دانلود پروژه مدرسه کوپریونیون در44 اسلايدپاورپوينت


دانلود پروژه مدرسه کوپریونیون در44 اسلايدپاورپوينت         جان هیدک: استاد مدرسه کوپر یونیون بود – 10 سال تدریس کرد – حدودا 20 سال رئیس آن بود او تاثیر زیادی بر روی دانشجویان معماری گذاشت از جمله بهرام شیردل از شاگردان او بودند. او بحثی مطرح کرد تحت عنوان معماری یا همان علم معماری یا رشته معماری. او معتقد بود رشته چیزیست که ما از طریق تحقیق و پژوهش می توانیم آن را به دست آوریم و در نقطه مقابل حرفه معماری قرار می گیرد. حرفه کاری است که یاد می گیریم از طریق تکرار آن را ادامه می دهیم و به تحقیق دست نمی زنیم و این جدای از رشته معماری است. او بحث تئوری را در مدرسه کوپر یونیون بسیار جدی پی می گرفت.این مدرسه به یک مرکزفرهنگی و فکری مشهور در نیویورک تبدیل شده است. موسسه م

ادامه مطلب  
دانلود پروژه محوطه سازی


دانلود پروژه محوطه سازی در220 اسلايدپاورپوينت          23-1 كلیاتمنظور از محوطه‌سازی، تسطیح و آماده‌سازی محوطه ساختمانهای پروژه، سیستمهای ارتباطی شامل خیابان‌سازی، پیاده‌روسازی، شبكه‌های جمع‌آوری آب و فاضلاب، آبرسانی، شبكه‌های توزیع نیروی برق و گاز و بالاخره ایجاد فضای سبز می‌باشد. پیمانكار موظف است با توجه به نقشه‌های اجرایی و برنامه زمانبندی اجرای عملیات، نسبت به اجرای مرحله به مرحله كار اقدام نماید. تقدم و تأخر اجرای قسمتهای مختلف كار و هماهنگی آن با سایر پیمانكاران پروژه كه زیر نظر دستگاه نظارت صورت می‌گیرد، باید توسط پیمانكار رعایت شود تا از دوباره‌كاریها و به وجود آمدن اشكالات بعدی جلوگیری شود. در صورت عدم رعایت نكات لازم در اجرای مرحله‌

ادامه مطلب  
دانلود پروژه معماری گشتالت


دانلود پروژه معماری گشتالت در74 اسلايدپاورپوينت          فهرست:üمفهوم گشتالت

ادامه مطلب  
دانلود پروژه فضای سبز شهری


دانلود پروژه فضای سبز شهری در53 اسلايدپاورپوينت         فضای سبز شهری چیست ؟›منظور از فضاهای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد "بازدهی اجتماعی" و هم واجد "بازدهی اکولوژیکی" هستند.تمایز "فضای سبز" و " سطوح سبز" از نظر اکولوژیکی، از این نظر اهمیت دارد که سطوح سبز (به عنوان مثال یک پارک تزیینی) نمی تواند عمل غبارگیری را مانند فضای سبز شبه جنگلی انجام دهد و یا در کاهش آلودگی صوتی نقش موثری داشته باشد و یا به نحو مطلوبی موجبات کاهش دما گردد.افزون بر آن فضاهای سبز شهری، به سه دسته زیر نیز تقسیم می شوند:

ادامه مطلب  
دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید


دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید در47 اسلايدپاورپوينت         •بتن انتقال دهنده نور

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1