تحقیق درباره رابطه هوش هيجاني و عزت نفس

تحقیق درباره رابطه هوش هيجاني و عزت نفس

تحقیق درباره رابطه هوش هيجاني و عزت نفس

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

عامل 1) هوش درون فردي
( Intelligence Intrapersonal )
به توانايي تشخيص و درک احساسات شخصي, بيان احساسات, عقايد و افکار و دفاع از حقوق فردي به روشي غير مخرب و رها بودن از وابستگي هيجاني اطلاق مي شود . و خود آگاهي هيجاني (  باز شناسي و فهم احساسات خود) , جرات ( ابراز احساسات , عقايد , تفکرات و دفاع از حقوق شخصي به شيوه اي سازنده ) , خود تنظيمي ( آگاهي , فهم, پذيرش و احترام به خويش ) , خودشکوفايي( تحقق بخشيدن به ايتعدادهاي بالقوه خويشتن) و استقلال ( خود فرماني و خود کنبرلي در تفکر و عمل شخص و رهايي از وابستگي هيجاني) را در برمي گيرد.
عامل 2)  هوش بين فردي
 ( Intelligence Interpersonal )
به معني توانايي همدلي يعني آگاهي, درک و ارزيابي احساسات ديگران است. ارتباط بين فردي به معني ايجاد و حفظ روابط رضايت بخش دو طرفه ( شامل ابراز و دريافت محبت) است. همچنين هوش بين فردي بالا , مسئوليت پذيري اجتماعي بالارا هم به دنبال دارد.
عامل 3) قابليت انطباق( Abaptadility ) :
انطباق يا سازگاري شامل مساله گشايي ( تشخيص و تعريف مسايل , همچنين ايجادي راهکارهاي موثر) , آزمون واقعيت( ارزيابي مطابقت ميان آنچه به طور ذهني و آنچه به طور عيني تجربه مي شود ) و انعطاف ( تنظيم هيجان, تفکر و رفتار به هنگام تغيير موقعيت و شرايط ) مي باشد.


عامل 4) کنترل استرس (  Control Stress ) :
شامل توان تحمل حوادث ناخوشايند و شرايط استرس زا و نيز مقاومت , به تاخير انداختن يا انکار يک تکانه, سائق يا وسوسه براي عمل کردن است.
عامل5) خلق عمومي ( Moob General ) :
توانايي رضايت از زندگي , شاد بودن و داشتن نگرش مثبت يا مشخص در همه شرايط حتي در زمان بد شانسي.

خرده مقياسهاي پانزده گانه نيز عبارتند از :
1) خودآگاهي هيجاني
 (Awareness Self Emotional  ):
توانايي شناخت احساسات خود, تفکيک آنها, آگاهي از احساس خود و دلايل ظهور اين احساسات.
2) قاطعيت( Assertiveness ) :
 توانايي بيان احساسات , عقايد و افکار خود و دفاع از حقوق خود به روش منطقي , غير مخرب و بدون فحاشي که شامل 3 بعد است:
توانايي بيان احساسات ( پذيرش خشم, صميميت و ... و ابزار آن )
توانايي بيان آشکار عقايد، افکار و باورهاي خود ( خوش آيند و ناخوشايند) و اتخاذ تصميم راسخ و روشن , حتي اگر با محروم شدن از بعضي امتيازات همراه باشد.
توانايي پايداري و مداومت براي احقاق خق خود , افراد قاطع و جرات مند کمرو و خجالتي نيستند. آنها مي توانند احساسات خود را واضح , روشن , مستقيم و بدون خشونت و پرخاشگري ( فيزيکي يا کلامي ) ابراز کنند.
و...


خرید آنلاین