قسمتی از متن فایل دانلودی:چكیده در این تحقیق سعی شده است تا علاوه بر تعریف تعلیم و تربیت دینی و ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت دینی فرزندان، نقش و جایگاه خانواده، معلم و آموزش و پرورش نیز در تربیت دینی كودكان و نوجوانان نیز بیان شود. كه باید بین اولیاء دانش آموز و مربیان در شیوة تربیت دینی و آموزه های دینی هماهنگی و همسویی لازم دیده شود. تا زمینه های رشد و كمال در باورهای دینی كودكان و نوجوانان بوجود آید. اولیا و مربیان می توانند بتدریج نگرش دینی مطلوب را در فرزندان بوجود آورند و باید میان آموزش های دینی و راهكارها

ادامه مطلب  
دانلود مقاله امام خمینی(ره) و روابط بین الملل 15 ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (امام خمینی(ره) و روابط بین الملل 15 ص) را ویرایش کنید.
امام خمینی(ره) و روابط بین الملل 15 ص - word (..doc) - دانلود مقاله امام خمینی(ره) و روابط بین الملل 15 ص ,امام خمینی(ره) و روابط بین الملل 15 ص,دانلود دانلود مقاله امام خمینی(ره) و روابط بین الملل 15 ص ,امام,خمینی(ره),و,روابط,بین,الملل,15,ص
فایل : filetypetxt
15 صفحه
متن نمونه :
 
‏امام خمینی(ره) و روابط بین الملل
‏سید محمّد سادات
‏قرآن و روابط عاطفی با خویشاوندان كافر‏
‏قرآن و روابط دوستانه با كافران‏
‏قرآن و روابط اجتماعی با كافران‏
‏الف ـ شركت در مجالس كافران:‏
‏ب ـ هم رازی باكافران:‏
‏ج ـ ازدواج با كافران‏:‏
‏احسان به كافران‏
‏قرآن و دفاع در برابر كافران‏
‏مشخصه های روابط بین المللی‏
‏روابط بین ال

ادامه مطلب  
تحقیق بسیج و نقش آن درتربیت دینی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بسیج ونقش آن درتربیت دینیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :بسیجی كیست ؟هسته مركزی این روحیه همانا نگرش به پدیده های مادی از دریچه نیازبه عنولن وسیله و نه اصالت دادن ته آنها ستواز سوی دیگر تمامی امور در راستای دین و انقلاب و حفظ آرمان آن مفهوم می یابند . از این رو از خود گذشتگی و فدا شدن برای دیندار ماندن توده ها یكی از وجوه برجسته روحیه بسیجیان بود .آنها وظیفه خود را در شكستن خط های پیاپی ای می دانستند تا راه برای ضعیفان و عقب نگه داشته شده ها باز گردد . آنها می سوختند و فدا می شدند تا دیگران نیز با خدایشان رابطه برقرار كنند . در یك كلام ؛ آنها با در دسب گرفتن جانشان و نیز با حمل طناب های دار بر گردن خود ؛ نوك پیكان حوادث انقلاب و سپر امام و اسلام بودند ...بسیج ونقش آن درتربیت دینیفهرست مطالبپیشگفتاربسیجی کیست تبا

ادامه مطلب  
پاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینی - 50 اسلاید


پاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینیپاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینیپاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینیپاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینیروشهای عبور از موارد شباهت  و تفاوت ظاهری              به مواضع خلاف و وفاق   واقعیسوالهای اساسی و رخنه های  معرفتی پیشینه و بستر معرفتی مبانی و مبادی تصوری  وتصدیقی ادله ، روی آوردها و روشهالوازم ، آثار و  نتایج رقبا ،امثال  واغیار پارادایمها  ،سیستمها  ونظامهای فكریتوجه به ادبیات واژه هاتعریف مطالعه تجربی دین : پاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینی پاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینی بررسی&nb

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان نقش انتظار در تولید سیستم‌های دینی - 21 اسلاید


پاورپوینت با عنوان نقش انتظار در تولید سیستم‌های دینیپاورپوینت با عنوان نقش انتظار در تولید سیستم‌های دینیپاورپوینت با عنوان نقش انتظار در تولید سیستم‌های دینیپول شما و زندگی شماhttp://russia.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:دین، برنامه زندگی در دنیا برای عبور و اتصال به ابدیت است.جوهره و ذاتیات دین عبارتند از:معرفی كمال و وجودی برتر پاورپوینت با عنوان نقش انتظار در تولید سیستم‌های دینیتعیین هدف انسان در زندگیتعیین مسیر حركت به‌سوی هدف پاورپوینت با عنوان نقش انتظار در تولید سیستم‌های دینیتعیین شیوة حركت و معادلات لازم برای حركت به سوی هدفوقتی فهم از گزاره‌های دینی به‌جای ا

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بحرانی به نام شل‌حجابی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
2
‏بحرانی به نام شل‌حجابی
‏بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی ‌می‌گذرد؛ انقلابی که به تعبیر بزرگان، بیش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی بود. در این مدت، تمامی‌ رسانه‌های ارتباط جمعی مروج اسلام و مبلغ ارزش‌های اسلامی ‌بوده و هستند. افزون بر آن نیز چندین نهاد، سازمان و ارگان رسمی‌ و غیررسمی، ‌متولی آموزش، تربیت و ترویج سنن و آداب مذهبی بوده و هستند.
سازمان عریض و طویل تبلیغات اسلامی، ‌با بودجه‌ای هنگفت و تشکیلاتی بسیار گسترده و سراسری، دست‌اندرکار نگاهبانی و پرورش فرهنگ اسلامی ‌در سراسر کشور و حتی خارج از کشور است. بخش وسیع و سازمانی

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بحرانی به نام شل‌حجابی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
2
‏بحرانی به نام شل‌حجابی
‏بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی ‌می‌گذرد؛ انقلابی که به تعبیر بزرگان، بیش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی بود. در این مدت، تمامی‌ رسانه‌های ارتباط جمعی مروج اسلام و مبلغ ارزش‌های اسلامی ‌بوده و هستند. افزون بر آن نیز چندین نهاد، سازمان و ارگان رسمی‌ و غیررسمی، ‌متولی آموزش، تربیت و ترویج سنن و آداب مذهبی بوده و هستند.
سازمان عریض و طویل تبلیغات اسلامی، ‌با بودجه‌ای هنگفت و تشکیلاتی بسیار گسترده و سراسری، دست‌اندرکار نگاهبانی و پرورش فرهنگ اسلامی ‌در سراسر کشور و حتی خارج از کشور است. بخش وسیع و سازمانی

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد كازانتزاكیس، جوینده جای پای خدا بر خاك


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی: ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:36كازانتزاكیس، جوینده جای پای خدا بر خاكمقدمه: آیا آثار داستانی نیكوس كازانتزاكیس(1) را می توان، دینی خواند؟ و او را نویسنده ای دینی دانست؟برای پاسخ دقیق به این سؤال باید ابتدا پرسش های زیر را جواب داد:   1. منظور از دین چیست؟  2.  داستان معنوی و دینی كدام است؟(در الهیات و كلام جدید به نظر برخی صاحبنظران دیانت و معنویت دو واژه مترادف نیستند، بلكه به قول اهل منطق رابطه عموم و خصوص من وجه دارند.) تعابیر از دین  معمولاً  به واژه دین در متون مختلف دو رویکرد زیر وجود دارد: الف) دین در معنای لغوی (عام) در رویكرد عام، دین به هرگونه آئین و مسلك و كیش اطلاق می گردد(2).ب) دین در م

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد فلسفه معرفت دینی


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:35چكیده:همزمان با گسترش شبهات مهم جدیدی كه فراروی معرفت و معرفت‌شناسی دینی بوجود آمده و از سوی دیگر لزوم پاسخگویی بنیادین و منطقی و ساماندهی آن، ضرورت تأسیس و پیدایی دانش‌هایی در حد بینا رشته‌ای برای به سامان رساندن خلاءها و كاستی‌هایی كه در حوزة دین پژوهی معاصر رخ می‌نمایاند را لازم داشته است تا آنجا كه برخی از علوم دین پژوهی نظیر فلسفة دین، كلام جدید و الاهیات در حیطه آن‌ها نیز نمی‌گنجد.از این رو در دهة اخیر شاهد نوعی تحول و تكون در راستای ساماندهی به نیازها و مالاً تأسیس و نوپایی علومی در حوزة مورد نظر بوده‌ایم. دانش «فلسفه معرفت دینی» از جمله دانش‌های نوینی است ك

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تربیت دینی نوجوانان و نیازهای آنها


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فایل دانلودی:تربیت دینی نوجوانان در دو بخش: الف)مراحل تربیت دینی، ب)نیازهای نوجوانان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. الف) مراحل تربیت دینی ما در تربیت دینی پنج مرحله را به طور طبیعی پشت‌سر می‌گذاریم. این مراحل پیوسته و منظم، یکی پس از دیگری خواهند آمد.1-اُنس دینی: نخستین مرحله‌ی تربیت دینی، اُنس دینی است. کودکی که در سال‌های نخست زندگی با قرآن و نماز خواندن پدر و مادر آشنا می‌شود و در سه یا چهار سالگی در کنار آنان جانمازی پهن می‌کند و به تقلید از آنان، قیام،

ادامه مطلب  
جایگاه تربیت دینی در ساختار نظام آموزش و پرورش 48 ص ورد


جایگاه تربیت دینی در ساختار نظام آموزش و پرورش از جمله موضوعات به روز، مهم و دوران ساز جامعه اسلامی ماست، حذف معاونت پرورشی از وزارت آموزش و پرورش در نظام اسلامی، تنش های زیادی را برانگیخت. بدین منظور، نشریه معرفت در راستای وظایف دینی و انقلابی خویش، بحثی تحت عنوان "تبیین جایگاه تربیت دینی در ساختار نظام آموزش و پرورش" مطرح ساخت.  الف. اصول مقدمیبه نظر می رسد، در پاسخ به سؤالات ارائه شده، بررسی برخی مقدمات، ضروری و مفید است. ارائه پاسخ روشن به بسیاری از این سؤالات و اتخاذ موضع پیرامون آن ها بدون بررسی این مقدمات، که در واقع مبانی و اصول بحث به حساب می آیند، ناممکن و ناقص است. هم چنان که متقابلاً تبیین این اصول، پاسخ روشن تر سؤالات این باب را به دنبال خواهد داشت. البته تبیین هریک از این اصول، فرصتی بس وسیع

ادامه مطلب  
اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم 23 ص ورد قابل ویرایش


   مقدمه تربیت و شکل ‌گیری شخصیت افراد به ویژه نسل جدید، تحت تأثیر عوامل مختلف درونی، بیرونی و حتی عوامل فوق طبیعی قرار دارد. عوامل گوناگون مؤثر در تربیت، هر کدام در جای خود مهم و دارای درجه خاصی از تأثیر است. در این میان دو عامل خانواده و مکتب یا مدرسه نقش بسیار برجسته ای نسبت به دیگر عوامل دارند و در واقع این دو هستند که شخصیت افراد را شکل می ‌دهند. خانواده نخستین محل تعلیم و تربیت و عرصه‌‌ آموزش برای تمام افراد است. اینجاست که بخش اعظم سلایق و علایق، شخصیت‌ و الگو‌های رفتاری افراد شکل می ‌گیرد. مدرسه به عنوان مکمل خانواده، کانونی است که در آن افراد همراه با تعلیم و کسب معلومات، تربیت می ‌شوند.در مدرسه نیز عوامل مختلفی وجود دارن

ادامه مطلب  
تحقیق درمورد روانشناسی دین


به نام خدافرمت فایل: wordتعداد صفحات:65 قسمتی از متن فایل:الف: روانشناسی دین در انقلاب علمی قرن شانزدهم دانشمندانی چون فرانسیس بیكن بین علم و دین تعارض نمی‌دیدند و علاقه‌مند بودند كه علم در خدمت الهیات قرار گیرد. در قرن هفدهم نیوتون و بویل تصور می‌كردند قوانینی كه كشف كرده‌اند ـ همچون قانون جاذبه ـ قوانین الهی هستند. این دانشمندان انسان‌هایی دینی بودند و فعالیت‌های علمی آنها مورد استقبال دانشمندان الهیات قرار گرفت. اما نظریه كپرنیك مبنی بر اینكه زمین مركز عالم نیست و به دور خورشید می‌گردد، نخستین اختلاف‌ها بین دانشمندان و عالمان الهیات را موجب شد. بسیاری نظریه كپرنیك را در تعارض با كتاب مقدس می‌دانستند. آنچه بعدها در مورد گالیله اتفاق افتاد بسیاری را بر آن داشت كه در زم

ادامه مطلب  
پاورپوینت استثنایی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی - 118 اسلاید


پاورپوینت استثنایی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینیپاورپوینت استثنایی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینیپاورپوینت استثنایی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینیپاورپوینت استثنایی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینیپاورپوینت استثنایی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینیپاورپوینت استثنایی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینیhttp://kavirsell.sellfile.ir/رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینیسازمانهای اسلامی به دلیل تفاوت زمینه های فكری و فرهنگی با سازمانهای غیر اسلامی، نیازمند شیوه های مدیریت تعارض منحصر به خود می باشند.از این رو در مدیریت اسلامی باید بر اساس مبانی فكری و ارزشی اسلامی، شیوه های مدیریت تعارض را جستجو نمود. قرآن کریم، سیره پیامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) به عنوان منابع اسلامی

ادامه مطلب  
پاورپوینت درباره تجربه ی دینی


 لینک دانلود پایین صفحه  فرمت فایل: powerpoint ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد اسلاید: 10 اسلاید   بخشی از اسلایدها : تجربه دینی:¨همان احساس و حال و رویداد دینی است که در دو سده ی اخیر کانون توجه دین شناسان عربی بوده. اما تجربه دینی به معنای اخص تجربه است به نظر می رسد خدا خویش را به گونه ای بر اساس آشکار یا تجلی ساخته است. به عبارت دیگر گونه ای ظهور یا تجلی خدا د ر شخص تجربه گر مشایر ماخر (18-17) فیلسوف آلمانی آنرا بعنوان گوهر دین مطرح کرد توجه دین شناسان بحث تجربه و دینی بر آمده از تحول فکری است که در دوره مدرنیسم پدید آمدن این دوره دو ویژگی داشت: 1- انسان محوری 2- تکیه بر توانایی های عقل.¨¨عقل گرایی افراطی از سوی بسیاری از اندیشمندان پس از دکارت نفی شد.¨کانت می

ادامه مطلب  
تحقیق درباره اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:24  قسمتی از متن فایل دانلودی:فهرست مطالباهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه الف ) فارابی ب ) قاسبی ج ) ابن سحنون مبنای تعیین اهداف تعلیم و تربیت الف ) مبنای علمی ب ) مبنای فلسفه 1) معرفت شناسی 2) هستی شناسی 3) ارزش شناسی ج ) مبنای دینی اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام اهداف نمائی اهداف جزئی روش‌های تعلیم و تربیت الف ) روش های تربیت مقربی ب ) روش‌های خودسازی ج ) روش‌های تربیت در اسلام د ) روش‌های تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن خلدون آداب و وظایف ویژه معلم با دانش آموزان آداب و وظایف معلم در امر

ادامه مطلب  
نوآوری و پوشش اسلامی


مقدمه: آنچه در مسئله حجاب و طرح آن در جامعه، خصوصاً پس از انقلاب اسلامی مطرح است دفاع بد از آن است که کار دشمن را راحت کرده هر چند که حملات به پوشش اسلامی و ایجاد شبه در میان جوانان نیز کم نبوده است. آنچه که فرایند انتقال حجاب و پوشش اسلامی را (به عنوان یک فرهنگ) و به نسل جدید، دچار چالش نموده است. ریشه در انتقال این فرهنگ در نسل های گذشته دارد. اگر حجاب را یک مفهوم دینی و پوشش اسلامی را یک تکلیف و وظیفه ی دینی بدانیم،‌فرایند انتقال آن می بایست مطابق با مبانی نظری اسلام در تربیت دینی و رعایت استانداردهای آموزشی باشد. آموزش ، پرورش و یا فرآیند انتقال فرهنگ به نسل جدید، تابع مراحل و مراتبی است. بنا به یک دیدگاه، در مراحل و مراتب تربیت دینی این مراحل و مراتب به شرح زیر هستند: 1. انس دینی 2. عادت دینی 3. معرفت دینی 4. شاکله دینی 5. خودجوشی دینی حال

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده باید ها و باوهای دینی - 10 اسلاید


پاورپوینت آماده باید ها و باوهای دینیپاورپوینت آماده باید ها و باوهای دینیپاورپوینت آماده باید ها و باوهای دینیپاورپوینت آماده باید ها و باوهای دینیپاورپوینت آماده باید ها و باوهای دینیپاورپوینت آماده باید ها و باوهای دینیhttp://jangalsell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:باورها و باید هاقرآن کتاب هدایتایمان و عمل در کنار همجریان رسالت در طول تاریخپارسایی و رستگاریویژگیهای قلب ناپاککفر و لجاجت در برابر حقویژگیهای قلب سلیم پیام ها:ایمان از عمل جدا نیستهستی محدود به محسوسات نیستمهمترین وظیفه نماز استاقامه نماز باید دائمی باشددر انفاق باید میانه رو بوداز همه اقسام رزق خود انفاق کنیمبا انفاق مغرور نشویمنکته ها:* مهر نهادن بر چشم و گوش د

ادامه مطلب  
پاورپوینت در حیطه نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی - 15 اسلاید


پاورپوینت در حیطه نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانیپاورپوینت در حیطه نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی پاورپوینت در حیطه نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانیپاورپوینت در حیطه نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانیپاورپوینت در حیطه نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانیپاورپوینت در حیطه نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانیپاورپوینت در حیطه نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی حسن خلق

ادامه مطلب  
پاورپوینت چگونه مقاله بنویسم


دانـلـود پاورپوینت  بـا عـنـوان، چگونه مقاله بنویسمبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :انتخاب روشروش میدانی  فصل اول  :  كلیات فصل دوم  :  پیشینه پژوهشفصل سوم  : روشفصل چهارم : ارائه یافته هافصل پنجم :  بحث و نتیجه گیریفصل اول  :  كلیات مساله اصلی تحقیق خود را تشریح كنید بیان مسالهنقش تمهیدی : والدین برای تشویق و ترغیب کودکان به انجام تکالیف دینی تمهیدات و مقدماتی را باید فراهم سازند .مانندیاددادن ذکرها و نماز در سنین کودکی و یا تشویق آنان به روزه که هر زمان خواستند افطار نمایند تا تمرین روزه داری نمایند .نقش الگویی : کودکان در تقلید[1] پذیری فعالند و بسیاری از اعمال و تکالیف دینی را از راه تقلید می آموزند و آنچه که در این تحقیق نیز بررسی شده و سخن به زبان آمده همین الگویی و الدین می باشد درباره نق

ادامه مطلب  
پاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینی - 50 اسلاید


پاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینیپاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینیپاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینیپاورپوینت كارگاه آموزشی روش شناسی مطالعات دینیتعریف تحقیق: فرآیند پردازش  اطلاعات است ؛  پردازشی  برخوردار از انتظام ؛ متعلّق به گستره خاصی از علــوم و دارای هویـت جمعی كه به نوآوری می انجامد . •مواضع القا کننده بودن مسأله:

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد اندیشه امام خمینی(ره)


لینک دانلود خرید پایین توضیحاتدسته بندی: وردنوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)تعداد صفحه:53چكیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یك و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را كه در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است كه در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا كجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟مردم س

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد اندیشه امام خمینی(ره)


لینک دانلود خرید پایین توضیحاتدسته بندی: وردنوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)تعداد صفحه:53چكیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یك و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را كه در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است كه در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا كجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟مردم س

ادامه مطلب  
دانلود مقاله دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) - تعداد 21 صفحه
قسمتی از متن :
 
‏دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))
‏مهدی مهریزی
‏انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصی ِخویش می دانند و در آن پناه‏ ‏
‏می گیرند. در این پناه گاه امن ِخصوصی است كه زندگی و حیات برای آنان میسور ‏
‏می شود و "انسانیت" معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل كار ‏
‏و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حكم ِكشتن ‏
‏افراد و فرو ریختن ِدیوار انسانیت آنان است.
‏اسلام كه زیر بنای ِهر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" می داند به كرامت و حرمت ‏
‏آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی ِافراد را با وسواس

ادامه مطلب  
تحقیق اقتدار دین در پالایش جامعه از انحرفات اجتماعی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اقتدار دین در پالایش جامعه از انحرفات اجتماعیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :چكیده:ربط و نسبت دو مقوله دین و پیشگیری از انحرافات اجتماعی هم برای كسانی كه دغدغة دین و اجتماع دارند به خصوص آنان كه در جامعه دینی زندگی می‏كنند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، اینكه دین در این زمینه چه وظیفه ای دارد و از چه ظرفیت‏های و كاركردهای در قبال این موضوع برخوردار است و اینكه انحرافات اجتماعی چه جایگاهی دارند و چه نسبتی میان آنها و گناه شرعی و انحرافات اخلاقی برقرار است، در این نوشتار به اختصار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لازم به ذكر است هر چند چاره جویی برای انحرافات اجتماعی ـ كه با گناه فقهی و اخلاقی نسبت عموم و خصوص من وجه دارد ـ لزوماً و در همه موارد نمی‏باید از منظر دینی پی جویی شود و

ادامه مطلب  
تحقیق درمورد دین و بحران فناوری


به نام خدافرمت فایل: wordتعداد صفحات:60 قسمتی از متن فایل: <<دین وبحران فناوری>> بحران فناوری ،نه ازذات ،که ازلجام گسیختگی آن سرچشمه می گیرد .این که انسان برساخت ماشین وبهره وری آزآن توانا باشد ،ذاتاًنوعی کمال وارزش به شمار می آید ،اما آن چه آفت زا است ساختن هرچیز ممکن وبهره وری به هرطریق ممکن ، بدون وجود حدومرزاست . کارنامه انسان متجدد نشان می دهد که حرصی لجام گسیخته وولعی پایان ناپذیر درساخت واستفاده از ماشین دارد به گونه ای که قراردادهای انسانی وتعمدهای سیاسی قادربرمحدود ساختن آن نیست واز این رو ،نیاز به عامل محدود کننده دیگری است .به گمان ما ،تعالیم دینی –اگر سرلوحه عمل انسان معاصر قرارگیرد-به راحتی می تواند از عهده مهارکردن غول فناوری برآید . دین بانشان دادن جایگاه واقعی انسان درطبیعت ونقاط قوت و

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت - 245 اسلاید


پاورپوینت با عنوان نظام سیاسی اسلام  و رهبری دینی در عصر غیبت - 245 اسلایدپاورپوینت با عنوان نظام سیاسی اسلام  و رهبری دینی در عصر غیبت - 245 اسلایدپاورپوینت با عنوان نظام سیاسی اسلام  و رهبری دینی در عصر غیبت - 245 اسلایدپاورپوینت با عنوان نظام سیاسی اسلام  و رهبری دینی در عصر غیبت - 245 اسلایدپاورپوینت با عنوان نظام سیاسی اسلام  و رهبری دینی در عصر غیبت - 245 اسلایدپاورپوینت با عنوان نظام سیاسی اسلام  و رهبری دینی در عصر غیبت - 245 اسلاید این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:سیاست عین دیانتقرآن كریم هم بر اصل حكومت تاكید دارد و هم بر نوع حاكمیت و در آیات متعددی ایجاد قانون و حاكمیت مطلق را از آنِ خ

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ده شبهه دینی 30 ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (ده شبهه دینی 30 ص) را ویرایش کنید.
ده شبهه دینی 30 ص - word (..doc) - دانلود مقاله ده شبهه دینی 30 ص ,ده شبهه دینی 30 ص,دانلود دانلود مقاله ده شبهه دینی 30 ص ,ده,شبهه,دینی,30,ص
فایل : filetypetxt
30 صفحه
متن نمونه :
 
‏1
‏نام امامان در قرآن
‏ 
‏1-‏سؤال: اصل امامت از اصول عقاید و به تعبیر بعضی از روایات، اساس اسلام است؛ پس چرا خداوند نام ائمه معصومین علیهم السلام را در قرآن ذکر نکرده تا موجب رفع اختلاف بین مؤمنان و شبهه در اذهان گردد؟
‏ 
‏شیوه قرآن مجید در رابطه با امامان معصوم -به ویژه امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان آن حضرت- این است که عمدتاً به معرفی ‏«‏شخصیت‏»‏ ممتاز و برجستگی های آنان بپردازد؛ نه معرفی ‏«‏شخص‏»‏ ایشان. این شیوه حکمت های متفاوتی دارد که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

ادامه مطلب  
اقدام پژوهی : آموزش خلاق با رویكرد تعمیق و تقویت باورهای دینی (نماز) در دانش آموزان


اقدام پژوهی حاضر در فرمت word  و pdf (قابل ویرایش ) در 67 صفحه به همراه پیوست و مستندات و عکس و ... نگاشته و اجرا گردیده است .چکیده یكی از مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی كه در شكل گیری اعتقادات و نگرش های پایدار فرد مؤثر است ، ‌دوران ابتدایی و دبستان محسوب می گردد . تربیت و شکل ‌گیری شخصیت افراد به ویژه نسل جدید، تحت تأثیر عوامل مختلف درونی، بیرونی و حتی عوامل فوق طبیعی قرار دارد. عوامل گوناگون مؤثر در تربیت، هر کدام در جای خود مهم و دارای درجه خاصی از تأثیر است. در این میان دو عامل خانواده و مدرسه نقش بسیار برجسته ای نسبت به دیگر عوامل دارند و در واقع این دو هستند که شخصیت افراد را شکل می ‌دهند. خانواده نخستین محل تعلیم و تربیت و عرصه‌‌ آموزش ب

ادامه مطلب  
تحقیق درباره رابطه دین و اخلاق


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:20  قسمتی از متن فایل دانلودی:رابطه دین و اخلاق :آیا اخلاق و مسائل مربوط به آن مستقل از دین هستند یا منشا دینی دارند ؟ سؤالی است كه نظریات گوناگونی بعنوان جواب بدنبال داشته است برخی اخلاق را دینی می دانند و اخلاق منهای دین را غیر ممكن ( مانند اشاعره )  و برخی دیگر اخلاق را امری عقلی و فطری میدانند و بی نیاز از دین ( مانند سكولارها و ملحدان و ... )( اخلاق خودكفا ) و برخی دیگر حد وسط راگرفته و گفته اند : اخلاق دینی و عقلی است .               &

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بحرانی بنام شل‌ حجابی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:16  قسمتی از متن فایل دانلودی:بحرانی به نام شل‌حجابیبیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی ‌می‌گذرد؛ انقلابی که به تعبیر بزرگان، بیش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی بود. در این مدت، تمامی‌ رسانه‌های ارتباط جمعی مروج اسلام و مبلغ ارزش‌های اسلامی ‌بوده و هستند. افزون بر آن نیز چندین نهاد، سازمان و ارگان رسمی‌ و غیررسمی، ‌متولی آموزش، تربیت و ترویج سنن و آداب مذهبی بوده و هستند. سازمان عریض و طویل تبلیغات اسلامی، ‌با بودجه‌ای هنگفت و تشکیلاتی بسیار گسترد

ادامه مطلب  
تحقیق درباره اندیشه دینی و سكولاریسم و غرب شناسی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:20  قسمتی از متن فایل دانلودی:عنوان:اندیشه دینی و سكولاریسم و غرب شناسیReligious Thought and secularism(در جهان اسلام و ایران) فهرست فصل اول غرب شناسی_ اهمیت مطالعات غرب شناسی در عصر حاضر_ هدف از مطالعات غرب‌شناسی (خلاصه از اهداف)فصل دوم سكولاریسم_ واژه‌شناسی سكولاریسم _ بحران دینی، سكولاریسم فراگیرترین شاخص فرهنگی مدرنیسم_ نارسایی‌ها و محدودیت‌های تناقض آفرین سكولاریسم_ رابطه سكولاریسم و دین حقسكولاریسم نوعی از تهاجم فرهنگی درمان ضعف و عقب ماندگی پاسخ سكولاریسم‌ها و

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد رابطه دین و اخلاق


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:22رابطه دین و اخلاق : آیا اخلاق و مسائل مربوط به آن مستقل از دین هستند یا منشا دینی دارند ؟ سؤالی است كه نظریات گوناگونی بعنوان جواب بدنبال داشته است برخی اخلاق را دینی می دانند و اخلاق منهای دین را غیر ممكن ( مانند اشاعره )  و برخی دیگر اخلاق را امری عقلی و فطری میدانند و بی نیاز از دین ( مانند سكولارها و ملحدان و ... )( اخلاق خودكفا ) و برخی دیگر حد وسط راگرفته و گفته اند : اخلاق دینی و عقلی است .                                    &

ادامه مطلب  
پاورپوینت مردم سالاری دینی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مردم سالاری دینیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:58    قسمتی از پاورپوینت دیدگاه ها در خصوص مردم سالاری دینی—برخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند؛

ادامه مطلب  
پاورپوینت مردم سالاری دینی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مردم سالاری دینیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:58    قسمتی از پاورپوینت دیدگاه ها در خصوص مردم سالاری دینی—برخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند؛

ادامه مطلب  
پاورپوینت مردم سالاری دینی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مردم سالاری دینیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:58    قسمتی از پاورپوینت دیدگاه ها در خصوص مردم سالاری دینی—برخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند؛

ادامه مطلب  
پاورپوینت مردم سالاری دینی


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت مردم سالاری دینیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:58    قسمتی از پاورپوینت دیدگاه ها در خصوص مردم سالاری دینی—برخی از صاحب نظران، مخالف تعبیر مردم سالاری دینی هستند و از اساس، آن را تناقض گونه و غیر قابل تحقق می دانند؛

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >