تحقیق درباره رابعه بلخي یا حمامهء در حمام خون ذویان خرد

تحقیق درباره رابعه بلخي یا حمامهء در حمام خون ذویان خرد

تحقیق درباره رابعه بلخي یا حمامهء در حمام خون ذویان خرد

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

سخن از یمامه ازاده ی بلخ، رابعه است ، کبوتری بلند پرواز که ذؤیان و صیدان خونریز اهریمن خوی ، بال های یاقوتی جانش را با شمشیر بریدند و پیکر مهتابینه اش را در گرما به ً خونین ، به خون رنگین ساختند .
از آن تاریخ تا به امروز که بیشتر از هزار سال ازآن میگذرد ، رابعه را از حمام خون ذ ؤ یان خرد بیرون نیاوردند، واقعیت اندیشه وتفکر شاهد خت بلخ رابعه همچنان از سده ها بدین سو است که در زندان نویسنده و شاعر امکان پیدا نموده اند ،که فقط روی بٌعد آزاد اندیشی رابعه در انتخاب وگزینش عشق خشونت هایی فکری وباوری در بند و زنجیر است. تنها در پسینه سالها است که از او چند نویسنده و شاعر امکان پیذا نمودند که فقط روی بعد آزاد اندیشی رابعه در انتخاب و گزینش عشق بحث نمایند و در تکیه به سرنوشت جانگداز او قاتلین و منکران عشق را محکوم بدارند، که از جمله این کسان در پسینه سالها برعلاوه چند تن ازمتقدمین سده هایی پیش که از آنها نام خواهیم برد ، زنان چون مهریه آذرخش و لیلی رشتیا عنایت سراج و چند تن دیگر میتوان نام برد .
اما سوال اساسی که میتواند مطرح گردد اینست که چرا در تاریخ ادبیات ما از رابطه های عاشقانه افسانه یی مانند ، یوسف و زلیخا ، لیلی و مجنون ، شیرین و فرهاد، وامق و عذرا و ویس و رامین ، به ویژه از یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون ، داستان و دیوان های شعری داریم ، اما از رابعه بلخی که فداکارانه ترین و درعین حال سوگمندانه ترین حماسه عشق را با خون خویش در تاریخ عشق وحماسه در سر زمین ما رقم زده است،نشانه ء فقط در حد اولین شاعر زن و سوانح مختصر آن چیزی بیش از این نمیتوان یافت.

و...


تحقیق درباره رابطه‌ي بين ناهنجاري‌هاي جسمي و آسيب‌هاي حركتي در دانش‌ آموزان

تحقیق درباره رابطه‌ي بين ناهنجاري‌هاي جسمي و آسيب‌هاي حركتي در دانش‌ آموزان

تحقیق درباره رابطه‌ي بين ناهنجاري‌هاي جسمي و آسيب‌هاي حركتي در دانش‌ آموزان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 چكيده:

هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين ناهنجاري‌هاي جسمي (پشت كج، پشت گود و پشت گرد، كف پاي صاف، پاي ضربدري، پاي پرانتزي) و آسيب‌هاي حركتي (شكستگي، در رفتگي، پيچ خوردگي، كشيدگي، زخم و جراحت و كمر درد) در دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمايي و متوسطه مي‌باشد. اين تحقيق كه از نوع علي و پس از وقوع است، به صورت ميداني به تجزيه و تحليل نتايج مي‌پردازد. جامعه آماري تحقيق شامل: كليه دانش‌آموزان مقطع متوسطه و راهنمايي مي‌باشد.

نمونه تحقيق كه با روش تصادفي خوشه‌اي انتخاب شده است، شامل: 400 نفر از دانش‌آموزان پسر (200 نفر راهنمايي و 200 نفر متوسطه) مي‌باشد.

اطلاعات مورد نياز توسط مصاحبه آسيب‌هاي حركتي، شامل 7 سئوال و معاينه ناهنجاري جسمي توسط تست نيويورك جمع‌آوري گرديده است. پس از استخراج نتايج براساس نتايج آزمون مجذور خي رابطه معني‌داري بين پاي پرانتزي و شكستگي استخوان، پشت گود و مجموع آسيب‌هاي حركتي، مجموع ناهنجاري‌هاي جسمي و شكستگي استخوان، پشت گرد و پيچ‌خوردگي مفصل، پاي ضربدري و پيچ خوردگي مفصل مشاهده گرديد.

80/5 درصد از دانش‌آموزان داراي ناهنجاري جسمي بودند كه بيشترين ناهنجاري در اندام فوقاني مربوط به عارضه پشت گود با 33/3 درصد و در اندام تحتاني عارضه كف پاي صاف با 30 درصد بوده است.

74/8 درصد از دانش‌آموزان تاكنون در فعاليت‌هاي حركتي دچار آسيب‌ديدگي شده بودند كه شايع‌ترين آسيب جراحت و زخم موضعي با 36/5 درصد و نادرترين آن كشيدگي و پارگي عضله با 5/8 درصد بوده است.

و...


تحقیق درباره راكتورهاي هسته اي

تحقیق درباره راكتورهاي هسته اي

تحقیق درباره راكتورهاي هسته اي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:24

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تاريخچه راكتورهاي VVER

اولين نيروگاه هسته اي با راكتور آب تحت فشار شوروي سابق، در شهر Novovoronezh در سال 1963 وارد مرحله بهره برداري شد. اين نيروگاه VVER-210 ناميده شد و قدرت الكتريكي آن 265 مگاوات بود. اين طرح در تكنولوژي وستينگهاوس الهام گرفته شده بود و نسبت به آن تفاوتها و كمبودهاي زيادي داشت. دومين راكتور از همين نوع به قدرت 336 مگاوات در همان شهر يعني Novovoronezh ساخته شد. در اين دو نيروگاه كه اولين نسل از نيروگاههاي VVER بود پوشش ايمن براي راكتور در نظر گرفته نشده بود. در واقع اين دو نيروگاه را مي‎توان به عنوان نيروگاههاي آزمايشي براي جمع آوري اطلاعات فني و تجربيات اوليه جهت توسعه نيروگاههاي VVER بعدي در نظر گرفت.

براساس تجربياتي كه از اين راكتورهاي نوع اول بدست آمد طرح استاندارد يك نيروگاه جديد به قدرت 440 مگاوات با راكتور آب تحت فشار از نوع VVER-230 ريخته شد و دو واحد از اين نيروگاه در سال 1972 و 1973 در همان شهر Novovoronezh وارد مرحله بهره برداري شدند.

براساس تجربياتي كه از نسل اول و دوم نيروگاههاي VVER بدست آمد طرح راكتورهاي V-213 تهيه شد و بخشي از كمبودهاي مدل V230 جبران شد.

دو واحد 440 مگاواتي از نوع V-213 كه در شهر Lovisa فنلاند ساخته شده بخصوص از نظر تكامل نيروگاههاي VVER جالب توجه بود. اين دو واحد كه از طرف شوروي سابق ساخته مي‌شد با تكنولوژي پيشرفته كشورهاي غربي بهبود يافت. انجام اين تغييرات در تحول بعدي نيروگاههاي VVER كاملاً مشهود بود.

از سال 1970 طراحي نيروگاههاي VVER به قدرت 1000 مگاوات شروع شد و چند سال بعد ساخت اولين نمونه آن آغاز شد.

اولين نيروگاه 100 مگاواتي شوروري سابق در سال 1980 Novovoronezh به بهره برداري رسيد. با اعمال تغييراتي در طراحي نيروگاه كه در دوران توسعه راكتورهاي 440 مگاواتي بدست آمده بود، منجر به بهبودهاي اساسي در طراحي راكتور VVER-1000 شد. از جمله نوآوريهايي كه در اين نوع راكتورها اعمال شده كه در مدلهاي جديد راكتورهاي 440 مگاواتي نيز به كار رفته است مي‎توان به موارد زير اشاره كرد.

و...


تحقیق درباره راز شاد زيستن زوجين در كانون گرم خانواده

تحقیق درباره راز شاد زيستن زوجين در كانون گرم خانواده

تحقیق درباره راز شاد زيستن زوجين در كانون گرم خانواده

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 مقدمه: به راستي چرا بعضي از پيوندهاي عاشقانه بعد از ازدواج گسسته شده و ازهم فرومي پاشد؟ آيا تا کنون از خود پرسيده ايد که چرا بعضي از زوجها با يکديگر همدلي و همفکري دارند و برخي ندارند؟ و آيا تا به حال به اين موضوع فکر کرده ايد که چگونه زنان و شوهراني که مدعي بوده اند نمي توانند با همديگر زندگي کنند، دوباره زندگي را با يکديگر و حتي بهتر از قبل ادامه دهند؟

همان گونه که مي دانيد، اکثر صاحبنظران ديني، روان شناسان، جامعه شناسان و... علت اصلي اختلافهاي خانوادگي ومسائل زناشويي را سوء تفاهم و فقدان رابطه عميق ميان زوجين عنوان مي کنند و شايد تنها راه حل و فصل مسائل زناشويي و رسيدن به يک خانواده متعادل را «ايجاد تفاهم و همدلي» مي دانند. براي توضيح و تبيين سؤالات و مطالب فوق، چکيده اي از رهنمودهاي تربيتي صاحبنظران و روان شناسان به شما زوجهاي جوان و زنان و مردان با فضيلت، شما خوباني که خواهان رسيدن به يک زندگي آرام، شاد و توام با معنويت هستيد، تقديم مي شود.

 پي ريزي پايه هاي زندگي با صداقت :

صداقت همچون پل ارتباطي موثر، موجب مي شود که زن و مرد ميل و رغبت وافر و کاملي براي صحبت با يکديگر پيدا کنند و از اين طريق بر رشد شخصيت خود و همسرشان بيفزايند. لازم است براي نيل به تفاهم، زن و شوهر در همه امور زندگي نسبت به همديگر صادق و راستگو باشند. زوجين زماني به اوج سعادت- در زندگي مشترک -دست مي يابند که مسير آن را با صداقت و درستي طي نمايند.

بينش تکاملي و تحولي:

هميشه نسبت به همسر خويش نگرشي متکي بر سه عنصر مثبت داشته باشيد.

الف) او را به عنوان فردي با ارزش و برخوردار از کرامت انساني بپذيريد.

ب) او را فردي مستعد کمال و تحول بدانيد.

ج) علاقه مند به پيشرفت و ترقي او باشيد.

وجود چنين بينشي، در شخصيت انسان عرصه زندگي را برروي نوآوري مي گشايد و کانون خانواده را از فرسايش و زوال تدريجي مصون مي سازد.

و...


تحقیق درباره رازهاي شادي و آرامش در زندگي

تحقیق درباره رازهاي شادي و آرامش در زندگي

تحقیق درباره رازهاي شادي و آرامش در زندگي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

رازهاي شادي و آرامش در زندگي

در دنياي پراضطراب امروز آرامش وراحتي خيال نعمتي است که بسياري آرزوي آن را دارند اما براي رسيدن به آن تنها آرزو کافي نيست بلکه بايد قدم پيش نهاد و کاري کرد. آنچه در پي مي آيد برخي تکنيکهاي رواني شناختي است که ضمن کمک به رفع تشويش ونگراني آرامش و نشاط و شادي را در زندگي ما رونق مي بخشد

راز اول : با خدا ارتباط برقرار کنيد

حداقل نياز انسان به روح خدايي مانند احتياج نوزاد به مادر است به همان ميزان که جسم براي ادامه حيات به هوا وغذا نيازمند است، روح و باطن نيز به هدايت الهي وروح رباني محتاج است.

آرامش جان، زميني حاصلخيز است که دانه هاي"خواست ونياز"درآن به خوبي مي رويد.نيازهاي به حق را درياد خداوند که آرامش جان وقلب است بکاريد تا به خوبي تحقق يابند. خداوند همراه کسي است که او همراه خداوند باشد با توجه به خداوند وخواندن نامهاي اوهمراهي وپشتباني خدا را به سوي خودجلب کنيد پس به خداوند توجه کنيد تا الهي شويد! به خدا توکل کنيد.هرچه ارتباط شما با خدا اين نيروي عظيم وخرد لايتناهي بيشتروبيشترشود آرامش ونشاط بيشتري را در خود تجربه مي کنيد و هر چه ارتباط شما با خدا محدودتر شود ترس واضطراب بيشتري بر شما چيره مي شود. خداوند فرموده است"اگر مرا ياري کنيد شما را ياري مي کنم وقدمهايتان را استوار ميگردانم"يار خدا بودن يعني براساس قوانين الهي رفتار کردن، گناه نکردن، کمک به ديگران، نرنجاندن ديگران، احترام به والدين و درواقع يار خدا بودن همان ياري کردن به خود است.

و...


تحقیق درباره راز خلقت انسان

تحقیق درباره راز خلقت انسان

تحقیق درباره راز خلقت انسان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

سؤال

بسيارى از افراد مخصوصاً طبقه جوان از يكديگر سؤال مى كنند، راز آفرينش انسان چيست و هدف از خلقت او چه بوده است؟

تو گويى اين پرسش در زواياى روان اكثريّت اين نسل لانه گزيده و آنها را براى حل و گشودن راز آفرينش انسان تحريك مى كند و در پيش خود مى گويند: خدايى كه غنى و بى نياز، نامحدود و نامتناهى است و به چيزى حتّى آفريدن موجودى نياز ندارد، چرا انسان را آفريده و چه نيازى به خلقت او داشت؟

اگر گفته شود كه در خلقت انسان هدفى در نظر گرفته نشده است، در اين صورت بايد گفت كه آفرينش او لغو و بى هدف بوده است و ساحت پاك آفريدگار جهان از اين نسبت پيراسته مى باشد و اگر تصوّر شود كه خداوند او را براى هدف و مقصدى آفريده است، لازمه اين سخن اين است كه آفريدگار جهان براى رفع نيازى دست به آفرينش او زده است در صورتى كه خداوند از هر نوع احتياج و نياز مبّرا و منزّه مى باشد!

پاسخ

گشودن اين راز و پاسخ اساسى و روشن به اين سؤال در گرو بيان دو مطلب است كه هر كدام نقش مهمّى در حلّ سؤال دارند:

1- در درجه نخست بايد توجّه نمود كه اين سؤال وقتى به صورت يك عقده «لاينحل» در مى آيد كه دايره هستى را به جهان مادّه منحصر نموده و وجود هستى را در نظامات مادّى و پديده هاى طبيعى محصور سازيم و مرگ را پايان زندگى بشر دانسته و عالمى به نام «رستاخيز» و سرايى به عنوان آخرت نپذيريم.

در اين موقع اين سؤال به صورت اشكال بغرنجى جلوه مى كند و انسان از خود سؤال مى كند: راز آفرينش انسان چيست؟

چرا انسان به اين جهان گام مى نهد و پس از چند سال زندگى - آن هم غالباً توأم با مرارت و تلخى، شكست و ناكامى - طومار عمر او پيچيده مى گردد و پرونده زندگى او بسته مى شود «از كجا آمد و براى چه آمد!» و هدف از غوغاى زندگى چند روزه و فلسفه اين زندگى موقّت چيست و چرا آدميزاد به اين جهان گام مى نهد! و پس از صرف مقدارى آب و غذا نفس هاى او به شماره مى افتد و قلب او از ضربان باز مى ايستد و زير خروارها خاك مى رود و مى پوسد و به صورت خشت و گل در مى آيد، تو گويى از اصل خبرى نبود و آدميزادى گام به اين پهنه ننهاده بود!

به راستى مكتب «ماترياليسم» برابر اين پرسش عاجز و ناتوان است، زيرا جهان هستى را در مادّه و پديده هاى مادّى محصور ساخته است و به خداوند و جهان ديگر اعتقاد ندارد و در اين صورت هرچه در چهار ديوارى جهان مادّه به گردش مى پردازد و هرچه در قيافه پديده هاى مادّى خيره مى شود تا در اين محيط براى آفرينش آنها مخصوصاً انسان هدفى جستجو كند، جز با حيرت و بهت و سرگردانى و احياناً سلب و نفى، با چيزى روبه رو نمى گردد.

ولى كسانى كه زندگى مادّى را براى انسان منزلى از منازل زندگى بشر مى دانند و به دنبال اين جهان، به سراى ديگرى معتقد و عقيده مندند كه اين جهان مقدّمه جهان ديگر است و مرگ براى بشر پايان نيست، بلكه روزنه اى است به جهان ديگر و پلى است براى نيل به ابديّت، در مكتب اين افراد پاسخ به اين سؤال سهل و آسان است و اگر هدف از آفرينش انسان را در سيماى او در اين جهان نتوانستند بخوانند، حتماً بايد هدف از خلقت او را در جهان ديگر و در زندگى ابدى او، جستجو بنمايند و بگويند كه هدف از خلقت انسان در اين جهان، آماده كردن او براى يك زندگى ابدى و جاودانى است كه خود هدف و مطلوب نهايى مى باشد.

و....


تحقیق درباره راز نماز

تحقیق درباره راز نماز

تحقیق درباره راز نماز

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 مقدمه

راز نماز

سيماي نماز

 عبادت عنوان عامي است  كه نمونه ها و مصداق هاي فراواني را در بر مي گيرد وتنها در «نماز» خلاصه نمي شود حج،روزه ، امر به معروف و نهي از منكر ،جهاد ، طلب روزي حلال ، خدمت به هم نوعان، درس خواندن و درس گفتن ؛ عزاداري براي شهيدان كربلا ، نيكي به پدر ومادر ، تيم نوازي ، پرداخت خمس و زكات و .. همه وهمه عبادت است ( البته به شرط خداي بودن نيت )

ولي در ميان اعمال عبادي «نماز برجستگي و درخشندگي خاص دارد و جلوه ي درخشان عبادت و پرستش خدا به حساب مي آيد. اوصاف نماز ، فلسفه وحكمتش ، فايده وآثارش ، شرايط وآدابش ،مكان وزمانش در آيات وروايات بسياري آمده كه پرداختن  به آنها طولاني خواهد شد. اما سعي مي كنيم براساس  قران و حديث ، قطره اي از درياي معارف اسلامي درباره ي نماز را باز گوييم.

نماز بزرگترين عبادت ومهمترين سفارش همه ي انبياست

لقمان پسرش رزا به نماز توصيه مي كند.حضرت عيسي درگهواره مي گويد : خدايم مرا به نماز و زكات توصيه كرده است.

رسول خدا صلي الله عليه و اله نماز را نور چشم خود مي داند .«قُرّةََُ عَيني  في الصَّلاةََِ »

نماز ، فرضيه اي است كه خدا به ياد انسان مي آورد. و پيمان خدا با مردم است.

نماز، سيماي مكتب است .« الصِّلاةٌَ وَجهُ دينكٌُمْ »

نماز دواي تكبر است « و الصَّلاةٌ تَنزيهاً عَنِِ الكبِرِ »

 

نماز ، وسيله ي تشكر و سپاس از نعمت هاي الهي است ، عمود و پايه دين ، كليد بهشت، وسيله ي آزمايش و شناخت مردم و محو كننده ي گناهان ، پاك كننده ي دل و جان آدمي است. 

روزي پنج نوبت ، با حفظ شرايط كامل نماز ، در پيشگاه خدا ايستادن ونعمتهاي او را يادكردن و از او حاجت ونياز خواستن  ،همچون شست وشوي درنهر آب است كه آلودگي هاي مي زاديد . نماز اولين سئوال در قيامت است كه اگر پذيرفته نشود. كارهاي ديگر هم قبول نيست .

نماز اولين سئوال در قيامت است كه اگر پذيرفته نشود، كارهاي ديگر هم قبول نيست . نماز ، تنها عبادتي است كه در هيچ حال از انسان ساقط نمي شودحتي در ميدان جنگ و شرايط اضطراري ، بيماري و...

نماز اعلام  بندگي در برابر خدا وزير بار در مقابل طاغوت ها و ستمگران است.

نماز زنده نگه داشتن ايين توحيدي حضرت ابراهيم،وسنت رسول الله  ومكتب  حسين بن علي عليها السلام است.

نماز براي عاشقات خدا ، شنيدن ولي براي منافقان ، تلخ و سنگين است : «وَ اِنَّتها لكَبيرةُ اِلاَّ عَليَ الخَشِعيِِنَ »

نماز، كوبنده ي شيطان و مايوس كننده ي اوست  وحضور در برابر آفريدگاراست .

نماز هماهنگي با همه ذرّات عالم است جهان ،محراب و سعي است كه همه ي كائنات ، در آن به تسبيح و سجود در برابر خدا مشغول اند. به نماز ايستادن ، همراهمي با همه ي افريده ها وفرشتگان در پرستش و ذكر پرورگار است.

و....


تحقیق درباره راستگويى و دروغگويى در فلسفه اخلاق

تحقیق درباره راستگويى و دروغگويى در فلسفه اخلاق

تحقیق درباره راستگويى و دروغگويى در فلسفه اخلاق

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:28

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

راستگويى و دروغگويى در فلسفه اخلاق
على(ع) در خطبه عيد غدير خود كه خوب است آن را خطبه غديريه بناميم به تفسير و تحليل اين رويداد عظيم تاريخ پرداخت. معرفى اين خطبه كه در گوشه و كنار برخى از كتابهاى ادعيه و روايت در غربت به سر مى برد و بررسى سند و كتابشناسى آن و شرح پاره هايى از آن، موضوع اين جستار است.

اشارت
ممكن است افراد بسيارى در طول تاريخ از حادثه غدير و اهميت آن سخن گفته و از آن تعاريفى ارائه داده باشند، اما هيچ يك از اين سخنان نمى توانند بيانگر عظمت و شكوه غدير باشد، زيرا تنها كسانى مى توانندتعريف جامع از وقايع و حوادث عرضه نمايند كه خود پديد آورنده آن باشند. تنها زيبنده خدا، پيامبر(ص) و على(ع) است كه غدير را به بهترين شكل معرفى نمايند.
پيامبر به دستور خداوند سبحان حادثه غدير را در ميان دو نزول قرآنى قرارداد: ابتدا فرمود: ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، و افزود: وان لم تفعل فما بلغت رسالته(مائده،67) و پس از معرفى على(ع) به وسيله پيامبر(ع) با جمله من كنت مولاه فهذا على مولاه، خدا نيز فرمود: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً(مائده،3)؛ يعنى واقعه غدير، اكمال دين، اتمام نعمت و موجب رضايت و خوشنودى خداست و روز غدير ظرف زمانى اين ارزشها معرفى كرد.على(ع) نيز در خطبه عيد غدير خود كه خوب است آن را خطبه غديريه بناميم به تفسير و تحليل اين رويداد عظيم تاريخ پرداخت. معرفى اين خطبه كه در گوشه و كنار برخى از كتابهاى ادعيه و روايت در غربت به سر مى برد و بررسى سند و كتابشناسى آن و شرح پاره هايى از آن، موضوع اين جستار است.
1) متن خطبه غديريه
الحمدللّه الذى جعل الحمد من غير حاجة منه الى حامديه طريقاً من طرق الاعتراف بلاهوتيته وصمدانيته وربانيته وفردانيته، و سبباً الى المزيد من رحمته ومحجةً للطالب من فضله و كمنّ فى ابطان اللفظ حقيقة الاعتراف له، بانه المنعم على كل حمد باللفظ وان عظم واشهد ان لااله الا اللّه وحده لاشريك له، شهادةً نُزِعت عن اخلاص الطوى و نطق اللسان بها عبارة عن صدق خفّى،انه الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، ليس كمثله شيئ، اذ كان الشيئ من مشيته، فكان لايشبهه مكوّنه. واشهد ان محمّداً عبده ورسوله استخلصه فى القِدَم على سائر الامم على علم منه، انفرد عن التشاكل والتماثل من ابناء الجنس، وانتجبه آمراً وناهياً عنه، اقامه فى سائر عالمه فى الاداء مقامه اذ كان لاتدركه الابصار ولاتحويه خواطر الافكار ولاتمثله غوامض الظنن [الظنون] فى الاسرار لااله الا هو الملك الجبّار. قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتيته واختصه من تكرمته بما لم يلحقه فيه احد من بريّته، فهو اهل ذلك بخاصّته وخلّته، اذ لايختص من يشوبه التغيير ولايخالل من يلحقه التظنين وامر بالصلاة عليه مزيداً فى تكرمته وطريقاً للداعى الى اجابته، فصلى اللّه عليه و كرّم وشرّف و عظّم مزيداً لايلحقه التنفيد ولاينقطع على التأبيد. وان اللّه تعالى اختص لنفسه بعد نبيّه(ص) من بريته خاصةً علاهم بتعليته وسمّاهم الى رتبته وجعلهم
الدعاة بالحق اليه والادلاء بالارشاد عليه لقرن قرنٍ وزمن زمنٍ، انشأهم فى القِدم قبل كل مَذْرَوٍّ و مَبْرُوٍّ انواراً انطقها بتحميده والهمها شكره و تمجيده وجعلها الحجج على كل معترف له بملكة الربوبية وسلطان العبودية واستنطق بها الخرسات بانواع اللغات بخوعاً له، فانه فاطر الارضين والسماوات، واشهدهم خلقه، وولاّهم ما شاء من امره،

و....


تحقیق درباره راه خداشناسي

تحقیق درباره راه خداشناسي

تحقیق درباره راه خداشناسي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:25

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

« چرا درباره ي خدا به بحث و تحقيق بپردازيم »

انتاژ مكتبهاي مقعود و گوناگون فلسفي ، و گسترش مكتب « ماترياليسم » در ميان جوانان و دانش پژوهان گروهي را بر آن داشته است كه از خود چنين سؤال كنند.

چرا بشر درباره خدا و مذهب و مسائل ماوراء طبيعت به بحث و تحقيق بپردازد ؟

اصولاً  بحث و بررسي پيرامون  موجود يا موجوداتي كه از قلمرو حس و تجربه بيرون است ، بود و نبود آنها در زندگي بشر تأثير ندارد ، جز اتلاف وقت ، نتيجه ديگري ندارد.

يك متفكر اجتماعي ، يك فيلسوف بلند فكر ، بايد به دنبال موضوعاتي برود كه در متن زندگي بشر قرار گيرد ، و مسائلي را مطرح سازد كه هر نوع گره گشائي دربارة آنها ، در بهبود وضع زندگي وي تأثير بسزائي داشته باشد . در صورتي كه بحث و بررسي درباره ي مسائل دور از ماده و طبيعت كه زندگي بشر به آن بستگي دارد ، حائز اهميت نيست  ، پس چه بهتر از طرح اين مسائل بگذريم ، و فكر خود را روي مسائلي متمركز سازيم كه با زندگي ما كاملاً پيوند داشته باشد .

اين منطق گروهي از شكاكان مادي ها است كه روي عللي خود را از تحمل و رنج بحث و بررسي راحت ساخته اند و گروهي را از بررسي اين مسائل بازداشته اند.

در نخستين فصل اين كتاب كوشش شده است كه به اين پرسش ، پاسخ منطقي داده شود و روشن شود كه « ايده مذهبي » از تنها در وضع زندگي مادي و معنوي ما تأثير بسزائي دارد بلكه اعتقاد به جهان ماوراء طبيعت و ايمان به خدا و زندگي پس از مرگ ، سرچشمه  يك رشته فضائل  اخلاقي و گسترش عدالت اجتماعي و تأمين ثبات و آرامش رواني است كه هيچ جامعه اي از آن بي نياز نيست ، گذشته از اين اعتقاد به خدا آفريننده علوم و موجب گسترش دانشهاست ( چنانكه  به طور روشن همه را ثابت خواهيم نمود . )

بنابراين روي اين آثاري كه مي توان براي خداشناسي تصور نمود ، بايد درباره ي آن به بحث وتحقيق بپردازيم تا در صورت ثبوت و صحت ، از منافع  بهره مند گرديم .

اينك بيان علل و عواملي كه ماوراء به بحث و كنجكاوي وا دار مي كند و براي خاطر همين آثار ارزنده اي كه فكر « خداشناسي » در ما بوجود مي آرود ، بايد رنج بحث و تحقيق را برخود هموار سازيم .

و....


تحقیق درباره رابطه ي دين و سياست

تحقیق درباره رابطه ي دين و سياست

تحقیق درباره رابطه ي دين و سياست

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

رابطه ي دين وسياست

دين و سياست

دين را مى‏توان به مجموعه به هم پيوسته‏اى از باورها و انديشه‏هاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعريف كرد كه هدف آن، هدايت انسان به سوى روش بهتر زيستن و كاملتر شدن است.

اين تعريف منطبق با تفسيرى است كه در برخى از روايات و كتابهاى كلامى در مورد ايمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالاركان و اقرار باللسان) كه تعاريف جامعه شناسانه از دين كه برخى جامعه شناسان ارائه داده‏اند نيز مى‏تواند در راستاى اين تعريف جامع باشد .

جامعه شناسانى چون: نيل اسملسر (1) و فلورانس كلاكون (2) و فرد استراديت بك (3) دين را از مقوله جهت گيرى ارزشى دانسته‏اند و آن را عبارت از اصول پيچيده و در عين حال كاملا منظم و مرتب شده‏اى شمرده‏اند كه به جريان سيال اعمال و انديشه‏هاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترك انسانى، نظم و جهت مى‏دهد. با اين توضيح كه جهت گيرى ارزشى در دين به صورت چارچوبهاى مافوق طبيعى و مقدس ترسيم مى‏شود و در انديشه‏هايى چون اومانيزم به شكلى فاقد قداست ارائه مى‏گردد.

دو فصل عمده دين؛ يعنى عقايد و جهان‏بينى، مقررات و احكام و اخلاق و سير تكامل انسان است.

قرآن بصراحت، شريعت را جزء جدا نشدنى دين در همه آيينهاى آسمانى مى‏شمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى كه همراه با عمل به احكام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند كه درست باشد ـ ديندارى تلقى نمى‏كند. (5) شاخص هميشگى و ماهوى دين، انديشه‏اى نظام يافته در زمينه جهان بينى و شريعت است و هدف غايى آن چيزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى اين دنيا و فرجام آن نيست.

بى شك، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نيز سياست و حكومت است. دين با چنين تعريف و شاخص و هدفى چگونه مى‏تواند از اين بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدايت وى به سرنوشتى بهتر در دنيا و آخرت باشد؟ همه كسانى كه به نحوى به تعريف دين پرداخته‏اند، به اين حقيقت اذعان نموده‏اند كه هدف دين، سامان بخشيدن به زندگى انسان است.

و.....


تحقیق درباره رابطه معلم و دانش آموز

تحقیق درباره رابطه معلم و دانش آموز

تحقیق درباره رابطه معلم و دانش آموز

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

رابطه معلم و دانش آموز

سلامت روانی در مفهوم دقیق کلمه به معنای احساس رضایت و شادابی و نشاط و تعادل روانی، درک درست از واقعیتها و ارائه پاسخ سازگارانه و مؤثر در برخورد با آنها، تعامل سالم دنیای درونی فرد با دنیای پیرامون است.   

بیاموخت آدم ز پروردگار/ کلام و سخنهای بس استوار

که گردید باعث که یکتا خدا/ پذیرد از او توبه را از خطا

خدای رحیمست و توبه پذیر/ بسی مهربان است آن بی نظیر

 • در مورد مفهوم سلامت روانی، نگرش عموم روانشناسان آن است که ملامت روانی یکی از جنبه های سلامت عمومی یعنی برخورداری از رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی و معنوی است. سلامت روانی در مفهوم دقیق کلمه به معنای احساس رضایت و شادابی و نشاط و تعادل روانی، درک درست از واقعیتها و ارائه پاسخ سازگارانه و مؤثر در برخورد با آنها، تعامل سالم دنیای درونی فرد با دنیای پیرامون است.
 • وجود ویژگیهای اضطرابی در دانش آموزان، متأثر از سبک رفتاری خانواده است. به این معنا که خانواده های آشفته، مستبد، غیرمنسجم و بی تفاوت، موجبات بروز روحیات اضطرابی را در فرزندان خود فراهم می کنند. ویژگی پرخاشگری در میان دانش آموزان، متأثر از دو سبک رفتاری فرزند پروری یعنی آشفتگی و غیرمنسجم بودن خانواده است.
 • وجود خصوصیات افسردگی در میان دانش آموزان نیز متأثر از سبک رفتاری خانواده است و به ترتیب خانواده های آشفته، غیرپاسخگو، نامنسجم، بی تفاوت و... باعث افسردگی در فرزندان می شوند. نگرش اجتماعی در میان دانش آموزان به ترتیب ناشی از سبکهای رفتاری بی تفاوتی، آشفتگی غیر پاسخگویی و استبدادی در خانواده است.
 • نگرش مثبت دانش آموزان به روابط انسانی در مدرسه بیش از همه در افرادی دیده می شود که خانواده های منسجم، صمیمی و پاسخگو دارند. خانواده هایی که آشفته، بی تفاوت و مستبد هستند، فرزندانی دارند که منفی ترین نگرش را نسبت به روابط انسانی در مدرسه ابراز می کنند.
 • آن دسته از دانش آموزان که به ترتیب دچار اضطراب، افسردگی، نگرش ضد اجتماعی، پرخاشگری و روحیه خلافکاری هستند، منفی ترین نگرش را نسبت به روابط انسانی در مدرسه از خود نشان می دهند.
 • سبک رفتاری خانواده هم در وضعیت روانی دانش آموزان و هم در نگرش آنان به چگونگی روابط انسانی در مدرسه تأثیر می گذارد. روشنترین پیشنهادی که می توان بر اساس یافته های پژوهشی ارائه کرد، این است که نهادهای مختلف اجتماعی، تربیتی، فرهنگی و دینی باید کوشش برنامه ریزی شده ای را در بهبود مناسبات درون خانواده و سبکهای رفتاری و شیوه های فرزند پروری به عمل آورند.
 • و...

تحقیق درباره رابطه محبت و خلاقیت در کودک

تحقیق درباره رابطه محبت و خلاقیت در کودک

تحقیق درباره رابطه محبت و خلاقیت در کودک

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

رابطه محبت آميز و محترمانه پدر و مادر با يكديگر و با فرزندان، زمينه‌ساز بروز خلاقيت در آن‌هاست

توجه كردن به جزئي‌ترين حركات، حرف‌ها و مهارت‌هاي فرزند كه معمولا از ديد والدين پنهان مانده است نيز در بروز خلاقيت در نوجوان نقش موثري دارد.

تقويت اعتماد به نفس در فرزندان از طريق شنيدن فعال و بازتاب احساس و عقيده وي نيز زمينه بروز خلاقيت در نوجوان را فراهم مي‌كند.

موثرو ماندگارترين تشويق را چهره شاداب و لحن ملايم و مهربان والدين است، تشويق‌ها و تحسين‌ها بايد متوجه رفتارها و حرف‌هاي مشخص باشد و به صورت صفت‌هاي كلي بيان نشود.

بهترين تشويق‌ها و تحسين‌ها نوع غير مستقيم آن است كه شامل گفتن خوبي‌هاي فرزندان به فاميل و دوستان و ايجاد تصوير مثبت اجتماعي از وي است.

والدين حتي در صورت شكست و افت درسي فرزندان خود پس از واگذاري مسئوليت‌هاي شخصي به آن‌ها نبايد به سرزنش، تحقير، انتقاد، مقايسه، منت گذاشتن، نصيحت كردن و تهديد وي بپردازند بلكه بايد به توجه عاطفي خود ادامه دهند.

در اين شرايط والدين بايد نكات مثبت فرزندان خود را برجسته كنند و فضايي از مهرباني، صميميت، احترام و اعتماد را در محيط خانواده بوجود آورند تا بتدريج شاهد خلاقيت‌هاي بي‌نظير بچه‌ها در غلبه بر شكست‌ها و رسيدن به استقلال و خودكفايي باشند.

تذكر مداوم، سرزنش، نصيحت كردن، پيش بيني‌هاي منفي و گله و شكايت دائمي و انتظارات زياد و تلاش براي تغيير فرزند بدون ايجاد زمينه‌هاي مناسب به هر نيتي كه باشد سبب اصلاح رفتار نوجوان نمي‌شود، زيرا، خواسته‌ها و انتظارات ما زماني از سوي ديگري پذيرفته مي‌شود كه در بخش مثبت ذهن وي جاري شود.

ضرورت توجه به خلاقيت در کودکان و نوجوانان

به موازات گسترش علوم در زمينه های مختلف ،مطالب علمی در اثر پديده انفجار اطلاعات ، در طول مدت کوتاهی اهميت نخستين خود را از دست داده و به اطلاعاتی کم اهميت و دست دوم تبديل می شوند.

در جهان امروز بالاترين و بهترين توليد برای کشورهايی که بخواهند حرف اول را در دنيا داشته باشند توليد فکر نو و ايده است و اين امر به خوبی ضرورت توجه به خلاقيت و پرورش آن را در کودکان و نوجوانان نشان می دهد.

و....

خلاقيت موهبتی است که در تمام انسان ها بالقوه موجود است اما ظهور و گسترش آن مستلزم شرايط مناسب است .

لفرانکويس خلاقيت را به عنوان کنجکاوی ، اشتياق به کشف و آزمايش کردن ، توليد پاسخ های جديد به مساله ، حساسيت به مساله و توجه به رفتار خلاق خود تعريف می کند. خلاق بودن يعنی پديده های عالم را متفاوت از ديگران ديدن همانند نيوتن وقتی که سيب از درخت بر زمين می افتد او چرخش سيب را به گونه متفاوت تر از ديگران میبيند و به دنبال طرح مساله و پاسخ به چرايی افتادن سيب از درخت می شود .


تحقیق درباره رابطه رياضيات و هنر

تحقیق درباره رابطه رياضيات و هنر

تحقیق درباره رابطه رياضيات و هنر

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

اهميت فوق العاده اي که رياضيات ، در جامعه ي امروزي و در فعاليت گوناگون ترين تخصص ها دارد، بر کسي پوشيده نيست . باوجود اين ، خيلي زياد نيستند کساني که علاقمند به رياضيات باشند. البته تنها کساني که کار و فعاليتشان به رياضيات مربوط مي شود ، علاقمند به رياضيات نيستندبلکه کم هم نيستند مشتاقاني که ساعت هاي فراغت خود را ، با رياضيات مي گذرانند. همه ي اين ها چه حرفه اي ها و چه علاقمندان ، نه تنها فايده و اهميت رياضيات را مي شناسند بلکه در ضمن ، به رياضيات شوق مي ورزند و مي توانند زيبايي و ظرافتي که در مسأله ها ، قضيه ها و روش هاي رياضي وجود دارد را احساس کنند .

احساس و منطق را با هيچ نيرويي نمي توان از هم جدا کرد و هر جدايي ساختگي منجر به تحريف هر دوي آنها مي شود . هر احساس اگر احساس واقعي باشد، خردمندانه است چراکه احساس واقعي نمي تواند جدا از انديشه و خرد آدمي پديد آيد

ارتباط هنر و رياضي :
هر انساني از تماشاي چشم انداز يک دامنه ي سر سبز آرامش خود را باز مي يابد ، در عين حال ، به فکر فرو مي رود . شاعر احساس دروني خود را بيان مي کند . نقاش با قلم و بوم خود تلاش مي کند که ديگران را در شادي خود شريک کند .

گياه شناس در پي گياه مورد نظر در رده هاي خاصي مي رود . زبان شناس مي خواهد ريشه و سر چشمه ي نام گذاري گياه و دليل آن را پيدا کند . داروشناس در جستجوي ويژگي درماني گياه است و رياضي دان نحوه ي قرار گرفتن گل و گلبرگ ها يا اندازه و شکل ها را مورد مطالعه قرار مي دهد . ولي هم گياه عضوي يگانه است و هم انسان و اگر بخواهيم برخورد انسان با گياه را بررسي کنيم ناچاريم ، به همه ي اين جنبه ها توجه داشته باشيم .

رياضيات و رابطه آن با هنر :

" اشر" نقاش معروف هلندي در سال 1971 ميلادي در سن 72 سالگي و يک سال پيش از مرگ خود نوشت :

« وقتي که هوشمندانه با رمز و راز هاي دور و بر خود برخورد کردم و وقتي به تجزيه و تحليل مشاهده هاي خود پرداختم ، به رياضيات رسيدم . من آموزش جدي در دانش نديده ام ولي گمان مي کنم بيش تر با يک رياضي دان وجه مشترک داشته باشم تا با يک هنرمند . 

و....


تحقیق درباره رابطه سياست و ادبيات

تحقیق درباره رابطه سياست و ادبيات

تحقیق درباره رابطه سياست و ادبيات

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:19

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اشاره :
1 -بحث‌ رابطه‌ سياست‌ و ادبيات، بحث‌ جديدي‌ نيست، بلكه‌ سابقه‌ آن‌ به‌ دوران‌ يونان‌ باستان، مخصوصاً آثار افلاطون، باز مي‌گردد. در دوره‌هاي‌ بعد نيز، افرادي‌ همانند ژان‌ ژاك‌ روسو به‌ هر دو عرصه‌ توجه‌ داشتند. روسو در كنار نظرات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ خود به‌ نگارش‌ رمان‌ نيز اقدام‌ كرد. برتراند راسل‌ و ژان‌پل‌ سارتر، به‌ عنوان‌ متفكران‌ دورهِ متأخر، در عين‌ ارائه‌ عقايد فلسفي‌ و سياسي‌ - اجتماعي‌ خود، رمان‌هاي‌ جدي‌ نگاشته‌ و حتي‌ فعالان‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ نيز بودند و جايزه‌ نوبل‌ هم‌ دريافت‌ كردند. و باز جديدتر افرادي، مانند ادوارد سعيد، بر نقش‌ روشنفكران‌ در پيوند اين‌ دو رشته‌ تأكيد داشته‌اند. در كنار اين‌ افراد، انديشمندان‌ ديگري‌ را نيز مي‌بينيم‌ كه‌ هنر و ادبيات‌ را مركز ثقل‌ انديشه‌هاي‌ فلسفي‌ و اجتماعي‌ خود قرار داده‌ و حتي‌ نوع‌ نگارش‌ و نثر آنها بسيار اديبانه‌ و شاعرانه‌ است؛ به‌ طوري‌ كه‌ محتوا(Content) و صورت‌(Form) را تا حدود زيادي‌ به‌ هم‌ نزديك‌ نموده‌اند. آثار شوپنهاور و نيچه‌ اوج‌ اين‌ نزديكي‌ است‌ به‌ طوري‌ كه‌ برخي‌ نيچه‌ را بيشتر يك‌ اديب‌ مي‌شناسند تا يك‌ فيلسوف.
اما در كنار اين‌ همه‌ پيوند و نزديكي، چرا هنوز رابطه‌ سياست‌ و ادبيات‌ تا اين‌ اندازه‌ مبهم‌ است؟ چرا اديبان‌ و سياست‌شناسان‌ و سياستمداران‌ تا اين‌ حد از هم‌ دور بوده‌ و هيچ‌ حوزه‌ مشتركي‌ براي‌ آنها قابل‌ تصور نيست؟ اين‌ مسأله‌ امروزه‌ در كشورهاي‌ غربي‌ چندان‌ صادق‌ نيست، اما در كشور ما بين‌ اين‌ دو حوزه‌ حائل‌ عميقي‌ وجود دارد. در كشورهاي‌ غربي‌ به‌ اهميت‌ رابطه‌ اين‌ دو توجه‌ بسيار شده‌ است. ميزان‌ آثاري‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ نوشته‌ شده‌ است، نشان‌ از اين‌ توجه‌ دارد. اين‌ نوشتار در صدد درك‌ رابطه‌ سياست‌ و ادبيات‌ است‌ و از اين‌ مجرا مي‌توان‌ هم‌ به‌ اهميت‌ و هم‌ به‌ زمينه‌هاي‌ مشترك‌ بين‌ آنها پي‌برد و در اين‌ مورد، در نهايت، تا حدودي‌ به‌ مباحث‌ و رهيافت‌هايي‌ جديد رسيد.

- 2 -
فهم‌ رابطه‌ سياست‌ و ادبيات، نيازمند بررسي‌ پيرامون‌ اين‌ دو حوزه‌ و تفاوت‌هاي‌ آنها است. در اينجا در صدد پيوند و يكسان‌سازي‌ اين‌ دو رشته‌ نيستيم، بلكه‌ هدف‌ كسب‌ حوزه‌ مشترك‌ است. پس‌ بلافاصله‌ بايد گفت‌ كه‌ سياست‌ چيست؟ در اينجا لازم‌ است‌ كه‌ سياست‌ به‌ معناي‌ عمل‌ سياسي‌(Practice) را از علم‌ سياست‌ (Political Science) تفكيك‌ كنيم. سياست، در حقيقت، عمل‌ سياسي‌ را به‌ ذهن‌ متبادر مي‌كند. يعني‌ آنچه‌ به‌ طور روزمره‌ در سطح‌ جامعه‌ انجام‌ مي‌شود. سياست‌ به‌ طور كلي‌ در همه‌ جاي‌ اجتماع‌ يافت‌ مي‌شود. در هر كجا كه‌ انسان‌ها به‌ دور هم‌ جمع‌ شوند، سياست‌ وجود دارد. قدرت‌ و تضاد كه‌ در اجتماعات‌ انساني‌ پديد مي‌آيند، زمينه‌ساز ايجاد سياست‌ مي‌باشند. سياست‌ به‌ معناي‌ عملي‌ در تمامي‌ مراحل‌ در رفتارهاي‌ سياسي‌ ما رخ‌ مي‌نمايد و جلوه‌گر است‌ و كل‌ اجتماعات‌ يك‌ جامعه‌ را در بر مي‌گيرد. مانند: دولت، سازمان‌هاي‌ خصوصي‌ و نيمه‌ عمومي، احزاب‌ و سازمان‌هاي‌ ميانجي‌ و غيره.
سياست‌ به‌ معني‌ عملي‌ آن‌ از حوزه‌ نظري‌ يعني‌ مطالعه‌ سيستماتيك‌ پديده‌هاي‌ سياسي‌ متفاوت‌ است. سياست‌ در وجه‌ نظري‌ آن‌ به‌ ما مي‌آموزد كه‌ چگونه‌ دانشي‌ در مورد سياست‌ و در مورد زندگي‌ سياسي‌ كسب‌ كنيم؟ چگونه‌ سياست‌ را از جنبه‌هاي‌ ديگر زندگي‌ بشري‌ تمييز و تشخيص‌ دهيم؟

و....


تحقیق درباره رابطه بين هوش هيجاني و كارآفريني

تحقیق درباره رابطه بين هوش هيجاني و كارآفريني

تحقیق درباره رابطه بين هوش هيجاني و كارآفريني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:27

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

هوش هيجاني

با توجه به پيشرفت روز افزون دانش و فن آوري، و همچنين اهميت فراوان يادگيري و توانايي حل مسائل و مشكلات پيچيده عصر فن آوري، شناخت همه جانبه توانمندي هاي روان شناختي، اهميت ويژه اي يافته است. دراين ميان عواملي كه درموفقيت فردي در ابعاد تحصيلي، شغلي، زناشوئي دخيل هستند بيش از پيش مورد توجه ومطالعه قرار گرفتند. نكته شايان ذكر است كه هوش بهريا IQ به تنهايي درموفقيت افراد درابعاد ذكر شده نقش چنداني ايفا نمي كند.

دركشورهاي پيشرفته بحث بهره هيجاني و هوش هيجان مطرح شده است. اين مفهوم در مؤسسات، سازمانها و مراكز صنعتي و به خصوص درمصاحبه هاي استخدامي كابرد فراوان دارد. زيرا هوش هيجاني بالا درموفقيت افراد تأثير فراوان دارد. البته مشروط بر آن كه فرد از يك بهره هوشي نرمال برخوردار باشد.

تعريف هوش هيجاني (EQ)

اصطلاح هوش هيجاني درسال 1995 توسط دانيل گلمن مطرح شد. گلمن هوش هيجاني را چنين تعريف مي كند: هوش هيجاني يعني توانايي مهار تمايلات عاطفي و هيجاني خود، درك خصوصي ترين احساسات ديگران، رفتار آرام سنجيده درروابط انساني، به عبارت ديگر، فردي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردار است، به خوبي مي تواند احساسات خود را مهار كند و آنها را به شكل مناسب بيان كند.


مفهوم هوش هيجاني از ديدگاه بار- آن

بار- هوش هيجاني را عامل مهمي درشكوفايي توانايي افراد براي كسب موفقيت درزندگي تلقي مي كند و آنرا با سلامت عاطفي و درمجموع، سلامت رواني مرتبط مي‌داند.

گلمن بامطرح ساختن پژوهش هاي خارق العاده اي كه درزمينه مغز و رفتار انجام شده است. نشان مي دهد كه عوامل ديگري دست اندركارند كه موجب مي شوند افرادي كه هوشبهر بالايي دارند درزندگي موفقيت هاي چنداني به دست نياورند، اما كساني كه هوش متوسطي دارند، درمسير موفقيت قرار بگيرند اين عامل جنبه ديگري از هوشمندي را شامل مي شوند كه گلمن آن را هوش هيجاني مي خواند.

اين ويژگي ها، مشخصه افرادي است كه درزندگي واقعي، موفق و كارآمدند. و درمحيط كارخود، نظر همه را به خود جلب مي كنند.

هوش بين فردي توانايي درك افراد ديگر است: يعني اينكه چه چيزي موجب برانگيختن آنان مي شود. چگونه كار مي كنند و چگونه مي توان با آنان كاري مشترك انجام داد.

بازارياب هاي موفق، ساستمداران، معلمان، پزشكان و رهبران مذهبي احتمالاً درزمره افرادي هستند كه از درجات بالايي از هوش ميان فردي برخوردارند.

تعريف قابليت هيجاني از ديدگاه « كارولين سازي»

صلاحيت يا قابليت هيجان عبارت است از تجلي كفايت خود، درمبادلات اجتماعي كه هيجانها را برمي انگيزد. كفايت خود يعني فرد عقيده دارد وي داراي ظرفيت و مهارت براي رسيدن به نتيجه مطلوب مي  باشد. هوش هيجاني شامل كنترل احساسات و هيجانهاي خود شخص و ديگران مي  گردد.

و...


تحقیق درباره رابطه بين جهانگردي و جرم

تحقیق درباره رابطه بين جهانگردي و جرم

تحقیق درباره رابطه بين جهانگردي و جرم

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:
در اين مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردي در افزايش درآمد كشورها، كاهش تعداد بيكاران آنشا شدن بيگانگان با فرهنگ خودي و نظاير آنها مورد بحث قرار گرفته است. نكات منفي جهانگردي نيز طي چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانيان جرم ) ، (جهانگردان وتهديد ارزشهاي اجتماعي ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توريسم و تروريسم ) بررسي شده و در پايان ، در بخش نتيجه گيري ، ابراز اميدواري شده است كه كشور ما بتواند از نكات مثبت اين پديده ضمن پرهيز از نكات منفي آن بهره مند شود.
صنعت جهانگردي طي دهه هاي اخير رشد چشمگيري داشته است كه دليل آن را مي توان د رعواملي چون درآمد و وقت آزاد بيشتر مردم نسبت به گذشته ، پائين آمدن سن بازنشستگي ، تسهيل رفت وآمد بين شهرها و كشورهاي مختلف ، هم از حيث وسايل نقليه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور رواديد، و نظاير آنها جست. اين صنعت در بسياري از كشورها منبع درآمد اصلي براي كشور محسوب مي شود.براي مثال در كشوري مثل استراليا در سال 1997تعداد3/4 ميلوين نفر از اين كشور ديدن استراليا شده است ، كه 4/8 درصد نيروي كار اين كشور را تشكيل مي دهند. طبق تخمينهاي موجود تعداد جهانگردان بازديد كننده از استراليا تا سال 2000 ميلادي به 6/4 ميليون و تا سال 2007 به 6/7 ميليون نفر خواهد رسيد.
تاثير مثبت جهانگردي در اقتصاد بسياري از كشورهاي ديگر،مثل انگلستان ، آمريكا، تركيه ، مصر، تونس ، مراكش ، مالزي ، تايلند، هنگ كنگ و نظاير آنها حتي از اين هم بيشتر است و به طور كلي تخمين زده مي شود جهانگردي موجب ايجاد204 ميليون شغل و ده درصد توليد داخلي در سطح جهان است و اين ارقام همه ساله در حال افزايش مي باشد. در ايران نيز، به موجب يك پيش بيني ، در پايان برنامه سوم توسعه حدود چهارميليون جهانگرد وارد ايران مي شوند كه از اين تعداد حدود دو ميليارد دلار درآمد ملي تحصيل خواهدشد
عليرغم نكات مثبتي كه جهانگردي از لحاظ ازدياد درآمد،ايجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بيگانگان و نظاير آنها دارد، مثل هر پديده ديگري ، داراي مشكلاتي نيز مي باشد كه از جمله مي توان به تهديد شدن ارزشهاي اجتماعي و خانوادگي و ازدياد جرم در جوامع جهانگرد پذير اشاره كرد. هدف از اين مقاله ، كه به بهانه حادثه اخير گروگان گيري جهانگران واعمال مجرمانه مي باشد. اميد آن كه اين تحقيق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتي كه در اين زمينه وجود دارد راهگشا بوده و كاهي در راستاي رفع موانع جهت پذيرش جهانگردان بيشتر در ايران بدون تحمل آثار زيانبار آن باشد. جهت تسهيل مطالعه ، اين مقاله به پنج بخش تقسيم شده است كه در آنها، به ترتيب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانيان جرم ، جهانگردان و تهديد ارزشهاي اجتماعي ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توريسم وتروريسم و نتيجه گيري پرداخت شده است .
1- جهانگردان به عنون قربانيان جرم
ترديدي وجود ندارد كه در مناطق داراي جهانگردان زياداشخاصي نيز حضور پيدا مي كنند كه از اين موقعيت سوءاستفاده كرده و جرايمي را عليه جهانگردان مرتكب شوند. دلايل واضحي براي اينكه جهانگردان ، بيش از اشخاص محلي ، قرباني جرم واقع شوند وجوددارد. آنان معمولا" مقدارزيادي پول نقد، جواهرات و وسايلي چون دوربين به همراه دارند كه سارقين ، پس از از سرقت آنها، به سهولت بيشتري قادر به فروختنشان مي باشند.

و....


تحقیق درباره رابطه انسان و خدا

تحقیق درباره رابطه انسان و خدا

تحقیق درباره رابطه انسان و خدا

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

اولين و شايد مهمترين سوالي كه درذهن شما خطور مي كند، اينست كه چرا ما نياز به بحث و گفتگو و تحليل  مسئله ( رابطه خدا و انسان) درقرن حاضر داريم؟! دلايل زيادي را مي توان نام برد، اما ٣ دليلي را كه شايد پررنگ تر نسبت به دلايل ديگر به نظر مي رسند در اينجا يادآور مي شويم. لازم به ذكر است كه دراين بحث تا حد ممكن سعي شده است مطالب بصورت ساده و خلاصه بيان شود

الف ـ فقدان معنويت در جهان كنوني

ب ـ سو استفاده از اديان

ج ـ پيشرفت علم

پس از شرح و توضيح مختصری درباره سه دليلی که در بالا نام برده شده است، به مسئله اثبات خدا و برهان ها و دلايل وجود خدا می پردازيم. سپس به مسئله جبر و اختيار انسان در اديان پرداخته و تا حد مختصری آن را تحليل می کنيم. اميد انكه اين مقاله براي شما مفيد واقع شود.  

الف ـ فقدان معنويت در جهان کنونی

همانطور كه مي دانيم قرن 21 ، قرن فضا ، قرن علم و قرن مشينيزم مي باشد ، كه در آن احساسات  ، عواطف ومعنويات جاي خود را به سيستم هاي كامپيوتري و انسان هاي آهني داده اند و هـرروز اين مسئله پررنگ تر مي شود.   

مكتبهاي فلسفي نو با طرح ريزي  ايديالوژي و راه و رسم زندگي بشر سعي كرده اند تا مسير زنده گي انسان را به سوي ايده آلها سمت و سو بدهند. سوال اينست كه آيا براستي نوع بشر مي تواند براي موجودي همسان خود راه و روش زنده گي را طرح ريزي كند و او را به كمال برساند يا نه؟ آيا انسان مي تواند به جاي ‹ من › كل تصميم بگيرد و هنجارها و ناهنجارها را معين ساخته و تمام خواسته هاي بشر را كشف كرده و آن را درسيستمي قانون مند ارائه كند؟!   

در واقيعت هيچ علمي نتوانسته است ثابت كند كه امكان حدس زدن لحظه بعدي انسان وجود دارد يا چه عملي از بشرسر خواهد زد و چه تصميمي دارد. درعصر امروز همچنان كه مي بينيم به علت فقدان معنويت ، روابط انساني و عاطفي روز به روز سرد تر شده و رو به زوا ل مي باشد. اين زوا ل و كاستي نتيجه توجه بيش از حد مكتب هاي فلسفي به مادي گرايي و يا بهتر بگوييم مكتب متريالزيم است.           

اغلب اين مكتبها با كشيدن خط بطلاني برمسائل الهي و وجود اديان و يا ايجاد سفسطه و نقد نادرست اديان، بشر را به ترك معنويات دعوت كرده و او را به زرق و برق دنيوي و ماده گرايي علاقه مند مي كنند. گاهي بشرچنان غرق دراين مسائل مي شود كه حتي فرصت فكر كردن درباره  زنده گي خويش را نيزپيدا نمي كند و پيوسته در اين تلاش است كه مبادا چيزي ازاين دنيا را از دست بدهد و به همين علت است كه گاهي حاضر مي شود هر عملي را براي رسيدن به اهداف  دنياي خود انجام دهد و ذهن مشوش خود را تسكين بخشد. بنابراين براي بشر امروزي ، معنويت و اعتقاد به وجود نيروئي ماوراي ذهن بشري، فكتوري مهم و ضروري به شمارمي رود.  

 

ب ـ سؤ استفاده از اديان و تبليغ نادرست

موضوع ديگری که امروزه متأسفانه باعث پيدايش نگرشی منفی به اديان شده است مسئله سوءاستفاده از اديان است. در زمانی که اروپا به نام اروپای سياه (دوران پيش از رنسانس) ياد می شد، کشيشان مسيحی به مردم قطعه های بهشت را می فروختند. در آن دوران کسی حق اکتشاف و اختراع نداشت و پيشرفت علم را مبارزه با نيروی خداوندی تبليغ می کردند.

امروزه نيز بهره برداری های سياسی – شخصی و اجتماعی از اديان می شود و چهره ای نا خوشايند را از معنويات و الهيات ترسيم می کند که باعث بد بينی و به کناری گزاردن اديان می شود. 

و...


تحقیق درباره رابطه انتخاب دوست با شخصيت نوجوان

تحقیق درباره رابطه انتخاب دوست با شخصيت نوجوان

تحقیق درباره رابطه انتخاب دوست با شخصيت نوجوان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

رابطه انتخاب دوست با شخصيت نوجوان

بديهي است که برقراري رابطه با دوستان و هم قطاران در هر دوره‌اي از زندگي واجد اهميت است. اما در دوره ي نوجواني با توجه به ويژگي‌ها و رفتارهايي که توام با نوجواني است، به ويژه اينکه آنها خواهان مستقل شدن از خانواده، اثبات وجود و کسب هويت‌‌اند، اهميتي مضاعف پيدا مي‌کند.

يکي از عوامل مهم در شکل‌گيري رفتارها، افکار، نگرش‌ها، احساسات، آرزوها و به‌طور کلي شخصيت نوجوانان، ارتباط با دوستان و همسن و سالان است.

به‌طور نسبي مي‌توان گفت که در شش سال اول زندگي، خانواده، در شش‌ سال دوم، معلمان و در شش سال سوم زندگي، همسالان و دوستان بيش‌ترين نقش را در تربيت و شکل‌گيري شخصيت هر فرد ايفا مي‌کنند.

بديهي است که برقراري رابطه با دوستان و هم قطاران در هر دوره‌اي از زندگي واجد اهميت است. اما در دوره ي نوجواني با توجه به ويژگي‌ها و رفتارهايي که توام با نوجواني است، به ويژه اينکه آنها خواهان مستقل شدن از خانواده، اثبات وجود و کسب هويت‌‌اند، اهميتي مضاعف پيدا مي‌کند. در اين سلسله مقالات به تشريح ابعاد مختلف اين موضوع مي‌پردازيم.

دوست‌يابي در دوره نوجواني

نوجواني سن رفاقت و دوران دوستي‌هاست. نوجوانان در اين سن عاشق دوستي و رفاقت‌اند. گاهي دوستي‌هاي آتشيني در اين دوران پديد مي‌آيد که باعث مشکلاتي مي‌شود. دوستي در اين سن، بيش‌تر سطحي و کم‌تر عميق است. با اين حال، گاهي شدت دوستي و وابستگي به حدي است که نوجوان خانواده خود را رها مي‌کند و حتي حاضر است براي دوست خود جانش را فدا نمايد.

هراس از گمنامي و تنهايي، نوجوان را بر مي‌انگيزد تا خود را در ارتباط با گروه همسالان قرار دهد. رنج ناشناخته ماندن ، آنچنان او را تحت تاثير قرار مي‌دهد که براي احساس تعلق به گروه بيش‌ترين فعاليت را از خود بروز مي‌دهد. هم‌بستگي گروهي در اين دوره قوي‌تر از ساير مراحل زندگي است و غالبا به عنوان يک شاخص موفقيت براي اکثر نوجوان‌ها محسوب مي‌گردد.

نياز به تعلق به گروه به مفهوم پذيرش و قبول گروه مورد نظر نوجوانان است. هر نوع رويدادي که بر اين پذيرش اثر گذارد، نوجوان را دچار تزلزل، بي‌کفايتي و بي‌اعتمادي نسبت به خود خواهد کرد. در مواردي، نوجوان سرخورده از گروه به باندها و گروه‌هاي ناسالم اجتماعي مي‌پيوندد تا بر تنهايي و عدم تعلق اجتماعي خويش فائق آيد.

دوستي‌هاي دوران بلوغ، يعني آغاز نوجواني، اغلب ميان دو نفر به وجود مي‌آيند و گاه موجب مختل شدن رشد اجتماعي شده، پيوستن به گروه را دشوار مي‌سازند. در ميان نوجوانان 12 تا 15 ساله اغلب ديده شده است که به‌طور مرتب از جانب يک «بهترين دوست» به سوي ديگري مي‌روند و رفيق عوض مي‌کنند (بيابان‌گرد، 1376).

هر چند اين جدايي در ابتدا دردناک است، با يافتن جانشين درمان مي‌پذيرد. نوجوانان، به ويژه نوجوانان دختر، نياز به دوست داشتن و مورد علاقه بودن را در رويا و تخيل ارضاء مي‌کنند، زيرا در رويا مي‌توانند بدون هيچ‌گونه واهمه خود را به دست غليان احساس بسپارند و با نسبت دادن کليه خوبي‌ها و زيبايي‌ها به خود، کمبودهاي واقعي را جبران کنند.

و...


تحقیق درباره رابطه ICD و برنامه نويسي

تحقیق درباره رابطه ICD و برنامه نويسي

تحقیق درباره رابطه ICD و برنامه نويسي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

- رابطه ICD و برنامه نويسي

در اين فصل به برنامه نويسي صفحه نمايش بلور مايع و تشكيل رابط ICD با كنترل گر ميكروبي PIC16284 پرداخت شده است. LCD ها يكي از رايج ترين ابزار براي خروجي عدد و حروفي در مدارهاي كنترل ميكرو هستند. فوايد آن ها عبارتند از كاهش اندازه و هزينه و برتري نسبت مستقيم بر تخته مدار LCD ها طبق رابط خود به نوع سري و موازي تقسيم مي شوند. LCD هاي سري به منابع كمتر پرهزينه تر هستند. در اين جا نوع موازي را براساس كنترل گر مبناي كاراكتر Hitochi H D 4487 مورد بررسي قرار خواهيم داد. در اين جا معروف ترين كنترل گر ها LCD محرك PIC گزارش شده است. نوع سري با ابزار LCD در فصل 13 بررسي شده است.

0-13  سيستم معماري و ويژگي هاي LCD

HD 4478 يك كنترل گر و محر صفحه نمايش بلور مايع با ماتريس نقطه اي است. اين وسيله كاركترهاي عددي و الفبايي ASCII را نشان مي دهد و معرف كاركترهاي Kana ژاپن و چند نماد مي باشد. يك HP44780 واحد مي تواند دو خط 28 كاركتري را نشان مي دهد. يك پسوند مي تواند در توليد آدرس 80 كاراكتر مفيد باشد. AD44780u داراي 992 تا R.M كاراكتر مولد است كه مي تواند در كل 240 كاراكتر توليد كند. 208 كاراكتر با دقت نمايش 8×5 بيان مي شود 32  كاراكتر در دقت 1×5 نقطه اي است. اين وسيله مي تواند در ذخيره داده هاي 64n8bit كاراكتر مفيد باشد. اين مطابق 8 كاراكتر سفارشي در دقت نمايش dot 8 × 5 و يا 4 كاراكتر در دقت     5nldol مي باشد. كنترل گر به سه روش چرخه اي dy قابل برنامه نيسي است. 8/1 براي خط 8×5 نقطه اي با مكان نما، 11/1 براي يك خط 1×5 نقطه با مكان نما و 16/1 براي دو خط 8×5 نقطه با مكان نما معرفي شده است. دستورات دروني عبارتند از پاك كردن صفحه نمايش،‌ قراردادن مكان نما، تبديل صفحه نمايش در حالت on و off ، تنظيم كاراكترها در حالت چشمك زدن، تغيير مكان نما و نمايش چپ به راست ،‌راست به چپ و خواندن و نوشتن داده ها براي مولد كاراكتر و R.M داراي صفحه نمايش.

 

1-013   توابع LCD و مولفه ها

عناصر سخت افزاري بخشي از كنترل گر HD44780 را تشكيل مي دهند كه عبارتند از دو ثابت داخلي كه ثابت داراي و دستورالعمل مي باشد و يك علامت انتقال و شمارشگر آدرس و يك منطقه RAM كه داده ها را نشان مي دهد (DDRAM)، يك R.M ژنراتور كار الكتريك،‌يك RAM ، يك مدار توليد زمان بندي،‌يك مدار درايور صفحه نمايش بلور مايع، و يك مدار كنترل چشمك زن و مكان نما كنترل گر خود در Hitachi به نام mpu معروف است.

ثبات هاي داخلي

Hb44780 داراي يك IR و DR (اثبات دستورالعمل داده اي) مي باشد. IR براي ذخيره كدهاي دستورالعمل استفاده مي شود مانند آنهايي كه براي پاك كردن صفحه نمايش به كار مي روند و يك آدرس را تعريف مي كنند و يا يك طرح را در RAM مولد كاراكتر ذخيره مي سازند. IR فقط از كنترل گر نوشته مي شود.

 

ثبات داده اي يا DR براي ذخيره موقتي داده هاي مكتوب در DDRAM و يا CGRAM و يا ذخيره موقتي داده هاي خوانده شده از DDRAM يا CGRAM استفاده مي شود. داده هاي قرار گرفته در اين ثبات به طور خودكار به DDRAM يا CGRAM نوشته مي شوند. اين توسط يك اقدام دروني فعلي است.

و....


تحقیق درباره ذوق ادبی

تحقیق درباره ذوق ادبی

تحقیق درباره ذوق ادبی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

سرزمین سند یکی از مهمترین مرکز ترویج زبان و ادب فارسی بود و نه تنها گفتگو ها در این زبان انجام می گرفت بلکه تالیف و تصنیف و سرودن شعر نیز در این زبان رواج یافته بود. به سبب تشویق فرمانروایانِ اینجا، شعرا و نویسندگان بزرگ در اینجا اقامت داشتند و عموم مردم هم به طرف ادب و شعرگویی رغبت می کردند. شاهان، خود با ذوق ادبی بهرۀ کافی داشتند. این حکمرانان از خانواده های مختلف بوده که معروف ترین آنها به قرار زیراند:

 1. سومره
  2. سمه
  3. کوکلتاش و ارغون
  4. ترخانیان
  5. کلهوره / عباسیان
  6. تالپران (1)

از خانوادۀ سمه گرفته تا تالپران تمام فرمانروایان علم دوست و علم پرور بودند. البته تالپران از این نظر بر دیگران فوقیت دارند که تقریباً تمامی آنها صاحب کتاب و دیوان هستند. قبل از اینکه ذوق ادبی آنان را ذکر کنیم، کمی از احوال سیاسی آنان را توضیح می دهیم.

تالپران یکی از قبایل "بلوچان" است که در زمان "کلهوران" بر صحنۀ سیاست نمودار شد. در زمان "میان سرفراز خان کلهوره"، "میر بهرام خان" و پسرش "میر صوبدار خان تالپر" بقتل رسیدند. (2)

در زمان "میان عبدالنبی کلهوره"، میرفتح علی خان تالپر، یکی از چهار پسر میر صوبدار خان مرحوم همراه عموی خود "میر سهراب خان بن چاکر خان تالپر" و "میر تهاره خان بن مانک خان" برای انتقام قتل پدر و بزرگ خود، عَلَمِ بغاوت بلند کرد. در جنگ، عباسیان شکست خوردند و حکمرانی سند به دست (3) تالپران رسید.

"میر فتح علی خان تالپر" برای امور سلطنت، "سند" را در سه قسمت منقسم کرد:

قسمت اول را به عموی خود "میر سهراب خان تالپر" سپرد. کرسی آن قسمت، شهر "خیرپور" بود.

قسمت دومی به "میرتهاره خان بن مانک خان تالپر" داد و میرپورخاص مرکز آن قسمت قرار گرفت.

قسمت سومی برای خود و برادران خود نگهداشت، دارالحکومت این قسمت "حیدرآباد" (4) بود.

"میر فتح علی خان" امیرِحیدرآباد شد. اما چون "فتح علی" مردِ دلیر، با هوش و دور اندیش بود برای همین، سه برادر دیگر خود یعنی میر غلام علی خان، میر کرم علی خان و میر مراد علی خان را نیز در امور اداری قسمت حیدرآباد شریک کرد. به این ترتیب هر برادرش بر قسمتی فرمانروائی می کرد. این چهار برادر معروف به چهار یار هستند.(5) و روش آنان این بود که وقتی برادری فوت می شد اولادش را در کار مملکت شریک می کردند، در این صورت در یک زمان چهار امیر فرمانروایی می کردند و یکی از آنان مراقبت کار می کرد.

میران تالپور به قرار زیراند:

 1. میر فتح علی خان تالپر   (1199-1217 هجری قمری)
 2. میر غلام علی خان تالپر   (1217-1227 هجری قمری)
 3. میر کرم علی خان تالپر   (1227-1244 هجری قمری)
 4. میر مراد علی خان تالپر   (1244-1249 هجری قمری)
 5. میرنور محمد خان بن مراد علی خان (1249-1255 هجری قمری)
 6. میر نصیر خان بن مراد علی خان تالپر (1249-1260 هجری قمری)
 7. میر محمد خان بن میر غلام علی خان تالپر (1249-1260 هجری قمری)
 8. میر صوبدار خان بن میر فتح علی خان تالپر (1249-1260 هجری قمری)
 9. میر شهداد خان بن میرنور محمد خان تالپر (1249-1260 هجری قمری)

بعض از آنان که کارهای ادبی را به طور نمایان انجام داده در زیر ذکر می شوند:

و...


تحقیق درباره ذوالقرنین

تحقیق درباره ذوالقرنین

تحقیق درباره ذوالقرنین

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فهرست

 

ذوالقرنین..

ذوالقرنین در قرآن.

ذوالقرنین در احادیث اسلامی..

برداشتها از داستان ذوالقرنین..

وجود داستان پیش از اسلام.

مشخصات ذوالقرنين..

سد ذوالقرنین..

حصار دربند در قفقاز

قوم یاجوج و ماجوج.

ذوالقرنین در کتاب عهد عتیق..

گمانه زنیها در مورد کیستی ذوالقرنین..

تطابق ذوالقرنين با کوروش کبير

اشاره به ذوالقرنین در عهد عتیق..

منابع و پانویس...

 

ذوالقرنین

ذوالقَرنَین واژه‌ای است عربی به معنی دارنده دو شاخ، دو سده یا صاحب دویست سال. ذوالقرنین یکی از شخصیت‌های قرآن و کتاب مقدس است. بر اساس قرآن، ذوالقرنين، سه لشكر كشي مهم داشت نخست به غرب، سپس به شرق، و سرانجام منطقه اي كه در آن يك تنگه كوهستاني وجود داشت، او مرد مومن و موحد و مهرباني بود واز طريق عدل و داد منحرف نمي شد و به همين جهت مشمول لطف خدا بود، او يار نیكوكاران و دشمن ستمگران و ظالمان بود و به مال و ثروت دنيا علاقه اي نداشت، او هم به خدا ايمان داشت و هم به روز رستاخيز، او سازنده سدی بود، كه در آن به جاي آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شده است و هدف او از ساختن اين سد كمك به گروهي مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم ياجوج و ماجوج بوده است.

ذوالقرنین در قرآن

داستان ذوالقرنین در قرآن در سوره کهف به این شرح آمده است:

و از تو در باره ذو القرنين می‏پرسند. بگو: براى شما از او چيزى میخوانم. ما او را در زمين مكانت داديم و راه رسيدن به هر چيزى را به او نشان داديم.  او نيز راه را پى گرفت. تا به غروبگاه خورشيد رسيد. ديد كه در چشمه‏اى گِل‏آلود و سياه غروب مى‏كند و در آنجا مردمى يافت. گفتيم: اى ذو القرنين، مى‏خواهى عقوبتشان كن و مى‏خواهى با آنها به نيكى رفتار كن. گفت: اما هر كس كه ستم كند ما عقوبتش خواهيم كرد. آن گاه او را نزد پروردگارش مى‏برند تا او نيز به سختى عذابش كند.  و اما هر كس كه ايمان آورد و كارهاى شايسته كند، اجرى نيكو دارد. و در باره او فرمانهاى آسان خواهيم راند.باز هم راه را پى گرفت. تا به مكان برآمدن آفتاب رسيد. ديد بر قومى طلوع مى‏كند كه غير از پرتو آن برايشان هيچ پوششى قرار نداده‏ايم. چنين بود. و ما بر احوال او احاطه داريم.  باز هم راه را پى گرفت.  تا به ميان دو كوه رسيد. در پس آن دو كوه مردمى را ديد كه گويى هيچ سخنى را نمى‏فهمند.  گفتند: اى ذو القرنين، يأجوج و مأجوج در زمين فساد مى‏كنند. مى‏خواهى خراجى بر خود مقرر كنيم تا تو ميان ما و آنها سدى برآورى؟  گفت: آنچه پروردگار من مرا بدان توانايى داده است بهتر است. مرا به نيروى خويش مدد كنيد، تا ميان شما و آنها سدى برآورم.  براى من تكه‏هاى آهن بياوريد. چون ميان آن دو كوه انباشته شد، گفت: بدميد. تا آن آهن را بگداخت. و گفت: مس گداخته بياوريد تا بر آن ريزم.  نه توانستند از آن بالا روند و نه در آن سوراخ كنند. گفت: اين رحمتى بود از جانب پروردگار من و چون وعده پروردگار من در رسد، آن را زير و زبر كند و وعده پروردگار من راست است.

و...


تحقیق درباره رابطه ریاضی با زندگی

تحقیق درباره رابطه ریاضی با زندگی

تحقیق درباره رابطه ریاضی با زندگی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

کاربرد ریاضی در زندگی

مقدمه

بسیار پیش می آید که دانش آموزان پس از تدریس یک درس ، از ما می پرسند که  این درس که امروز خواندیم ،به چه درد ما می خورد؟

و کجا می توانیم از آن استفاده کنیم ؟

ریاضیات به  عنوان  یک درس اصلی  است که داشتن درک  درست  از آن در آینده ی تحصیلی   دانش آموزان و  طبعاً پیشرفت  علمی کشور نقش  مهمی دارد همچنین  شامل  کلیه  ارتباطات  ریاضی   با زندگی روزمرّه ،  سایر علوم  و  کاربردهایی در زندگی علمی آینده ی دانش آموزاست .به این ترتیب دربرنامه درسی و آموزشی ،    برقرار کردن پیوند  ریاضیات با کاربردهایش  در زندگی و سایر علوم از قبیل :هنر،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و . . . .      باید مدّ  نظر قرار گیرد .  در صورتی که این موارد در آموزش دیده نشود ، این سؤ ال همیشه در ذهن دانش آموز باقی می ماند که:

« به چه دلیل باید ریاضی خواند ؟ »   و  « ریاضی به چه درد می خورد ؟ »

دراین مقاله سعی شده است که ارتباط دروس کتب ریاضی راهنمایی با سایر علوم و همچنین  کاربرد آنها در دنیای امروزی تا حدودی بررسی شود و ارائه گردد .

بین رشته های علمی ، که بشر در طول  هزاران سال به وجود آورده ، ریاضیّات جای مخصوص و ضمناٌ مهمّی را  اشغال کرده است . ریاضیّات با علوم فیزیک  ، زیست شناسی ،  اقتصاد و فنون مختلف فرق دارد  .  با وجود این به عنوان  یکی  از روشهای اصلی در بررسیهای مربوط به  کامپیوتر ، فیزیک  ، زیست شناسی  ، صنعت واقتصاد بکار می رود ودرآینده بازهم نقش ریاضّیات گسترش بیشتری می یابد.

با وجود این مطلب ،  برای آموزش جوانان هنوز از همان روشی استفاده می شود که سقراط و افلاطون ،  حقایق  عالی  اخلاقی را برای  شیفتگان منطق و   فلسفه و برای علاقمندان سخنوری و علم کلام بیان می کردند . در حقیقت در  درسهای حساب ، هندسه و جبر ،هرگز لزوم یادگیری آنها برای زندگی عملی  خاطر نشان نمی شود. هرگز از تاریخ علم صحبتی به میان نمی آید.   نظریه های سنگین علمی ، ولی هیچ نتیجه ای جز این ندارد که دانش آموزان را از علم بری کند و عدّه ی آنها را تقلیل دهد .

یکی ازراههای جدی برای حلّ مسئله توجه به تاریخ علم، گفتگو در باره ی مردان علم و ارتباط   ریاضی با عمل است ، ارتباطی که در تمام دوران زندگی بشر هرگز قطع نشده است .

 کاربرد ارقام

  در زمانهای قدیم هر قدمی که در راه پیشرفت تمدّن برداشته می-شد، بر لزوم استفاده از اعداد می افزود .  اگر شخصی گله ای از گوسفندان داشت ، می خواست آن را بشمرد ،یا اگر می خواست معبد یا هرمی بسازد ،  باید  می دانست که  چقدر سنگ برای آن لازم دارد . اگر دارای زمین بود ، می خواست آن رااندازه گیری کند . اگر قایقش را به دریا می راند ، می خواست فاصله ی خود را از  ساحل بداند .  و بالاخره در تجارت و مبادله ی اجناس در بازارها ، باید ارزش اجناس حساب می شد.هنگامی که آدمی محاسبه با ارقام را آموخت  ،  توانست زمان ،  فاصله مساحت ، حجم را اندازه گیری کند .  با بکار  بردن ارقام ، انسان  بردانش و تسلّط خود بر دنیای پیرامونش افزود .

و...


تحقیق درباره رابطه دين و اخلاق

تحقیق درباره رابطه دين و اخلاق

تحقیق درباره رابطه دين و اخلاق

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

رابطه دين و اخلاق :

آيا اخلاق و مسائل مربوط به آن مستقل از دين هستند يا منشا ديني دارند ؟ سؤالي است كه نظريات گوناگوني بعنوان جواب بدنبال داشته است برخي اخلاق را ديني مي دانند و اخلاق منهاي دين را غير ممكن ( مانند اشاعره )  و برخي ديگر اخلاق را امري عقلي و فطري ميدانند و بي نياز از دين ( مانند سكولارها و ملحدان و ... )( اخلاق خودكفا ) و برخي ديگر حد وسط راگرفته و گفته اند : اخلاق ديني و عقلي است .                                                                                                                    

اما قبل از اينكه رابطه دين و اخلاق مطرح شود نياز است  كه منظور از دين و اخلاق مشخص شودآنچه كه محل بحث فعلي است دين اسلام و اخلاق با مبناي كمال طلبي و با هدف تقرب الي الله است .            

پس سؤال اصلي اين مي شود كه : آيا اسلام بعنوان دين يك سيستم اخلاقي مستقلي دارد يا نه ؟               

و بعبارتي آيا علم اخلاق اسلامي بعنوان يك علم اسلامي است يا يك علم فرار ديني است گو اينكه اسلام آنرا پذيرفته باشد .                                                                                                             

اگر جواب سوال مذكور اين باشد كه مسائل اخلاقي و علم اخلاق يك علم فراديني و مستقل است قهرا سؤال بعدي ( رابطه فقه و اخلاق ) موضوعا منتفي مي شود زيرا فقه مي شود علم اسلامي و اخلاق علم غير ديني ( عقلي ) اما اگر جواب چنين باشد كه اسلام بعنوان يك دين كامل و جامع يك نظام و سيستم اخلاقي مستقل دارد چنانكه نظام اقتصادي ،‌نظام سياسي ، نظام حقوقي و ... دارد اين سؤال مطرح مي شود كه علم فقه و علم اخلاق چه رابطه اي با هم دارند و آيا اصلا دو علمند يا يك علم و اگر دو علمند مرز بين اين دو و تفاوت بين آنها چيست ؟                                                                                                    

اجمالا مي توان گفت : اگر جامعيت اسلام و كامل بودن آنرا بپذيريم و نگاهي به متون ديني ( قرآن و سنت ) داشته باشيم كه آيات و روايات فراواني درباره اصول اخلاقي و جزئيات آن دارد اذعان خواهيم نمود كه اسلام يك نظام اخلاقي و تربيتي جامع و كامل آورده است ( الميزان جلد 1 ص 358 ) و اما اشتراك بعضي از اصول اخلاقي اسلام با مكاتب ديگر دليل بر غير اسلامي بودن نيست . ( دقت شود )                                                   

 

( رابطه فقه و اخلاق در اسلام )

يا رابطه قانون با اخلاق

رابطه بين فقه و اخلاق و مز بين ايندو چگونه و كدام است ؟

شايد كسي را نتوان يافت كه بگويد هر كدام از فقه و اخلاق حوزه اي كاملا مستقل و بي ارتباط با ديگري دارد بنابراين دو فرض بيشتر باقي نمي ماند و آن اينكه آيا هر دو علمند و مرز مشخصي بين ايندو وجود ندارد يا اينكه دو علمند و داراي مشخصات و نقاط مشترك اند ؟                                                    

با توجه به اينكه اكنون فقه و اخلاق بعنوان دو علم مطرحند و هر كدام كتابها و نوشتارهاي مخصوص بخود را دارند گروهي در صدد بررسي و بيان نقاط مشترك و مختصات اين دو برآمده اند كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود :     

                                                                                                   

الف – نقاط مشترك :

1- هر دو براي تنظيم روابط چهارگانه انسان و اصلاح فرد و جامعه اند .

و....


تحقیق درباره رابطه هوش هيجاني و عزت نفس

تحقیق درباره رابطه هوش هيجاني و عزت نفس

تحقیق درباره رابطه هوش هيجاني و عزت نفس

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

عامل 1) هوش درون فردي
( Intelligence Intrapersonal )
به توانايي تشخيص و درک احساسات شخصي, بيان احساسات, عقايد و افکار و دفاع از حقوق فردي به روشي غير مخرب و رها بودن از وابستگي هيجاني اطلاق مي شود . و خود آگاهي هيجاني (  باز شناسي و فهم احساسات خود) , جرات ( ابراز احساسات , عقايد , تفکرات و دفاع از حقوق شخصي به شيوه اي سازنده ) , خود تنظيمي ( آگاهي , فهم, پذيرش و احترام به خويش ) , خودشکوفايي( تحقق بخشيدن به ايتعدادهاي بالقوه خويشتن) و استقلال ( خود فرماني و خود کنبرلي در تفکر و عمل شخص و رهايي از وابستگي هيجاني) را در برمي گيرد.
عامل 2)  هوش بين فردي
 ( Intelligence Interpersonal )
به معني توانايي همدلي يعني آگاهي, درک و ارزيابي احساسات ديگران است. ارتباط بين فردي به معني ايجاد و حفظ روابط رضايت بخش دو طرفه ( شامل ابراز و دريافت محبت) است. همچنين هوش بين فردي بالا , مسئوليت پذيري اجتماعي بالارا هم به دنبال دارد.
عامل 3) قابليت انطباق( Abaptadility ) :
انطباق يا سازگاري شامل مساله گشايي ( تشخيص و تعريف مسايل , همچنين ايجادي راهکارهاي موثر) , آزمون واقعيت( ارزيابي مطابقت ميان آنچه به طور ذهني و آنچه به طور عيني تجربه مي شود ) و انعطاف ( تنظيم هيجان, تفکر و رفتار به هنگام تغيير موقعيت و شرايط ) مي باشد.


عامل 4) کنترل استرس (  Control Stress ) :
شامل توان تحمل حوادث ناخوشايند و شرايط استرس زا و نيز مقاومت , به تاخير انداختن يا انکار يک تکانه, سائق يا وسوسه براي عمل کردن است.
عامل5) خلق عمومي ( Moob General ) :
توانايي رضايت از زندگي , شاد بودن و داشتن نگرش مثبت يا مشخص در همه شرايط حتي در زمان بد شانسي.

خرده مقياسهاي پانزده گانه نيز عبارتند از :
1) خودآگاهي هيجاني
 (Awareness Self Emotional  ):
توانايي شناخت احساسات خود, تفکيک آنها, آگاهي از احساس خود و دلايل ظهور اين احساسات.
2) قاطعيت( Assertiveness ) :
 توانايي بيان احساسات , عقايد و افکار خود و دفاع از حقوق خود به روش منطقي , غير مخرب و بدون فحاشي که شامل 3 بعد است:
توانايي بيان احساسات ( پذيرش خشم, صميميت و ... و ابزار آن )
توانايي بيان آشکار عقايد، افکار و باورهاي خود ( خوش آيند و ناخوشايند) و اتخاذ تصميم راسخ و روشن , حتي اگر با محروم شدن از بعضي امتيازات همراه باشد.
توانايي پايداري و مداومت براي احقاق خق خود , افراد قاطع و جرات مند کمرو و خجالتي نيستند. آنها مي توانند احساسات خود را واضح , روشن , مستقيم و بدون خشونت و پرخاشگري ( فيزيکي يا کلامي ) ابراز کنند.
و...


تحقیق درباره رابطه افسردگی با گرایشات مذهبی

تحقیق درباره رابطه افسردگی با گرایشات مذهبی

تحقیق درباره رابطه افسردگی با گرایشات مذهبی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:24

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

افسردگى چیست؟

افسردگى یکى از رایجترین بیماریهاى روانى است که باعث مراجعه به روانپزشکان، روانشناسان و سایر متخصصان بهداشت روان می‌گردد. در هر لحظه از زمان حداقل ١٥ تا ٢٠ درصد افراد بزرگسال جامعه ممکن است عوارض و نشانه‌هاى افسردگى شدید را از خود نشان بدهند و میلیونها نفر در هر لحظه در جهان تحت درمان افسردگى قرار می‌گیرند.
در زبان روزمره براى توصیف افسردگى از احساسات غمگینى، ناکامى، ناامیدى و شاید هم رخوت و بی‌حالى استفاده می‌شود. معمولاً مردم تصور می‌کنند که افراد افسرده تن‌پرور ، خودخواه و یا اهل تمارضند و سعى می‌کنند آنها را با عباراتى همچون «سعى کن خودت را جمع‌وجور کنی» نصیحت نمایند.در طول زندگى همه ما دوره‌هاى کوتاه و بلند احساس داشتن غم، عدم خوشحالى و یا نظایر آن خصوصاً در هنگام از دست دادن همسر و یا نزدیکان، هنگام کار و یا از دست دادن کار را تجربه می‌کنیم و همه ما قادر به مقابله با این حوادث هستیم.
احساس افسردگى معمولاً به عنوان «اندوه» و «سوگ یا داغدیدگی» شناخته می‌شوند. یعنى در موقعیتهایى که انتظار می‌رود شادی‌بخش باشد به احساس اندوه ختم می‌شود مثلاً در هواى بارانى، پس از تولد فرزند، پس از نقل‌مکان به یک منزل جدید، منازعه اى که در مصاحبت با دوست و یا همسر به‌وجود می‌آید. اما این احساس اندوه به‌سرعت با از بین رفتن موقعیت برطرف می‌گردد.همچنین پس از از دست دادن یکى از نزدیکان، پایان یافتن یک رابطه مهم، معمولاً افراد چیزى را تجربه می‌کنند که سوگ نامیده می‌شود.
ویژگیها و نشانه‌هاى سوگ با افسردگى مشابه می‌باشد. این دو پدیده کاملاً طبیعى بوده و حتى فقدان آنها در هر فردى ممکن است در درازمدت براى فرد مضر باشد. در هر دو مورد پس از طى فرآیند مربوطه فرد به زندگى عادى خود بر می‌گردد. ولى در عده‌اى از ما این احساس داشتن غم براى زمان بیشترى ادامه پیدا کرده و احتیاج به مراقبتهاى ویژه بهداشتى ضرورت می‌یابد.افسردگى کلینیکى در صورت ادامه داشتن می‌تواند منجر به بروز فعالیتهاى خطرناک اجتماعى مثل دست زدن به خودکشى و یا نظایر آن شود و این در واقع اقدامات فورى پزشکى و بهداشتى را طلب می‌کند. اختلالات مربوط به افسردگى میلیون‌ها نفر را در سال مبتلا می‌کند. این عده هزینه بسیار سنگینى را بر خود، خانواده، جامعه و سیستم بهداشتى کشورشان تحمیل می‌کنند.
شواهد به‌دست آمده از علم عصب‌شناسى و ژنتیک و تحقیقات کلینیکى نشان می‌دهد که افسردگى در واقع یک اختلال در مغز می‌باشد. تکنیکهاى تصویربردارى مدرن از مغز روشن ساخته است که در افسردگى مدارهاى عصبى که مسؤول تنظیم افکار، خُلق، فکر کردن، خوابیدن، اشتها و رفتار هستند از حالت طبیعى خارج شده و ارتباطات صحیحى بین این مناطق وجود ندارد. از همین شواهد بدست آمده در به‌دست آوردن داروهاى مناسب استفاده شایانى می‌شود.

و...


تحقیق درباره رابطه اخلاق با آزادی

تحقیق درباره رابطه اخلاق با آزادی

تحقیق درباره رابطه اخلاق با آزادی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:33

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

رابطه اخلاق و آزادي

 پرسش از نسبت اخلاق و آزادي را مي توان از منظرهاي مختلف معرفت‌شناختي مطرح ساخت. از اين رو پرسش‌هاي متنوع و متكثري پيش روي پژوهشگر نهاده و از هر زاويه‌ بحثي گشوده مي شود. از جمله مي توان به طور كلي اين پرسش را مطرح كرد كه اساساً چه نوع رابطه‌اي ميان اخلاق و آزادي وجود دارد؟ آيا اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي در دست‌يابي به آزادي و پايداري و استمرار آن تأثيرگذار است يا در از دست دادن و مقيد شدن آزادي؟ آيا آزادي مي‌تواند براي رسيدن به يك جامعه اخلاقي به انسان‌ها مساعدت نمايد يا اينكه رسيدن به جامعه ضد اخلاقي را تسريع مي‌كند؟ مباني و معيارهاي  مفهوم اخلاق و آزادي كدام است؟ آيا آزادي مي‌تواند و يا بايد بر مباني اخلاقي استوار باشد يا تحقق اخلاق در جامعه به تحقق آزادي در آن جامعه بستگي دارد؟
در نسبتي ديگر و از منظري ديگر مي‌توان پرسش‌هاي مذكور را به گونه‌اي ديگر نيز طرح كرد. از جمله اينكه: آيا نهال اخلاق در فضا و بذر آزاد به بار مي‌نشيند و يا برعكس، اين آزادي است كه خود را با قامت اخلاق متناسب مي‌نمايد؟ آيا بدون آزادي و آزادانديشي مي‌توان معرفت اخلاقي كسب نمود و يا اينكه اعتبار آزادي نيز بر پيش‌دانسته‌ها و مباني اخلاقي مبتني است؟ آيا اساساً آزادي مي‌تواند ارزش‌هاي اخلاقي را تقويت نمايد يا اينكه وجود فضاي آزاد باعث كاهش تأثير ارزش‌هاي اخلاقي در جامعه مي‌شود و چه بسا اخلاق را از ميان مي‌برد؟
در جامعه‌اي كه استبداد در آن حاكم است و شيوه‌هاي استبدادي و توتاليتري در آن مقدم بر اخلاق و آزادي است، هم آزادي غايب و هم اخلاق جامعه منحط و فاسد است. اخلاق مناسب و درخور يك جامعه كه مبتني بر مباني معرفت‌شناختي و انسان‌شناختي و هستي‌شناختي معتبر باشد تنها در جامعه‌اي رخ مي‌نمايد كه بهره‌اي از آزادي داشته باشد و تملق و چاپلوسي و... در آن راه به جايي نبرد و اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي حاكم باشد. هنگامي كه تملق و چاپلوسي در سطح جامعه رواج داشته باشد و كارها بر مبناي آن پيش رفته و حل و فصل شود و حاكمان از انتقاد و اعتراض و صداقت و صراحت استقبال نكنند چگونه مي‌توان از اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي سخني به ميان آورد و ارزش‌هاي اخلاقي را ستود؟ و چگونه مي‌توان از آزادي سخن گفت و براي تحقق و نهادينه شدن آن تلاش نمود؟
مباحثي كه در پي مي‌آيد به تقدم آزادي بر اخلاق اشاره دارد و در طي مباحثي همچون مفهوم آزادي، دلايل ضرورت آزادي، آزادي چونان روش و ارزش و موانع و محدوديت‌ها به اثبات اين مسأله با تأكيد بر انديشه‌ و آراي آيت الله مرتضي مطهري مي‌پردازد.

و...


تحقیق درباره جایگاه ذهن

تحقیق درباره جایگاه ذهن

تحقیق درباره جایگاه ذهن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

توجه به رابطه روانشناسي و سلامت نكته تازه‏اي نيست. گاه اهميت اين رابطه را با اصطلاحهاي اقتصادي بيان كرده‏اند و پيامدهاي مداخله‏هاي روانشناختي بر كاهش هزينه‏هاي پزشكي را مورد نظر قرار داده‏اند و گاه شواهدي مبني بر نقش روانشناسي در پيشگيري از مصرف مواد، كودك‏آزاري و يا ... ارائه شده‏‎اند. اين توجه در تعاريف مختلف نيز منعكس شده است. سازمان بهداشت جهاني، فقدان بيماري را نشانة سلامت ندانسته بلكه آن را براساس احساس بهزيستي جسماني، رواني و اجتماعي تعريف كرده است و انجمن روانشناسي امريكا نيز افزايش سلامت را در شمار وظايف اصلي خود قلمداد نموده است. بي‏ترديد همه اين نكات واجد اهميت‏اند، در چهارچوب گسترش منطقي مهارتها و دانش روانشناختي قرار مي‏گيرند و لزوماً بايد ترغيب شوند.مع‏هذا مؤلف اين مقاله مروري، از ديدگاههاي سنتي روانشناسي و سلامت و بحثهاي روزمره فراتر رفته است و شواهد تازه‏اي را براي درك سلامت و بيماري، زندگي و مرگ ارائه داده است. اگرچه وي علل، فرايند و نتايج هر بيماري را حاصل تعامل عوامل روانشناختي ـ اجتماعي ـ فرهنگي با عوامل زيست ـ شيميايي و فيزيولوژيكي دانسته اما يك ارتباط يكسويه بين اين عوامل را نمي‏پذيرد و بر اين باور است كه عوامل جسماني از ديگر عوامل زندگي و تجربه‏هاي ما، جدا و متمايز نيستند و ذهن به منزله كنش‏وري آشكار مغز و ديگر نظامهاي بدني داراي يك نقش حياتي در سلامت، بيماري و بهزيستي است.از زاويه تاريخي بايد گفت كه توجه به چگونگي رابطة ذهن و جسم از ديرباز مورد توجه دانشمندان بوده و فراز و فرودهاي متعددي داشته است. پيوند ناگسستني رواني و جسماني در جمله مشهور بقراط «شناخت يك بيمار مبتلا به يك بيماري بهتر از شناخت بيماري اوست»، به خوبي به تصوير كشيده شده است.پذيرش مفهوم جدايي‏ناپذيري بدن از ذهن تا زمان طرح ديدگاه دوگانه‏نگر رنه دكارت در قرن هفدهم تداوم يافت و سپس پاستور و بسياري از «شكارچيان ميكرب» كه راه وي را دنبال كردند، امكان غلبه بر بسياري از بيماريهاي عفوني را كه تا آن زمان از بلاياي نوع انسان محسوب مي‏شد، فراهم كردند و موجب شدند تا با افزايش طول عمر انسانها، سبكهاي زندگي آنها نيز تغيير كند و مجموعه جديدي از بيماريها به وجود آيد.مع‏هذا، الگوي خطي پزشكي نمي‏توانست بدون توجه به متغيرهاي روانشناختي و جامعه‏شناختي، براي تبيين كاهش و افول بيماريها كفايت كند و اين نكته آشكار شد كه افزايش اميد و كاهش نااميدي ـ حتي بيش از پيشرفتهاي پزشكي ـ عامل تبيين كننده كاهش مرگ و مير در سراسر جهان است.

و....


تحقیق درباره رابطه‏ ى اسلام و ايران

تحقیق درباره رابطه‏ ى اسلام و ايران

تحقیق درباره رابطه‏ ى اسلام و ايران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

نظريه‏ پردازان تمدن، عوامل مختلفى را براى شكل‏گيرى يك تمدن برشمرده‏اند و گاه به تأثير باورهاى دينى در فرايند توسعه و پيشرفت تمدن توجه داشته‏اند؛ ولى عنصر دين به عنوان جوهره‏ى تمدن، هنوز جايگاهى شايسته در اين نظريه‏ها نيافته است. از سوى ديگر درباره ‏ى نقش و رسالت دين انديشمندان دين‏شناس و جامعه‏شناسان دين ديدگاه‏هايى متفاوت ارائه كرده‏اند. اگر تمدن‏سازى را نيز در حيطه‏ ى هدايت كه رسالت اصلى دين است، بدانيم؛ آن گاه مى‏توانيم از توانمندى دين و آموزه‏هاى دينى در حوزه‏ى تمدن‏سازى و ساز و كار آن سخن به ميان آوريم. آموزه‏هاى دين در حوزه‏ى تمدن‏سازى با هر قوّت و توانى كه باشد، بسان بذرى است كه اگر در محيطى مناسب افشانده نشود عينيت و تحقق بيرونى نخواهد يافت. بررسى وضعيت ايران قبل و پس از ظهور اسلام و نيز بررسى وضعيت جامعه‏ ى يكپارچه‏ ى اسلامى پيش و پس از گرويدن ايرانيان به اين جامعه مى‏تواند ما را به سمت دركى كلى‏از تعامل آنها رهنمون باشد. مطالعات تاريخى نشان مى‏دهد كه يكى از سرزمين‏هايى كه اسلام توانست توانمندى خود را براى تمدن سازى در آن به اثبات برساند، ايران زمين بود. در نگاهى كلى مى‏توان گفت برترين خدمت ايران به اسلام فراهم ساختن زمينه‏اى براى تجلّى قدرت تمدن‏سازى دين بود و از جمله خدمت‏هاى اسلام به ايران نيز جهت دادن به توان تمدنى ساكنان اين سرزمين كُهن بود.

 

واژه‏هاى كليدى: اسلام، ايران، تمدن اسلامى، فرهنگ اسلامى، مستشرقان.

 

موضوع تمدن و عناصر سازنده‏ى آن و عوامل مؤثر در فراز و فرود آن، يكى از مهم‏ترين مباحثى است كه در دهه‏هاى اخير از سوى نظريه‏پردازان مورد توجه قرار گرفته است.1 مطالعات و بررسى‏هاى تمدنى، حجمى قابل توجه يافته است با وجود اين، هنوز شاخه‏ى علمى مستقلى تحت عنوان تمدن‏شناسى در دانشگاه‏هاى كشورهاى اسلامى شكل نگرفته است.2 مطالعات تمدنى در حال حاضر، بيش از همه در فضاى علم تاريخ صورت مى‏گيرد و پژوهشگران تمدن، همان تاريخ پژوهان هستند كه به عنوان يك گرايش علمى بر روى تمدن متمركز شده‏اند و در نتيجه بيشتر آثار مربوط به تمدن، آثار مربوط به تاريخ تمدن است. ولى در حوزه‏ى ديگر علوم نيز كمابيش مطالعاتى درباره‏ى تمدن صورت مى‏گيرد كه مهم‏ترين اين حوزه‏ها را مى‏توان علوم مرتبط با فرهنگ و توسعه دانست. فرهنگ به عنوان بخش نرم‏افزارى تمدن، خود به خود زمينه‏ساز ورود به بحث تمدن مى‏باشد و توسعه نيز به عنوان گام‏هاى اوليه‏ى خلق يك تمدن، گاه پژوهشگران را به بحث درباره‏ى تمدن مى‏كشاند. در همين چارچوب، منابعى كه به گونه‏اى به موضوع ويژگى‏هاى يك جامعه‏ى كمال يافته و توسعه يافته اختصاص دارد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به موضوع تمدن نيز نظر دارند.

و...


تحقیق درباره دين بودا

تحقیق درباره دين بودا

تحقیق درباره دين بودا

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:30

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

در اديان هند مانند دين مصريان قديم آثار بسياري از افكار اديان ابتدائي نمايان است هيچ بخشي از دين افكار متافيزيك و عرفان و روحانيت را به اندازه هندوستان نگهداري و تكميل نكرده‌است.

در اديان هند خدايان متعدد وجود دارد كه بتدريح به سمت واحدپرستي تحول يافته‌است. از نظر تحولات تاريخي بايد اديان هند را مانند دين مصر در بين اديان ابتدايي ( استراليا و پلينزي) و اديا شرقي چون اديان سامي قرار داد.

دين برهمن حداقل مربوط به قرن هفتم قبل از ميلاد است قرن ششم قبل از ميلاد تاريخ پيدايش جين و بودا مي‌باشد. دين ودا قبل از آئين برهمن و بودا بعد از آن است. هند از قديم ايام داراي اديان و مذاهب متعدد بوده‌است به همين سبب اين كشور را موزه اديان و مذهب مي‌ناميدند. در هندوستان در حدود سيصد ميليون هندو و يكصد هزارنفر بودايي و شش ميليون جيني وجود دارد. دين سيكه كه تركيبي از اسلام و هند است در حدود هفت ميليون جمعيت هندوستان را تشكيل مي‌دهد دين ودا رستگاري را در فناي نفس مي‌داند در آئين برهمن معرفت اساس رستگاري بشمار مي‌رود، در دين هندو رستگاري و ايمان عشق است. كيش بودا خرد را پاية رستگاري قرار مي‌دهد همانطور كه در اسلام وحدت و در مسيحيت قرباني و فداكاري و در زرتشتي اخلاص و راستي و درستي اساس احكام ديني است. با توجه به همين كثرت مذاهب و زبانها و اقوام و مرام‌هاي فكري و بروز جنگ‌هاي داخلي عمدتاً پس از استقلال و خارج‌شدن از يوغ استعماري انگليس ارسيكولاريسم بعنوان راهي براي وحدت مردم هند استفاده برده و در قانون اساسي خود به آن متعهد شدند.

در فرهنگ سياسي سيكولاريسم يعني فرآيند نقش‌كردن اهميتي اجتماعي انديشه و عمل ديني و نهادهاي مذهبي در تصميمات كلان و ملي و انتقال واقعيت‌هايي كه در قلمرو دين و امور مذهبي جنبي داشتند محدوده عقلايي علمي و فني و تجربي در سطح مديريت كلان كشور مي‌باشد.

دكتر« دورگاداس‌باسو» در كتاب« مقدمه‌اي بر قانون اساسي هند» مي‌گويد دولت سيكولا دولتي است كه خود را متعلق و وابسته به هيچ مذهب رسمي نداند و همه مذاهب را بطور مساوي مورد حمايت قرار دهد.

و...


تحقیق درباره مفهوم دين

تحقیق درباره مفهوم دين

تحقیق درباره مفهوم دين

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:37

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مفهوم دين

واژه دين در فرهنگ لغات ونيز در كاربردهاي قرآني به معاني حكم وقضا ،رسم و عادت ، قانون ، جزا، حساب، شريعت، طاعت وبندگي ،تسليم و انقياد ، ملت ، اسلام ،روش ورويه وتوحيد وخداپرستي آمده است .1

با اين كه اصل دين در باره پژوهشگران ودين پژوهان ، كهن ترين واثر گذارترين نهاد اجتماعي ومورد پذيرش وپيروي ملل ونحل د رطول تاريخ بوده وهست 2. ولي در مفهوم اصطلاحي دين اختلاف شديدي وجود دارد وهر كس ، هر گروه ويا هر ملتي ، به اقتضاي نوع نگرشي كه به دين دارند ، تعريفي از دين ارائه كرده اند . يكي از نويسندگان غربي فقط درباره فراواني وتعدد تعاريف دين ودر غرب مي نويسد: « در غرب طي روزگاران ، آن قدر تعريف هاي فراوان از دين پديد آمده كه حتي ارائه فهرست ناقصي از آن ها غير ممكن است ».3 از اين رو ، ارائه وبررسي همه تعاريف موجود دين ، نه ممكن است ونه ضرورت دارد . آنچه در اين مقال ضروري به نظر مي رسد ، بيان تعريف دقيق ودرست از دين حق است .

به نظر مي رسد بهترين وكامل ترين تعريف ، از آن مفسر حكيم ، علامه طباطبايي قدس سره باشد.

ايشان ، تعريف دين را – با كمي تفاوت – در دو صورت زير ،بيان داشته است :

 • دين ، روش ويژه اي در زندگي دنيوي است كه سعادت وصلاح دنيوي انسان راهماهنگ وهمراه با كمال اخروي وحيات حقيقي جاوداني او تامين مي كند . از اين رو ،لازم است شريعت در برگيرنده قوانيني باشد كه به نيازهاي دنيوي انسان نيز پاسخ گويد .
 • دين ، عبارت است از اصول وسنن وقوانين عملي كه برگزيدن وعمل به آنها تضمين كننده سعادت حقيقي انسان است . از اين رو لازم است دين با فطرت انساني هماهنگ باشد تا تشريع با تكوين مطابقت داشته باشد و به آنچه آفرينش انسان اقتصادي آن را دارد پاسخ گويد : چنان كه مفاد آيه فطرت « فاقم وَجهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطرتَ الله الّتي النّاس عَلَيها »
 • و....

تحقیق درباره ديدگاه پياژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

تحقیق درباره ديدگاه پياژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

تحقیق درباره ديدگاه پياژه در گستره اصلاحات در آموزش و پرورش

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

چكيده

امروز موضوع توسعه از مباحث اساسي كشور است اما براي دستيابي به توسعه پايدار بايد به زير ساخت هاي فرهنگي آن پرداخت و توسعه فرهنگي را به عنوان بستر اصلي توسعه همه جانبه مورد توجه قرار داد از سوي ديگر بايد عنايت داشت كه لازمه توسعه فرهنگي توسعه نيروي انساني به همراه باروري انديشه و خردورزي است كه اين خود مستلزم ايجاد تحولات و اصلاحات جدي در عرصه آموزش و پرورش مي باشد به اعتقاد پياژه مساله كليدي نوسازي آموزش و پرورش و آماده سازي معلمان است و در اين راستا معلم آينده بايد در ارتباط با جامعه قرار گيرد و با فرهنگ عمومي آشنا شود البته اين آشنايي نبايد جنبه صرف نظري داشته باشد بلكه بايد بر آموزش هاي عملي تاكيدگردد تا بدين ترتيب او به تواند با تغيير نقش خود از سخنران به يك آزمايشگر عر صه آموزش يادگيري را فعال سازد علاوه بر آماده سازي معلمان ارزشمند سازي هيات آموزشي نيز لازمه اصلاحات در آموزش و پرورش است شعار پياژه براي اين منظور تحصيلات دانشگاهي كامل براي معلمان كليه سطوح آموزشي است زيرا به نظر او آموزش و پرورش علاوه بر اين كه هنر است يك علم نيز است پياژه باگذشته نگري از نظر كمي فراهم سازي امكان برخورداري آموزش براي همه و از نظر كيفي به آموزشهاي پيش دبستاني توجه دارد همچنين با ديد آينده نگري تاكيد بر تحول روشهاي آموزش و به كارگيري روش هاي فعال دارد و بنا به همين تاكيد اعتقاد دارد آموزش و پرورش وظيفه پروردن انسان هاي خلاق را عهده دار است موضوع ديگري كه مورد توجه جدي پياژه قرار گرفته مساله تربيت بين المللي است به نظر او آموزش و پرورش مي بايد تفاهم اغماض و دوستي تمام ملل و گروه هاي نژادي يا مذهبي را مساعد سازد و فعاليت هاي ملل را در را حفظ صلح هموار كند

مقدمه :  

پياژه دانشمندي كه افكار بنيادي و به كار بسته نظام روانشناختي وي در تربيت رهنمود دهنده اند در مصاحبه اي با فروتني اعلام مي كند از آنجا كه متخصص آموزش و پرورش نيستم به خود اجازه نمي دهم چيزي به معلمان توصيه كنم آنچه از من ساخته است تهيه داده ها و يافته هايي است كا آنان بتوانند مورد استفاده قرار دهند (1) همچنين در جاي ديگر مي گويد من در آموزش و پرورش صاحب عقيده نيستم اما مساله تربيت سخت مورد توجه من است چه احساس مي كنم بايد اصلاحات و تغييرات عظيمي به عمل آورد (2) او ياد آور مي گردد زيباترين اصلاحات و بازسازي ها به جائي نمي انجامد اگر معلماني به تعدادكافي و با سطح آمادگي متناسب در اختيار نباشند بدين ترتيب براي آنكه مدرسه با يك نو سازي تربيتي قرين گردد بايد در وهله نخست به مساله آماده سازي معلمان بپردازد پياژه آماده سازي معلمان را مساله كليدي اين نوسازي مي داند اگر معلمان از توشه علمي محكم تري برخوردار باشند همين امر داراي يك پيامد اقتصادي نيز هست بالا رفتن سطح زندگي همراه با بالا رفتن مقام و منزلت اجتماعي آنان آن وقت است كه كمبود معلم تقليل خواهد يافت و محافظه كاري آموزشگاهي كه يك موسسه تربيتي را به صورت يك ارگانيسم تربيتي واپس نگر در مي آورد به حداقل خواهد رسيد.

و...


تحقیق درباره دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

تحقیق درباره دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

تحقیق درباره دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

آیین کلی دورکیم تاکیدش بر این است که بررسی جامعه باید موضوعش را جدا از موضوعهای دیگر در نظر گیرد و پدیده های اجتماعی را به عنوان موضوع خاص خود برگزیند .

دور کیم با طرد تفسیرهای زیست شناختی و روان شناختی ، توجه اش را به عوامل اجتماعی – ساختاری تعیین کننده مسائل اجتماعی انسان معطوف ساخته بود .

دورکیم تبیین های غیر جامعه شناختی رفتار اجتماعی را مورد انتقاد صریح قرار داده بود . وی معتقد بود پدیده های اجتماعی ، « واقعیت های اجتماعی » هستند و همین واقعیت های اجتماعی نیز موضوع جامعه شناسی را تشکیل می دهند . بنظر او ، این واقعیت ها ویژگی ها و عوامل اجتماعی تعیین کننده ای دارند که با مفاهیم زیست شناختی و روان شناختی قابل تبیین نیستند .

واقعیت های اجتماعی نسبت به هر فرد زنده جنبه ای خارجی دارند . این واقعیت ها با گذشت زمان پایدار می مانند ، حال آنکه افراد خاص می میرند و جایشان را به دیگران می دهند . وانگهی ، واقعیت های اجتماعی نه تنها بیرون از فرد قرار دارند ، بلکه « از چنان قدرت وادارنده ای برخوردارند که بر فرد و اراده فردی تحمیل می گردند » . هر گاه تقاضاهای اجتماعی برآورده نشوند ، الزام ها چه بصورت قانون و چه به شکل رسوم وارد عمل می شوند .

این الزامهای قانونی و سنتی بر افراد تحمیل می شوند و آرزوها و تمایلات آنها را جهت می دهند . پس ، یک واقعیت اجتماعی ر ا می توان این چنین تعریف کرد : « هر شیوه عمل ثابت یا نا ثابتی که بتواند بر فرد یک نوع الزام خارجی را تحمیل کند » .

( کوزر – 9- 1968 )

دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

یکی از رهیافت کارکردی دور کیم ، بحث او درباره بزهکاری است . او در بحث از انحرافات و بزهکاری ، از روش متعارف کاملا دوری می گزیند . بر خلاف بیشتر جرم شناسان که جرم را یک پدیده آسیب شناختی تلقی می کردند و به دنبال علت های روانشناختی آن در ذهن بزهکار بودند ، دورکیم رخداد جرم را یک پدیده بهنجار می دانست وحتی برای پیامدهای آن ، کارکردهای مثبت اجتماعی نیز قایل شده بود .

جرم برای آن بهنجار است که هیچ جامعه ای نیست که بتواند سازگاری تام با دستورهای اجتماعی را بر همه اعضایش تحمیل کند واگر هم بتواند چنین کاری را انجام دهد ، چنان سرکوبگر می شود که برای همکاری های اجتماعی افرادش هیچگونه آزادی باقی نمی گذارد .

برای آنکه جامعه انعطاف پذیر بماند و درهایش به روی دگرگونی و تطبیق های تازه باز باشد ، انحراف از هنجارهای جامعه ضرورت دارد . « هر جا جرم وجود داشته باشد ، احساسات جمعی به آن اندازه انعطاف پذیری دارند که صورت تازه ای به خود گیرند و جرم گهگاه به تعیین صورتی که این احساسات در آینده به خود خواهند گرفت ، کمک می کند .

و....


تحقیق درباره ديدگاه امام خمینی در مورد زنان

تحقیق درباره ديدگاه امام خمینی در مورد زنان

تحقیق درباره ديدگاه امام خمینی در مورد زنان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:25

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

در طول تاريخ افراد زيادي در مورد حقوق زنان سخن گفته اند، اما سخن و رفتارشان باهم يکسان نبوده است، اما حضرت امام خميني(ره) يکي از افرادي است که حرف و سخنش با عمل و کردارش در رابطه با زنان يکسان بوده است.ما به مناسبت 14 خرداد ماه سالروز رحلت حضرت امام خميني(ره) به بيان مطالبي در خصوص نظرات امام در مورد بانوان مي پردازيم.

    زن و مرد داراي يک حقيقت وجودي هستند.

       در دين مقدس اسلام که از جانب خداي متعال بر پيامبر اکرم(ص) نازل شده است: بيان شده است که زن و مرد با يک حقيقت وجودي آفريده شده اند و هر دوي آنها از يک حقيقت سر چشمه گرفته اند و قرآن کريم به طور کلي تفاوتهاي بين زن و مرد را به طور کلي نفي مي کند. همان کسي که در مرحله آفرينش از يک حقيقت سخن مي گويد، در مرحله عمل و تکليف نيز از هر دوي آنها به عنوان انسان ياد مي کند. و مي فرمايد: ان اکرمکم عندا.. اتقاکم(1)

      حضرت امام خميني(ره) نيز بر اين نکته تاکيد دارد: و مي فرمايد: از نظر حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست، زيرا که هر دو انسان هستند، زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همانند مرد دارد. بله در بعضي موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد که به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد.(2)

    مادر موجودي بي همتا

    يکي ديگر از مسايلي که بسيار مورد توجه حضرت امام(ره) بوده است، نقش والاي زنان به عنوان مادر بوده است.در اين مورد مي فرمايد: شما خانم ها شرف مادري داريد که در اين شرف از مردها جلو هستيد، و مسئوليت تربيت بچه را در دامن خودتان داريد، اول مدرسه اي که بچه دارد، دامان مادر است، مادر خوب بچه خوب تربيت مي کند و خداي نخواسته اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر منحرف بيرون مي آيد و چون بچه ها آن علاقه اي که به مادر دارند به هيچ کس ندارند و در دامن مادر هستند با تمام چيزهايي که دارند، آرزوهايي که دارند خلاصه مي شود در مادر و همه چيز را در ما در مي بينند حرف مادر، خلق مادر، عمل مادر، در بچه ها اثر دارد.(3)

    حضور در سازندگي

    يکي ديگر از صحنه هاي حضور زنان بعد از جنگ تحميلي، سازندگي ويرانه هاي شهرهاي مورد حمله بوده است.

    حضرت امام(ره) در اين مورد بيان داشته است:

    “همه ملت ايران، چه بانوان و چه مردان بايد اين خرابه اي که براي ما گذاشته اند، بسازند، با دست مرد تنها درست نمي شود. مرد و زن بايد اين خرابه را بسازند.”(4)

و....


تحقیق درباره دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی

تحقیق درباره دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی

تحقیق درباره دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:24

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 یکی از اقدامات مهمی که امام خمینی (ره) در خصوص احیای آرمان فلسطین در سطحی جهانی انجام دادند، طرح روز جهانی قدس و فرمان اجرای آن در بهترین زمانی- یعنی ماه ضیافت الله و نزدیکتر شدن امت اسلامی – بود که تأثیرات مثبتی در داخل فلسطین اشغالی و در سطح دنیای اسلام و کشورهای مختلف جهان بر جای گذاشت. امروز این میراث گرانقدر امام راحل (ره) همچنان پرشکوه در میان امت اسلامی باقی است و هر سال بر شکوه و عظمت آن افزوده می شود.

امام راحل و رهبر کبیر انقلاب اسلامی با سیره عملی و نظری خود، جنبشهای اسلامی، خصوصا جنبش اسلامی فلسطین، را احیاء و مسلمانان جهان را در راه آن بسیج نمودند. امام امت (ره) همچنین با هرگونه سازش در خصوص آرمانهای اسلامی، از جمله آرمان مقدس فلسطین، مخالفت جدی می نمودند که این خود باعث افزایش روحیه مقاومت، ادامه جهاد و باقی ماندن نور امید در دلهای مسلمانان مبارز، خصوصا فلسطینیان مظلوم و مستضعف می شد.

حضرت امام خمینی (ره) به مناسبتهای مختلف در راستای عمل به تکلیف شرعی خود- در مقام یک رهبر اسلامی- از یک طرف نسبت به این جرثومه فساد و غده سرطانی هشدارهای مهمی در جهت بیداری مسلمین داده اند، و از طرف دیگر بر حمایت مادی و معنوی تمام ملل اسلامی از حماسه مردم فلسطین در راه آزاد سازی قدس شریف تأکید فرموده اند.

« حماسه مردم فلسطین یک پدیده تصادفی نیست. آیا دنیا تصور می کند که این حماسه را چه کسانی سروده اند و هم اکنون مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کرده اند که بی محابا و با دست خالی در برابر حملات وحشیانه صهیونیستها مقاومت می کنند؟ آیا تنها آوای وطن گرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلابت آفریده است؟ آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته است که بر دامن فلسطینیان میوه استقامت و زیتون نور و امید می ریزد؟ اگر این چنین بود اینها که سالهاست در کنار فلسطینیان و بنام ملت فلسطین نان خورده اند... .

و....


تحقیق درباره دیدگاه فروید درباره منشاء دین

تحقیق درباره دیدگاه فروید درباره منشاء دین

تحقیق درباره دیدگاه فروید درباره منشاء دین

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

درباره منشا دین

دیدگاه فروید درباره ی منشاء دین: فروید ترس را منشا اعتقاد به خدا و پیدایش دین پنداشته واین نظریه كه گاهی آن را به ماركس نیز نسبت می دهند، بسیار قدیمی و كهنه است و به روایت مورخان نخستین بار از سوی یك شاعر رومی به نام »تیتوس لوكریتوس« ، متوفای 99 میلادی، به صورت یك تخیل شاعرانه ابراز گردیده است كه »لوكریتوس« در شعر خویش سروده است:

دیدگاه فروید درباره ی منشاء دین: فروید ترس را منشا اعتقاد به خدا و پیدایش دین پنداشته واین نظریه كه گاهی آن را به ماركس نیز نسبت می دهند، بسیار قدیمی و كهنه است و به روایت مورخان نخستین بار از سوی یك شاعر رومی به نام »تیتوس لوكریتوس« ، متوفای 99 میلادی، به صورت یك تخیل شاعرانه ابراز گردیده است كه »لوكریتوس« در شعر خویش سروده است: »نخست ترس بود كه خدایان را آفرید« و فروید بعد از آن شاعر، سعی كرده همین تخیل را با استفاده از مبانی روانكاوی ساخته ی خود به صورت یك واقعیت علمی درآورد واز جمله چنین می گوید: »حوادث بی حس و سوانح بی رحمی كه حیات ما را تهدید می كنند،‌اگر آنهارا به طبیعت كر وكور نسبت دهیم احساس ناامنی و بی پناهی به شدت ما را آزار می دهد. زیرا هیچ راهی برای كنار آمدن یامقابله با آن نیروهای بی روح وانعطاف ناپذیر وجود ندارد، اما اگر آن نیروها به موجودات ذی شعور و دارای عواطف نسبت دهیم،در صورت لزوم خواهیم توانست از طریق التماس و عبادت و قربانی ها، دل آن موجودات زنده را به دست آوریم« . آنگاه فروید دیدگاه خود را اینگونه خلاصه می كند:»آدمیان به جای همه ی عوامل ترس آفرین به منشا مشتركی معتقد گشته و آن را خدا نامیدند ودرحقیقت خدا مخلوق انسان است نه خالق او«(1)
فروید در تحلیل خود دو امر مربوط به دین (یعنی احساس نیاز به دین و منشا به وجود آمدن دین) را با هم اشتباه گرفته است. به علاوه اگر منشا دین ترس می بود می بایستی ترسویی ملازم دینداری ودلاوری منافی دینداری باشد وترسوترین انسانها دیندارترین آنها و دلاورترین انسانها دورترین آنها از دین باشد، در صورتی كه تاریخ ا دیان عینا عكس اینها را نشان می دهد و اما این عبارت فروید كه : »در حقیقت خدا مخلوق انسان است نه خالق او!« كه ژرژ پولیستر نیز در مقدمات فلسفه آن را تكرار می كند، بی گمان نشانگر این است كه آنان حتی از ساده ترین و معروف ترین اصطلاحات فلسفی یعنی تفاوت های »وجودخارجی« و »وجود ذهنی« ناآگاه بوده اند. زیرا آنچه انسانها را آفریده است - نه وجود ذهنی بلكه - وجود خارجی خداست؛ و آنچه انسانها د رذهن خود پیدا كرده اند، وجود ذهنی - نه وجود خارجی خداست - و اگر تصور اشیا، خلق كردن آنها شمرده شود؛ پس هر كودكی آسمان و زمین و زمان و پدر ومادر خود و وجود خودش راهم خلق كرده است!
استنباط فروید از روانكاوی : در غالب جوامع اتفاق می افتد افرادی در خانواده هایی به دنیا می آیند كه علت فقر وبی بضاعتی امكان تامین خواسته ها و امیال غریزی (اعم از جنسی و غیره) را ندارند و برای امكان ایجاد تامین آن خواسته ها، استعدادهای نهفته ی خود را به كار می اندازند و برخی از آن استعدادهای نیرومند و نافذ، مستقیما در راه اندوختن سرمایه های مادی و برخی در راه اندوختن سرمایه های معنوی و هنری مانند شعر و نقاشی واختراعات و ابتكارات و علوم و معارف به كار انداخته می شود.

و....


تحقیق درباره دیتیلهای ساختمانی

تحقیق درباره دیتیلهای ساختمانی

تحقیق درباره دیتیلهای ساختمانی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

عبور پل از بال ستون و نبشی بالاسری

عبور دو پل از دو طرف بال ستون (گره خورجینی) یکی از رایج ترین اتصالی است که اغلب مهندسین محاسب در ایران آنرا پیشنهاد مینمایند.

در بازدیدی که از مناطق زلزله بعمل آمد مشاهده گردید که گره خورجینی به نسبت سایر گره ها از آسیب پذیری بیشتری برخوردار است.

در این گونه گره ها اگر پلها را با تسمه به همدیگر متصل نمائیم به یک پارچه کار کردن پلها کمک بسیاری کرده و مقاومت آنرا در مقابل نیروهای جانبی بالا میبریم طول تسمه ها باید پشت دوپل (قدری کمتر برای جوشکاری) باشد و ضخامت آن در حدود 10 الی 12 میلیمتر و پهنای آن در حدود 10 الی 12 سانتیمتر.

عبور دو پل از دو بال ستون ( اتصال خورجینی)

اگر بخواهیم پلی را از وسط ساخته شده از دو عدد تیر آهن I عبور دهیم ناچارا باید از صفحه بست دو تکه استفاده نمائیم یکی در پائین پلی برای نبشی  بالا سری و صفحات ممان گیر و غیره، ابعاد این صفحه  ها طبق محاسبات بدست میاید ولی عرض آن مساوی پشت تا پشت ستون (قدری کمتر برای جوشکاری) و طول آن در حدود پنج سانتیمتر بزرگتر از نبشی زیر سری و یا نبشی بالا سری میباشد و ضخامت آن حداقل 10 میلیمتر است.

عبور پل از وسط ستون با ورق بست دو تکه

اگر مجبور باشیم پل را به جان ستون متصل نمائیم طبیعی است که ادامه پل مقدور نبوده و پل به جان ستون ختم میشود که در این صورت اگر این ستون از ستونهای میانی باشد اجراء پل ممتد مقدور نیست. برای ختم کردن پل به جان ستون اگر از ستون H استفاده نمائیم احتیاج به ورق بست نداریم  و اگر از ستون I دوبل استفاده کنیم و اگر بار پل زیاد باشد ممکن است که ناچار باشیم یک صفحه  به جان ستون جوش بدهیم ابعاد این صفحه بوسیله محاسبه بدست میاید  ولی در هر حا ضخامت آن نباید از نود درصد ضخامت جان تیر کمتر باشد و پهنای آن مساوی پهنای جان تیر است.

و...


تحقیق درباره ديتا

تحقیق درباره ديتا

تحقیق درباره ديتا

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ديتا:

ديتا به سه شكلVOICE(صدا)، VIDEO(تصوير)، DATA(اطلاعات) تعريف مي شود.

انواع انتقال:

همان طور كه مي‌دانيد انتقال به دو صورت انجام مي‌شود:

1- انتقال آنالوگ      2-انتقال ديجيتال

در انتقال آنالوگ انتقال از طريق كانال فيزيكي سيم و كانال راديويي انجام مي شود و واحد آن بر حسب فركانس بيان مي شود (KHZ,MHZ) انتقال آنالوگ در حال حاضر از طريق خطوط مايكرويو و wireless انجام مي شود در ديجيتال انتقال از طريق فيبرهاي نوري صورت مي گيرد و واحد آن بر حسبbps (bit per second) بيان مي شود (kbps , gbpd)

در انتقال ديجيتال با دو نوع تكنولوژي سر و كار داريم:

1-PDH كه تكنولوژي نسل قديمي است و پهناي باند آن 140mb مي باشد.

2-SDH كه تكنولوژي نسل جديد است و حداقل پهناي باند آن155mb است و پهناي باند آن مي تواند 64x155mb,4x155mb,155mb باشد. SDH پهناي باند بيشتر را با خطاي كمتر ارسال مي كند و امكان ايجاد شبكه‌هاي جهاني يكپارچه را ميسر مي شازد اما PDH در مقايسه با SDH پهناي باند كمتري را با نسبت خطاي بيشتري ارسال مي كند.

 

 

 

محيط انتقال:

در محيط انتقال با انواع‌كانالهاي ارتباطي سرو كار داريم‌كه عبارتند از:

سيم، فيبر نوري، هوا.

1- هنگامي كه درمحيط انتقال با يك زوج سيم عادي سر و كار داريم كه دو سر آن هم محدود نشده است پهناي باند آن در حالت آنالوگ4khz در حالت ديجيتال 64kbps مي باشد حال براي افزايش پهناي باند مي توانيم محيط انتقال سيم را توسط VDSL, ADSL, G.SHDSL, HDSL پشتيباني مي كنيم.

هنگامي كه محيط انتقال سيم توسطHDSL مي شود پهناي باند 2MB (برد4Km) مي باشد و هنگامي كه دو سر سيم توسط  G.SHDSL محدود مي شود پهناي باند ارسالي با پهناي باند دريافتي برابر شده و پهناي باند تا برد 2MB (4KM) مي باشد.

در زماني كه دو سيم توسط ADSK پشتيباني شود پهناي باند دريافتي بيشتر از پهناي باند ارسالي شده و پهناي باند 2MB الي 4MB مي باشد.

در زماني كه پهناي باند بيشتر از (8mb) نياز داريم به عنوان مثال در تلويزيون هاي كابلي (inter active TV) دو سر سيم را توسط vdsk محدود مي كنيم دراين حالت برد كمتري (200m) مي شود.تجهيزات مصرفي در كشور ما درزمينه G.SHDSL توسط كارخانهtelabs آمريكا ساخته مي شود كه البته آمريكا به فنلاند داده و ما از فنلاند تهيه مي كنيم.

و....


تحقیق درباره ديابت و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

تحقیق درباره ديابت و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

تحقیق درباره ديابت و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ديابت و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤوليت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، كه از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاريخ 22 دى‏ماه 1304 به تصويب رسيد ولى در تاريخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون ياد شده در تاريخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نيز در تاريخ 27 تير ماه 1310 به تصويب رسيد. 2. قانون مسؤوليت مدنى قانون مزبور كه در 17 ارديبهشت ماه 1339 به تصويب رسيده بود، به طور عمده از قانون تعهدات كشور سوئيس و قانون مدنى كشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى كه لايحه مربوط به اين قانون مراحل تصويب خود را مى‏گذرانيد، معاون وقت وزارت دادگسترى طى يك سخنرانى در تالار اجتماعات اين وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهيه اين لايحه اين بود كه قوانين موضوعه آن طورى كه بايد و شايد و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، كافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدين‏سان مى‏توان گفت كه تدوين كنندگان قانون مسؤوليت مدنى، بر آن بوده‏اند كه مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمينه «ضمان قهرى‏» را تكميل كنند. (4) در ماده يك قانون مزبور آمده بود: هر كس بدون مجوز قانونى، عمدا يا در نتيجه بى‏احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت‏يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه‏اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور كلى مى‏توان گفت كه به موجب «قانون مسؤوليت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤوليت‏آور بوده و وارد كننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤوليت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر يك از خسارت‏هاى زير كه متوجه شخص آسيب‏ديده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزينه معالجه; 2 . خسارت از كار افتادگى; 3 . افزايش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسيب‏ديده مى‏شد «كليه هزينه‏ها مخصوصا هزينه كفن و دفن‏» بر عهده واردكننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزينه معالجه و زيان ناشى از سلب قدرت كاركردن در مدت ناخوشى نيز جزء زيان محسوب مى‏شد.»

و...


تحقیق درباره ديابت و ورزش

تحقیق درباره ديابت و ورزش

تحقیق درباره ديابت و ورزش

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

هر بيمار ديابتي بايد قبل از انتخاب نوع ورزش و زمان آن با پزشك خود مشورت نمايد.
- براي كليه بيماران بالاي 35 سال كه تمايل به شروع ورزش دارند بايد تست ورزش توسط متخصص قلب صورت گيرد.
- ورزش را بايد به آهستگي شروع نمود و سرعت و زمان آن را به تدريج افزايش داد.
- ورزش بايد مداوم باشد و جزئي از برنامه زندگي روزانه فرد شود.
- در صورتي كه فعاليت بدني بدون آمادگي اوليه باشد ممكن است منجر به افت قندخون به خصوص در افراد مبتلا به ديابت نوع 1 گردد.

● مواردي كه لازم است بيماران ديابتي در هنگام ورزش مورد توجه قرار دهند:
- هميشه كارت هويت خود را به همراه داشته باشيد يا شخصي را كه با شما ورزش مي‏كند از ديابت خود مطلع نماييد تا در صورت بروز مشكل در طول ورزش، اقدامات لازم توسط اطرافيان صورت گيرد.
- قند خون بايد قبل از ورزش كنترل گردد.
- هميشه يك كربوهيدرات ساده مانند قند، آبنبات يا شكلات به همراه داشته باشيد.
- از تعريق بيش از حد و در نتيجه از دست رفتن مايعات بدن بخصوص در روزهاي گرم خودداري نماييد.
- براي جلوگيري از ايجاد تاول در پا، از جوراب و كفش مناسب استفاده نماييد.
- با توجه به نوع و شدت فعاليتي كه هر بيمار انجام مي‏دهد بايد بعد از ورزش مواد قندي اضافه مصرف گردد.
- اگر تنها ورزش مي‏كنيد، مكاني را كه براي ورزش انتخاب كرده‏ايد و زمان بازگشت خود را به اطرافيان اطلاع دهيد.
- هميشه به افت ناگهاني قند خون در طول ورزش و يا چند ساعت پس از آن دقت نماييد بخصوص اگر انسولين مصرف مي‏كنيد.

خطوط کلي برنامه ورزشي در زندگي افراد ديابتي
ورزش ، گلوکز و گليکوژن را در داخل ماهيچه هاي بدن مي سوزاند (اين پديده در صورتي رخ مي دهد که ديابت کنترل شده باشد) و در حين و بعد از ورزش ، قند خون  وارد ماهيچه ها ميگردد وسطح گلوکز را به حد طبيعي مي رساند . وجود برنامه هاي منظم ورزشي در افراد ديابتي عکس العمل شديد انسولين را از بين مي برد . چون به عضلات و کبد عادت داده مي شود که گليکوژن بيشتري ذخيره کند .ورزش افراد ديابتي بايد بصورت تمرينهاي هوا رسان ( آئروبيک ) باشد  تمرينهاي هوارسان به فعاليت هايي گفته مي شود که با مصرف زياد اکسيژن توام باشند.
اين نوع تمرينهاي دستگاههايي را که براي سلولهلي بدن اکسيژن تهيه ميکنند، فعال مي رسازند  .بدنبال انجام تمرينهاي هوارسان تغييرات سودمند و مفيدي در ريه ها قلب و رگهاي خوني پديد مي آيد . با انجام تمرينهاي هوارسان به فعاليتهاي استقامتي گفته مي شود .که به سرعت زياد نياز ندارد .

و...


تحقیق درباره ديابت و رابطه ي آن با وزن

تحقیق درباره ديابت و رابطه ي آن با وزن

تحقیق درباره ديابت و رابطه ي آن با وزن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

چند نكته درباره ديابت و رابطه ي آن با وزن

امروزه بيماري ديابت را به چهار دسته تقسيم مي كنند :

 • ديابتي كه به دليل كمي ترشح انسولين بروز مي كند (ديابت نوع اول)
 • ديابتي كه به دليل مقاومت بدن نسبت به جذب انسولين ايجاد مي شود (ديابت نوع دوم)
 • ديابتي كه در طول دوران بارداري به وجود مي آيد. (ديابت دوران بارداري)
 • ديگر انواع ديابت كه در آن ها به دليل هاي ناشناخته سطح قند خون بسيار بالا مي رود.

البته هر چه پزشكان با اين بيماري آشناتر مي شوند و يافته هاي جديدتري پيدا مي كنند، نسخه هاي بيماران نيز تغيير مي كنند، ولي سال هاي طول خواهد كشيد كه نوع ديابت هر بيمار به طور قطع مشخص شود.

 

فايده هاي روان شناسي ورزش

بسياري از تحقيق ها نشان داده اند كه ورزش روي جنبه هاي مختلف روح و روان انسان تاثير مثبت  مي گذارد :

 • ورزش نرم همراه با موزيك (ورزش آروبيك) كه قلب و ريه ها را تقويت مي كند باعث ايجاد احساس شادي مي شود، چرا كه با دريافت بيشتر اكسيژن توازن شيميايي بدن تغيير مي كند.
 • هر نوع ورزشي به خصوص آروبيك شما را آرام مي كند.
 • ورزش كردن شما را خوش اخلاق مي كند، چون درد و نگراني را از شما دور مي كند.
 • همان طور كه هر نوع يادگيري تصوير مثبتي از شما براي خود ايجاد مي كند، يادگيري ورزش كردن صحيح نيز باعث اعتماد به نفس بيشتر مي شود.
 • چون ورزش باعث كنترل قند خون مي شود، به مغز نيز كمك مي كند تا بهترين سطح قند خون را براي بالاترين بازده فعاليت هاي خود، تنظيم كند.

 

فايده هاي ورزش كردن روي سلامتي بدن

اگر چه تاثيرهاي مثبت ورزش روي روح و روان انسان به طور قطع روشن نمي باشد، ولي تاثير آن روي وضع جسماني افراد بارها ثابت شده است. تحقيق هاي مختلف نشان مي دهند كه ورزش وضع جسماني افراد را بهبود بخشيده و انواع بيماري ها از جمله ديابت را كنترل مي كند.

 

فايده هاي كلي ورزش

بسياري از اين بيماري ها با فعاليت فيزيكي كم افراد رابطه ي مستقيم دارند. بنابراين هر چه افراد فعاليت بيشتري داشته باشند سالم تر خواهند ماند.

يكي از اثرهاي خوب ورزش كردن، كاهش خطر ابتلاء افراد به بيماري هاي قلبي – عروقي مي باشد چون ورزش باعث :

 • پايين آمدن فشار خون 2- جلوگيري از گرفتگي رگ ها 3- افزايش كلسترول خوب خون (HDL )4- بهبود گردش خون در بدن 5- كاهش لخته هاي خوني مي شود.

چنين تاثيرهايي براي سلامت قلب و عروق افراد مبتلا به ديابت بسيار حياتي مي باشند، چون آنان بيشتر از بقيه ي افراد در معرض ابتلا به اين بيماري ها هستند.

البته ورزش تا اندازه ي زيادي باعث كاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و برخي انواع ديگر سرطان ها نيز مي شود. ورزش در بهبود گرفتگي عروق و نيز رماتيسم ها نقش مهمي دارد. همچنين ورزش در تقويت استخوان ها موثر است و با توجه به اين كه هر چه سن افراد به خصوص زنان بالاتر مي رود، استخوان هاي شان نيز تحليل مي رود، با ورزش كردن از ظاهر شدن اين پديده نيز مي توان تا اندازه ي زيادي جلوگيري كرد.

و....


تحقیق درباره دیابت

تحقیق درباره دیابت

تحقیق درباره دیابت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

كليد معماي خوب زيستن در افرادي كه مبتلا به بيماري قند به خصوص بيماري قند نوع دوم هستند رعايت «تغذيه مناسب» است.فرد مبتلا از طريق آموزش دانست كه چه بخورد ،چگونه غذا را تهيه كند ،چه موقع و به چه اندازه بخورد،بخش عمده ي بيماري را مهار كرده است.

به اميد اينكه دقت در اجراي اين راه كارها و مهم تر از همه شناخت بيماري و نگرش بيمار نسبت به غذا يعني «خوب خوردن و سالم خوردن» علاوه بر نگرانيها از بار هزينه هاي بي مورد درماني بكاهد ،تا فرد بتواند  همانند ساير افراد جامعه كه بيماري قند ندارند،فردي فعال و مفيد براي خود و جامعه شود و از كيفيت بالاي زندگي برخوردار گردد.مهم تر اينكه از زندگي خود لذت ببرد و از تغذيه درست و اجراي اصول مراقبت هاي ويژه ،چشم،پوست،كليه ،قلب و غيره ...سدي نفوذ ناپذير در برابر بروز عوارض احتمالي بيماريها بسازد.

سلامت همه افراد به خصوص فرد مبتلا به ديابت ،مرواريدي است كه فقط در عمق آبهاي زلال آگاهي و مراقبت به دست خواهد آمد.

  تعريف بيماري قند

اين بيماري به ميزان بالاي قند موجود در خون اطلاق مي شود و بالا رفتن ميزان قند خون زماني به وجود مي آيد كه لوزالمعده انسولين ترشح نمي كند و يا اين مقدار آن ناكافي و بي تأثير است.انسولين هورمون محرك سلول بوده و آن را وادار به جذب و يا ذخيره قند خون مي كند.بنابراين اگر انسولين كافي براي جذب و يا ذخيره گلوكز(قند)وجود نداشته باشد ميزان قند خون به طور غير طبيعي بالا رفته و در نتيجه منجر به بيماري قند مي گردد.به بيان ساده تر مي توانيم مقايسه كنيم يك انبار مواد غذايي كه در پشت دربهاي بسته آن فردي گرسنه نشسته كه دسترسي به مود غذايي ندارد،قندي كه از طريق تغذيه وارد بدن مي شود و براي سوخت و ساز سلول لازم است،در پشت دربهاي سلولها نشسته «يعني داخل جريان خون»و سلولها با وجود داشتن منبع انرژي براي ترميم ،خود «در قحطي به سر مي برند»علايم بالا رفتن غير طبيعي قند خون شامل ادرار زياد،ضعف،خستگي و گرسنگي زياد مي باشد .اگر فرد متوجه نگردد و در صدد معالجه بر نيايد در دراز مدت تبديل به بيماري قند  كامل و كنترل نشده خواهد شد كه صدمات و عوارض قلبي ،عروقي ،كليوي،چشم(با احتمال كوري) را به دنبال خواهد داشت.

    انواع بيماري قند

بيماري قند را به طور كلي مي توان به دو دسته تقسيم نمود:

نوع اول:كه به آن بيماري قند وابسته به انسولين نيز مي گويند،اين نوع بيماري قند وابسته به انسولين نيز مي گويند،اين نوع بيماري قند از نوع شديد و غير معمول و شروع آن در كودكي و نوجواني و افراد زير35 سال ديده مي شود .اصطلاحاً ديابت جوانان به آن اطلاق مي شود .

نوع دوم:بيماري قند غير وابسته به انسولين مي باشد كه در سنين بالاتر به وجود مي آيد.اين نوع بيماري از بيماريهاي است كه سهم عمده درمان و كنترل به عهده ي خود بيمار گذاشته مي شود.موفقيت اين خود درماني و مراقبت از خود در آموزش مي باشد.يعني فرد بايد از فرايند بيماري خود آگاه باشد،با طبيعت بيماري آشنايي پيدا كند ،علايم خطر را شخصاً تشخيص دهد و به طور كلي اثر انسولين و يا قرصهاي ديابت را فهميده و طبق دستور و نياز عمل كند .اهميت ورزش و كم كردن وزن را درك كرده ،به نشانه هاي بالا رفتن يا پايين آمدن ناگهاني ميزان قند خون و علل آن واقف باشد .فرد ديابتي بايستي همواره گوش به زنگ پي آمدهايي دراز مدت بيماري بوده و از بروز عوارض احتمالي پيشگيري كرده و يا تا حد امكان آن را به تعويض اندازد .براي رسيدن به يك هدف كلي و عمده - يعني سلامت و خوب زيستن با وجود داشتن بيماري قند و داشتن زندگي عادي با كيفيت خوب ،فرد  ديابتي بايستي در همه حال تحت نظر پزشكان متخصص قلب و عروق،زنان و مامايي(در مورد خانم ها )كليه و چشم باشد.در ديابت نوع دوم به خصوص ركن اصلي مراقبت از خود درماني درك صحيح بيمار از تغذيه ،خوب خوردن و درست خوردن و اثرات معجزه آساي آن در پيشگيري و كنترل اثر بيماريهاي مزمن است.

بيماري قند نوع دوم و يا غير وابسته به انسولين خطر وسيع تري است كه جامعه را تهديد مي كند .اين نوع بيماري همه گير تر بوده و در سنين بالاي 40 سالگي شروع مي شود .در اين افراد لوزالمعده انسولين ترشح مي كند ولي مقدار آن براي جذب و ذخيره قند در بدن كافي و مؤثر نيست.دليل آن مقاومت سلول در برابر انسولين ارزيابي شده است .نود درصد بيماريهاييهاي قند را بيماري نوع دوم تشكيل مي دهد.در حدود 12 ميليون نفر در آمريكا و نيمي از اين افراد از ابتلا به بيماري قند خود بي اطلاعند  و زماني متوجه مي شوند كه عونارض ناشي از آن آشكار مي گردد .از آنجايي كه آنچه مي خوريم تأثير به سزايي در مقدار و ميزان قند خون و انسولين مورد نياز دارد.بنابراين تغذيه مهمترين عامل شروع ،تشديد و كنترل اين نوع بيماري قند مي باشد.

و....


تحقیق درباره نقشِ خيالِ دوست در آينه رباعيات مولانا

تحقیق درباره نقشِ خيالِ دوست در آينه رباعيات مولانا

تحقیق درباره نقشِ خيالِ دوست در آينه رباعيات مولانا

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

يوهان وُلفگانگ فون گوته در يادداشتها و رساله‏هايى كه براى درك بهتر «ديوان غربى – شرقى» بر اين اثر جاودانه نوشته است، مبحثى نيز درباره ترجمه و انواع آن دارد كه در آن بيشتر به‌ترجمه آثار ادبى، به‌ويژه آثار منظوم، توجه داشته است. وى ترجمه آثار ادبى را به‌سه نوع تقسيم مى‏كند.

در نوع اول، مترجم مى‏كوشد تا ما را در محدوده فهم و ادراك فرهنگيمان با محيط بيرون از اين محدوده آشنا كند. براى اين نوع ترجمه انتخاب نثرى ساده و روشن بهترين روش است زيرا سخن منثور با خنثى كردن همه ويژگي‌هاى صنعت شاعرى و حتى با كاستن از وجد و حال شاعرانه و آوردن آن به‌سطح فهم همگانى، زمينه آشنايى اوليه با آثار ادبى فرهنگ‌هاى ديگر را فراهم مى‏آورد و از اين طريق بهترين خدمت را در حق ما انجام مى‏دهد. اين نوع ترجمه ما را در ميانه فرهنگ مألوف و مأنوس ملّيمان با ادبيات بيگانه و آثار فرهنگى ارزشمند و بى‏نظير سرزمين‌هاى ديگر آشنا مى‏كند و در عين حال ما را چنان غافلگير مى‏سازد و به‌شگفت وامى‏دارد كه بى‏آنكه بدانيم چه بر ما گذشته است، نه تنها احساس خوشى به‌ما دست مى‏دهد، بلكه از قِبَلِ آن سود معنوى نيز نصيبمان مى‏شود. اين چنين تأثيرى را ترجمه آلمانى مارتين لوتر از كتاب مقدس مسيحيان همواره بر خوانندگان خواهد گذاشت. گوته بر اين باور است كه اگر حماسه نيبلونگن نيز از همان آغاز به‌صورت نثرى خوب و روان ترجمه و منتشر مى‏شد و در دسترس همگان قرار مى‏گرفت، هم نفوذ و تأثير آن در ميان مردم بيشتر مى‏بود و از آن سود بيشترى به‌ما مى‏رسيد و هم مى‏توانست معناى بى‏نظير، پر اهميت، شگفت و غريب زندگى سلحشوران و صلابت سرودهاى حماسى قرن 12 ميلادى را با توانايى تمام به‌ما منتقل كند.

در نوع دوم، با اينكه مترجم خود را در وضعيت و حال و هواى فرهنگى خارجى قرار مى‏دهد تا از اين طريق معناى بيگانه با فرهنگ خودى را دريابد. ولى به‌هنگام بازآفرينى متن، مى‏كوشد كه همه دريافته‏هاى خود را در محدوده فرهنگ خودى به‌تصوير كشد. گوته اين نوع ترجمه را سبك «تقليدى - تعويضى» مى‏نامد و انجام آن را در توان انسان‌هاى ظريف و زيرك و باذوق مى‏داند. فرانسويان در اين كار استادند و اين نوع ترجمه را بيشتر براى برگردان آثار منظوم به‌خدمت مى‏گيرند. آنان نه تنها براى افكار و حالات درونى انسانها و اشياء گوناگون، معنايي و معادلي مناسب مى‏آفرينند، بلكه براى نام هر «ميوه‌ی غريبى»، چنان جايگزينى مى‏يابند كه گويى هميشه در سرزمينشان مى‏روييده است.

گوته نوع سوم را آخرين و بالاترين و كاملترين نوع ترجمه مى‏نامد كه در آن مترجم تمام تلاش و توانايى خود را به‌كار مى‏گيرد تا متن ترجمه‏اش همسان و همذاتِ با متن اصلى شود و در واقع اصل به‌بدل تغيير نكند، بلكه به‌جاى آن نشيند. مترجم در اين حالت چنان در بطنِ فرهنگىِ متن فرو مى‏رود و با آن همسانى و همزبانى ايجاد مى‏كند كه شايد بتوان گفت كه اصالت فرهنگ ملّى خود را كمابيش رها مى‏كند و آخر كار متن سومى آفريده مى‏شود كه البته موافق ذوق و مذاق همگان نيست و فهم و دريافت آن مستلزم سطح آموزشى - فرهنگى بالايى است. گوته اغلب ترجمه‏هاى محقق و مترجم اتريشى، يوزف فُن هامر - پورگشتال را از شاهكارهاى منظوم ادب فارسى در زمره اين نوع ترجمه به‌شمار مى‏آورد و براى مثال از ترجمه ابياتى از شاهنامه فردوسى ياد مى‏كند كه هامر در «مجله يافته‏هاى شرق» منتشر كرده بود. ولى در عين حال توصيه مى‏كند كه در ابتدا بهتر خواهد بود كه آثارى چون شاهنامه و منظومه‏ها و مثنوى‏هاى نظامى گنجه‏اى به‌نثرى رسا و روان ترجمه شوند تا ما نخست با مطالعه داستانها و افسانه‏ها و اسطورهاى شرقى به‌طور كلى با آنها خو كنيم و اُنس و الفت گيريم و رفته رفته با خلق و خو و طرز فكر شرقيان آشنا شويم. سپس زمان آن فراخواهد رسيد كه ترجمه‏هاى منظومى از نوع دوم و در نهايت «ترجمه‏اى بين سطرى» (Interlinear) از نوع سوم در دسترس علاقه‏مندان قرار گيرد.

البته در اينجا شايد بی فايده نبود که نظرات گوته درباره‌ی مولانا را نيز بازگو می کردم؛ چرا که او در «يادداشتها و رساله‏هايى براى درك بهتر ديوان غربى – شرقى»، برداشت های خود را از شخصيت و شعر هفت سراينده نامدار پارسی زبان نيز به‌دست داده است: فردوسی، انوری، نظامی، جلال الدين رومی، سعدی، حافظ و جامی. اما از آنجا که آگاهی های او و همعصرانش، حداقل، از مولانا کم و ناقص بوده است، يادداشتهای او – گذشته از يک دو نکته جالب و جدل انگيز- از حدّ اشارات تاريخی فراتر نمی رود. ناگزير برای امروزيان چنان دندانگير نيست و من با همين اشاره از آن می گذرم.

و...


تحقیق درباره سير تحول سلاح در دوران تاريخي ايران

تحقیق درباره سير تحول سلاح در دوران تاريخي ايران

تحقیق درباره سير تحول سلاح در دوران تاريخي ايران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

سير تحول سلاح در دوران تاريخي ايران از ابتداي دوره هخامنشيان تا پايان دوره ساسانيان

 بشر اوليه براي تامين امنيت ، غذا (از طريق شکار)، تفريح و غيره از ابزاري به نام اسلحه استفاده مي‌نمود. اين ابزار از روزگاران قديم توسط انسان عصر باستان بر روي نقوش برجسته، مهرها، بشقاب‌هاي نقره‌اي، آجر لعابدار و غيره براي ما به يادگار مانده است . در اين چارچوب سلاح‌هاي ادوار سه‌گانه 1- هخامنشي  2- اشکاني 3- ساساني مطالعه و بررسي خواهد شد. البته سلوکيان که بعد از سقوط امپراطوري هخامنشي تادوره اشکاني در ايران حکومت کردند، به علت فقر منابع و کمبود آثار باستاني و همچنين کوتاهي اين دوره از اين کار تحقيقي حذف گرديدند. جمع‌بندي و نتايج کلي بررسي پايان‌نامه نشان داد که نه نوع اسلحه در دوران مذکور مورد استفاده قرار گرفته است . اين سلاح‌ها عبارتند از 1- کمان 2- نيزه 3- غداره (خنجر) 4- شمشير 5- تبرزين 6- گرز(اين اسلحه فقط در دوره اشکاني ديده شد.) 7- سپر 8- تيردان 9- کماندان (اين اسلحه فقط در دوره هخامنشي ديده شد.) در مجموع آثار اين سه دوره 118 اثر باستاني انتخاب و بررسي شدند. از اين تعداد حدود 75 اثر مربوط به دوره هخامنشي، 24 اثر مربوط به دوره اشکاني و 20 اثر مربوط به دوره ساساني مي‌باشند. چون بر روي بعضي از آثارر چند نوع اسلحه نشان داده شدده، طبيعتا" اين گونه آثار هنگام بررسي هر اسلحه تکرار گرديده‌اند. بدين ترتيب و با احتساب موارد تکرار اين تعداد به 166 مورد مي‌رسد، که 102 مورد مربوط به دوره هخامنشي، 29 مورد مربوط به دوره اشکاني و 35 مورد مربوط به دوره ساساني مي‌شوند. در دوره هخامنشي سلاحها به لحاظ مليت حامل آنها به دو گروه اصلي : الف - پارسها ب - ملل تابعه تقسيم شدند. در مورد پارسها فرم سلاحها مشخص و سپس سلاحهاي عصر هر پادشاه (آنهايي که داراي آثار بودند) بررسي و مطالعه شدند. اما در مورررد ملل تابعه بعد از اين که هر ملت (آنهايي که داراي آثار بودند.) ذک شد فرم اسلحه هريک مشخص و سپس آثار مربوطه بررسي شدند. در دوره اشکاني به دو دليل زير: -1 فرسودگي و سائيدگي آثاري که اسلحه‌ها روي آنها نشان داده شده‌اند. -2 فقدان زمانبندي دقيق آثار، تقسيم‌بندي سلاح‌ها با عصر هخامنشي تفاوت دارد. به همين دلايل بعد از ذکر نام هر اسلحه، آثار مربوطه بررسي و مطالعه شدند. در دوره ساساني با توجه به اين که قدمت آثار مورد بحث روش و دقيق بودند، به همين دليل آثار اين عصر مانند دوره هخامنشي در زمان هر پادشاه ساساني بررسي و مطالعه شدند. اما متاسفانه بيشتر سلاح‌هاي دوره ساساني مانند دوره اشکاني و برخلاف دوره هخامنشي به دليل فرسودگي آثار، به لحاظ فرم قابل مطالعه نبودند.

 

سد سازي از دوره هخامنشيان تا قبل از اسلام

پادشاهان هخامنشي به واسطه نياز جغرافيايي كشور ايران و علاقه اي كه به گسترش و آباداني سرزمين تحت فرمانروايي از خود نشان مي دادند، در زمان امپراتوري خود سدها و بندهاي زيادي را در بخش هاي جنوب غربي و جنوب ايران ساختند. بسياري از سيستم هاي آبرساني و آبياري كه تا سال هاي متمادي نيز در ايران از آنها استفاده شد، مرهون تلاش مهندسان و صنعتگران ايراني است كه در زمان هاي بسيار دور تلاش نمودند تا نيازها و كمبودها را در زمينه هاي عمران و آبادي بر طرف کنند که آثار و شواهد آن را نيز مي توان در نقاط مختلف ايران درك کرد. علاوه بر آن بسياري از آثار به جا مانده از اين دوران ها در سرزمين هاي تابعه حكومت هاي ايران باستان نيز قابل مشاهده است.

و...


تحقیق درباره دولت فاطمیان

تحقیق درباره دولت فاطمیان

تحقیق درباره دولت فاطمیان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

چکیده

خلفای فاطمی توجه فوق العاده ای به اهل علم و کمال داشتند و از این رو دربار آنان مجمع علماء و فضلاء شده بود. شهرت علام نوازی و عالم دوستی ائمه فاطمی سبب شد که عده زیادی از علماء و ادباء و فلاسفه و حکماء و فقها و شعراء به دربار مصر روی آورند و اکثر آن ها مورد الطاف شاهانه واقع و از ندمای خاص دربار شدند و بعضی از آن ها بعد از کسب فیض و علم به میهن خود مراجعت می نمودند. فاطمیان که حامی علم و دانش بودند مدارس و دانشگاه ها و کتابخانه ها و دارالفنون را تشکیل دادند که در دوره آن ها استاتید و ارباب علم و دانش و اقسام آلات و ادوات علمی تهیه شده بود درهای آن خزانه علم و ادب بروی افراد برایگان گشوده بود تا که مردم در تمام اوقات آنچه را که می خواستند و می توانستند استفاده نمایند.

خلفای فاطمی همیشه در این دارالعلوم مجالس تحقیق منعقد می نمودند و علماء و اساتید و طالبین فضل و هنر در آن مجالس شرکت می کردند این گونه مجالس بر حسب شعبات مختلف خود از ریاضی دان ها و پزشکان و اهل منطق و غیره تشکیل می گردید و در آنها علمای هر طبقه با لباس مخصوص به خود شرکت می نمودند برای ترقی علوم هیئت و نجوم در اکثر مراکز رصدخانه هائی بنا نمودند و علمای ادب و استادان فن را از اسیا و ندلس دعوت می کردند.

ائمه فاطمی در فلسفه و حکمت نیز پیشقدم بودند در عهد آنها همان طوری که مصر مرکز علوم دینی بود مهد فلسفه و حکمت نیز می شد.

علم دوستی و هنرپروری فاطمیان از کتاب خانه های آنها پیداست که چه ذخائر علمی گران بها و نادری را گرد آورده بودند. در کتابخانه مخصوص قصر امام کتاب های نادری دیده می شد که قبل از آن در جایی دیده نشده بود.  مقریزی در کتاب  خود وقایعی را ذکر می کند که بزرگی و عظمت آن را به خوبی می رساند این کتابخانه یکی از عجایب روزگار بود که در تمام ممالک اسلام کتابخانه ای بزرگتر از آن وجود نداشت تعداد کتب این کتابخانه قریب ششصد و یکهزار جلد بود.

مقدمه

دولت فاطمیان در صفحات شرق مغرب اسلامی طلوع کرد در مشرق همسایگی آن یعنی مصر پاگرفت و پس از 270 سال در همان سرزمین غروب کرد این دولت یکی از درخشان ترین دوران های تمدن اسلامی را ثبت کرده است. حکومت اسماعیلی مذهب فاطمی زمانی که توانست در مصر امپراطوری قدرتمندی را بنا نهد برای دو سلطه دینی و سیاسی آن روزگار یعنی خلافت عباسی و سلطنت سلجوقی رقیبی اصلی به شمار می رفت و تهدیدی جدی برای ان دو بود به رغم درگیری های شدید فکری سیاسی و نظامی این دو قدرت و وابستگان آن ها با این دولت شیعی اسماعیلی که حتی هجوم گسترده صلیبی ها علیه مسلمین را تحت الشعاع قرار داده بود فاطمیان توانستند دولتی با مشخصاتی ویژه در تاریخ بنیان گذارند.

الحاکم بامرا... 411-386 هجری قمری :

ابوعلی منصور در ربیع الاول 375 هجری ولادت یافت و در سال 383 هجری ولیعهد شد و روزی که پدرش درگذشت با او بیعت شد و لقب الحاکم بامرا... یافت.

 و....


تحقیق درباره دولت الکترونیک و ارکان آن

تحقیق درباره دولت الکترونیک و ارکان آن

تحقیق درباره دولت الکترونیک و ارکان آن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد.

دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.

 

دولت الکترونیک، یک دولت ارقامی دیجیتالی بدون دیوار و یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به مشتریان ارائه می‌دهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی می‌گردد.

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.

دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است.

حال پس از ارائه چند تعریف کلی از دولت الکترونیک به بررسی مشتریان دولت الکترونیک می‌پردازیم:

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد

* شهروندان

* بنگاههای اقتصادی

* موسسات دولتی

مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی. سیاسی و اقتصادی شرکت نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.

شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می‌توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی نظیر موارد زیر را انجام دهند :

پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر.

و....


تحقیق درباره دولت الكترونيك

تحقیق درباره دولت الكترونيك

تحقیق درباره دولت الكترونيك

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:31

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

امروزه با پيشرفت فن آوري اطلاعات و ارتباطات، شاهد تأثيرگذاري اين فن‌آوري بر جوانب مختلف زندگي هستيم. تجارت الكترونيكي و بازاريابي الكترونيكي نمونه‌هايي از اين تأثيرگذاري هستند. دولت الكترونيكي، كه استفاده از اين تعبير در مجاورت و سخنرانيها بيش از چهار سال نيست كه مرسوم شده، يك مثال ديگر از اين نوع تأثيرگذاري است. كه از لحاظ نقشي كه در جوامع انساني بازي خواهد كرد، با نمونه‌هاي گذشته تفاوتهاي زيادي دارد.

هر چند محتواي نظري اين مفهوم از جامعيت لازم برخوردار نيست، در اين مقاله سعي شده است كه مطالب مهم راجع به دولت الكترونيكي، كه در منابع مختلف بر سر آنها اتفاق نظر وجود دارد، جمع‌آوري و ارائه گردد.

هر چند عده‌اي دولت الكترونيكي را يك نوع تجارت الكترونيكي در سطح ايالت يا كشور مي‌دانند، بعضي تحولي را كه دولت الكترونيكي به وجود خواهد آورد، همتاي تحول ناشي از انقلاب صنعتي در اروپا مي‌دانند. به هر حال ايده خدمات، در تمام 365 روز سال و در تمام اوقات 24 ساعت، با پديدار شدن دولت الكترونيكي جامه عمل پوشيده است.

دولت الكترونيكي جوانب گوناگوني دارد. از آن جمله مي‌توان به جنبه‌هاي تكنيكي، اقتصاد اجتماعي مردم سالارانه و موارد ديگر اشاره كرد. علي رغم مزايا و قابليتهاي فراواني كه براي دولت الكترونيكي متصور است، موضوع تازه‌اي است كه تحولات گسترده‌اي را به دنبال خواهد داشت. مطالب تكميلي در اين مورد در ادامه مقاله خواهد آمد، ولي راهكاري كه در بعضي منابع براي جلوگيري از واكنشهاي ناگهاني در قبال اين تحولات پيشنهاد شده است، شروع آهسته و آرام و گسترش سريع است.

علت اتخاذ چنين راهكاري، با در نظر گرفتن تأثيرات و پيامدهاي ناشي از بكار گرفتن دولت الكترونيكي، معقول و منطقي به نظر مي‌رسد كه در بدنه مقاله بدان پرداخته خواهد شد.

دولت الكترونيكي، مطلبي نو و جديد در دنياي پيشرفتهاي مبتني بر فن‌آوري اطلاعات مي‌باشد. و به همين دليل مفاهيم و مطالب وابسته به آن بسيار پراكنده و بعضاً‌ متناقص مي باشند.

در اين مقاله سعي شده است كه مطالبي منسجم از اين منابع پراكنده استخراج و ارائه گردد. در ادامه مقاله به مزايا و معايب دولت الكترونيكي، رسانه منتخب براي دولت الكترونيكي، انتظارات كه مردم از دولت الكترونيكي دارند، مشكلات پياده سازي يك دولت الكترونيكي و مطلبي تحت عنوان مردم سالاري الكترونيكي خواهيم پرداخت.

و...


تحقیق درباره دولت الكترونيك چیست؟

تحقیق درباره دولت الكترونيك چیست؟

تحقیق درباره دولت الكترونيك چیست؟

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:33

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

-1- مقدمه :

در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتي اصطلاحي جديد رواج يافت. صاحب‌نظران، سخن از احيا و مهندسي مجدد بخش دولتي يا بصورت مشخص‌تر از "بازآفريني دولت" مي‌گفتند. با وجود اينکه اين اصطلاح و مصاديق آن تازگي داشتند، بسياري از مفاهيم و فرآيندهاي آن جديد نبود و به تئوري‌هاي كلاسيك اصلاحات و رفرم در بخش عمومي يا دولتي، يعني ايجاد تغيير و تحول در درون ارگانها وسازمانهاي بخش دولتي با هدف بهبود عملکرد آنها بازمي‌گشت. ولي گذشته از تعاريف كلي، بازآفريني دولت ريشه‌ها و علل تاريخي ويژه‌اي را نيز دارا بوده است. سه علت عمده در تغيير رويكردها به اصلاحات و طرح موضوع جديدي بنام بازآفريني عبارت بودند از بروز بحران در بخش‌هاي دولتي، شكل‌گيري نگرش خصوصي‌سازي و نهايتاً پديده جهاني شدن و تبعات سياسي آن.

 • بحران در بخش‌هاي دولتي؛ گسترش روز افزون نقش دولت‌ها در ارائه خدمات از يكسو و ناكارآمدي آنها در مواجهه با سيل عظيم انتظارات از سوي ديگر، زنگ‌هاي نزديك شدن بحران در بخش عمومي بعضي از کشورها خصوصاً كشور‌هاي توسعه‌يافته را در طول دهه 1970 به صدا در‌آورد. بخش دولتي سهم كلاني از هزينه‌هاي عمومي را به خود اختصاص مي‌داد كه ادامه اين وضعيت از حيث مبلغ تخصيص‌يافته و يا نرخ رشد آن امكانپذير نبود. بعلاوه نمونه‌هاي اسراف، تأخير، سوء مديريت و فساد در بخش دولتي، كه نهايتاً منجر به ناكارآيي در جريان صرف بودجه عمومي مي‌گرديد رو به افزايش بود. بويژه مشاهده مي‌شد مديران و كاركنان دولتي تصميماتي در جهت خلاف منافع مردم مي‌گيرند، مردمي كه كاركنان دولت علي‌القاعده بايد در خدمت آنها باشند. بروز چنين رفتاري از سوي خدمتگزاران دولت نشاندهنده يك اشكال مضاعف در سيستم بود. از يكسو تمرکزگرايي ناشي از ساختار‌هاي حجيم و بروكراتيك دولتي باعث مي‌شد تصميم‌گيرندگان از مركز ثقل اطلاعات و تبعات ناشي از آن تصميمات دور باشند، و از سوي ديگر بدليل اين دوري اصولاً حتي نياز به پاسخگويي را احساس ننمايند.
 • نگرش خصوصي‌سازي؛ تفكري كه تحت عنوان ليبراليسم در قرن گذشته ميلادي به تدريج در حال شكل‌گيري بود، در دهه 1970 با سرعتي بيشتر از قبل و به شکل "نئوليبراليسم" پديدار شد و در چهارچوب نظري خود سعي در طرح روش‌هاي اصلاحات بخش دولتي نمود. تفکر نئوليبرال در ابتدايي‌ترين شکل خود بر کارآيي اقتصادي بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصميمات فردي تأكيد داشته و از سوي ديگر، دولتها و دخالت جمعي را ناكارا مي‌داند. بر مبناي اين ديدگاه در هر كجاي ممکن، مؤسسات خصوصي بايد جايگزين دولت شوند. دليل اصلي تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملكرد کارآتر بازارها دانسته ميشود، و چنانچه لزومي به باقي ماندن برخي مؤسسات دولتي بود، بايستي درهاي خود را به روي نيروهاي رقابتي بازار و يا شبه‌خصوصي بگشايند تا بخش دولتي ناكارآمد تا حد ممکن شبيه به بخش خصوصي كارآمد گردد. اين نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتي، بلکه درباره چگونگي سازماندهي و مديريت آن نيز به اظهارنظر مي‌پرداخت. لذا گستره‌اي فراتر از اصلاحات را شامل مي‌گرديد و موجب پيدايش مبحث بازآفريني گرديد. به زعم برخي اين ديدگاه را نه تنها مي‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعليه دولت" دانست.
 • و...

تحقیق درباره دوقلوهای همسان

تحقیق درباره دوقلوهای همسان

تحقیق درباره دوقلوهای همسان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دوقلوهای همسان دارای DNA یا ژن‌های همانند هستند و بنابراین خصوصیات جسمی یکسان دارند.
آنها با وجود این شباهت جسمی می‌تواند دوستان و اعضای خانواده را به اشتباه بیندازند. اما هنگامی که نوبت به ابزارهای پیچیده‌‌تر تعیین هویت مانند آزمایش اثر انگشت می‌رسد، دیگر کارها به این سادگی نیست و حتی دوقلوهای همسان را هم می‌شود تشخیص داد.
علت این است که تنها ژن‌ها نیستند که تعیین‌کننده خطوط ظریف سرانگشتان شما هستند.، در عوص جزئیات ظریق این خطوط مانند قله‌ها،فرورفتگی‌ها و حلقه‌های آنها که مشخص‌کننده اثر انگشت شما هستند، تحت تاثیر استرس‌های اتفاقی هستند که جنین درون رحم متحمل می‌شود.
حتی کمی تفاوت در درازای بند ناف باعث تغییر خطوط سرانگشت می‌شود. بنابراین حتی در مورد دوقلوهای همسان که ژن‌هایی کاملا مشابه دارند، تفاوت‌های گریز‌ناپذیر شرایط زندگی درون رحم، باعث تفاوت در اثر انگشت‌ها می‌شود.
و به این ترتیب تا به حال متخصصان پزشکی قانونی به هیچ دو فرد با اثر انگشت مشابه بر نخورده‌اند.

 

DNA دوقلوهای همسان کاملا یکسان نیست
گروهی از دانشمندان بین المللی دریافتند که حتی
DNA دوقلوهای همسان که از تقسیم یک سلول تخم متولد شده اند، نیز کاملا یکسان نیست و تفاوتهایی در ژنوم این افراد دیده می شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، تیم تحقیقاتی متشکل از دانشمندان بین المللی که نتایج تحقیقات خود را در مجله
American Journal of Human Genetics منتشر کرده اند، با بررسی DNA نوزده دوقلوی همسان کشف کردند که حتی اگر توالی پایه ای، یعنی پایه هایی که ژنوم را می سازند در این افراد یکسان باشد، باز در برخی از جزئیات باهم تفاوت دارند.

به ویژه این دانشمندان کشف کردند که بعضی از اجزای DNA یکی از این دوقلوهای همسان در دیگری وجود ندارد.

در این خصوص "یان دومانسکی" از دانشگاه "اوپسالا" در سوئد که از اعضای شرکت کننده در این تحقیق بین المللی است، اظهار داشت: "کشف ما توضیح می دهد که چرا بین زوجهای دوقلو برخی از بیماریهای ارثی مثل پارکینسون تنها در یکی از این افراد توسعه می یابد. تاکنون تصور می شد که موارد محیطی علت بروز این بیماریها در یکی از زوجهای دوقلو است، اما اکنون به نظر می رسد که این گونه نیست."

پيرترين دوقلوهاي همسان افريقاي جنوبي ‪ ۱۰۰ساله شدند

پيرترين دوقلوهاي همسان افريقاي جنوبي كه دو جنگ جهاني و ظهور و سقوط آپارتايد را پشت سر گذاشته‌اند، صدساله شدند.

و....


تحقیق درباره دوستي و نيروي محبت

تحقیق درباره دوستي و نيروي محبت

تحقیق درباره دوستي و نيروي محبت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خلاصه مطالب

ازعوامل موثر در ايجاد دوستي: نيروي محبت از نظر اجتماعي نيروي عظيم و موثري است بهترين اجتماع آن است كه با نيروي محبت اداره شود. محبت زعيم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعيم و زمامدار.

مردم آنگاه قانوني خواهند بود كه از زمامدارشان علاقه ببينند و آن علاقه هاست كه مردم را به پيروي و اطاعت مي كشد.

تيغ حلم از تيغ آهن تيزتر

عشق و محبت يك عامل بزرگ           بل زصد لشكر ظفر انگيزتر

عشق و محبت يك عامل بزرگ اخلاقي و تربيتي است در ايجاد دوستي مشروط به اينكه خوب هدايت شود و بطور صحيح مورد استفاده واقع گردد.

و در كل آيا روي زمين حتي يك نفر عاقل هست كه تلاشي در جهت صداقت و اخلاص و عدالت و عشق و سخاوت و امانت و عاطفه و ترحم نداشته باشد؟ و آيا انساني به مفهوم واقعي كلمه وجود دارد كه قلبش از ناله بيچارگان و اشكلهاي ستمديدگان فشرده نشود؟ و ديگر دارد بودن اخلاق خوب كه از بقيه مهمتر است اخلاق خوب موجب شرافت، عزت و شخصيت انسان مي گردد.

قال علي(ع) اكرم الحسب حسن الخلق.

بالاترين شرافت و بزرگي انسان اخلاق نيكوي است كه از نتايج ارزشمند اخلاق نيك جذب مردم است.

ديگر دارا بودن خلق سجاوت و كرامت و مودت است كه خدا خود در روز قيامت از فرزند انسان سوال مي كند. و در خاتم دعا

اميدوارم به بركت قرآن كريم، اسلام و رزمندگان اسلام ظفرمند و پيروز باشند، به بركت قرآن كريم دلهاي ما ظرف معارف قرآن و اولياء الهي قرار بگيرد خداوند ارواح شهداي اسلام را با انبياء و اولياي الهي محشور فرمايد. رهبر عظيم الشان انقلاب و رياست محترم جمهوري اسلامي به محجوب قلب است در سايه ولي عصر ارواحنا فدا از امدادهاي غيبي برخوردار بفرمايد. مطمئن و مولفين و علوم الهي را غريق رحمت خود بفرمايد. آمين

 

 

 

 

 

 

به نام خالق هستي

پيامبر اكرم(ص) فرمود: به همديگر هديه بدهيد تا محبت ميان شما بسيار گردد و كنيه ها از ميان برود.

مقدمه:

در مقدمه جا دارد از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دكتر احمدي نژاد به جهت خلاقيت، تفكر جديد ايشان به جهت ايجاد انگيزه جامعه فرهنگيان و دانش آموزان براي مطالعه- تحقيق و پژوهش و از ايشان به جهت اين كار خداپسند از كه موجب انس بيشتر به كتاب شد، و از تشويق و هديه ايشان در پاسخ پرسش قبل صميمانه متشكرم در پاسخ به اين پرسش كه چه كنيم كه يكديگر را دوست داشته باشيم؟

با مطالعه چندين كتاب يك جمع بندي از مطالب را عنوان مي كنم.

پيامبر اكرم(ص): فرمود: به همديگر هديه بدهيد تا محبت ميان شما بسيار گردد و كنيه ها از ميان برود.

و بطور اجمال عنوان هاي مطرح شده در اين پاسخ كه به صورت تحقيق از چند كتاب گرفته شد به شرح زير مي باشد.

1- نقش عشق و محبت در ايجاد درستي و درست داشتن بيشتر يكديگر

2- نقش سجارت و انفاق در ايجاد مودت و دوستي

3- دارا بودن نيروي جاذبه در انسان جهت ايجاد درستي

4- نقش اخلاق در ايحاد دوستي

5- خدا را شاهد و ناظر اعمال خود بدانيم

6- دارا بودن نيروي جاذبه

از خواص محبت

محبت بور مشابهت و مشاكلت مي راند و قدرت آن سبب مي شود كه محبت به شكل محبوب درآيد، محبت مانند برقي است كه از وجود محبوب به محب وصل مي گردد. و صفات محبوب را به وي منتقل مي سازد و اينجاست كه انتخاب محبوب اهميت اساسي دارد.

بشر به اكسير محبت نيكان و پاكان سخت نيازمند است، كه محبت بورزد و محبت پاكان او را با آنها همرنگ و همشكل قرار دهد.

تاثير نيروي محبت و ارادت در زايل كردن رذائل اخلاقي از دل از قبيل تاثير مواد شيميايي بر روي فلزات است. مثلا يك كليشه ساز با تيزاب اطراف حروف را از بين مي برد نه با ناخن و ياسر چاقو و يا چيزي از اين قبيل اما تاثير نيروي عقل در اصلاح مفاسد اخلاقي مانند كار كسي است كه بخواهد ذرات آهن را از خاك با دست جدا كند. چه قدر رنج و زحمت دارد؟ اگر يك آهنرباي قوي در دست داشته باشد ممكن است با يك گردش همه آنها را جدا كند.

و....


تحقیق درباره دوستي با نوجوانان

تحقیق درباره دوستي با نوجوانان

تحقیق درباره دوستي با نوجوانان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

هنر برقراري ارتباط

پدر و مادر آرماني مي دانند كه در حقيقت همه چيز را نمي دانند.

براي بعضي از پدرها و مادرها سالهاي نوجواني فرزندانشان دوراني آرام و ملايم و توأم با لذت و خوشي است، در صورتي كه از نظر عده اي ديگر عكس اين قضيه صدق مي كند. بعضي از والدين هر لحظه ي بودن در كنار نوجوانشان را دوست دارند چون به اين مسأله واقفند كه او به هر حال روزي از زندگي شان خارج مي شود. ولي عده اي از آنان روزشماري مي كنند تا سالهاي دشوار و پرزحمت سپري و فرزند نوجوانشان از زندگي آنها خارج شود. ميان برخي از پدران و مادران با نوجوانانشان رابطه اي پربار و غني برقرار است، زيرا آنان نه تنها هنر كنار آمدن با نوجوانان را مي دانند، بلكه محيطي پرنشاط و شاداب براي خانواده ايجاد مي كنند. ولي هستند پدران و مادراني كه با نوجوانشان رفتاري مستبدانه دارند و همواره آنان را تهديد يا تنبيه مي كنند.

بيشتر اوقات اين طور به نظر مي رسد كه نوجوانان خواستار عشق و محبت ما نيستند و در حقيقت همين طور هم هست. با وجود بغرنج بودن قضيه، من قانع شده ام كه بهتر است انسان بكوشد با نوجوانان خود رابطه اي هشيارانه برقرار كند. شايد در طي اين دوران نيرويي بيش از توان خود براي آنان صرف كند، ولي من براساس تجارب شخصي و جرو بحث با صدها پدر و مادر به حقيقت معتقدم اگر به راستي گمان مي كنيد كنار آمدن با نوجوانانتان امري امكان ناپذير است، به دليل نداشتن روشي مناسب براي دستيابي بدين منظور است. وقتي راه را بيابيد، ايجاد چنين ارتباطي دشوار نخواهد بود. در واقع دوران نوجواني نسبت به مراحل ديگر زندگي مشكل تر نيست، بلكه به مثاله تجربه ي تازه اي براي انسان است.

درك اين مطلب كه نمي توان همان روشي را كه در زمان كودكي نوجوان در پيش داشته ايد، در دوران نوجواني او نيز به كار برد، بسيار حائز اهميت است. اگر منطقي باشيد پي خواهيد برد كه كنار آمدن با نوجواني كه اكنون در برابر سخنان شما در مقام پرخاشگري و پاسخگويي برمي آيد و همه ي كاسه كوزه ها را برسرتان مي شكند و حتي شما را كنار مي گذارد، امري ساده و بديهي است. به وظيفه ي پدري و مادري عمل كردن و دوست داشتن فرزند نوجوان مستلزم در پيش گرفتن شيوه اي زيركانه به همراه نرمش و مهارتي خاص است. به همين دليل است كه داشتن رابطه اي خوب و كنار آمدن با نوجوانان را در حكم هنر مي دانند؛ هنري كه لازمه اش طي مسيري هوشمندانه براي پدران و مادران است و مانند هر هنر ديگر، تنها با تمرين و پشتكار مي توان مهارت لازم را به دست آورد.

و....


تحقیق درباره دوست يابي در دبيرستان

تحقیق درباره دوست يابي در دبيرستان

تحقیق درباره دوست يابي در دبيرستان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

در جامعه‌ای که فعالان امور زنان شبانه‌روز در جستجوی راهی برای برابری دیه و ارث زن و مرد هستند، صحبت کردن از روابط جنسی و حقوق جنسی زنان شاید کمی گزافه‌گویی باشد. بر اساس قوانین موجود ایران، دختران ما نصف برادران خود از اموال پدرانشان ارث می‌برند و دیه قتل یک زن نصف قتل یک مرد است. قانون به صراحت مردان را مجاز دانسته که بیش از یک همسر داشته باشند و شهادت یک مرد در محضر دادگاه معادل شهادت دو زن است. سنگسار زنان خائن به همسرانشان نیز قانون مشهوری است که حتماً به گوش شما خورده است.

مشکل از آن جا پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم بخش مهمی از مردم کوچه و بازار (مخصوصاً مردان) در اعماق وجودشان مخالفت چندانی با این قوانین تبعیض آمیز ندارند. در واقع، نادر مردی را می‌توان پیدا کرد که هنگام تقسیم ارثیه پدر حاضر باشد از سهم دوبرابر خود چشم‌پوشی کرده و در موقعیتی برابر با خواهرش قرار گیرد. همچنین مردان بسیاری از این که قانون و تربيت ايرانی به آن‌ها حق می‌دهد تا روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشند خشنودند. مخصوصاً آن که همین قانون و تربيت ايرانی هرگونه روابط جنسی زنان در خارج خانواده و حتی رویاپردازی‌های ذهنی یک زن را گناهی نابخشودنی می‌داند.

متاسفانه باید گفت که رویکرد بخشی از جامعه به حقوق زنان و روابط جنسی زنان مخصوصاً در روستاها و شهرهای محروم حتی سختگیرانه‌تر از قوانین موجود است. پديده «قتل‌های ناموسی» يکی از مظاهر اين واقعیت است. بر اساس آمار موجود، ۲۰ درصد قتل‌های اتفاق افتاده در کل کشور از دسته «قتل‌های ناموسی و جنسی» است و در بسياری از موارد؛ مردان بدون اطمينان از خيانت همسر اقدام به قتل وی می‌‌کنند.

متاسفانه در برخی از روستاهای دورافتاده ایران هنوز دختران کوچک را وحشیانه ختنه می‌کنند و زندگی زناشویی و عاطفی آنان را تباه می‌سازند. عمل تحقیرکننده بررسی بکارت دختران توسط مادر و خواهران داماد یکی از اقدامات همچنان معمول در شهرهای کوچک و روستاهاست. ازدواج دختران زیر ۱۲ سال هنوز اقدامی متعارف در شهرهای کوچک است و این سنت وحشیانه قبایل پاکستان برای تجاوز به دختران قبیله متخاصم، ولو به ندرت اما در برخی روستاهای نوار مرزی شرق کشور به اجرا گذاشته می‌شود.

نمی‌خواهم تصویری نگران کننده یا ترسناک از جامعه ایران ارایه دهم. در حقیقت موارد فوق رویدادهایی نادر است که در صورت وقوع؛ حتی شهرنشینان ایرانی را نیز به حیرت و خشم وامی‌دارد. اشاره به موارد فوق ضروری است چرا که می‌خواهم باور کنید بخش اعظم مشکلات زنان در ایران ناشی از تلقی سنتی یک جامعه مردسالار از موجودی به نام زن است.

در جامعه‌ای که مردسالاری توام با تعصب در تمام ابعادش ریشه دوانیده، فرآیند گذر از سنت به مدرنیت و فرآیند اعاده «حقوق اجتماعی زنان» فرآیندی به شدت پیچیده و گاه پارادوکسیکال است. این فرآیند در زمینه «حقوق جنسی زنان» به مراتب پیچیده‌تر می‌گردد چرا که سکس و جنسیت بزرگترین تابوی اجتماعی برای زنان است.

من خود در جریان مشاوره به زنان متاهل بارها به بانوانی برخورده‌ام که حتی پس از چند سال زندگی زناشویی، هیچ شناختی از ارگاسم نداشته‌اند. برخی از مسایلی که در جهان غرب خشونت جنسی شوهر نامیده می‌شود (مثلاً نزدیکی بدون اجازه) در جامعه ایران امری معمول است که زنان آن را به عنوان یک خشونت نمی‌شناسند. ظاهراً آموزه‌های سنتی، سيستم آموزشی، نوع روابط اجتماعی و قوانین قضایی، ناخودآگاه احساس برتری جنسی مذکر را به یک اصل مسلم برای بسیاری از زنان تبدیل کرده است. یکی از دختران دانشجو چندی قبل به شوخی می‌گفت که ایران را می‌توان بهشت مردان فتیشیست نامید؛ چرا که بسیاری از زنان سنتی، تمکین جنسی در مقابل شوهرانشان را اساساً یک اصل خدشه‌ناپذیر می‌دانند.

شاخصی به نام «میزان رضایت جنسی» در جامعه سنتی ایران و در میان زنان سنتی اساساً شاخصی بی‌مفهوم است. زنان سنتی بسیاری را دیده‌ام که سکس و نزدیکی با همسر را صرفاً عاملی برای جلب رضایت مرد، دوام زندگی مشترک و لابد ادامه حمایت‌های مالی مرد از خود می‌دانند. آخرین نمونه، دختری ۲۴ ساله به نام لیلا بود که به دلیل تمایلات شدیداً سادیستی همسرش و تمکین‌های دائمی در مقابل وی به سوختگی ۷۰ درصدی مزمن و ناشنوایی ۶۵ درصدی دچار گشته بود. می‌خواهم بدانید که لیلا هیچ گونه تمایلات مازوخیستی نداشت و در حقیقت از شکنجه‌های همسرش بیزار بود، با این حال آموخته بود که جلب رضایت مرد با هر قیمتی وظیفه یک زن ایده‌آل است. او نیز از ایفای نقش یک زن ایده‌آل به خود مباهات می‌کرد.

و....


تحقیق درباره دوره نوجواني

تحقیق درباره دوره نوجواني

تحقیق درباره دوره نوجواني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

نوجواني اغلب به دوره‌اي بين كودكي و بزرگسالي اطلاق مي‌شود. هر دوره‌اي از زندگي را مي‌توان بر مبناي پاره‌اي از مسائل رشدي نظير مسائل بيولوژيكي، رواني و اجتماعي دسته‌بندي كرد. از جمله آنها كه به طور مشخص ولي نه الزاما در طي دهه دوم زندگي اتفاق مي‌افتد آگاهي‌هاي شغلي، رشد ارزش‌ها و خودمحوري‌هاي مسئولانه و باز شدن گره‌هاي عاطفي با والدين است.

دوره نوجواني را بايد يك مرحله بسيار مهم از زندگي تلقي كرد دوره‌اي كه با ويژگي‌هايش از ساير دوران زندگي متمايز مي‌شود.

گرچه همه دوران عمر مهم است ولي اين دوره مهمتر از ساير دوره‌هاست زيرا تاثيرات ناگهاني بر رفتار و ديدگاه فرد دارد. با در نظر گرفتن اين كه ساير دوره‌هاي زندگي به دليل تاثيرات درازمدت آن پر معني و قابل توجه هستند ليكن دوره نوجواني يكي از دوره‌هايي است كه از هر دو جنبه از تاثيرات ناگهاني و درازمدت برخوردار و قابل توجه است.

نوجوان در ابتداي بلوغ تصور مي‌كند كه در مركز جهان قرار دارد و همه چيز تابعي است از وجود او، اين تصور كه با پايداري نشانه‌هاي بلوغ در وي همراه است پس از پايان دوران بحران بلوغ به تدريج رنگ مي‌بازد و نوجوان به دنياي واقعيت عيني جهان پيرامون باز مي‌گردد.

ميزان تغيير در نگرش‌ها و رفتار در طي دوره نوجواني با ميزان تغيير در وضعيت بدني برابر است و طي سال‌هاي اوليه نوجواني، زماني كه تغييرات بدني با سرعت انجام مي‌شود تغييرات در نگرش‌ها و رفتار نيز با شتاب به وجود مي‌آيد و همچنان كه تغييرات بدني آرام به پيش مي‌رود به همان نسبت نگرش‌ها و رفتارها نيز تغيير مي‌يابند.

گفتني است؛ گرچه هر سني مسائل خاص خودش را دارد ولي مسائل نوجوانان اغلب براي پسران و دختران به گونه‌اي است كه آنها به سختي از عهده حل شدن آن بر مي‌آيند دو دليل براي اين مسئله وجود دارد؛ اول اين‌كه در سراسر دوره كودكي مسائل آنها بالاخره توسط والدين و معلمان حل مي‌شود در حالي كه بسياري از نوجوانان به دليل بي‌تجربگي به تنهايي از عهده حل مسائلشان بر نمي‌آيند.

دوم اين‌كه نوجوانان دوست دارند احساس كنند كه افرادي مستقل و آزاد هستند، آنها درخواست ارائه راهي را دارند كه خودشان بتوانند از عهده حل مسائل برآيند و كوشش‌هايي را كه از جانب والدين و معلمان براي كمك به آنها ارائه مي‌شود، نمي‌پذيرند.

و....


تحقیق درباره دوره پیش از بلوغ

تحقیق درباره دوره پیش از بلوغ

تحقیق درباره دوره پیش از بلوغ

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

       در تمام دنیا یک اشتراک عقیده درست وجود دارد که سن مدرسه برای کودکان فاصله شش تا هفت سالگی در نظر گرفته می وشد. تنها برخی از کشورهای عقب افتاده که عجله دارند و به هیچ وجه پیشرفت ویژه ای هم دست نیافته اند، سن قانونی مدرسه را پنج سالگی قرار داده اند. به چند دلیل فرزندان ما در فاصله سنی شش تا هفت سالگی آماده ورود به مدرسه و پذیرش برخی مسئولیت های هستند:

 • در حدود سنی کودکان طبیعی و نرمال به آن درجه از رشد دستگاه های عصبی رسیده اند که توان درک و پذیرش مطالب و تکالیف را دارند.
 • بچه های ما بدان اندازه از کمال رشد روانی رسیده اند که آماده اند خانه را ترک کنند و بی حضور ما محیط اجتماعی وارد شوند.
 • بچه ها در این سن پس از گذراندن دوره های مهد کودک و آمادگی به چنان آمادگی رسیده اند که می توانند زندگی کنند. مشق بگیرند و تکالیف خود را انجام دهند. به مدت یک ساعت صاف بنشینند، بر اساس برنامه خود را تنظیم کنند و موقع زنگ تفریح کارهای خود را انجام دهند. یک کودک سه چهار ساله نمی تواند یک ساعت آرام نشستن را تحمل کند و برای کارهای ضروری از کلاس بیرون نرود. برای دفع ادرار و قضای حاجت، آب خوردن یا کارهای دیگر باید در رفت و ام باشد. بچه ها در هفت سالگی برای تمام وظایف خود در مدرسه آماده شده اند. از این رو سازمان یونسکو، سن ورود به مدرسه را هفت سالگی اعلام نموده است. کودکانی را که در این سن آماده ورود به مدرسه نیستند، باید آسوده گذاشت و باید صبر کنیم که روزی هشت سالگی یا ده سالگی وقت آن فرا رسد که ایشان مدرسه روند، گاهی پیش می آید که کودک هیچ گاه توان پای گذاشتن به مدرسه را پیدا نمی کند.

 

تاخیر در ورود به مدرسه:

این افراد دو گروه مسائل دارند:

الف: گروه مشکلات جسمی

ب: گروه مشکلات روانی

مشکلات جسمی به دسته ای از اشکالات گفته می وشد که بنا بر وجود آنها کودک نسبت به سنش معلول به شمار می آید. کوچک بودن جثه، کم بودن بیش از اندازه وزن، کوتاهی زیاده از حد قد و قامت. یا فلج بودن پاها و غیره، اشکالات جسمی هستند که موجب معلولیت کودکانند. در دنیا مدارس مخصوصی برای کودکان معلول وجود دارد که این کودکان با هم باشند و غصه نخورند.

 

ب) گروه مشکلات روانی:

       مشکلات روانی به دسته ای از کاستی ها در کودک نظیر هوش کم، استقلال اندک گفته می شود. مثلاً کودکانی که بسیار وابسته اند به مدرسه نمی روند و یا اگر بروند به گریه می افتند این کودکان دچار ( هراس از مدرسه اند).

       بدین ترتیب باید بچه ها را آماده کنیم به آنها بگوییم:« وقتی به مدرسه بروید، به سبب نقصی که در شماست، مشکلاتی پیش خواهد آمد، شما هم باید برای پیشرفت آنها را بپذیرند».

و...


تحقیق درباره دوربین مداربسته چيست و چگونه كار ميکند؟

تحقیق درباره دوربین مداربسته چيست و چگونه كار ميکند؟

تحقیق درباره دوربین مداربسته چيست و چگونه كار ميکند؟

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

CCDدوربین مداربسته چيست و چگونه كار مي‌كند؟

تكنولوژي ccd چيست؟

Ccd در اواخر دهه 1960 توسط محققان آزمايشگاه بل اختراع شد و در اول تصور مي شد كه يك حافظه كامپيوتري است اما به زودي معلوم شد كه ccd كاربري هاي ديگري هم دارد مانند تصوير گيري، چرا كه حسگرهاي سيليكون نوري در خود داشتند و مانند موتور در ماشين سنسورهاي ccd در دوربين هاي ديجيتالي براي عكس گرفتن به صورت ابزار اصلي كار مي كنند. در فرم بسيار ابتدايي سنسورهاي ccd، چشم هاي الكترونيكي براي دوربين هستند كه نور را مي گيرند و تبديل به عكس مي كنند و متعاقب آن سيگنال هايي را ساتع مي كنند كه باعث مي شود تصوير ديجيتالي به وجود آيد

مطالعاتي در متدولوژي طراحي سيستمهاي دوربين نظارتي

در طراحي يك سيستم امنيت فيزيكي – كه سيتم هاي نضارتي (surveillance) اعم از CCTV و يا IP camera در اين رده قرار دارند- متدولوژي هاي مشخصي از مراجع جهاني و يا منطقه اي نظير IEEE,ANSI,BS و استاندارد اروپا مطرح شده است كه به رغم وجود اختلاف جزيي در نحوه اجراي آن، روال و چهارچوب يكساني را مطرح مي نمايند. اساس اين متدولوژي و طراحي يك سيستم نظارتي بدين قرار است.

نياز سنجي اوليه (OR Level)

تبيين عمومي نيازهاي امنيتي

نياز سنجي ثانويه (OR Level 2)

تعريف دقيق نيازها

انتخاب تكنولوژي، توپولوژي شبكه جزئيات فني دوربين ها و ساير تجهيزات

تحويل نهايي سيستم ارزيابي كارايي تجهيزات نصب شده

ابتدا شرح نيازهاي آشكار و نهفته دپارتمانهاي مختلف ذينفع (Stake holders) در پروژه با استفاده از پرسشنامه نيازسنجي (OR checklist) بدست   مي آيد. اين پرسشنامه (OR checklist) در اختيار قرار قرار مي گيرد. تا با مساعدت طراح نسبت به تكميل آن اقدام نمايند. ملاحظات هر ذينفع و اولويت بندي خواسته ها در تهيه يك ديدگاه منطقي از نيازهاي جمعي بسيار موثر است. از تركيب اين نيازمنديها و تعيين اولويتهاي جزيي، نيازمنديها و اولويت هاي كل طرح، صورت بندي خواهد شد.اين پرسشنامه ها اساس طراحي قرار مي گيرند تا موثرترين و به صرفه ترين عملكرد سيستم مشخص شود. طرفهاي ذينفع پروژه در خلال تكميل پروژه در خلال تكميل پرسشنامه بايد مشاوره كاملي ارائه گردد و اطلاعات لازم در اختيارشان قرار گيرد. لازم است قبل از انجام مراحل بعدي تاييديه مسئولين ذيربط را براي اين بخش احراز نمود.

نياز سنجي ثانويه (OR level 2)

عموما دوربين ها براي نظارت بر فعاليت هاي انساني استفاده مي شود. اما وضوح تصوير براي كاربردهاي مختلف متفاوت است. براي مثال وضوح دوربين و در نتيجه پهناي باندي كه اشغال مي شود براي دوربيني كه براي نظارت بر ترافيك شهري و آگاهي از حجم تردد شهري استفاده مي شود، با دوربيني كه پليس راهنمايي براي قرائت پلاك اتومبيل خلافكار بكار مي گيرد و نيز دوربيني كه جهره فرد مجرم را براي پليس شهري محرز مي نمايد متفاوت مي باشد.بر اساس آزمون كلاسيكي كه به استاندارد Rotakin معروف شده مشاهده و رصد نمودن سوژه ها را در چهار دسته تقسيم بندي مي نمايند و ترمينولوژي معين و تعريف شده اي را براي اين چهار گونه وضع نموده اند.

 1. نظارت (monitoring): وقتي است كه طول قامت يك سوژه منفرد معادل 5% طول تصوير صفحه مانيتور نظاذه گر را اشغال نمايد. در اين حالت نظاره گر قادر به تشخيص تعداد، جهت حركت و سرعت سوژه ها خواهد بود.
 2. آشكار سازي (detect): در اين حالت طول قامت سوژه 10% طول تصوير مانيتور را تشكيل مي دهد. با چنين تصويري مثلا بعد از اعلان هشدار يك سيستم حفاظت پيراموني ميتوان تشخيص داد كه آيا يك عامل انساني به ديواره تماس داشته يا جانوري تصادفا به آن برخورد كرده است.
 3. و...

تحقیق درباره دورانهاي زمين شناسي

تحقیق درباره دورانهاي زمين شناسي

تحقیق درباره دورانهاي زمين شناسي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دوران‌هاي زمين شناسي

زمان قبل از ائون فانروزوئیک را پرکامبرین (precambrian) نامیده اند.پرکامبرین قریب به نود درصد طول عمر زمین را شامل می شود . طول مدت پرکامبرین 4000میلیون سال است . در چینه شناسی ، پرکامبرین را به دو ائون آرکئن (Archean) و پروتروزوئیک (Proterozoic) تقسیم نموده اند .اطلاعات و دانسته ها از ائون آرکئن و پروتروزوئیک نسبت به سایر زمانهای زمین شناسی کمتر است( زیرا قسمت اعظم سنگهای پرکامبرین تحت تأثیر دگرگونی یا فرسایش قرار گرفته اند و یا توسط سنگهای جوانتر پوشیده شده اند .) آثار فسیلی موجودات زنده پرکامبرین بندرت باقی مانده است( زیرا موجودات آن زمان ابتدایی و فاقد استخوان سخت بوده اند .) انطباق سنگهای پرکامبرین غالباً با استفاده از تعیین سن به وسیله مواد رادیواکتیو صورت می گیرد . بنا به گفته لیل (Lyell) قدیمی ترین زمین هایی که قشر یا پوسته اولیه زمین را تشکیل می داده است زمین های بلور لایه (Cristallopyllien) بوده است . حدود 12 فاز کوهزائی در طول 3000 میلیون سال وجود داشته است که بین قدیمی ترین سنگهای تعیین سن شده روی زمین تا کامبرین اتفاق افتاده است ، اما طول زمان هر یک از این فاز ها دقیقاً مشخص نیست . از بهترین فسیلهای شاخص پرکامبرین بالائی که از یک میلیارد سال قبل ظاهر شده اند می توان آثاری چون بابتوسفرها (babetospheres) و چوآریا (chuaria) را نام برد .

 

((آرکئن))

ائون آرکئن به تنهایی 45 درصد طول زمین یعنی فاصله زمانی بین 5/2 تا 6/4 میلیون سال قبل را در بر می گیرد . در قدیم بر اساس اصل روی هم قرار گرفتن طبقات (principle of superposition) قدیمی ترین سنگها را به آرکئن نسبت می داده اند . سنگهای رسوبی آرکئن غالباً از نوع تخریبی درشت دانه و سنگهای رسی تیره است .( مواد متشکله این سنگها از تخریب سنگهای آذرین حاصل شده اند .)  موجودات زنده اولیه از نوع تک سلولی بوده اند .استروماتولیت ها از نمونه های فسیلی هستند که به تعداد نسبتاً زیاد درسوبات پرکامبرین بر جای مانده اند .امروزه استروماتولیت ها در حاشیه دریاهای گرم دیده می شوند ولی تعداد آنها نسبت به پرکامبرین بسیار کم است . امروزه استروماتولیتها را در استرالیا مشاهده می کنیم . 

((پروتروزوئیک))

 به زمان بین 570 تا میلیون2500 سال قبل را پروتروزوئیک نامیده اند . حد بین پروتروزوئیک و کامبرین را با پیدایش اولین تریلوبیت بنام اوله نوس (olenellus) و یا فالوپسیا (fallopcia) مشخص می کنند . تعیین سن سنگهای پروتروزوئیک بر اساس رادیومتریک صورت گرفته است.به طور کلی سنگهای مربوط به این ائون به دو دسته تقسیم شده اند :

الف) سنگهایی با درجه درگرگونی بالا یا گرانولایت (Granulites)

ب) سنگهای آذرین و رسوبی تخریبی اغلب دگرگون شده و به علت داشتن کلریت سبز رنگ هستند . به این دسته سنگها مجموعه سنگهای سبز(Green stone belt) می گویند .. به علت کمبود اطلاعات فسیلی از پروتروزوئیک ، نمی‌توان به خوبی در مورد آب و هوای این ائون اظهار نظر نمود . زمینهای پروتروزوئیک عبارتند از :

 1. سپرها یا زمینهای ثابت : زمینهایی که کمتر تحت دگرگونی و فرسایش بوده‌اند .
 2. فلات قاره ها : در قسمتهای چین خورده و یا در دره های مرتفع قرار گرفته‌اند و...

تحقیق درباره دورانديشي در انتخاب همسر

تحقیق درباره دورانديشي در انتخاب همسر

تحقیق درباره دورانديشي در انتخاب همسر

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:23

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دورانديشي در انتخاب همسر

بخش اول : زنان كشتزار هستند

(( حضرت علي عليه السلام به برادرش عقيل فرمود ، زني را براي من در نظر بگير كه از برجستگان و شجاع زادگان عرب باشد تا او را همسر خود گردانم و از او داراي فرزندي دلاور و جنگجو شوم .

عقيل به حضرت گفت : با ام البنين كلابي ازدواج كن كه در تمام عرب ، دليرتر و شجاع تر از آباء و اجداد او نيست ))1

تا به حال با 9 ملاك مهم در انتخاب همسر آشنا شديد ، 5 ملاك مشترك بين زن و مرد بر اساس تشبيه همسر به لباس ، 2 ملاك مربوط به قواميت مرد كه بايستي مورد توجه خانمها قرار گيرد و 2 ملاك هم مربوط به مقوميت زن كه بايستي مورد توجه آقايان باشد.

همة اين ملاكهايي كه ذكر شد مربوط به روابط زن و شوهري بود و اين ملاكها جايگاه زن و مرد را در مقام همسري يكديگر ارزيابي مي كنند ، اما در اينجا مي خواهم وسعت نظر بيشتري پيدا كنيد و در زندگي ، كمي دورترها را ببينيد و افق ديدتان فقط چند سال اول زندگي نباشد بلكه به سالهاي بعد و به كل زندگي فكر كنيد .

به دليل اينكه در اغلب زندگي ها ، فرزندان نيز به جمع خانواده اضافه مي شوند و زن و شوهر از مقام همسري به جايگاه پدر و مادري ارتقا مي يابند ، بنا به همين اتفاق از شما مي خواهم كه يك وسعت نظر بيشتري را در انتخاب همسر داشته باشيد ، وسعت نظري كه به هنگام همسر گزيني ، تنها همسري براي خود نمي خواهيد انتخاب كنيد ، بلكه يك مربي و يك پرورش دهنده براي فرزندان آينده تان را مي خواهيد انتخاب كنيد .

اگر فرصت پيدا كرديد ، يك كتاب را حتماً بخوانيد ،(( نامه هاي بلوغ )) اثر مرحوم استاد علي صفائي حائري ، اين كتاب حاوي نامه هايي است كه مرحوم استاد صفائي براي هر يك از فرزندانش به هنگام رسيدن به سن بلوغ ، نامه اي را نوشته است ، با خواندن آن كتاب از اوج محبت و دغدغة يك پدر نسبت به آينده فرزندانش و از تلاش يك پدر دلسوز براي رشد ، تربيت ، و آگاهانيدن آنها با وسعت اطلاعاتي كه براي يك زندگي بهتر ارائه مي كند به وجد خواهيد آمد و تحت تأثير قرار مي گيريد .

و...


تحقیق درباره دوران مشروطيت

تحقیق درباره دوران مشروطيت

تحقیق درباره دوران مشروطيت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:36

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

ايران و ايرانيان همواره از استبداد در رنج و عذاب بوده و هستند. روزگاري از سرناداني به آن گردن نهادند و روزگاري از سراجبار.

در روزگار ناداني، شاهان را برخوردار از فرهّ‏‎ ايزدي و سايه ي خدا در روي زمين و ايران زمين را ملك مطلق پادشاه مي دانستند و براي آنان درجه اي والا از الوهيت و تقدس را قائل بودند و به هر آنچه كه شاهان برآنها روامي داشتند بدون كوچكترين اعتراضي گردن مي نهادند و در زوزگار اجبار نيز چنان رخوت، بي تفاوتي و ترس آنان را فراگرفت وفراگرفته كه كمتر جرأت و جسارت دم زدن در مورد آن را در خود ديدند و مي بينند.

در پيش از اسلام، پادشاهان با قدسي خواندن خويش در صدر توجيه اعمال استبدادي شان بر مي آمدند و خود را نماينده ي اهورا مزدا و داراي فره ايزدي مي دانستند. حتي با ورود اسلامن نيز اين رويه (حكومت استبدادي و توجيه آن) همچنان ادامه پيدا كرد و جالب آنكه پس از اسلام روحانيون و متوليان ديني نقشي را كه موبدان در پيش از اسلام در توجيه استبداد داشتند را به عهده گرفتند و اينكه در بعضي كتب و متون گفته مي شود كه با وروداسلام در ايدئولوژي قدسي دانستن شاه خلل ايجاد شد، خيالي باطل است بلكه فقط تا حدودي در صورت عناوين و القاب تغئيراتي صورت گرفت و مثلاً واژه هايي چون پادشاه و فرهّ ايزدي جاي خود را به خليفه و سلطاني وظل الله دادند و در اين مورد آقاي مطهري به خطا رفته اند كه در كتاب خدمات متقابل اسلام و ايران اينگونه مي آورند: «اسلام اين فكر را كه پادشاهان آسماني نژادند، براي هميشه ريشه كن ساخت».

اينكه چه زماني آن ناداني جاي خود را به آگاهي داد، بايد بگوئيم كه در زمان مشروطه اين مهم رخ داد و حال چه شد كه اين تفكر براي اولين بار در آن مقطع دچار تزلزل شد. موضوع اصلي اين مقال است كه به آن خواهيم پرداخت ولي اينكه چرا پس از دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب 57 كه هر دو در مخالف با استبداد و خود كامگي شكل گرفت ما هنوز هم هواي مسموم استبدادي را استشمام مي كنيم و گويي كه ريشه هاي اني هيولايي كه اتمامي تاريخ ما را در بر گرفته خشك نمي شود، موضوعي است بس قابل تأمل كه به نظر مي رسد در اين زمينه از سوي انديشه ورزان ايراني چندان كه بايد كار نشده است.آخر سخن آنكه گر چه بسياري از آرمانهاي مشروطه به بازنشست و در زمان حاضر نيز با وجود گذشت يك قرن به بار ننشسته است وليكن پيروزي مشروطه در آن بود كه توانست هاله ي تقدسي كه به دور پادشاهان كشيده شده بود را از بين ببرد و پادشاه را نه شخصيتي فرازميني و آسماني كه شخصيتي زميني و قابل نقد معرفي كند و نداي آزادي خواهي و قانوني مدارك را براي اولين بار در اذهان مردم ساري و جاري سازد.

و....


تحقیق درباره دوران كودكي حضرت محمد (ص)

تحقیق درباره دوران كودكي حضرت محمد (ص)

تحقیق درباره دوران كودكي حضرت محمد (ص)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:29

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دوران كودكي

محمدبن‌عبدالله (ص) يك رنجبر به تمام معناي واقعي بود در بين مشاهيري كه در دوره طفوليت و آغاز جواني رنج برده‌اند هيچكس را نمي‌توان يافت كه باندازه پيغمبر اسلام در كودكي و جواني رنج برده باشد.

من تصور مي‌كنم يكي از علل اينكه در قرآن بدفعات توصيه شده نسبت به يتيمان و مساكين ترحم نمايند و از آنها دستگيري كنند همين بود كه محمد‌بن‌عبدالله(ص) دورة كودكي را با يتيمي گذرانيد و در آ‎غاز جواني بسيار بي‌بضاعت بود.

وقتي پيغمبر مسلمين چشم بدنيا گشورد پدرش از دار دنيا رحلت كرده بود و با اينكه محمد(ص) از طائفه مزبور در مكه احترام داشتند مادر محمد(ص) مجبور شد كه بمدينه نزد خويشاوندان خود برود كه شايد بتواند فرزندش را در آنجا و با كمك خويشاوندان بزرگ نمايد زيرا بعد از مرگ عبدالله پدر محمد آن طفل يتيم و مادرش از مال دنيا هيچ نداشتند.

بعد از اينكه مادر و فرزند بمدينه رسيدند مادر محمد(ص) موسوم به آمنه كه جوان بود با سرودن شعر خود را از اندوه مرگ شوهر و تنهائي و تهي‌دستي تسلي مي‌داد.

در آن موقع عده‌اي از زنهاي طبقات محترم در عربستان شعر مي‌سرودند.

سه نفر از مورخين اسلام باسم سيوطي- ابن‌سعد- حميدالله- مي‌گويند بعد از اينكه محمد(ص) بمدينه رسيد واقعه‌اي برايش پيش آمد كه جهت آن طفل تازگي داشت.

واقعة مزبور اين بود كه محمد(ص) بعد از رسيدن بمدينه براي اولين بار توانست كه در يك بركه كه از آب غوص نمايد و از هر طرف بدن خود را از آب محاط ببيند.

در مكه آب و آذوقه كم بود و بركه‌اي وجود نداشت كه اطفال بتوانند بخصوص در روزهاي گرم تابستان در آن آب‌تني كنند ولي در مدينه بركه وجود داشت و كودكان در فصل تابستان لباس خود را از تن بيرون مي‌آوردند و وارد آب مي‌شدند و احساس خنكي مي‌كردند و محمد(ص) نيز مثل كودكان مدينه ولي براي مرتبه اول در آب بركه آب‌تني كرد.

خويشاوندان( آمنه) بعد از ورود او و پسرش به بيوة جوان مرحوم عبدالله كمك ‌كردند ولي افسوس كه اندكي بعد از ورود به مدينه مادر محمد(ص) بيمار شد و بزودي حال زن جوان طوري وخيم گرديد كه همه دانستند خواهد مرد.

رسم اعراب اين بود كه وقتي حس مي‌كردند كه شخصي در حال احتضار است خويشاوندان اطرافش را مي‌گرفتند و دائم با او حرف مي‌زدند تا محتضر در آستانة مرگ خود را تنها نبيند و بيم نداشته باشد.

و....


تحقیق درباره مهاجرت نخبگان

تحقیق درباره مهاجرت نخبگان

تحقیق درباره مهاجرت نخبگان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

در جستجوي فضاي از دست رفته

تا جايي كه خاطره تاريخ ياري مي‌كند، همواره بسياري از دانشمندان، هنرمندان، رجال سياسي و... گاه از خوف شقاوت و گاه به شوق سعادت، ترك ديار كرده‌اند. آنان كه از سر خوف گريخته‌اند، غالباً مورد غضب اميران بوده‌اند و از تعصب و تعذيب آنان به مأمني پناه مي‌برده‌اند تا ضمن تأمين امنيت، زمينه عرضه توانايي‌هاي آنان فراهم شود؛ اما آنان كه به شوق مي‌رفته‌اند طالب فرصت،‌ حرمت،‌ ثروت و شهرتي بيش از آن بوده‌اند كه موطن مألوف آنان مي‌توانسته دراختيار بگذارد. حاصل اين هردو يكي است،‌ اما در مقام تحليل اجتماعي، غالباً يكي را نوعي ناهنجاري و ديگري را نوعي هنجار دانسته‌اند،‌ گرچه از حيث اخلاقي هر دو قابل دفاع به نظر مي‌رسند.
اين كه كساني بازار بهتري براي عرضه متاع خود جستجو كنند، عرفي به رسميت شناخته است؛ فرقي نمي‌كند كه متاع مورد عرضه خطابه و وعظ باشد، يا علم و حكمت، يا كارداني و فن‌آوري؛ بازار بهتر لزوماً جايي نيست كه نقدينگي بيشتري پرداخت كنند. همانطور كه يك تاجر پي بازاري است كه كالاي او را به قيمت بهتري نقد كنند،‌ يك عالم هم در پي جائي است كه علم او را با فراغت، امنيت و حرمت بيشتري برابر کنند، و البته كم نيستند عالمان، هنرمندان و حتي واعظاني كه علاوه بر موارد مطروح، طالب مكنت، شهرت و محبوبيت‌اند، و هر كجا احتمال بيشتر براي دستيافت به اين مطلوبات باشد، به راحتي مي‌تواند موطن متين آنان باشد؛ و البته چنين نمي‌نمايد كه در اين زمينه اخلاق يا وجدان وطن‌خواهي چنان زورآمد باشد كه بر ميل به اموري كه شرح آن رفت غالب آيد. حال اگر حكم رفتگان در پي شوق چنين باشد، حكم گريختگان بر اثر خوف مبرهن است؛ دراينجا منع اخلاقي كمتر كارگر است. صيانت نفس و امنيت خاطر عزيزترين و غريزي‌ترين مطلوبات‌اند. خداوند در قرآن خطاب به كساني كه تعقيب و آزار كافران و ظالمان را مانع دين‌ورزي خود مي شمارند مي گويد:‌‌‌ "‌الم تكن ارض‌الله واسعه فتهاجروا". موسي [ع] ومحمد [ص] هردو زير فشار حاكمان جور از ديار خويش هجرت كردند و هرگز براي سكونت مجدد به آن بازنگشتند.

فرار از دست مغول

شيخ نجم الدين رازي در مقدمه كتاب معروف خود شرح مي‌دهد كه چگونه از بيم مغول از ري گريخته است و رحل اقامت به ملطيه كشيده است،‌ تا از فتنه مغولان جان سلامت برد و ايمني خويشتن را در فرار جستجو كند. او حتي از اشاره صادقانه به اين كه منتظر اهل و عيال خويش هم نشده است و به محض مشاهده سواد سپاه گريخته است،‌ امتناع نداشته، اذعان ميكند چه‌بسا زماني كه اين كلمات را مي‌نويسد،‌ زن و فرزندانش به دست سپاه مهاجم هتك و حيف شده و به ديار باقي شتافته باشند. "تا اين ضعيف در بلاد عراق و خراسان گاه در سفر و گاه در خضر بود از تعويقات و آفات فتنه هاي گوناگون فراغت و فرصت نمي‌يافت. چه هر روز فتنه اي به نوعي ديگر ظاهر مي‌شد كه موجب تفرقه دل و توزع خاطر بود،‌ خود گويي فتنه در آن ديار وطن دارد ... اين ضعيف قرب يك سال در ديار عراق صبر مي‌كرد ... تا از سر اطفال و عورات نبايد رفت‌، و به ترك مقر و مسكن نبايد گفت ... عاقبت چون بلا به غايت رسيد و محنت به نهايت، و كار به جان رسيد و كارد به استخوان، "الضرورات تبيح المحظورات" بربايست خواند و... متعلقان را جمله به ترك گفتن و"من نجا برأسه فقه ربح" را غنيمت شمردن، و بر سنت "الفرار مما لايطاق من سنن المرسلين" رفتن و عزيزان را به بلا سپردن ... چون اميد از وطن و مسكن مألوف منقطع شد صلاح دين و دنيا در آن ديد كه به جائي رود كه ... از آفت بدعت و هوا و تعصب پاك بود و به امن و عدل آراسته باشد.

و...


تحقیق درباره سيستم تعليق

تحقیق درباره سيستم تعليق

تحقیق درباره سيستم تعليق

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

در کاتالوگها يا دفترچه راهنمای خودروها ، در قسمت نوع سيستم تعليق با نامهايی چون ؛ سيستم تعليق مستقل ، مک فرسون ، پيچشی ، Multilink و ... مواجه می شويم ، اما متاسفانه اطلاعات عامه مردم ، درباره سيستم تعليق و انواع و اجزای آن در حد بسيار اندکی می باشد ؛ در حدی که حتی برخی افراد نمی دانند سيستم تعليق يا Suspension به کدام قسمت يا قسمتهايی از خودرو اطلاق می شود ، بنابراين در اين مطلب سعی خواهد شد فلسفه وجود اين سيستم ، اجزا تشکيل دهنده و انواع مختلف آن همراه با مزايا و معايب هر کدام مورد بررسی قرار گيرد
فلسفه وجود سيستم تعليق
يک جاده هر چقدر هم صاف و مسطح باشد ، محل مناسبی برای به حرکت در آوردن ۱ يا چند تن فلز با سرعت بالا ،‌نيست . پس به سيستمی نياز است که توانايی کاهش ضربات ، تکانها و لرزشهای ناشی از شرايط جاده را داشته باشد . علاوه بر اين ، يک خودرو بايد در مقابل تغيير مقدار بار وارده و تغيير نقطه ثقل ، انعطاف پذير بوده و توانايی مواجه با آنها را داشته باشد ، بطور مثال در شکل زير تغيير نقطه ثقل يک خودرو را در در نقاط مختلف يک پيچ ملاحظه می کنيد ، که در صورت نبود سيستمی برای تغيير وضعيت تعادل ، خودرو در ابتدای پيچ از مسير منحرف شده و يا واژگون می گردد
موارد بالا را می توان فلسفه اصلی وجود سيستم تعليق دانست ، اما سيستم تعليق علاوه بر دفع ضربات و جلوگيری از انحراف و چپ شدن خودرو تواناييهای ديگری نظير ؛ نگهداری ميزان تنظيم چرخها در حالت صحيح ، نگهداشتن ارتفاع خودرو در ميزان ثابت ، پشتيبانی از وزن خودرو و تنظيم نحوه پخش آن ، نگهداشتن تايرها در تماس با جاده و ... را نيز دارا است يک سيستم تعليق دارای اجزاء بسياری می باشد ، اما اصلی ترين اجزای آن فنر و کمک فنر می باشند ؛ به همين خاطر ابتدا به بررسی کارکرد اين دو در سيستم پرداخته و سپس بطور مفصل انواع هر کدام را بررسی خواهيم کرد
فنر ()
قسمتی از سيستم تعليق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را در حد استانداردش ثابت نگه داشته و ضربات جاده را نيز دفع می نمايد
فنرها که اغلب ميله ها يا حلقه های فولادی انعطاف پذيری هستند ، به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا بدون اخلال در حرکت خودرو ، دست اندازها را يکی پس از ديگری پشت سر بگذارد
کمک فنر ( Shock Absorber يا Damper )
در صورتی که خودرويی تنها مجهز به فنر باشد ، زمانی که باری اضافه بر روی فنرها اعمال شود يا وسيله نقليه با يک دست انداز روبرو شود ، فنر با جمع شدن آنرا جذب می نمايد ، اما زمانی که يک فنر جمع می شود
مقداری انرژی در خود ذخيره می کند که برای تخليه اين انرژی ، فنر باز شده و انرژی وارده را به شکلی غير قابل کنترل رها می سازد و از آنجائيکه فيزيک يک فنر با نوسان و ارتعاش آميخته است پس از باز شدن دوباره جمع شده و سپس دوباره باز می شود ، و اين حرکت تا زمان تخليه کامل انرژی ادامه می يابد ، البته هر بار با فرکانسی کمتر از بار قبل
اين سيکل باعث جدا شدن چرخ از سطح جاده ، خارج کردن کنترل خودرو از دست راننده و از بين بردن نرمی و راحتی سواری و ايجاد حالتی مشابه قايق سواری ، می گردد.

و...


تحقیق درباره دوران قاعدگی

تحقیق درباره دوران قاعدگی

تحقیق درباره دوران قاعدگی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 قاعدگی‌ چیست‌؟

  قاعدگی‌ عبارتست‌ از خروج‌ مرتب‌ و دوره‌ای‌ خون‌ از مهبل‌ که‌ به‌ طور طبیعی‌ اتفاق‌ می‌افتد که‌ از شروع‌ قاعدگی‌ این‌ دوره‌ تا یکسال‌ نامرتب‌ بوده‌ ولی‌ بعد از یکسال‌ به‌ طور معمول‌ مرتب‌ می‌شود.آخرین مرحله بلوغ ،‌ قاعدگی است.چرخه قاعدگی در طول چرخه قاعدگی، بدن زن برای بارداری احتمالی آماده می شود. این چرخه به وسیله  هورمون تنظیم می شود. هورمون تحریک کننده فولیکول و هورمون لوتئینی که از غده هیپوفیز ترشح می شوند، باعث بلوغ یک تخمک در یک فولیکول و آزاد شدن آن می شود. تخمک و فولیکول آن، استروژن و پروژسترون ترشح می کنند که باعث ضخیم شدن مخاط رحم می شوند. اگر یک تخمک بارور شود، خود را وارد سطوح داخلی رحم می کند و اگر بارور نشود، در طول قاعدگی به همراه خون و سلول های حاصل از مخاط داخلی رحم، از بدن خارج می شود. این چرخه حدود ۳ ‌روز طول می کشد ولی مدت زمان آن ممکن است از ماهی تا ماه دیگر و از زنی به زن دیگر فرق کند. یک چرخه قاعدگی کامل این تصویر تغییرات حاصل در آندومتر(مخاط رحم) و تخمـدان را در طی چرخـه قاعدگی نشـان می دهد. تخمک می تواند در زمان تخمک گذاری که از فولیکول آزاد می شود، به وسیله یک اسپرم بارور گردد.عامل وراثت ،‌عوامل محیطی از قبیل محل جغرافیایی و تماس با نور ، وضعیت سلامت و وزن و تغذیه و شرایط روانی در شروع سن بلوغ دخالت دارند . کودکانی که در مناطق گرم و کم ارتفاع و یا نقاط شهری زندگی می کنند و یا چاق هستند زودتر بالغ می شوند . در پایان دوره بلوغ ، تغییر فرم بدن و پیدایش هیکل زنانه رخ می دهد . به طوری که چربی به شکل زنانه در بدن توزیع می شود . یعنی لگن پهن و رانها کلفت می شود . پستانها کاملاً رشد می کند . همچنین علاوه بر قاعدگی ، رحم ، مهبل و اعضای تناسلی زن نیز به اندازه کافی رشد می کنند . این مراحل معمولاً در ۱۴ سالگی کامل می شوند . بر اثر ترشحات هورمونی ، فعالیت غدد چربی و عرق نیز در دختران افزایش پیدا می کند و ممکن است باعث پیدایش جوش در صورت و یا سایر اعضا بدن  شود . این جوشها نباید دستکاری شوند زیرا در این صورت عفونی می شوند و پس از بهبودی اثرات آنها روی پوست باقی می ماند . در صورتی که میزان عرق کردن زیاد باشد ممکن است لازم باشد دختران ( علاوه بر استحمام ) از اسپری زیر بغل و یا لوسیونهای ضد عرق استفاده کنند .

 سن‌ شروع‌ قاعدگی‌:

 دوره‌های‌ قاعدگی‌ در دختران‌ در سن‌ 13ـ9 سالگی‌ آغاز می‌شود و ممکنست‌ تا سن‌ 16 سالگی‌ به‌ تأخیر افتد.

  فاصله‌ بین‌ دو قاعدگی‌ و مدت‌ خونریزی‌ :

  از اولین‌ روز شروع‌ قاعدگی‌ تا شروع‌ قاعدگی‌ بعدی‌ در اشخاص‌ متفاوت‌ است‌ ولی‌ به‌ طور معمول‌ 28 روز است‌. فاصله‌ بین‌ 34ـ25 روز را نیز می‌توان‌ طبیعی‌ تلقی‌ کرد. مدت‌ خونریزی‌ به‌طور متوسط‌ 7ـ3 روز است‌ ولی‌ زمان‌ 8ـ2 روز نیز طبیعی‌ است‌.

و...


تحقیق درباره دوران شيرخوارگي و کودکي پيامبر (ص)

تحقیق درباره دوران شيرخوارگي و کودکي پيامبر (ص)

تحقیق درباره دوران شيرخوارگي و کودکي پيامبر (ص)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:24

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دوران شيرخوارگي و کودکي پيامبر(ص):

گويند پيامبر (ص) فقط سه روز – يا به نقلي هفت روز- از مادر گراميشان حضرت آمنه (س) شير خورده اند و پس از آن طبق رسم بزرگان عرب براي ايشان دايه انتخاب کردند.در تاريخ اين دايه ها را دوتن گفته اند که به ترتيب زير مي باشند :   

 

1-     ثُوُيبِه َاسلَميه ؛که مدتي به پيامبر(ص)شير داد. به خاطر اين امر او تا آخر عمرش مورد احترام رسول خدا(ص) و همسر گراميشان حضرت خديجه(س) بود و رسول خدا از شنيدن خبر فوت او متاثر گشتند. 

 

2-     حُليمه سُعديه ؛ دختر ابو ذُؤيب که سه فرزند داشته و يکي از فرزندان او هم از پيامبر(ص) پرستاري کرده است.

 اعراب به چند منظور فرزندان خود را به دايه ها مي سپردند:

 اولا اينکه فرزندان آنها در محيط صحرا پرورش يابند و در هواي پاک آنجا بدنشان سالم وقوي شود.

 ثانيا از آنجائيکه مردم صحرا کمتر با ملتها و زبانهاي ديگر برخورد و اختلاط داشتند زبان خالص عربي را به خوبي ودرستي ياد بگيرند.

 ثالثا اينکه ازبيماريها از جمله وبا که گاه وبيگاه در مکه شايع ميشد،در امان بمانند.

 بعد از 4 ماه ازولادت پيامبر(ص) ، دايه هاي قبيله بني سعد به مکه آمدند و از آنجائيکه پيامبر(ص) فقط از سينه حليمه شير خورد، ايشان را به حليمه دادند.

 حليمه مي گويد از روزيکه پيامبر(ص) به خانه او رفتند، خير و  برکت هم ، به خانه او آمد و روز به روز بيشتر شد و گله و دارايي اش فزوني يافت .با وجود اينکه صحرا ها وشهرها را خشکسالي فرا گرفته بود، گوسفندان آنها فربه و سير بوده،شير داشتند. همچنين درختان خشکيده خانه آنها سرسبز وبا طراوت شدند و شتر آنها که شيرش خشک شده بود، شير بسياري داشت.

 همينطور بيماراني که به نزد آنها ميرفتند به برکت پيامبر(ص) شفا مي يافتند.

 مدت پنج(يا شش سال) پيامبر(ص) در ميان قبيله بني سعد بوده و رشد و نمو کافي نمودند و در اين مدت حليمه دو يا سه بار ايشان را نزد مادرشان برده ودر مرتبه آخر نيز ايشان را براي هميشه به آمنه(س) بازگردانيد.

 گفته مي شود، هنگامي که پيامبر (ص) با خديجه (س) ازدواج نمودند، حليمه نزد آنها رفته و از خشکسالي نزد ايشان شکايت نمود.آن حضرت نيز تعدادي گوسفند و شتر به حليمه دادند و او نزد خانواده اش بازگشت. همچنين بعد از بعثت پيامبر(ص) بود که حليمه نزد ايشان آمد وخود و همسرش اسلام آوردند.

 دوران نوجواني:

هنگامي که پيامبر (ص) شش ساله شدند، مادر گراميشان تصميم گرفتند که ايشان رابراي ديدن اقوام و خويشان، همچنين زيارت قبر پدر، به يثرب ببرند . آنها يکماه در يثرب ماندند.

و...


تحقیق درباره دوران زندگانی حضرت علی (ع)

تحقیق درباره دوران زندگانی حضرت علی (ع)

تحقیق درباره دوران زندگانی حضرت علی (ع)

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 ((دوران زندگانی حضرت علی (ع) ))

دوران زندگانی 63 ساله حضرت علی (ع) را می توان به پنج بخش تقسیم کرد :

1-از ولادت تا بعثت پیامبر اکرم (ص)

2-از بعثت تا هجرت

3-از هجرت تا رحلت پیامبر گرامی (ص)

4-از رحلت نبی اکرم (ص) تا خلافت ظاهری

5-از خلافت تا شهادت

 

از ولادت تا بعثت

حضرت علی (ع) در سال سی ام عام الفیل ( ده سال قبل از بعثت ) در خانه خدا چشم به جهان گشود . پیامبر اکرم (ص) ، علی (ع) را برای تربیت از شش سالگی به منزل خود آورد و هیچ گاه آن حضرت را از خود جدا نکرد. امام (ع) در توصیف این دوران می فرماید :

«... من در آغوش پر مهر او بزرگ شده ام . به هنگام کودکی ، پیامبر مرا به دامان می گرفت ، به سینه می چسبانید و در بستر خویش جای می داد ، بدنش را به بدنم می چسباند و من بوی خوش او را استشمام می کردم ، غذا را می جوید و در دهانم می گذاشت ...»

 

 


از بعثت تا هجرت

در این دوره نقش امام (ع) در دو حادثه مهم می درخشد :

نخست اسلام آوردن امام به عنوان اولین مسلمان است که قرآن چنین پیشگامی را می ستاید . و پیامبر اکرم (ص) نیز به چنین سبقتی تصریح می فرماید :

«نخستین کسی که ( در روز رستاخیز ) با من در کنار حوض کوثر ملاقات می کند ، پیشقدم ترین شما در اسلام ، علی بن ابی طالب است.»

دیگری ، خوابیدن حضرت علی (ع) در بستر پیامبر(ص) در « لیله المبیت » است . امام با جانبازی خویش ، جان پیامبر مکرم (ص) را – که دلیران قریش تصمیم داشتند وی را در آن شب بکشند و لذا به خانه او هجوم آورده بودند – حفظ کرد و خطر کرد و خطر ها و پیامدهای آن را بر خویش هموار ساخت.

از هجرت تا رحلت پیامبر (ص)

امین رسول الله (ص) : رسول اکرم (ص) پس از تصمیم بر هجرت به مدینه ، امین تر از علی (ع) برای جانشینی خود در مکه نیافت ، از این رو ، حضرت را مأمور دو کار کرد :

امانت های مردم را – که نزد حضرت بود – به صاحبانش بازگرداند و قرضهایش را ادا کند و دخترش زهرا (ع) و برخی دیگر از زنان را به مدینه آورد.

علی (ع) برای انجام سفارش های پیامبر (ص) سه روز در مکه ماند . سپس به اتفاق همراهان در قبا به پیامبر (ص) ملحق شد.وقتی دیدگان رسول خدا (ص) به علی (ع) افتاد ، دید پاهای آن حضرت در اثر پیاده روی زیاد تاول زده و خون از آن می چکد ، در حالی که اشک از دیدگانش می ریخت ، علی (ع) را در آغوش گرفت و برایش دعا کرد ، سپس از آب دهان مبارک بر پاهای علی (ع) کشید و آثار جراحت بر طرف شد .

و...


تحقیق درباره دوران جاهليت

تحقیق درباره دوران جاهليت

تحقیق درباره دوران جاهليت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 دوران جاهليت

كلمه «جاهليت» از جهل مشتق شده است. مورّخان عرب و قرآن كريم، زمانِ قبل از اسلامِ عرب را «دوره جاهليت» ناميده اند و علت اطلاق اين امر به اين دوره از تاريخ عربستان و به طور كلى اعراب، به لحاظ فسادى بود كه بين مردم آن ديار وجود داشته است.

اخلاق در جاهليت

نظام قبيله اى در ميان عرب پيش از اسلام، بنيادى ترين نظام اجتماعى بود و در ميان اعراب شبه جزيره، به سان ديگر جوامع آغازين، بسيارى از دستورهاى اخلاقى در قالب قبيله تفسير مى شد. آنگاه كه دستورى اخلاقى به حقوق انسانى; مانند «حق زيستن» و «حق مالكيت» مربوط مى شد، دايره اجراى آن، با قبيله بسته مى شد و كشتن افرادى از ديگر قبايل، به بردگى گرفتن آنان و به يغما بردن اموالشان، امرى غير اخلاقى تلقى نمى گشت. تعرض به جان، آزادى و مال مردمان ديگر قبايل، در ميان اعرابِ پيش از اسلام امرى كاملاً عادى به شمار مى آمد و در جاى جاى آثار بازمانده از آن دوران، بازتاب اين شيوه زندگى ديده مى شود. حاتم طايى كه به عنوان يكى از نامدارترين الگوهاى اخلاقى پيش از اسلام شناخته شده، به طبع از اين گونه جنگيدن و كشتن، اسير گرفتن و غنيمت ستاندن پرهيز نداشته است; تنها در وصف ويژگيهاى او چنين آورده اند كه: «هر گاه غنيمت مى گرفت، آن را به غارت مى داد و چون اسيرى مى گرفت، آزادش مى ساخت» و «هرگز يگانه فرزند مادرى را نمى كشت».در قرآن كريم با اشاره اى به همين تاخت و تازهاى ميان قبايل، الفت و برادرى آنان، پس از روزگارى عداوت و دشمنى، از نعمتهاى الهى شمرده شده است.

در نظام اخلاقى محدود به قبيله، حمايت از عضو قبيله در برابر بيگانه، حتى اگر وى از اهل ظلم و تجاوز مى شد، امرى تخلف ناپذير بود و اين آموزش به صراحت در يك مَثَل باستانى عرب انعكاس يافته است. اين تعليم و اين ضرب المثل به قدرى گسترش و نفوذ داشته كه حتى در فرهنگ اسلامى، در قالب يك حديث از پيامبر(صلى الله عليه وآله) تكرار گشته و در جهت اصلاح مضمون آن چنين گفته شده است كه «يارى برادر ظالم، همانا بازداشتن او از ارتكاب ظلم است.»

در سالهاى نزديك به بعثت پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) گروهى از رجال صاحب نفوذ و نيك انديش مكه، پيمانى مشهور به «حلف الفضول» را منعقد كردند كه بر اساس آن هر مظلومى را، بدون در نظر گرفتن قوم و قبيله، حمايت كنند; اين پيمان را، كه رسول گرامى(صلى الله عليه وآله) خود از مؤسسان آن بود و پس از رسالت نيز آن را تأييد مى فرمود، بايد گامى در جهت شكستن حميت بى قيد و شرط قبيله اى دانست. حميت قبيله اى عرب پيش از اسلام در آيه اى از قرآن كريم نكوهش گشته و از آن به «حمية الجاهليه» تعبير شده است.

و...


تحقیق درباره دوران پيغمبري عيسي

تحقیق درباره دوران پيغمبري عيسي

تحقیق درباره دوران پيغمبري عيسي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:19

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دوران پيغمبري عيسي

عيسي مانند كودكان ديگر نشو و نما كرد و همچون پسران ديگر بحدجوابي رسيد ، ذولي نور فضيلت در سيمايش ميدرخشيد ، و آثار نبوت در رفتار و كردارش نمودار بود ، از جمله آنكه چون با همسايگان و همگنان خود ببازي مي پرداخت ايشان را از آنچه مي خورند و در خانه هاي خود ذخيره مي كنند خبر مي داد ، و چون نزد معلم دهكده مي رفت و در حضورش  مي نشست سلوكش با شاگردان ديگر متفاوت بود ، بلكه با توجه مخصوص و اهتمام تمام بسخنش گوش فرا مي داد و پيش از آنكه معلم درسي را آغاز كند درباره آن درس سخن مي گفت ، و مسائلي در آن خصوص از او مي پرسيد ، و هيچ نكته را از ياد نمي برد و هيچ مسئله را از نظر دور نمي داشت .

عيسي هنوز از سن دوازده ، يالگي در نگذشته بود كه همراه مادرش به بيت المقدس رهسپار شد . ولي اوضاع شهر و جمعيتهاي گوناگون و مناظر با شكوه ، و اوضاع فريبنده اجتماع او را شيفته و مفتون نمي ساخت ، و با وجود آنكه حد عمرش بر حسب عادات مستلزم بازي و كارهاي كودكانه بود ، از بازي چشم مي پوشيد ، و در حوزه هاي درس و علم وارد مي شد و از سر چشمه معرفت و منبع حكمت مي نوشيد و پيوسته وقت خود را با دانشمندان ، و بشنيدن سخنان ايشان مي گذرانيد .

عيسي چون بحلقه علماء بني اسرائيل در آمد ، با دقت تمام سخنان كاهنان را ضبط مي كرد ، و آراء افكارشان را بخاطر مي سپرد همچنين ايشان نيز در سخنان و آراء افكار او توجه و دقت مي كردند ، تا كار بجائي كشيد كه چون عيسي لب بگفتار مي گشود ، سخنش را تصديق مي كردند و با افكار و آرائش ميگرويدند و در حضورش چنان ساكت مي نشستند كه گوئي مژه بر هم نمي زنند .

طلولي نكشيد كه عيسي با قوم بحتجاج پرداخت و در برابر عقائد باطلشان تيغ حق از نيام بر آورد . و اين جرات و شجاعت ، كينه و خشم بعضي از قوم را برانگيخت و علماء بني اسرائيل چون در برابر دانش و حجتش فروماندند بدشمني و آزارش برخاستند زيرا پيش از آن سابقه نداشت كه احدي بمناظره و احتجاجشان اقدام كند يا شنونده اي در حضورشان لب بچون و چرا بگشايد .

عيسي از خشم و كينه قوم نينديشيد بلكه سوالات مشكل ومسائل معضل خود را مانند باران بر سرشان مي باريد و عرصه را برايشان تنگ مي ساخت يكروز احتجاج و مناظره عيسي با علماي بني اسرائيل چنان او را سر گرم و شيفته كرد كه او را از ياد صرف طعام و نوشيدن آب منصرف ساخت مادرش مدتي در انتظار بماند ولي عيسي برنگشت پس در همه جا از او جستجو كرد ولي اثري از او نديد و سرانجام با ياس و نوميدي بقرگشت .

و....


تحقیق درباره دوران بلوغ

تحقیق درباره دوران بلوغ

تحقیق درباره دوران بلوغ

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

نوجواني يكي از مهمترين و پرارزشترين دوران زندگي هر فرد محسوب مي‌شود زيرا سر آغاز تحولات و دگرگوني‌هاي جسمي و رواني در اوست و بلوغ نقطه عطفي در گذر زندگي او از مرحله كودكي به بزرگسالي است. بر اساس تعريف سازمان جهاني دوره نوجواني به گروه سني 10 تا 19 سالگي اطلاق مي‌شود و در اكثر كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي درحال توسعه بخش قابل توجهي از جمعيت را نوجوانان تشكيل مي‌دهند. با توجه به اين واقعيت كه نوجوانان، پدران و مادران فردا هستند پرداختن به مسائل بهداشتي‌شان (به خصوص بهداشت روان آنان) نه فقط براي خود آنها بلكه براي خانواده‌ها، جامعه و نسل آينده سودمند است و در برنامه توسعه هر كشوري مي‌بايست به مسائل آنها توجه خاص شود. آشنا شدن با پديده‌هاي جديد در زندگي، ‌انسان را از بار هيجاني همراه آن پديده كه غالبا اضطراب و آشفتگي است مي‌رهاند، مطالعات روانشناختي نشان داده است كه تاثير منفي عوامل استرس‌زا كه همراه با آگاهي قبلي است بسيار كمتر از زماني است كه عوامل استرس‌زا ناگهان و بدون مقدمه به انسان وارد مي‌شوند. در زمينه برخورد با پديده بلوغ جنسي و تغييرات جسماني و رواني متعاقب آن هر اندازه آگاهي نوجوانان ما بيشتر باشد نتايج مبحث اين مرحله از زندگي در مسير آينده نوجوان بيشتر است. آگاهي نداشتن و يا عدم آگاهي كامل و صحيح، نوجوانان را گيج و سردرگم مي‌كند و اين حالات نتايج منفي و زيانباري بدنبال خواهد داشت. والدين و مربيان وظيفه دارند اطلاعات كافي در خصوص تغييراتي كه در طول و به دنبال بلوغ جنسي در نوجوان اتفاق مي‌افتد به تدريج و با استمرار ارائه كنند. عدم ارائه اطلاعات كافي و صحيح در مورد بلوغ باعث مي‌شود كه نوجوان از منابع ديگر كه معمولا انحرافي است، اطلاعات كسب كند و اين اطلاعات غلط مي‌تواند او را به انحراف كشاند. والدين و مربيان از يك تا دو سال قبل از بلوغ كامل نوجوان مي‌بايستي اقدامات زير را انجام دهند. - او را آماده كنند كه به زودي و بتدريج تغييراتي را در جسم و روان خود احساس خواهد كرد. - به طرق مختلف او را مطمئن كنند كه تغييرات ايجاد شده طبيعي است. - از اينكه اين تغييرات در او شروع شده به او تبريك بگويند و خاطرنشان كنند كه دوره جديدي در زندگي او آغاز شده است. - به او يادآوري نمايند كه اين تغييرات در جهت تكامل فردي و قدمي بسوي اجتماعي شدن اوست به همين دليل وظايف فردي و اجتماعي جديدي براي او منظور شده است. - خاطرنشان كنند كه اين تغييرات قطعا شروع مي‌شود اما زمان دقيق و مشخصي ندارد؛ بنابراين اگر ديرتر از ديگران هم شروع شود يك امر طبيعي است . - به او بگويند كه تغييرات جسماني همراه با تغييرات رواني خواهد بود اين تغييرات رواني در سه بعد هيجاني، خلقي و رفتاري اتفاق مي‌افتد. نكته مهم در دوره بلوغ برقراري ارتباط صحيح با نوجوان است. كودك دلبند ديروز شما با تغييراتي كه درجسم و روانش روي مي‌دهد پا به دوران بزرگسالي مي‌نهد. او اينكه مي‌خواهد هويت جديدي را براي خودش به دست آورد، طبيعي است كه در برقراري رابطه با او مشكلاتي براي شما بوجود آيد. براي اين كه روابط شما والدين و مربيان با فرزند يا دانش‌آموز نوجوانشان صميمانه‌تر و گرمتر باشد، لازم است كه به نكات زير توجه كنيد.

و...


تحقیق درباره دور نمایی از امنیت شهری

تحقیق درباره دور نمایی از امنیت شهری

تحقیق درباره دور نمایی از امنیت شهری

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

چکیده :

شهرها  که درصد بالایی از جمعیت جهان را دارا می باشند، اولین هدف تروریسم هستند و بخاطر وابستگی سیستم شان آسیب پذیر میباشند. در این مقاله تهدیدات و اهداف شهرها مورد تجدید نظر قرار می گیرد که بیشتر آنها مبنی بر حمایت از شهر است از حوادث 11 سپتامبر 2001 چیزهای زیادی آموخته شده است که بصورت طرح هستند و پیشنهاداتی همه مطرح شده که هم تکنیکی و هم جامعه شناسی که باید مورد توجه قرار گیرد .

1-مقدمه :

بیش از 40% از جمعیت جهان ( در آمریکا بیش از 80% جمعیت ) در شهرها زندگی  می کنند ( که تعدادی هم رو به رشد هستند ) فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، فعالیت دولت؛  و همینطور زیر ساختهای وسیعی در شهرها تمرکز یافته اند.

با فعالیت های طبیعی که شهرها میزبان آن هستند ( بر اساس ساختار و یادمان های آن ) شهر سمبل قدرت است که به غرور یک ملت تجسم عینی می بخشد با این حال، شهرها، خصوصاً شهرهای بزرگ، بخاطر سیستم وابسته شان آسیب پذیر می باشند، و آسیب پذیری یک سیستم تاثیرعمده ای روی سیستم دیگر دارد، بهمین دلیل شهرها هدف ابتدای حملات تروریستی هستند. مثلاً بمبی که در سال 1993 در نیویورک در مرکز تجارت جهانی منفجر شد 8 سال بعد با ویران سازی مرکز، حمله به واشینگتن در پنتاگون،  و در حملات دیگر به تلاویو؛ دهلی نو دنبال شد.  اغلب حملات تا این درجه با تکنولوژی کمی انجام می شود. با این حال انواع دیگر حملات وجود دارد که تاثیر زیادی دارد مانند استفاده از Sarin در توکیو، سیاه زخم در آمریکا، همینطور حادثه 11 سپتامبر آمریکا (هواپیماهایی که با استطاعت پایین دزدیده شده بودند) شهرها همینطور مکان خشونت و آشوب های اجتماعی هستند تا جایی که خیابانها محل نزاع می باشد و جنگ های داخلی خود در حد جنگهای خارجی می باشند.

و...


تحقیق درباره زندگینامه استاد علی اکبر دهخدا

تحقیق درباره زندگینامه استاد علی اکبر دهخدا

تحقیق درباره زندگینامه استاد علی اکبر دهخدا

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه :

آثر ادبی ایران ، آیینه ی اندیشه ها , باورها ، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتی است که از دیرباز تا کنون ، بالنده و شکوفا ، از گذرگاه حادثه ها و خرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است . غنای این آثر ، گواه تجربه ها ، ژرف اندیشی ها و تکاپوی فرزانگان ادب و فرهنگ ایران و عصاره ی روح بلند و حقیقت جوی آنان است .

برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین ، جلوگاه نمایش آثار منظوم و منثور فرهیختگان اندیشه وری چون فردوسی ، عنصر المعالی ، بیرونی ، خیام ، بیهقی ، غزالی ، سنایی ، عطار ، مولانا ، سعدی ، حافظ ، صائت ، دهخدا ، نیما و .. است که از زلال فرهنگ اسلامی جرعه ها نوشیده و با پشتوانه ذوق و کوشش خویش ، آثاری ماندگار را رقم زده و سرمایه هایی بزرگ و پر مایه را به یادگار نهاده اند .

مظالعه ی دقیق و عمیق این آثار ، جان را طراوت می بخشد ، روح را به پرواز در افق های شفاف و روشن می کشاند و ذهن و ضمیر را شکوفا و بارور می سازد . بر جوانان ماست تا این یادها و یادگارهای عزیز را پاس بدارند ، بشناسند ، بشناسانند و زندگی امروز و فردای خویش را بر این پایه های استوار پی بریزند .

ادبیات فارسی ، در نظام آموزشی ایران اسلامی ، جایگاهی حساس و ارزشمند دارد ؛ چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از دیگر سو ، بهترین و موثر ترین ابزار انتقال علوم ، معارف ، ذوق و اندیشه و مایه ی ارتباط و پیوند با دیگران در سطحی گسترده و مناسب است.

گزیده زندگی و شخصیت دهخدا

استاد علی اکبر دهخدا از خبره ترین وفعال ترین استادان ادبیات فارسی در روزگار معاصر است که بزرگترین خدمت به زبان فارسی در این دوران را انجام داده. لغت نامه بزرگ دهخدا که در بیش از پنجاه جلد به چاپ رسیده است و شامل همه لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست و کتاب امثال و حکم که شامل همه ضرب المثل ها و احادیث و حکمت ها در زبان فارسی است خود به تنهایی نشان دهنده دانش و شخصیت علمی استاد دهخدا هستند. دهخدا به غیر از زبان فارسی به زبانهای عربی و فرانسوی هم تسلط داشته و فرهنگ فرانسوی به فارسی او نیز هم اکنون در دست چاپ می باشد.

دهخدا علاوه بر این که دانشمند و محقق بزرگی بود مبارز جدی و کوشایی نیز در انقلاب مشروطه محسوب می شد. او مبارزه را نیز از راه نوشتن ادامه می داد و مطالب خود علیه رژیم مستبد قاجار را در روزنامه صور اسرافیل که از روزنامه های پرفروش و مطرح آن زمان بود چاپ می کرد.

لغت نامه که بزرگترین و مهمترین اثر دهخدا محسوب می شود 45 تا 50 سال از وقت دهخدا را گرفت. یعنی سالها بیش از آنچه که حکیم ابوالقاسم فردوسی صرف شاهنامه خود کرد. لغت نامه نه تنها گنجینه ای گرانبها برای زبان فارسی است، بلکه معانی و تفسیرات و شروح تاریخی بسیاری از کلمات عربی را نیز داراست.
و....


تحقیق درباره ده واقعيت درباره ورزش

تحقیق درباره ده واقعيت درباره ورزش

تحقیق درباره ده واقعيت درباره ورزش

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

10 واقعيت درباره ورزش

دوست دارید سر کار تند و تیز تر شوید؟ وقتی به خانه می آیید کمتر احساس خستگی کنید؟ بتوانید ساعاتی را به آسودگی کنار همسرتان بگذرانید؟ یا حتی بتوانید بدون احساس گناه شیرینی بخورید؟

اگر پاسخ شما به این سؤالات مثبت است، ورزش چاره ی کارتان است!

فعال بودن از نظر جسمی فواید و مزایای بسیار زیادی برای شما دارد. اگر به دنبال انگیزه ای برای شروع یک برنامه ی ورزشی هستید یا می خواهید تمرینات خود را به صورت منظم از سر بگیرید، در این مقاله 10 نکته درمورد ورزش فیتنس و بدنسازی برایتان عنوان می کنیم که امیدواریم بتواند انگیزه ی لازم را در شما ایجاد کند.

 1. ورزش قوای مغزی را تقویت می کند.

دیوید اَتکینسون، مربی حرفه ای بدنسازی اعتقاد دارد که ورزش نه تنها باعث تقویت بنیه و جسم شما می شود، بلکه به عملکرد مغزتان هم کمک می کند.

"ورزش سطح انرژی بدن را بالا برده و همچنین میزان سروتونین موجود در مغز را که باعث افزایش کارکرد آن می شود را نیز افزایش می دهد. آشکار است که کسانی که فعالیت بدنی بالایی دارند یا ورزش می کنند، کارایی بسیار بالاتری در محل کار دارند. شرکت ها و کمپانی هایی که ساعات اتلاف وقت و مرخصی های استعلاجی کارکنانشان کمتر باشد، نه تنها هزینه های بهداشتی و درمانی کمتری متقبل می شوند، بلکه درکل پیشرفت بیشتری نیز در کار خواهند داشت."

 1. جنبش و تکاپو، استرس را از بین می برد.

به همان اندازه که فکر و خیال ورزش کردن ممکن است باعث ایجاد استرس در شما شود، وقتی کار تمریناتتان را شروع کردید، در کلیه ی جنبه های زندگی با استرس بسیار کمتری مواجه خواهید شد.

سدریک بریانت روانشناس ورزشی عقیده دارد، "ورزش واکنش تمدد اعصاب در بدن ایجاد خواهد کرد و به نوعی حواس افراد را از آشفتگی ها و فشارهای روحی روانی به طرز مثبتی پرت میکند." او همچنین می گوید ورزش خلق و خو را بهتر کرده و از بروز افسردگی جلوگیری می کند.

شما تنها کسی نیستید که می تواند از خوشبختی و فقدان استرس در زندگی لذت ببرد. هرچه استرستان کمتر باشد، تند مزاجی و زود رنجیتان نیز کمتر خواهد شد و این مسئله باعث تقویت رابطه تان با همسر، فرزندان و دوستانتان خواهد شد.

و....


تحقیق درباره دنياي وارونه از محاسبات مقداري

تحقیق درباره دنياي وارونه از محاسبات مقداري

تحقیق درباره دنياي وارونه از محاسبات مقداري

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ايده هاي عجيب و غريب مي‌‌تواند منشأ كاملاًمعمولي داشته باشد.ايده كنوني زادگاهي به نام تگزاز دارد.در سال 1981 ويلر پدر روزنه سياه و فيزيك نظري از دانشگاه تگزاز در آستين جلسه‌اي تشكيل داد.همه‌ي مهمان ها فيزيك‌دانهايي جوان با علاقه‌هاي مشترك دربنيان محاسبات بودند،همان موضوعي كه ويلر به آن اعتقاد داشت،و در آن سال اهميت افزونتري يافت .در اين جلسه بود كه بحث و مكالمه با چالز بنت ،يك فيزيك دان ABM ،جرقه‌اي را در ذهن يكي از محققان دانشگاه آكسفورد به نام ديويد دسچ ايجاد كرد.او بر اين عقيده بود كه نظريه محاسبات (كامپيوتر) بر روي قانونهاي نيوتن بنا نهاده شده است،نه بر اساس توصيفات اساسي دنيا كه بوسيله تئوري كوانتوم حمايت مي‌شوند.

در هر صورت،صنعت كامپيوتر براي تحريك بيش از اندازه ريز تراشه‌ها شروع به كار كرده بود. اين صنعت محاسبات بسيار گسترده‌اي را در هر ثانيه ممكن ساخته بود.اگر چه گرماي توليد شده باعث باقي ماندن ابدي سيلسيوم مي‌شد ،براي رفع اين مشكل دانشمندان تئوري مذكور رادر سال 1930 با پيشگامي ‍“آلان ترنينك” ارائه كردند .اما در جلسه ويلر ،داچ عقيده داشت “خيلي زودتر از حد انتظار ما خواهيم ديد كه با استفاده از قانونها ‹ماشين كوانتوم› ما به جوابهاي متفاوتي خواهيم رسيد.

داچ كار خود را ابتدا به صورت كتبي بر روي كاغذ شروع كرد كه حالا ما نتايج آن را به صورت ملاحظاتي كلاسيك در اين زمينه مشاهده مي‌كنيم .اين نتايج در سال 1985 منتشر شدند.نتايج نشان مي دهد چطور كامپيوتر ها از قانون عجيب نيرو برد كوانتوم استفاده مي‌كنند وچرا چنين كامپيوتر هايي اساساًبا كامپيوتر هاي معمولي تفاوت دارند.

15سال بعد انقلابي را كه داچ شروع كرد به تناسبي جهاني رسيد.چنين كامپيوتر هايي براي مدت طولاني به عنوان وسيله‌اي مرموز وجادويي باقي ماندند اما به صنعت آينده كامپيوتر قدرتي عجيب بخشيدند وبعد از آن بحث جابجايي و تغير مكان آن‌ها پيش آمد مشروط به آنكه به آن حد انتظار مي‌رسند يا نه؟هيجان انگيز بودن اين مسئله به قدرتش وامدار ومقروض نخواهد بود.هر چند كه بدون شك مدلهاي امروزي اين نمونه قدرت بسيار بالاتري دارند.

و.....


تحقیق درباره دنيا و آخرت

تحقیق درباره دنيا و آخرت

تحقیق درباره دنيا و آخرت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

درباره دنيا و آخرت و نحوه ارتباط آن دو عده اي راه افراط پيموده و گروهي به تفريط گراييده اند. عده اي اساساً جهان آخرت را انكار كرده و تنها به دنيا دل بسته اند و كامروايي خود را در رسيدن به زرق و برق دنيا مي پندارند و براي به چنگ آوردنش از هيچ كاري فروگذار نمي كنند.

گروهي ديدگاهي كاملاً متفاوت با دسته اول دارند و بر اين باورند كه منزلگاه اصلي و ابدي انسان ها آخرت است و براي رسيدن به سعادت جاودانه آخرت، بايد به دنيا پشت پا زد و از مواهب و لذت هاي دنيا به كلّي چشم پوشيد و رهبانيت پيشه كرد.

اوصاف دنيا

از نگاه قرآن انسان موجودي بسيار والا و ارجمند، امانت دار و خليفه الهي است. خداي بزرگ انسان را براي خود برگزيده، راه كمال و قرب را به روي او گشوده، امكانات سير تا بي نهايت را در اختيارش گذاشته و فرصت زندگي دنيا را براي طي نمودن مسير تكامل برايش مهيا ساخته است.

از نگاه قرآن منزلگاه اصلي و ابدي انسان ها سراي آخرت و دنيا گذرگاه رسيدن به آن است. نيز براي اين كه انسان ها گذرگاه دنيا را منزلگاه نپندارند با هشدارهاي تكان دهنده و با استفاده از تمثيل هاي گوناگون حقيقت دنيا را ترسيم كرده، از فنا پذيري و ناچيزي آن سخن به ميان آورده، درباره دلربايي و فريبندگي دنيا هشدار داده و از سرگرم شدن به آن و فراموش كردن هدف، سخت بر حذر داشته است.

قرآن از انسان ها مؤكداً خواسته كه از فرصت كوتاه دنيا براي منزلگاه ابدي و تكامل و قرب بهره ببرند و دنيا را به تجارت خانه اي تشبيه كرده و سود آن را به دست آوردن نعمت هاي جاودانه بهشتي معرفي كرده است.

در اين جا با استفاده از آيات نوراني الهي تلاش مي كنيم به درك صحيحي از حقيقت دنيا برسيم و اوصافي را كه قرآن در معرفي دنيا بيان كرده مرور نماييم.

خداي متعال درباره حقيقت دنيا و مراحل مختلف آن مي فرمايد:

﴿ واعلموا انما الحيوه الدنيا لعب و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال و الاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً و في الآخره عذاب شديد و مغفره من الله و رضوان و ماالحيوه الدنيا الامتاع الغرور﴾

«بدانيد كه همانا زندگاني دنيا بازيچه و سرگرمي و زيور و فخر فروشي در ميان شما و افزون طلبي در اموال و اولاد است. همانند باراني كه كشاورزان را گياه آن خوش آيد، سپس پژمرده شود و آن را زرد شده بيني، سپس خرد و ريز شود، و در آخرت هم عذابي شديد هست و هم آمرزش و خشنودي از جانب خداوند، و زندگاني دنيا جز مايه فريب نيست.»

اوصاف دنيا از نگاه قرآن

1- فناپذيري

خداي متعال در آيات متعددي از فناپذيري دنيا سخن به ميان آورده و اين حقيقت را با ذكر مثال هاي زنده و روشن بيان كرده است.

و...


تحقیق درباره دنيا در نهج البلاغه

تحقیق درباره دنيا در نهج البلاغه

تحقیق درباره دنيا در نهج البلاغه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دنياي مذموم:

معمولاً اينگونه برداشت مي شود که اسلام علاقه به دنيا را مذموم داشته است. امّا اگرهدف از علاقه ، مربوط به ارتباط عاطفي است نمي تواند سخن صحيحي باشدزيراکه خداوند متعال انسان رابا يک سري ازعلائق وعواطف وتمايلات آفريده است واين ها جزء سرشت اوست وانسان خودش اينها راکسب نکرده است. پس اين علايق زايد وعبث نيستند زيرا که خداوندهيچ چيز را بيهوده نيافريده است. مي توان گفت که انسان ازطريق همين عواطف وعلايقش مي تواند ارتباط با جهان داشته باشد وسپس به تکامل برسد .

 

پس منظورازعلاقه به دنيا چه چيز است؟ منظور ازعلاقه وتعلق به دنيا اين است که انسان وابسته به امورمادي شود و دراصطلاح دراسارت دنياقرارگيرد. اسلام چنين نظر دارد که رابطه انسان ودنيا مثل رابطه کشاورزي است بامزرعه ودنيا جايگاه تکامل بشراست .

 

خصوصيت انسان اين است که به دنبال کمال مطلوب بوده ودرجستجوي چيزي است که اورابه منتهاي آرزويش برساندواو همه چيزش بشود . اينجا است که اگرراهنمايي نباشدانسان دچاراشتباه مي شود يعني اين علاقه تبديل به وابستگي به دنيا مي شود. پس چنين دنيايي  مورد مذمّت قرار گرفته است زيرا ابدي وجاوداني دردنباله ي اين جهان، آخرت است که آنچه رادراين دنياانجام داده ايم ثمره اش را درآنجا خواهيم ديد وديگراين که ارزش انسان بالا تراست ازاين که اسير دنيا شود.1

 

حضرت علي (عليه السلام) مي فرمايند : خوب خانه اي است دنيا، امّا دنيا براي کسي است که آن راخانه ي خود نداند.2 منظور حضرت اين است که انسان وابسته ي به دنيا نشود و به دنيا به اين ديد بنگرد که توشه اي رابراي آخرت بردارد.

و....


تحقیق درباره دنیا در حال تغییر حسابداری مدیریت

تحقیق درباره دنیا در حال تغییر حسابداری مدیریت

تحقیق درباره دنیا در حال تغییر حسابداری مدیریت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تغییرات در اقتصاد امریکا
منشاء بسیاری از تغییرات در نحوة تدریس و عمل حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت، اقتصاد در حال رشد امریکا بود. برای نمونه، اهمیت تولید در اقتصاد امریکا تنزل کرد اما با وجود این کاهش, روشهای تولید دستخوش تغییر شد. براساس داده‏های جمع‏آوری شده توسط دولت، مخارج دستمزد به طور یکنواخت اهمیت خود را از دست داد. مطالب نشریات شناخته شده به ما می‏گوید که اقتصاد امریکا به اقتصادی خدماتی تبدیل خواهد شد. آمار نشان می‏دهد که طی پنجاه سال گذشته کار استخدام به چه وضعی درآمده است. در سالهای 1948 تا 1999 تعداد کارگران در بخشهای تولیدی نسبتاً ثابت ماند، در حالی که در بخشهای غیرتولیدی به طور عمده افزایش یافت. در سال 1948 تعداد افرادی که در خارج از بخش تولیدی کار می‏کردند، تقریبا سه (8/2) برابر تعداد شاغلان بخش تولیدی بود. اما در سال 1999 این نسبت به بیش از شش (5/6) برابر رسید.

تغییرات در کتابهای درسی
حسابداری بهای تمام شده در روزهای اولیه با امروز بسیار متفاوت است. در کتابهای گذشته به موضوعاتی چون تهیه و ارائه اطلاعات برپایه جزئیات مواد، دستمزد، سربار و گزارشهای تولید، گردآوری و اثبات مخارج، کنترل و مقایسه مخارج (Nicholson and Rohrbach, 1919)، روشهای پرداخت به کارگران (روشهای استاندارد مبتنی‌بر نرخ و برنامه‌های انگیزشی)، فهرست حسابهای مورد استفاده در سیستم‌ بهای تمام شده، نمونه مدارک مورد نیاز در این خصوص، روشهای تخصیص سربار، دلایل انواع تخصیص سربار، هزینه‌یابی استاندارد و گزارش انحرافها (Alford, 1934) می‌پرداختند، اما به عناوینی مانند:

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، حجم فعالیت، سود ، تجزیه و تحلیل ارزش فعلی ، قیمتگذاری انتقالی  یا موضوعات عدم تمرکز ، حسابداری مسئولیت ، گزارشگری قسمت  که در کتابهای مدرن حسابداری مدیریت دیده می‏شود، توجهی نمی‌شد.
 کتابهای امروزحسابداری مدیریت شامل مباحثی از قبیل تصمیمگیریهای مدیران ونظارت آنان بر تصمیمگیریهای انجام شده و استفاده از ارقام حسابداری مانند مخارج، درآمدها و سودها برای ارزیابیِ عملکرد مدیران و کارکنان آنهاست. بنابراین بسیاری از مدیران داده‏های حسابداری را برای تصمیمگیری عملیاتی و ارزیابیِ عملکرد به کار می‏برند(Zimmerman 1997).

تغییرات در سازمانهای حرفه‏ای حسابداری
کتابهای درسی و در نتیجه حرفه حسابداری مدیریت تغییر کرد. سازمان حرفه‏ای که حسابداران مدیریت اعضای اصلی آن هستند، انجمن حسابداران مدیریت ، نیز طی زمان گسترش یافت. در سال 1919 انجمن ملی حسابدارانِ بهای تمام شده امریکا ، تعداد 37 عضو داشت. هدف این سازمان ایجاد انجمنی برای حسابداران صنعتی بود تا تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر قرار دهند و مشکلات اعضای خود را حل کنند

و....


تحقیق درباره دندانپزشكي

تحقیق درباره دندانپزشكي

تحقیق درباره دندانپزشكي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دندانپزشك به تشخيص و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان مي‌پردازد و از همين‌رو شايد بهتر باشد كه عنوان اين رشته را دهان‌پزشكي گذاشت.در گذشته دندانپزشكي را مساوي با دندانسازي مي‌دانستند. اما امروزه دندانسازي تنها بخشي از دندانپزشكي است. «رشته دندانپزشكي در مقطع دكتراي عمومي نحوه رعايت بهداشت، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي دهان و دندان را آموزش مي‌دهد. دندان‌پزشكي يك علم تخصصي است كه سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوي مهم در سلامت جسم و روح، زيبايي و ادا كردن كلمات تامين مي‌كند. همچنين به ياري اين علم مي‌توان بسياري از بيماري‌ها را در مراحل اوليه شناخت و از پيشرفت آن جلوگيري نمود.

ماهيت :

اين مقطع داراي دو دوره مجزاي 2 و 4 ساله است. كه در 2 سال اول دانشجويان واحدهاي علوم پايه مثل بيوشيمي، آناتومي، بافت‌شناسي، فيزيولوژي، ژنتيك، ميكروب‌شناسي و ايمني‌شناسي را مي‌گذرانند و بعد از 2 سال وارد دوره تخصصي دندانپزشكي شده و دروس اختصاصي خود را در زمينه آسيب‌شناسي فك و دهان، ارتودنسي، اندودنتيكس، پروتزهاي ثابت و اكلوژن، پروتزهاي متحرك و فك و صورت ، پريودنتولوژي، ترميمي و مواد دنداني، بيماري‌هاي دهان و دندان، جراحي دهان و فك و صورت، دندانپزشكي كودكان و راديولوژي دهان و فك و صورت مي‌گذرانند. و در نهايت مي‌توانند بيماري‌هاي دهان و دندان را تشخيص داده و در حد يك دندانپزشك عمومي نسبت به درمان آنها اقدام كنند.»

عده‌اي دندانپزشكي را با كار عملي و تكنيكي صرف، يكي مي‌دانند در حالي كه اگر دانشجوي دندانپزشكي تنها فن و تكنيك اين رشته را فراگرفته اما در علوم پايه ضعيف باشد، در نهايت يك دندانساز خواهد شد يعني چنين فردي كار روي دندان را فراگرفته است اما از علم پزشكي بي‌نصيب مي‌باشد.

آينده شغلي ، بازار كار، درآمد:

امروزه در كشور ما نزديك به 12 هزار دندانپزشك وجود دارد و از سوي ديگر سالانه 18 دانشكده دندانپزشكي دولتي و خصوصي موجود در كشور بيش از 1000 دندانپزشك تربيت مي‌كنند. حال سوال اينجاست كه آيا براي اين تعداد فارغ‌التحصيل رشته دندانپزشكي فرصت‌هاي كاري وجود دارد؟

«امروزه در كشور ما فرصت‌هاي شغلي براي دندانپزشكان جوان به دو دليل عمده محدودتر شده است كه يكي از اين دلايل پيشرفت بهداشت در كشور ماست. يعني خوشبختانه كشور ما نيز مانند ساير كشورهاي جهان در جهت پيشگيري و اهداف بهداشتي حركت كرده و بسياري از بيماري‌ها را مهار و كنترل كرده است. در نتيجه مردم كمتر به پزشكان و دندانپزشكان مراجعه مي‌كنند. از سوي ديگر در چند سال اخير رشد پزشكان و دندانپزشكان نسبت به نرخ رشد جمعيت افزايش يافته است. براي مثال اگر تا 20 سال قبل به ازاي هر 25 هزار نفر يك دندانپزشك وجود داشت حال به ازاي هر 5 يا 6 هزار نفر يك دندانپزشك وجود دارد.

و....


تحقیق درباره دندانپزشكي ترميمي

تحقیق درباره دندانپزشكي ترميمي

تحقیق درباره دندانپزشكي ترميمي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 دندانپزشكي ترميمي در سالهاي اخير توجه زيادي به زيبايي و كاربرد چسبدنگي (adhesion) در مواد دنداني نموده است، به طوريكه بيشتر سازندگان مواد دنداني و دندانپزشكي و حتي محققان نيز تمايل پيدا كرده اند تا دنبال محصولاتي باشند كه بالاترين ميزان bond strength را داشته باشند.

تعداد زيادي از مواد و سيستمهاي تمام سراميكي براي استفادة كلينيكي وجود دارند موفقيت طولاني مدت كلنيكي رستوريشن هاي باند شونده با رزين مانند لامينيت هاي پرسنلي اونله و اينله هاي سراميكي، پروتزهاي ثابت باند شونده با رزين و روكش هاي تمام سراميكي به اثبات رسيده است. يك باند قوي و مستحكم توسط رزين موجب افزايش Retention شده، انطباق مارژينها را تقويت كرده، از ميكروليكيج جلوگيري
مي كند و مقاومت دندان و رستوريشن را در مقابل شكست افزايش مي دهد.

يك باند قوي بين سراميك و رزين وابسته به گيرميكرومكانيكال و باند شيميايي به سطح سراميك مي باشد كه در اين صورت نياز به زبرسازي و تميز كردن سطح به منظور active ساختن كافي سطح مي باشد. روشهاي معمول surface treatment عبارتند از: grinding، abrasion توسط وسايل الماسي rotary، gritblast كردن با ذرات آلومينيوم اكسيد، اچ كردن با اسيد و تركيبي از روشهاي ذكر شده.

اچ كردن با محلولهاي اسيد هيدروفلوئوريك (HF) و يا آمونيوم بي فلورايد
مي تواند سطحي زبر و مناسب براي باند آماده سازد براي اين كار معمولاً از محلول HF بين 5/2% و 10% به مدت 2-3 دقيقه استفاده ميشود.

همانطور كه قبلاً نيز ذكر شد اسيد فلوئوريك اسيد خطرناكي بوده و استفاده از اين اسيد و حتي نگهداري اين اسيد  در مطب دندانپزشكي خطرناك بوده و مضرات زيادي را هم براي دندانپزشك و هم براي بيماران بدنبال دارد. اخيراً استفاده از  Silane coupling agent ها براي ايجاد باند شيميايي بين رزين و سراميك بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. كاربرد يك Silane Coupling agent روي سطح سراميكي آماده شده باعث ايجاد يك باند شيميايي كوولانسي و هيدروژني شده و يك فاكتور اساسي براي ايجاد يك باند مناسب و كافي بين رزين و سراميكهاي Silica-based مي باشد. Silaneها مولكولهاي با دو گروه عاملي هستند كه به سيليكون دي اكسيد با گروههاي OH روي سطح سراميك باند مي شوند. و همچنين داراي يك گروه عاملي كوپليمريزه شونده با ماتريكس رزين مي باشند. Silaneها همچنين Wettability سطح سراميك را افزايش مي دهند.

در يك مطالعه توسط Lacy et al سراميك زبر شده توسط gritblast در صورتيكه يك Silane Coupling agent به كار نرود، retentive نخواهد بود. تعدادي از Silane ها كه داراي كربوكسيليك اسيد مي باشند حتي بدون استفاده از اچ كردن با HF يك bond strength كافي حاصل مي نمايند.

در مطالعه قبلي كه توسط Hooshmand et al انجام گرفت باند بين سراميك و رزين با استفاده از Silane coupling agent بطور جامع مورد ارزيابي قرار گرفت. آنها روش optimized شده اي را براي كاربرد Silane معرفي نمودند كه عبارت بود از اعمال Silane با brush سپس خشك كردن با هواي گرم ، سپس شستن با آب داغ و سپس خشك كردن دوباره.

و....


تحقیق درباره دندان

تحقیق درباره دندان

تحقیق درباره دندان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فصل  اول

آشنایی با دندان

دهان اولین قسمت دستگاه گوارش که از لب شروع می شود و به حلق منتهی می شود دو فک در دهان وجود دارد فک بالا ثابت است ولی فک پایین حرکت می کند و باعث باز و بسته شدن دهان می شود در هر فک حفره هایی وجود دارد که ریشه های دندان در آن قرار می گیرد در این حفره ها دندان ها به وسیله الیافی به استخوان فک متصل می شود .

روی آرواره ها و دور دندان را لثه می پوشاند به آرواره لثه و الیاف نگهدارنده دور دندان بافت نگهدارنده دندان می گویند .

دهان انسان در اعمال زیادی همچون چشیدن ، گاز گرفتن ، جویدن ، خندیدن و ... شرکت می کند اولین قدم در راه گوارش غذا ، خرد کردن و جویدن مواد غذایی است که توسط دندانها صورت می گیرد هر کدام از دندانها با شکل خاص خود عمل جویدن را انجام می دهند دندانهای پیش برای بریدن ، دندانهای نیش برای پاره کردن و دندانهای آسیا برای خرد و نرم کردن لقمه غذا شکل گرفته اند .

دوره دندانی

هر انسان دو سری دندان دارد ( دندانهای شیری و دندانهای دایمی ) و سه دوره دندانی ( شیری ، مخلوط و دایمی ) دارد .

از سن 6 ماهگی که در دهان نوزاد اولین دندان شیری رویش می یابد تا سن 6 سالگی که اولین دندان دایمی در دهان می روید دوره دندانی شیری می گویند در این دوران فقط دندان شیری در دهان وجود دارد از 6 تا 12 سالگی دندانهای شیری جای خود را به دندانهای دایمی می دهند این زمان را دوره دندانی مخلوط می گویند در سن 12 سالگی که هیچ دندان شیری در دهان وجود ندارد و فقط دندانهای دایمی وجود دارد تا آخر عمر دوره دندانی دایمی گفته می شود .

دندانهای شیری

دندانهای شیری معمولا ً از سن 6 ماهگی شروع به رویش می کنند و تا 5/2 سالگی تکمیل می شوند البته زودتر در آمدن و یا تأخیر در رویش به مدت چند ماه طبیعی است ولی اگر از 9 ماه بیشتر شود باید به دندانپزشک مراجعه کرد تعداد دندانهای شیری 20 عدد است یعنی یک کودک در هر فک 10 دندان دارد و این ده دندان به صورت چپ و راست به صورت قرینه وجود دارد اسم این پنج دندان از خط وسط به طرف عقب عبارتند از : دندان پیش میانی که بطور قرار دادی با حرف A  نشان داده می شود دندان پیش طرفی و یا B  دندان نیش یا C  دندان آسیا اول یا D  دندان آسیای دوم یا E 

تعداد و انواع دندانها در فک بالا و پایین مساوی است در هر فک نیز تعداد دندانهای نیمه راست و چپ مشابه است .

نیمه چپ فک بالا    نیمه چپ فک پایین

نیمه راست فک بالا   نیمه راست فک پایین

برای اسم بردن هر دندان باید جای آن را در فک مشخص کرد برای این کار از شکل زیر استفاده می شود .

و....


تحقیق درباره دماسنج نواري

تحقیق درباره دماسنج نواري

تحقیق درباره دماسنج نواري

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

در دما هايي كه در گستره ي كار دما سنج جيوه اي و الكلي نيست دما را چگونه و با چه ابزاري مي توان اندازه گرفت؟ جواب: برای اندازه گيري دما در گستره هاي متفاوت ، دماسنجهای مختلفي که از تکنولوژي هاي خاص استفاده مي کنند ، استفاده مي کنند.به مثالهاي زير توجه کنيد:

دستگاههاي دماسنج ديجيتالي جهت فواصل دور و نزديك: ازاين نوع دماسنج جهت اندازگيري دماي کوره استفاده مي شود و اساس کار آن بر پايه طيف نوري ساطع شده از کوره است.

دماسنج ترمو الکتريک: از اين دماسنج نيز در اندازه گيری دماهاي بالا بيشتر استفاده ميشود.اساس کار آن بر پايه دوميله نا همجنس است که در يک نقطه اتصال مشترک دارند.

كنترل‌ درجه‌ حرارت‌ به‌منظور ارزيابي‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌، پوست‌ بدون‌ پوشش‌ را لمس‌ كرده‌، براي‌ به‌دست‌ آوردن‌ درجه‌ حرارت‌ صحيح‌، از يك‌ دماسنج‌ استفاده‌ كنيد. درجه‌ حرارت‌ طبيعي‌ بدن‌ 37 درجه‌ سانتيگراد است‌. درجه‌ حرارت‌ بالا (تب‌) معمولاً در اثر عفونت‌ ايجاد مي‌شود. درجه‌ حرارت‌ پايين‌ مي‌تواند از مواجهه‌ با سرما يا محيط‌ مرطوب‌ ناشي‌ شود. انواع‌ مختلفي‌ از دماسنج‌ها وجود دارند كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ دماسنج‌هاي‌ شيشه‌اي‌ جيوه‌اي‌ معمول‌ و دماسنج‌هاي‌ ديجيتال‌ اشاره‌ نمود. دماسنج‌ ديجيتال‌ اين‌ دماسنج‌ را مي‌توان‌ به‌صورت‌ زيرزباني‌ يا زيربغلي‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ دما به‌ كار برد. اين‌ دماسنج‌ را تا زمان‌ ايجاد صداي‌ بوق‌ (تقريباً 30 ثانيه‌) در محل‌ قرار دهيد و سپس‌ دما را از روي‌ صفحه‌ نمايش‌ بخوانيد. دماسنج‌ جيوه‌اي‌ قبل‌ از استفاده‌ از اين‌ دماسنج‌، بايد مطمئن‌ شويد كه‌ سطح‌ جيوه‌ پايين‌تر از 37 درجه‌ سانتيگراد است‌. قبل‌ از خواباندن‌ درجه‌، دماسنج‌ را به‌ مدت‌ 3-2 دقيقه‌ در محل‌ (زير زبان‌ يا زير بغل‌) قرار دهيد. دماسنج‌ نواري‌ پيشاني‌ اين‌ نوارهاي‌ كوچك‌ حساس‌ حرارت‌، براي‌ اندازه‌گيري‌ درجه‌ حرارت‌ كودكان‌ كم‌سن‌ و سال‌ مفيد هستند. نوار را به‌ مدت‌ تقريباً 30 ثانيه‌ روي‌ پيشاني‌ كودك‌ قرار دهيد. درجه‌ حرارت‌ از روي‌ تغيير رنگ‌ نوار مشخص‌ مي‌گردد. دماسنج‌ گوشي‌ نوك‌ اين‌ دماسنج‌ در داخل‌ گوشي‌ قرار داده‌ مي‌شود و درجه‌ حرارت‌ را در عرض‌ يك‌ ثانيه‌ تعيين‌ مي‌كند. كاربرد اين‌ حسگر ساده‌ است‌ و براي‌ استفاده‌ در مورد كودكان‌ بدحال‌ مفيد است‌. اين‌ وسيله‌ را مي‌توان‌ در هنگامي‌ كه‌ كودك‌ خوابيده‌ است‌، به‌ كار برد

دماسنج نواري پلاستيكي ( نوارهاي پلاستيكي كوچكي كه بر پيشاني كودك مي زنيد) قادرند ميزان تب كودكتان را اندازه بگيرند اما خيلي دقيق نيستند ، خصوصاً‌ در نوزادان و كودكان . اگر نياز به دانستن درجه حرارت واقعي كودكتان داشتيد دماسنج نواري پلاستيكي انتخاب مناسبي نيست .

 استفاده از دماسنج هاي  پيشاني نسبت به دماسنج هاي گوشي در كودكان كمتر از يكسال منطقي تر به نظر مي رسد اما به دقت دماسنجهاي ديجيتالي دهاني يا مقعدي عمل نمي كنند .

دماسنج هاي  پستانكي به نظر مناسب مي آيند اما باز هم اعتبار زيادي ندارند و نبايد در نوزادان كمتر از 3 ماه استفاده شوند . جهت دقت اندازه گيري لازم است به مدت چند دقيقه بدون حركت پستانك داخل دهان كودك گذاشته شود كه تقريباً‌ اين كار براي اكثر نوزادان  و نوپايان غير ممكن مي باشد .

دماسنج جيوه اي شيشه اي زماني خيلي مورد استفاده بود ، اما امروزه انجمن پزشكان آمريكا به دليل تماس احتمالي با جيوه كه سمي محيطي است ، استفاده از آنرا محدود كرده است .

همانطور  كه اكثر والدين  مي دانند ، اندازه گيري درجه حرارت كودك پر تحرك بسيار دشوار است  اما يكي از مهمترين ابزاري است كه پزشكان براي تشخيص به هنگام ابتلاي كودكتان به بيماري يا عفونت به آن نياز دارند . روشي كه براي اندازه گيري درجه حرارت كودكتان به كار مي بريد بستگي به سن و ميزان همكاري كودكتان دارد .  

اگر كودكتان كمتر از 3 ماه سن داشته باشد ، با استفاده از دماسنج ديجيتالي به منظور گرفتن دماي مقعدي معتبر ترين رقم را بدست مي آوريد . دماسنج الكترونيكي گوش براي نوزادان كمتر از 3 ماه توصيه نمي شود چراكه مجراي گوش نوزادان معمولاً‌ بسيار باريك است ، اگر كودكتان 4—3 ماهه باشد مي توانيد دماسنج ديجيتالي را براي گرفتن دماي مقعدي يا دماسنج الكترونيكي گوش را براي گرفتن دماي مجراي گوش استفاده نماييد ، همچنين دماسنج ديجيتالي را براي گرفتن دماي زير بغل هم مي توان استفاده كرد هرچند كه دقت كمتري دارد .

و....


تحقیق درباره ايمني جوشکاری و برشکاری

تحقیق درباره ايمني جوشکاری و برشکاری

تحقیق درباره ايمني جوشکاری و برشکاری

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دستورالعمل ايمني جوشکاری و برشکاری

 1-هدف :

    هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح چگونگي رعايت مسائل ايمني جوشكاري در واحدهاي مختلف مي باشد ،

2- دامنه كاربرد :

   دامنه كاربرد اين دستورالمل شامل كليه پرسنل جوشكار وبرشكار. کارخانه  مي باشد ، 

3- مسئوليتها  :

 3-1   مسئوليت تهيه وبرقراري اين دستورالعمل به عهده سرپرست واحد ايمني مي باشد.

 3-2   مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده كليه پرسنل جوشكار وبرشكار واحدهاي.................... مي باشد ،

 

4-     تشريح فعاليت :

1- در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار يا در مكانهايي كه گرد و غبار و بخارات يا گازهاي قابل انفجار و اشتعال وجود دارد نبايد فعاليت جوشكاري و برشكاري انجام شود .

2- اگر در محلهايي كه جوشكاري انجام مي شود ، اشخاص ديگري نيز مشغول بكار بوده يا عبور و مرور  كنند بايد از پاراوا ن هاي ثابت يا قابل حمل مناسب استفاده شود كه حداقل ارتفاعشان 2 متر باشد .

3- كپسول هاي استيلن پر و خالي نبايد در كارگاههاي جوشكاري يا برشكاري انبار شود . همچنين انباركردن آنها تو ا ما "با كپسول هاي اكسيژن در يك جا فقط موقعي مجاز است كه بوسيله جدارهاي مقاوم در مقابل حريق اين دو نوع كپسول از يكديگر جدا شده باشند .

4-كپسول هاي استيلن يا اكسيژن كه بطور قائم قرار گرفته اند بايد بوسيله تسمه ،طوق يا زنجير مهار شوند ،تا خطر افتادن آنها بر روي زمين از بين برود

5- كپسول اكسيژن يا كپسول استيلن بايد داراي سرپوش حفاظتي براي شير باشد تا در هنگام جا به جا كردن و يا موقعيكه از آن استفاده نمي شود روي شير كپسول نصب شود . كپسول هاي هوا – استيلن و اكسيژن بايستي داراي شير و مانومتر سالم بوده و بصورت عمودي در قفسه هاي مناسب نگهداري شوند .

6-  سوپاپها ، فشار سنجها يا وسايل تنظيم و رگلاژ كپسول را نبايد گريس كاري كرد .

 7-كليه اجزا ء حامل الكتريسيته دستگاههاي جوش يا برش كه با مولد برق ( ژنراتور)  يكسو كننده و يا ترانسفورماتور كار مي كنند بايد در مقابل خطر تماس با قطعات و  هادي هاي لخت كه تحت فشار الكتريكي هستند حفاظ گذاري شده باشد .  

8- شكافهايي كه در روپوش دستگاهها ي ترانسفورماتور براي تهويه دستگاه در نظر گرفته شده بايد به قسمي تعبيه شده باشد كه داخل كردن اشياء مختلف از بين شكافها غير مقدور باشد

9-  بدنه دستگاههاي جوش برق بايد بطور موثري داراي اتصال الكتريكي به زمين باشد .

10- محل اتصال كابلهاي تغذيه به دستگاه بايد عايق كاري شده باشد .

11- گيره هاي الكترود بايد مجهز به صفحات يا سپرهاي حفاظتي باشد تا دست كارگر را در مقابل حرارت حاصله از قوس الكتريكي حفظ نمايد.

 

12 -  در دستگاههاي جوش برق با مقاومت الكتريكي تمام قسمتهاي حامل جريان برق به استثنا" محل جوش بايد كاملا" پوشيد ه و محفوظ باشد،

13 - دستگاههاي خودكار و نيمه خودكار جوش برق با مقاومت الكتريكي بايد مجهز به حايلهاي حفاظتي با وسايل راه انداختن با دو دست باشد بطوريكه كارگر پس از راه انداختن دستگاه نتواند دست خود را در منطقه خطر وارد كند .

14- گازها و بخارات ناشي از جوشكاري براي سلامتي كارگران مضر مي باشد بنابراين بايستي از تهويه موضعي در كارگاه جوشكاري استفاده شود .

 15- كارگراني كه در جوشكاري كار مي كنند بايد از سپر ، ماسك مخصوص مواد شيميايي ،كلاه ، دستكش چرمي بلند ،پيش بند چرمي ، چكمه استفاده كنند .

16- در موقع جوشكاري بايستي مطمئن بود شلنگ ثابت بين رگلاتور و مشعل بدون نشت بوده و به طور صحيح به رگلاتور مشعل متصل باشد .

17- هرگز شير خروج يا رگلاتور را در مجاورت شعله قرار ندهيد .

18- در هنگام كار با دستگاههاي تراش و فرز نبايستي از دستكش استفاده شود .

 

19- متصدي سنگ سمباده بايستي علاوه بر استفاده از عينك ايمني از حفاظ تلقي شفاف روي دستگاه نيز استفاده كند .

و...


تحقیق درباره دستورالعمل كشوري فلج اطفال ايران

تحقیق درباره دستورالعمل كشوري فلج اطفال ايران

تحقیق درباره دستورالعمل كشوري فلج اطفال ايران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دستورالعمل كشوري  فلج اطفال ايران

تعريف فلج اطفال :

فلج اطفال يك عفونت حاد ويروسي با دامنه اي متغير از عفونت بدون علامت تا مننژيت آسپتيك، فلج و مرگ است . 

عامل بيماريزا :

ويروس وحشي پوليواست كه در سه تيپ ( ۱و۲و۳) مي تواند سبب ايجاد بيماري شود . از بيماران فلجي در اكثر اوقات نوع ۱ ويروس جدا مي شود . نوع ۳ كمتر از نوع ۱ شايع بوده و نوع ۲ از حداقل موارد جدا مي شود . نوع ۱ مسئول اغلب اپيدمي هاست و اغلب موارد پوليو ناشي از واكسن را نوع ۲و۳ باعث مي شوند .

اپيدميولوژي :

وقوع :

موارد تك گير و اپيدمي ها اكثرا” در تابستان و پائيز رخ مي دهند . فلج اطفال در هر سني ممكن است اتفاق افتد ولي بيشتر بيماري كودكان و نوجوانان است . بهبود استانداردهاي زندگي مي تواند موجب بروز بيماري در سنين بالاتر در افرادي شود ، كه در كودكي به ايمني ناشي از عفونت دست نيافته اند . در جاهايي كه ويروس پوليو شايع است ، پادتن عليه سه نوع ويروس ، از طريق بيماري خفيف يا عفونت بدون علامت در سنين زير ۵ سال بوجود مي آيد .

متعاقب ابتلاء به يك نوع ويروس فلج اطفال ، ايمني نسبت به آن نوع براي تمام عمر كسب ميشود ولي مصونيت متقاطع بين سه نوع ويروس فلج اطفال وجود ندارد و بهمين علت فرد مبتلاء به فلج اطفال را بهنگام ابتلاء به بيماري بايد واكسينه نمود .

مخزن :

تنها مخزن ويروس ، انسان است . در محيط غيرزنده درمدت كوتاهي از بين مي رود .

  

راههاي انتقال :

در مناطقي كه وضعيت بهداشتي آنها در سطح پائيني است ويروس معمولا” از طريق مدفوعي – دهاني سرايت مي كند . در جاهايي كه وضعيت بهداشتي مطلوبي دارند ، انتشار از طريق تنفسي است . ويروس در مدفوع آسانتر و طي مدت زمان طولاني تري نسبت به حلق قابل جداسازي است .

دوره نهفتگي :

عموما” ۱۴-۷ روز در موارد فلجي است ولي از ۳۵-۳ روز نيز گزارش شده است .

دوره سرايت :

دقيقا” شناخته شده نيست.درهر دو فرم فلجي و بدون علامت ، وجود ويروس فلج اطفال را مي توان ظرف ۳۶ ساعت پس از بروز عفونت ، در حلق و يا پس از ۷۲ ساعت ، در مدفوع اثبات نمود . ويروس حدود ۱ هفته از حلق و ۶-۳ هفته همراه با مدفوع دفع مي شود . مبتلايان از حدود يك هفته پيش از بروز علائم عامل آلودگي هستند .

و...


تحقیق درباره دستورالعمل کنترل کیفیت

تحقیق درباره دستورالعمل کنترل کیفیت

تحقیق درباره دستورالعمل کنترل کیفیت

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

کنترل کیفیت از بدو ورود مواد اولیه به کارخانه انجام می شود و در صورت داشتن استانداردهای مورد انتظار ویژگی های مورد نظر پس از تست از نظر خلوص ....) به انبارهای مواد اولیه منتقل می شود.

 • در قسمت آماده سای مواد ترکیب صحیح مواد – رعایت درجه حرارت لازم جهت ترکیب اولیه – سرد شدن مواد میکس شده تا دمای محیط کنترل می شود. همچنین ترموستات میکسر توسط ترمومترهای مرجع و استاندارد نیز کنترل می شود تا از خطای حرارت و مشکلات بعدی جلوگیری شود.
 • مواد قیف مواد از نظر استفاده از لک های ریز و مخصوص جهت پیش گیری از ورود ناخالصی ها به داخل اکسترور چک می شود .
 • دماهای المنت و صحت المنت ها بصورت مداوم توسط ترمومتر مرجع کنترل می شود لذا تغییر دمای اکسترودر تا حد امکان کنترل می شود.
 • پس از ورود مواد از اسکترودر از لحاظ سرد شدن کامل لوح و نداشتن مشکل فرآیندی بازدید می شود.
 • جت پرینترها از لحاظ درج مارک و مشخصات صحیح بر روی محصولات بررسی می شود.
 • انجام برش صحیح و قائم توسط اره مخصوص PVC و حصول اطمینان از اینکه برشها در قطع 6 متری انجام شوند.
 • راست بودن کوبله و وضعیت ظاهری – نداشتن سوختگی و یکنواختی و ... در خط تولید و حین فرآیند چک می شود.
 • بررسی ابعاد و وزن و طول مؤثر بصورت رندوم از هر خط و هر ساعت 3 بار انجام می شود.
 • آزمونهای ضربه – ویکات و دی کلرومتان معمولاً در هر شیفت 2 یا 3 بار انجام می شود.
 • آزمون بازگشت حرارتی بصورت روزانه انجام می شود.
 • تعیین درصد وزین نیز (با توجه به ثابت بودن فرمولاسیون) جهت حصول اطمینان توسط آزمایشگاه آریانام انجام می شود.

فرآیند تولید – چگونگی و اجرا

جهت فرآیند نمودن PVC و رسیدن به ویژگی ها و خواص مورد انتظار در محصول تولیدی باید یک سری افزودنی ها بسته به محصول نهایی و ویژگی های آن به آن بیافزائیم. به علت ناپایداری حرارتی PVC ، آن پایدارکننده های حرارتی اضافه می شود تا فشار و حرارت داخل اسکترودر منجر به سوختگی و آزادسازی گاز HCL نشود. در ساخت لوله های PVC از PVC سخت یعنی بدون نرم کننده استفاده می شود. همچنین کبنات کلسیم به عنوان پر کننده استفاده می شود تا ضمن رسیدن به خواص فیزیکی متناسب، صرفه اقتصادی نیز داشته باشد.

از آنجا که لوله های PVC در معرض نور و اشعه خورشید هستند از پایدار کننده های نوری استفاده می شود تا ضمن افزایش پایداری نوری مقاومت در مقابل فرساش آب و هوایی را نیز ایجاد نماید.

روان کننده ها جهت کاهش گرانروی مذاب و پیش گیری از چسبیدن مواد به تجهیزات استفاده می شوند.

و....


تحقیق درباره دستورالعمل هاي قرآني

تحقیق درباره دستورالعمل هاي قرآني

تحقیق درباره دستورالعمل هاي قرآني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:12

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

قرآن ماجراي ذبح حضرت اسماعيل وامتحان بزرگ حضرت ابراهيم وفلسفه قرباني درعيد قربان را با زيبا ترين تعبيردرآيات 100 تا 110 سوره صافات بيان مي کند به اين ترتيب که ابراهيم بعد ازاداي رسالت خويش دربابل ازآنجا هجرت کرد ونخستين تقاضايش ازپروردگار اين بودکه فرزند صالحي به او عطا فرمايد زيرا تا آن روز صاحب فرزندي نشده بود.

« رب هب لي من الصالحين »

خداوند دعاي ابراهيم را به اجابت مي رساند وبه او بشارت نوجواني حليم را مي دهد

« فبشرناه بغلام حليم »

سرانجام فرزند موعود ابراهيم طبق بشارت الهي متولد شد وقلب پدر را که درانتظار فرزندي صالح سالها چشم به راه بود روشن ساخت .

دوران طفوليت را پشت سرگذاشت وبه سن جواني رسيد.

« فلما بلغ معه السعي »

 زماني که به مرحله اي رسيد که مي توانست درمسائل مختلف زندگي همراه پدرتلاش وکوشش کند واو را ياري دهد، ابراهيم خواب عجيب وشگفت انگيزي مي بيند که بيانگر شروع يک آزمايش بزرگ ديگر است. درخواب مي بيند که ازسوي خداوند به او دستور داده شده تا فرزند يگانه اش را با دست خود قرباني کند وسرببرد ابراهيم دوشب ديگرهمين خواب را مي بيند .

 مي گويند نخستين بار شب ترويه ( هشتم ذي ا لحجه ) ودو بارديگر شب عرفه وشب عيد قربان خواب تکرار گرديده است.

لذا براي اوکمترين شکي باقي نماند که اين فرمان، فرمان قطعي خداست.

ابراهيم که بارها ازکوره داغ امتحان الهي سرافراز بيرون آمده بود اين بارنيز بايد دل به دريا بزند وسربرفرمان حق گذارد وفرزندش را که يک عمر درانتظارش بوده واکنون نوجواني برومند شده است با دست خود سر ببرد.

و..


تحقیق درباره دستيابي به مديريت توسعه شهري سيستم اطلاعات جغرافيايي

تحقیق درباره دستيابي به مديريت توسعه شهري سيستم اطلاعات جغرافيايي

تحقیق درباره دستيابي به مديريت توسعه شهري سيستم اطلاعات جغرافيايي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

خلاصه:

Seoul پايتخت كره جنوبي به خاطر خيابان‌بندي بكرش كه قرنهاست در داخل و پيرامون نقشه طبيعي‌اش شكل گرفته بسيار شناخته شده‌است. بخاطر شهرسازي سريع و رشدي كه در سال 1960 آغاز شد اين خيابان‌بندي بسيار پيشرفت كرده‌است. توسعه جديد دوباره در بخش مركزي شهر كه رشد بالا و عمده‌اي دارد به خيابان‌بندي شهر بسيار خسارت وارد كرده‌است. در سالهاي اخير تلاشهاي متعددي براي مديريت خيابان‌بندي شهري كه در غالب قوانين و سياستهاي پديدار شده‌است ولي متأسفانه ابزار مناسب براي اجراكردن اين تلاشها كافي نبوده و اين باعث شده تلاش براي مديريت خيابان‌بندي شهري نادرست بي‌كفايت و بدون برنامه باشد. در نتيجه اين مطالعات سيستم اطلاعات خيابان‌بندي (Land Scape Information System)(LSIS) را براي مديرين خيابان‌بندي شهري و تجزيه و تحليل اثرات قابل ديد پروژه توسعه پيشنهاد شده ايجاد كرد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information system(GIS)) و تكنيكهاي شبيه‌سازي گرافيك كامپيوتري LSIS بعنوان تابعي براي واردكردن و مديريت داده‌هاي گرافيكي تجزيه وتحليل داده‌هاي مربوط به عنتصر خيابان‌بندي شهربي و تأثير قابل ديد بكار گرفته شده‌است. پايگاه داده براي LSIS با توجه به سيستم چارچوب پايگاه داده سيستم اطلاعات شهري (UIS) تنظيم شده‌است اين كار بمنظور رسيدن به حداكثر انتقال‌پذيري بين اين دو انجام شده‌است.

با توجه به كاركردهاي LSIS نسبت به تجزيه و تحليل اثرات قابل ديد در پروژه توسعه دوباره شهري مشخص شده كه منابع ارزشي از خيابان‌بندي با اين طرح پيشنهاد شده ممكن است از بين برودو. بنابراين در كل مي‌توان گفتLSIS مي‌تواند پايه‌اي براي تصميم‌گيربي در حل مشكلات خيابان‌بندي شهري بوسيله دولت محلي استفاده شود. بعلاوه با روند ترقي بيشتر اجتماعات مبتني بر اطلاعات LSIS مي‌تواند در تقسيم‌كردن مقادير اساسي داده با داده‌هاي مربوط به VIS سودمند باشد و در نتيجه اين امر باعث پرورش كارآيي و ارزش مديريت خيابان‌بندي مبتني بر كامپيوتر مي‌شود.

 و...


تحقیق درباره دستیاری حسابداری

تحقیق درباره دستیاری حسابداری

تحقیق درباره دستیاری حسابداری

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

اهداف کاری و خلاصه مطالب:

کارمند این بخش که مسئول انجام دادن فعالیت های فنی حسابداری است، به درک عالی و دانش وسیع در زمینه ای اساس و شیوه ی کار حسابداری احتیاج دارد.

این بخش از سطح ورودی کاملاً متمایز است، در این سطح کارها بسیار پیشرفته تر از دفترداری رسمی هستند. این بخش سطح بسیار وسیعی از آزادی را در اجراء کارها، نظرات و انجام کارهای ضروری دارند. کارمند این بخش انتظار دارد ابتکار عمل را برای حل کردن امور روزمره و متعادل کردن مشکلات اساسی، منظم به کار ببرد. کاری که در این سطح انجام می شود شامل درک بسیار دقیقی از فراهم کردن ملزومات اصول کار حسابداری برای منطبق کردن، تراز کردن، تراز کردن و حسابرسی و رسیدگی به چندین نوع مختلف از حسابها یا بودجه ها برای بیشتر از یک اداره و یا بخش است.

نتیجه این کار درستی و اطمینان و پذیرش روشها و اطلاعات و خدمات را در محدوده ی بخش و اداره به اندازه ی بیرون از اداره تحت تأثیر قرار می دهد. این کار نیاز به 6 الی 12 ماه آموزش در اداره و بخشی هم قبل از اینکه او قادر باشد با کمترین نظارت کارهای لازم را انجام دهد، دارد.

کارمند این بخش باید درک دقیقی از اعمال و طرز کار حسابداری در ادارات و بخش ها داشته باشد. کارمند این بخش باید درک اساسی و دقیقی از قوانین و مقررات اداره و مسئولیت های فوری و ضروری داشته باشد.

کارمند این بخش باید قادر باشد درک وسیعی از حسابرسی بودجه را به موقع و بدون همکاری و مساعدت به اجرا بگذارد. دستورالعمل ها باید در قالب قوانین، سیاست ها و طرز کار بودجه باشد. مسئول این بخش باید برنامه را با کمترین مساعدت و همکاری به اجرا بگذارد.

ارتباط شخصی با عامه ی مردم اساس کار است. این ارتباط معمولاً با کارمندهای اداره، کارمندان و مدیران دیگر ادارات ناحیه و افراد جامعه صورت می گیرد.ا ین ارتباط ممکن است شامل اندازه ای جزئی از حل مشکلات یا رفتار خصمانه در ارتباطات باشد.

و....


تحقیق درباره دشت گيلان

تحقیق درباره دشت گيلان

تحقیق درباره دشت گيلان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دشت گيلان

گونه هاي برونگرا با پوشش شيبدار :

سرزمين گيلان بنابر موقعيت خود و تأثير اين موقعيت بر معماري اين محل ، دو بخش از سه بخش مطالعات ما را بر روي معماري مسكوني برونگراي ايراني به خود اختصاص مي دهد .

اما وقتي از ويژگي پوششهاي آن ، يعني شيبدار بودن صحبت مي شود ، فكر انسان ناخود آگاه متوجه اوضاع طبيعي اين منطقه مي گردد .

اين منطقه به وسيله حصار بلند البرز از بقيه ايران جدا مي گردد . كوههاي اين استان قسمتي از مجموعه ناهمواريهاي جنوب و جنوب غربي درياي مازنداران است كه از دره رود آستارا در شمال تا كوههاي سوماس در مشرق كشيده شده است .

اين منطقه داراي نوع خاصي از آب و هوا است كه به آن آب و هواي معتدل خزري مي گويند .

ارتباط گيلان به آذربايجان از طريق فومن ، ماسوله ، زنجان بوده و راه ديگر از طريق آستارا به اردبيل ، مي گذشته است .

بافت اغلب روستاهاي واقع در دشت گيلان به شكل پراكنده است و هر خانه كه مشتمل بر عناصر مختلفي است ، به صورت قطعه زميني بزرگ مي باشد كه گاهي با محل كار كه اغلب شاليزار است ، فاصله كمي دارد . مثل آنچه در روستاي كلده بالا در نزديكي فومن مشاهده شده ، و گاهي فاصله اي را بايد تا محل كار طي كرد ، مثل روستاي سالك ده در لاهيجان . شكل پراكندگي خانه ها در بافت متفاوت است .

ويژگي هاي فني چوب از قبيل سبكي ، سهولت دسترسي و كارپذيري ، مقاومت در برابر كشش ، خمش و پيمون وار بودن ( مدولار ) ، همه در اين انتخاب مؤثر بودهاند .

از مصالح نوع سنگي از قبيل سنگ و خشت در انواع مختلف و سفال نيز در كنار ساختمانهاي تماماً چوبي استفاده شده است .

انواع چوبها مثل چوب توت ، توسه ( توسكا ) ، پلت ، كهل ، آزاد ، لرك ، انجيلي ، بيد ، بلوط ، نارون راش و نمدار در قسمتهاي مختلف ساختمان چوبي بنا به كار گرفته شده است .

روش ديگر كرسي چيني ، با انتقال نيروها به صورت نقطه اي بنام سكت چاه ، مصطلح مي باشد . در اين طريقه ، به كمك ستونهايي از جنس توت در فواصل نزديك به هم ( به فاصله 1 تا 5/1 متر ) ساختمان را حدود 70 تا 80 سانتيمتر بالا آورده شمعها را به وسيله تيرهايي ( نال يا نعل به هم متل مي كنند ، و فاصله به وجود آمده بين تيرهاي چوبي و زمين را به وسيله خشت خام پرمي نمايند و سپس ، روي آن را با ملات گل رس و سبوس برنج جهت كف سازي پر مي كنند  .

ستون ، عنصر سازه اي عمودي است كه در ساخت ايوانها و تالار ها نقش اساسي دارد . بخش عمده اي از فعاليت ها در فضاي نيمه باز اوانها و تالار ها انجام مي گيرد . ستونها در رديفهاي مختلف ( بنا بر شكل ايوان و تالار ) و بر روي تيري بنام نال ( دركف ) قرار مي گيرند . و در بالا يا سقف ، تير ديگري بنام وشان يا سرلف روي آن قرار مي گيرد .

ستون ، در شكل دهي كوتيها نيز نقش اساسي دارد و ساختمان كوتيها چه از لحاظ نوع پلان و چه از لحاظ شكل پوشش ، در نقاط مختلف گيلان متفاوت است .

و....


تحقیق درباره دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

تحقیق درباره دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

تحقیق درباره دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:31

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) پيش بيني شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني دفاع كننده را منتقي ميداند اساس و مبناي دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكي بر نظريات حقوقي زير است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف :

اولين نظريه در مورد تاسيس دفاع مشروع اين است كه دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي انجام يك تكليف است در مواقعي كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست , بايستي افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبيعي دفاع و ضرورت دفاع به عنوان يك حق يا وظيفه , اساس اين نظريه را تشكيل مي دهد حق دفاع در ادوار مختلف پيوسته يكي از علل مشروعيت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سيسرون آن را حق طبيعي تلقي نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثير افكار مسيحيت تغيير كرد و طبق آن كسي كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه مي شد چنين رفتاري را مغاير با كردار نيك تلقي مي كردند و دفاع كننده را مجرم مي دانستند و الغاي مجازات , مستلزم تقاضاي عفو را از حاكم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضاي عفو هميشه مورد قبول واقع ميشد در شريعت اسلام دفاع , مسئوليت جزايي را منتقي مي سازد و بر سه قسم است :

1 . دفاع مشروع كه نوعي دفاع فردي است

2 . امر به معروف و نهي از منكر كه نوعي دفاع اجتماعي است .

3 . جهاد كه دفاع از كيان اسلام است .

دوم :

نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي)

در تجاوزي كه عليه فردي به عمل مي آيد و دفاع كننده را در موقعيت دفاع مشروع قرار مي دهد فرض بر اين است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعيت اجبار روحي (معنوي ) بوده است علي الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصي هميشه موضوع است ولي در چنين فرضي با اختلال در عنصر رواني جرم, رفتار مجرمانه اي كه در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعيت اجبار مستوجب كيفر نيست . اين نظريه هميشه منطبق با واقع نيست , زيرا در بيشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوي است كه مبين قصد و اراده و درك واقعي او هنگام دفاع است .

و....


تحقیق درباره دفاع مشروع

تحقیق درباره دفاع مشروع

تحقیق درباره دفاع مشروع

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

كليات

بهنگاميكه ميكروبي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نميتواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه ميدهد ناگزير است محدوديت هائي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت-ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باينكه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اينصورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع))و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند .

 

فلسفه مشروعيت دفاع

فلسفه مشروعيت دفاع يا دفاع مشروع در طول تاريخ بطرق مختلف توجيه شده است عده اي معتقدندكه چون حيات حق طبيعي است هرگاه اين حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبيعي خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبيعي افراد است اين نظر از اين حيث قابل دفاع نخواهد بود كه مي بينيم در مقررات فعلي دفاع در مقابل حقوق غير طبيعي نيز اغلب جايز شمرده شده در حاليكه اگر پيرو نظر طبيعي بودن دفاع باشيم ميبايست آنرا فقط درمقابل حقوق طبيعي جايز بدانيم .

عده اي حق دفاع و مشروعيت آنرا از نظر قرار داد اجتماعي و نقض آن مورد مطالعه قرارميدهند و بالاخره عده اي باستناد لزوم جبران بدي با بدي مشروعيت دفاع را توجيه مينمايند هگل فيلسوف آلماني معتقد است كه ((حمله نفي حق است و دفاع نفي اين نفي و بنابراين اثبات حق )) طرفداران اين نظر معتقدند كه عادلانه ترين سزاي بدي جبران آن از طريق دفاع است و بدين ترتيب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظريه ديگري كه در اين مورد وجود دارد نظريه تعارض دو حق است بدين توجيه كه حقوق شخص كه مورد تعرض قرارگرفته ميبايست نسبت به حقوق شخص متعرض بيشتر مورد توجه و حمايت قرار گيرد .

و....


تحقیق درباره دكتر چمران

تحقیق درباره دكتر چمران

تحقیق درباره دكتر چمران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

سخن گفتن از شهيدي با ابعاد گوناگون، ‌از اسوه‏اي كه جمع اضداد بود، از آهن و اشك، ‌از شير بيشة نبرد و عارف شب‏هاي قيرگون، از پدر يتيمان و دشمن سرسخت كافران بسيار سخت بلكه محال است.

سخن گفتن از شهيد دكتر مصطفي چمران، اين مرد عمل و نه مرد سخن، اين نمونه كامل هجرت، جهاد و شهادت، اين شاگرد مكتب علي(ع)، اين مالك‏اشتر جنوب لبنان و حمزة كربلاي خوزستان سخت و دشوار است. چرا كه حتي نمي‏توان يكي از ابعاد وجودي او را آنگونه كه هست، توصيف كرد و نبايست انتظار داشت كه بتوانيم تصوير كاملي در اين مختصر از او ترسيم نمايئم، كه مردان و رهروان راه علي(ع) و حسين(ع) را با اين كلمات مادي و معيارهاي خاكي نمي‏شود توصيف نمود و سنجيد.

اين مروري است گذرا و سريع، بر حيات كوتاه اما پرحادثه و سراسر تلاش، ايثار، عشق و فداكاري شهيد دكتر مصطفي چمران.

تـولد:

دكتر مصطفي چمران در سال 1311 در تهران، خيابان پانزده خرداد، بازار آهنگرها، سرپولك متولد شد.

تحصيـلات:

وي تحصيلات خود را در مدرسه انتصاريه، نزديك پامنار، آغاز كرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند؛ در دانشكده فني دانشگاه تهران ادامه تحصيل داد و در سال 1336 در رشتة الكترومكانيك فارغ‏التحصيل شد و يك‏سال به تدريس در دانشكدة‌ فني پرداخت.

وي در همة دوران تحصيل شاگرد اول بود. در سال 1337 با استفاده از بورس تحصيلي شاگردان ممتاز به امريكا اعزام شد و پس از تحقيقات‏علمي در جمع معروف‏ترين دانشمندان جهان در دانشگاه كاليفرنيا و معتبرترين دانشگاه امريكا –بركلي- با ممتازترين درجة علمي موفق به اخذ دكتراي الكترونيك و فيزيك پلاسما گرديد.

فعـاليت‏هاي اجتماعي:

از 15سالگي در درس تفسير قرآن مرحوم آيت‏الله طالقاني، در مسجد هدايت، و درس فلسفه و منطق استاد شهيد مرتضي مطهري و بعضي از اساتيد ديگر شركت مي‏كرد و از اولين اعضاء انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران بود. در مبارزات سياسي دوران دكتر مصدق از مجلس چهاردهم تا ملي شدن صنعت‏نفت شركت داشت و از عناصر پرتلاش در پاسداري از نهضت‏ملي ايران در كشمكش‏هاي مرگ و حيات اين دوره بود. بعد از كودتاي ننگين 28 مرداد و سقوط حكومت دكتر مصدق،‌ به نهضت مقاومت ملي ايران پيوست و سخت‏ترين مبارزه‏ها و مسئوليت‏هاي او عليه استبداد و استعمار شروع شد و تا زمان مهاجرت از ايران، بدون خستگي و با همه قدرت خود، عليه نظام طاغوتي شاه جنگيد و خطرناك‏ترين مأموريت‏ها را در سخت‏‏ترين شرايط با پيروزي به انجام رسانيد.

و....


تحقیق درباره دكتر كدكني

تحقیق درباره دكتر كدكني

تحقیق درباره دكتر كدكني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فصل اول : آن روز هاي روشن و رويان زندگي

الف) آن روز هاي بي غبار

محمدرضا شفيعي كدكني مشهد  به م.سرشك در تاريخ نوزدهم مهر 1318 در روستاي كدكن متولد شد كدكن در اراضي يك سلسله كوه قرار گرفته كه اين كوهها ،جلگه رخ را از ناحيه كاشمر جدا مي كنند. جلگه رخ يكي از ولايتهاي دوازده گانه نيشابور كهن ست.در تقسيم بندي جديد كدكن از نيشابور شده و جزء توابع تربت حيدريه به شمار مي آيد ولي در تقسيمات قديمي خود تربت همان رستاق زاوه است كه يكي از چندين رستاق هاي نيشابور بوده است.م. سرشك خود در توصيف كدكن مي گويد : كدكن از روستاهاي بسيار قديم است كه اكنون در تقسيم بندي هاي جديد جزء بخش هاي تربت حيدريه به شمار  مي رود م. سرشك در يك خانواده روحاني –كشاورز متولد شد. مادر ايشان فاطمه،دختر شيخ عبدالرزاق توسلي بود .شيخ عبدالرزاق توسلي نيز مردي كشاورز-روحاني بود و تا حدود هشتاد سالگي به كار كشاورزي اشتغال داشت .م.سرشك در توصيف اين مرد مي گويد مردي پر انرژي و كاري بود تصوري كه از او دارم هميشه در حال رفتن به باغ و آمدن از آنجاست. بسياري از اوقات كودكي من با او سپري شده است. تمام تابستان و تقريباً نيمي از سال را ما در كدكن به سر مي بريم  و در تمام اين لحظات با همين پدر بزرگ مادري ام بودم. پدر بزرگم دو دختر داشت. دختر بزرگش فاطمه نام داشت همو كه بعد ها مادر من شد. دختر كوچكش عذرا نام داشت مادر محمد عبدالهيان كه رئيس ژاندارمري كدكن بود و من بسياري از لحظات كودكي و نوجواني ام را با او گذراندم. يك دائي نيز داشتم كه در جواني در گذشت و تمامي اهل كدكن در سوك او عزا دار شدند .او بسيار آزاده و جوانمرد بود به نام عباس علي توسلي عكسي از دو سالگي خود را دارم كه در بغل ايشان هستم در آن عكس دائي ام لباس سربازي به تن كرده است.

م. سرشك در شهر زادگاه ،من كه آن را به محمد عبدالهيان تقديم كرده است زادگاهش را اينچنين وصف مي كند :

اي روستا خفته بر اين پهن دشت سبز

اي گزند شهر پليدان پناه من

اي جلوه طراوت و شادابي و شكوه

هان اي بهشت خاطره اي زادگاه من!

باز آمدم به سوي تو ،زان دور دورها،

و....


تحقیق درباره دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

تحقیق درباره دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

تحقیق درباره دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:25

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

شعر فارسى، به عنوان يكى از برجسته‏ترين و گسترده‏ترين آثار فرهنگِ بشرى، همواره موردِ ستايش آشنايانِ اين وادى بوده است. اين شعر، همان‏گونه كه در حوزه مفاهيم و معانى ويژگيهايى دارد كه آن را از شعر ديگر ملل امتياز مى‏بخشد، در قلمرو ساخت و صورت هم از بعضى خصايص برخوردار است كه در ادبيّات جهان، يا بى‏همانند است يا مواردِ مشابه بسيار كم دارد. مثلاً رديف ـ با وُسعتى كه در شعر فارسى دارد و با نقشِ خلاّقى كه در تاريخِ شعرِ فارسى داشته است ـ در ادبيّات جهانى بى‏سابقه است. بعضى ديگر از خصايص شعر فارسى نيز مشابه اگر داشته باشد، بسيار اندك است.

درين يادداشت به يكى ديگر از ويژگيهاى شعر فارسى مى‏پردازيم و آن مسأله «تخلّص» است كه به اين وسعت و شمول، كه در شعرِ فارسى ديده مى‏شود، در شعرِ هيچ ملّتِ ديگرى ظاهراً ديده نشده است و اگر هم مصاديقى بتوان يافت در شعرِ زبانهائى است كه تحتِ تأثير شعرِ فارسى و آيينهاى آن قرار داشته‏اند و در حقيقت از درونِ اين فرهنگ و اين ادبيّات نشأت يافته‏اند مانندِ شعرِ تركى و ازبكى و تركمنى و اردو پشتو و ديگرِ شعرهاى آسيائى و همسايه. درين يادداشت، غرضِ ما، بحث درباره زمينه‏هاى روانشناسىِ تخلّص‏هاى شعر فارسى است اما مقدمةً يادآورى بعضى نكات عام را درين باره بى‏سود نمى‏دانيم، زيرا تاكنون گويا كسى به بحث درين باره نپرداخته است.

با ظهورِ نيمايوشيج و باليدنِ شعرِ جديد پارسى، شاعرانِ "نوپيشه" modern از بسيارى رسوم و آدابِ سنّتىِ شعر فارسى روى‏گردان شدند و يكى ازين سُنَّت‏ها همين مسأله تخلّص بود. در ذهنتان مجسم كنيد اگر قرار بود براى اينهمه "شاعر"ى كه اين روزها در مطبوعات "شعر" چاپ مى‏كنند، تخلّصِ غير مكرّر، انتخاب شود، بر سرِ تخلّصهايى از نوعِ "كفگير" و "خربزه" هم دعوا راه مى‏افتاد تا چه رسد به تخلّصهاى شاعرانه و خوشاهنگى از نوعِ "اميد" و "بهار" كه البتّه همه مكرّرند. ازين بابت هم بايد سپاسگزارِ نيمايوشيج بود كه شاعران را از قيد تخلّص، مثل بسيارى قيدهاى ديگر، گيرم اين نامها، نامهايى دراز و طولانى و غيرشاعرانه باشد مثل مهدى اخوان ثالث يا محمدرضا شفيعى كدكنى يا پرويز ناتل خانلرى.

امّا گرفتارىِ تخلّص اگر براى شاعران نوپيشه حل شده است براى تذكره‏نويسان و مورخانِ ادبيات ما هنوز حل نگرديده است، به همين دليل شما باز هم مهدى اخوان ثالث را بايد در اميد خراسانى بجوييد و از گرفتاريهاى اين مورّخان و تذكره‏نويسان يكى هم اين غالباً حاضر نيستند كه در برابرِ نام اصلى اين‏گونه افراد، اقلاً ارجاعى بدهند به آن تخلّص شعرى كه "اميدِ خراسانى" است تا خواننده اگر جوياى احوال و آثار اخوان ثالث است در اميد خراسانى آن را بيابد. از كجا معلوم كه همه خوانندگان از تخلّص شاعران، بويژه نوپردازان، اطلاع دارند و بر فرضِ اطلاع، در همه احوال نسبت به آن استشعار دارند. من خودم غالباً ازين نكته غافلم كه روزگارى در جوانى با چنان تخلّصى (سرشك) چند تا غزل چاپ كرده‏ام. بگذريم غرض، بحث ازين گونه مسائل نبود.

اغلب كسانى كه با شعرِ فارسى سر و كار داشته‏اند و در زبانهاى ديگر خواسته‏اند چيزى در بابِ شعرِ فارسى بنويسند به مسأله تخلّص به عنوان يكى از ويژگيهاى شعرِ فارسى اشارت كرده‏ اند.

و....


تحقیق درباره تاریخچه زبان دلفی

تحقیق درباره تاریخچه زبان دلفی

تحقیق درباره تاریخچه زبان دلفی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:28

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تاریخچه زبان دلفی

دلفی در واقع یک کامپایلر پاسکال است. دلفی 6 نسل جدید کامپایلر های پاسکال است که شرکت Borland از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال توسط Andres Hejlsberg در 15 سال پیش به بازار عرضه کرد.

برنامه نویسی به زبان پاسکال در سالیان سال از استواری و ثبات، زیبایی و ظرافت و البته سرعت بالای کامپایل سود برده است. دلفی هم از این قاعده مستثنی نیست. کامپایلر دلفی ترکیبی از بیش از یک دهه تجربه طراحی کامپایلر پاسکال و معماری بهبود یافته کامپایلر های 32 بیتی است. اگرچه قابلیت های کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی سرعت آن چندان کاهش نیافته و همچنان از سرعت بالایی برخوردار است. به علاوه استحکام و قدرت کامپایلر دلفی معیاری برای سنجش دیگر کامپایلر هاست.

در اینجا به بررسی تفصیلی روند حرکتی دلفی در هر یک از نسخه های آن می پردازیم و مشخصات مهم آن را بررسی می کنیم.

سال 1995 - Delphi1

در زمان استفاده از سیستم عامل DOS برنامه نویسان مجبور بودند از بین زبان پر قدرت ولی کم سرعت Basic و زبان کارآمد ولی پیچیده و نامفهوم Assembly یکی را انتخاب کنند. پاسکال با ارائه یک زبان ساخت یافته و یک کامپایلر سریع و کم نقص این شکاف را پرکرد. برنامه نویسان Windows 3.1 هم با تصمیم گیری مشابهی رو برو شدند. یکی زبان قدرتمند و سنگین ++C و یکی زبان ساده و محدود کننده Visual Basic .

ارائه
Delphi1 در این مورد هم راه حل خوبی برای برنامه نویسان بود. دلفی مجموعه متفاوتی برای برنامه نویسی بود . طراحی و توسعه برنامه های کاربردی، ایجاد DLL ها، پایگاههای داده و ... که یک محیط ویژوال وسیع را تشکیل می داد. Delphi1 اولین ابزار برنامه نویسی ویندوز بود که محیط طراحی ویژوال، کامپایلر بهینه کد برنامه و دسترسی قوی به پایگاههای داده را در یک جا جمع کرد که آن را به یکی از بهترین ابزارهای روش نوین توسعه سریع نرم افزار (Rapid Application Development) تبدیل کرد. این مجموعه قدرتمند باعث شد که در همان زمان بسیاری از برنامه نویسان زبانهای دیگر به Delphi روی بیاورند و این موفقیت بزرگی برای Borland به حساب می آمد. همچنین بسیاری از برنامه نویسان پاسکال دلفی را ابزاری یافتند که توسط آن هم از توانایی و تجربه خود در برنامه نویسی پاسکال استفاده می کردند و هم توانایی کار در ویندوز را به دست آوردند. همچنین زبانی که در آن زمان با نام پاسکال شیئی (ObjectPascal) در دانشگاهها ایجاد شده بود یک زبان بسیار خشک و محدود کننده بود که اصلاٌ حالت کاربردی پیدا نکرد.

ویژگیهای دلفی مثل طراحی ظاهری حساب شده و کاربر پسند آن باعث شد که زبان پاسکال شیئی عملاٌ از رده خارج شود. تیم طراحی VB در Microsoft قبل از حضور دلفی هیچ رقیب مهمی برای خود نمی دید.

و....


تحقیق درباره پيامبر (ص) و عبادات ایشان

تحقیق درباره پيامبر (ص) و عبادات ایشان

تحقیق درباره پيامبر (ص) و عبادات ایشان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

آدمي در فراز و نشيب زندگي و حادثه هاي تلخ و شيرين گاهي چنان دچار آزردگي  مي شود كه با هيچ وسيله مادي آرامش نمي يابد. در چنين حالتي گاهي انسان به سراغ بهترين دوست و نزديكترين كس مي رود تا با او راز دل گويد ؛ و تنها راه درمان و آرامش را انس با محبوب و باز كردن سفره دل نزد معشوق مي داد كه رو به سوي بارگاه حق نموده و دستان پر از نياز خود را به سوي او دراز مي كند و با او زمزمه مي كند. آري دعا عمق احساس انسان نسبت به بندگي خويش و طنين آهنگ روح انسان از قرب الهي است.‌

مگر مي توان در نوشته اي اندك ، اخلاق كسي را منعكس كرد كه خدا درباره اش فرموده است : « انك لعلي خلق عظيم » تو بر خلق بزرگي هستي .

او كسي است كه تولدش شعله هاي آتشكده فارس را خاموش كرده و بعثتش شعله هاي فساد را. تولدش پايه هاي كاخ كسري را تكان داد و بعثتش قلب و مغز افراد آماده را.

كسي است كه از يك سو به معراج رفت و مهمان خدا شد و از سوي ديگر اگر برده اي او را براي غذاي ساده اي در فاصله دوري دعوت مي كرد ، مي پذيرفت.

پيامبر اكرم (ص) از همان دوران كودكي مشغول عبادت پروردگار بودند. از آن بزرگوار سئوال مي كنند كه شما قبل از رسالت تابع كدام دين بوده ايد كه حضرت در پاسخ  مي فرمايند : « كنت نبيا آدم بين الماء و الطين» ؛ يعني قبل از اينكه حضرت آدم (ع) بين آب و گل باشد، من پيغمبر بودم . يعني لياقت ذاتي را خداوند تبارك و تعالي از بدو خلقت در وجود من قرار داده بود. عبادت پيامبر (ص) قبل از بعثت ، مي تواند يك الگو و اسوه باشد براي ما كه پيرو آن حضرت هستيم.

دعا به تعبير برخي از بزرگان ، قرآن صاعد است كه معصومين در خلوت خويش
مي خوانده اند .

پيامبر (ص) فرمود : جبرئيل به من دستور داد كه قرآن را ايستاده بخوانم و حمد او را در حال ركوع و تسبيح او را در حال سجود به جاي آورم و نشسته دعا بخوانم.

پيامبر (ص) دستان خود را هنگام دعا بلند مي كرد و مانند فقيري كه غـذا درخواست   مي كند دعا مي كرد.

دعاي هر روز پيامبر (ص)

حضرت رسول گرامي (ص) فرمود : فرزند آدم سيصد و شصت رگ دارد كه صدوهشتاد عدد از آن متحرك و صدو هشتاد عدد آن ساكن هستند. پس اگر رگ هاي متحرك ساكن و يا رگهاي ساكن متحرك شوند ، انسان نمي تواند بخوابد و پيامبر بامداد و شامگاه سيصد و شصت مرتبه مي فرمود :

« الحمدلله رب العالمين كثيراً علي كل حال »

« ستايش خداي عالميان را بسيار زياد در هر حال »

عبادت و عبوديت رمز عظمت و برگزيدگي هر پيامبر و به ويژه پيامبر اعظم (ص) است كه هم در قرآن به آن اشاره شده و هم به عنوان مهمترين ويژگي حضرت براي سفر آسماني مطرح شده است.

شب سرشار از سكوت و آرامش بود و بر مخمل سياه آسمان ستاره ها چنان درشت به نظر مي رسيدند كه گويي از هر زمان ديگري به زمين نزديك تر شده اند.

و...


تحقیق درباره اهميت جهاد و دفاع در اسلام‏

تحقیق درباره اهميت جهاد و دفاع در اسلام‏

تحقیق درباره اهميت جهاد و دفاع در اسلام‏

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

»جهاد« از ريشه »جَهْد يا جُهد« به معناى مشقّت و زحمت و نيز توان و طاقت است،و »جهاد« و »مجاهده« يعنى به كار بستن توان در ستيز يا دفع دشمن.
معناى اصطلاحى جهاد، عبارت است از: نثار جان، مال و توان در راه اعتلاى اسلام و برپا داشتن شعارهاى ايمان.
اهميت جهاد و دفاع در اسلام با نگاهى به فلسفه تشريع آن، روشن مى‏شود؛ زيرا اهميت ‏هر چيزى به فلسفه وجودى آن و نقش كاربردى‏اش بستگى دارد.
توضيح آنكه اهميت جهاد و دفاع، از آنجا ناشى مى‏شود كه همه موجودات زنده، اعم ازانسان و غير انسان به حكم فطرت و عقل، براى بقا و ادامه‏حيات‏نيازمندرفع‏موانع و دفع‏دشمن خويش‏اند؛ زيرا جهان ماده، صحنه تنازع بقا و كشمكش مى‏باشد و هر موجودزنده‏اى مى‏كوشد تا از حق فطرى زنده ماندن دفاع كند وبه‏اصطلاح‏به‏قانون‏فطرى‏وذاتى»جلب منفعت« و »دفع ضرر« عمل نمايد و مزاحمان را از خود دفع كند.
از آنجا كه اسلام، دين عقل و فطرت است، به اين نياز فطرى و عقلى بشر نيز توجه لازم‏مبذول داشته و ضمن تأييد اين نياز فطرى و حكم عقلى، بر ضرورت و اهميت آن تأكيدورزيده است.
بدين جهت قرآن كريم در آيه زير بر ضرورت آمادگى كامل براى‏دفاع‏همه‏جانبه‏تأكيدورزيده، مى‏فرمايد:
»وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ‏دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ...« (انفال: 60)
هر نيرويى كه در توان داريد براى مقابله با آنها (دشمنان) آماده سازيد! و (همچنين) اسب‏هاى‏ورزيده (براى ميدان نبرد) تا به‏وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد (و همچنين) گروه‏ديگرى غير از اين‏ها را كه شما نمى‏شناسيد و خدا آنها را مى‏شناسد.
همچنين اهميت جهاد و دفاع در اسلام، از اهداف بسيار بلند و ارزشمندى كه اسلام‏دارد، نيز سرچشمه مى‏گيرد؛ زيرا اسلام به عنوان كامل‏ترين مكتب، داعيه رستگارى انسان‏هاو رهايى آنها از شرك، كفر، ظلم و فساد و تباهى را دارد. اين‏ها اهدافى است كه تحققش‏هزينه سنگينى را مى‏طلبد؛ زيرا طاغوت‏ها و مستكبران سد راه مى‏شوند و جنگ و خونريزى‏به راه مى‏اندازند تا بتوانند به همان شيوه استعمارى و استكبارى‏شان ادامه دهند و به‏بهره‏كشى، استثمار و استعمار ملل مستضعف بپردازند.
گواه روشن صدق ادعاى ما، تحميل بيش از هشتاد جنگ عليه پيامبر(ص) و حكومت‏اسلامى‏اش در طول ده‏سال و نيز اجراى انواع و اقسام توطئه براندازى عليه نظام نوپاى»جمهورى اسلامى ايران« به ويژه تحميل جنگ هشت ساله عليه آن، در اين دوران،مى‏باشد.
جهت سومى كه بر اهميت جهاد و دفاع‏دراسلام‏دلالت‏مى‏كند،آثاروبركاتى‏است‏كه برآن استوار است و نيز پيامدهاى ناگوار و تلخى كه بر ترك آن مترتب مى‏گردد. از جمله‏آثار خوب دنيوى جهاد و دفاع در اسلام، كه در قرآن و سخنان پيشوايان معصوم(ع) به آن‏اشاره شده، عزّت و سرافرازى در برابر دشمن، امنيت و آرامش جامعه، شادابى و نشاطو حيات پرتحرك اجتماعى، تقويت روحيه خودكفايى، تكيه و اعتماد بر توان نيروهاى‏خودى، شناخت دوست از دشمن و در نهايت پيروزى بر دشمنان است. نيز جهاد ازجنبه‏اخروى و معنوى، موجب كسب رضاى الهى، استجابت‏دعا،گشوده‏شدن‏درهاى‏رحمت‏الهى، بخشش گناهان، نجات از عذاب الهى، ورود به بهشت و رسيدن به مقام قرب الهى‏و غير آن مى‏گردد.
برخى از آثار و پيامدهاى ناگوار ترك دفاع و جهاد در اسلام، انهدام پايگاه‏هاى توحيد وخداپرستى، گرفتارى به خوارى و ذلت، از ميان رفتن هويت دينى و ملى، عزت و آبرو وشخصيت‏انسانى،كاستى‏ايمان،محروميت‏ازرحمت‏وعنايات‏خداوندى،رواج‏باطل‏وفساد و منكرات، محروميت از عدل و انصاف و از همه مهم‏تر، كيفر سخت‏الهى‏درسراى‏باقى و افتادن در آتش دوزخ مى‏باشد.

ابعاد و انواع دفاع

جهاد و دفاع حد و مرزى نمى‏شناسد و به تناسب نوع تهاجم و عرصه تاخت و تازدشمن، متفاوت مى‏شود و به همين دليل داراى ابعاد و انواع مختلفى مى‏باشد؛ ولى دريك تقسيم‏بندى كلى مى‏توان جهاد و دفاع را به دو قسم: دفاع شخصى و دفاع از آرمان‏هاو عقايد دينى - اسلامى، تقسيم كرد.
چرا كه گاه دشمن، حريم شخصى انسان را مورد تعرض و تهاجم قرار مى‏دهد، كه انسان‏نيز بايد در برابر متجاوزان به حريم و حقوق خود و وابستگانش به دفاع برخيزد و از جان،مال، آبرو و ناموس خود و بستگانش دفاع كند.

و....


تحقیق درباره فضا در معماري ‌ايران

تحقیق درباره فضا در معماري ‌ايران

تحقیق درباره فضا در معماري ‌ايران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:23

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

معماری زبانی دارد که بر اساس یک دستور شکل گرفته است. مهمترین عناصر معماری، فضا است به نحوی که معمار، هدف اصلی خود را در فضا متجلی می کند. لذا لازم است که برای نزدیک شدن به هنرمند و درک معانی مورد نظر وی، بیشتر در فضا و دستور زبان آن تامل نمود. مقاله حاضر با احساس چنین ضرورتی به بررسی زبان فضا در مسجد عتیق و مسجد کرمانی، از مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جام می پردازد و طی آن با اشاره ای به مفهوم فضا و مقیاس، ضمن مقایسه ویژگیهایی همچون تزئینات، بافت، رنگ، و تناسبات؛ سعی در استخراج زبان فضا از بطن ویژگیهای فضا دارد.

بر اساس مطالعه صورت گرفته، چنین به نظر می رسد که مسجد کرمانی با تزئینات بسیار و سطوح صیقلی و درخشان، و نسبتهای نزدیک به حالت ایستاده، فضایی است که برای عبادت جمعی، طراحی و ساخته شده است. در مقابل، فضای مسجد عتیق با تزئینات کم، بافت زبر و مات، و نسبتهای نزدیک به حالت نشسته، برای عبادت شخصی و خلوت کردن با معبود مناسب است.

واژگان کلیدی: معماری، فضا، مقیاس، مجموعه شیخ احمد جام، تربت جام، مسجد عتیق، مسجد کرمانی

 

مقدمه

معماری اجتماعی ترين هنر بشری و ظرف زندگی انسانها است . برای ارتباط برقرار کردن با معماری بايد زبان آن را شناخت . علاوه بر اصول و مبانی حاکم بر معماری ايرانی ، لازم است که در معانی و مفاهيم معماری دقت بيشتری نماييم . يکی از موارد مهمی که بايد در بررسيهای معماری به آن توجه شود ، مفهوم و دستور زبان فضا است . فضای معماری ايرانی دارای دستور زبانی است که با شناخت بهتر آن می توان به هدف هنرمند از خلق فضا ، نزديکتر شد .

اگرچه تاکنون مطالب مفصل و بعضاً مقالاتی درباره فضای معماری نوشته شده است ، اما کمتر تلاشی برای يافتن دستور زبان فضا صورت گرفته است . اين مقاله به صورت موردی به بررسی دستور زبان فضا در دو مسجد ( مسجد عتيق و مسجد کرمانی ) از مجموعه آرامگاهی شيخ احمد جام ، واقع در شهرستان تربت جام ، می پردازد .

فضا در معماري ‌ايران
معماري‌ايران به عنوان وجهي از فعاليت اقوام‌ايراني براي شكل دهي فضاهاي عمومي‌و خصوصي با قبول چهارچوب‌هاي فرهنگ‌ايراني و به منظور تحكيم و تعالي ارزش‌هاي همان فرهنگ عمدتا با تكيه در ماده جوهري آن يعني فضا، بيان مي‌شود.‌اين ويژگي‌ها به دو دوره معماري‌ايران يعني دوران باستان و دوران اسلامي‌تعلق دارند. سازماندهي فضا در معماري ‌ايران براساس حضور و درك يك شبكه سه بعدي نامرئي تنيده در درون تمامي‌ فضاهاي خرد و كلان صورت مي‌گرفته كه طيف گسترده‌اي از تمامي‌فعاليت‌هاي آدمي ‌از فكر كردن و تماشاي گل و گياه گرفته تا برگزاري مراسم پرجمعيت بوده است.
وي افزود: در هر دوره بسيار طولاني معماري و در تمامي ‌بناها شهرهاي‌ايراني ساخته شده در عصر باستاني و عصر اسلامي ‌سه گونه فضا در اشكال و ابعاد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.‌اين سه نوع فضا شامل فضاهاي باز، فضاهاي پوشيده و فضاهاي بسته است.

و...


تحقیق درباره دستور العمل ساختن پاپيروس

تحقیق درباره دستور العمل ساختن پاپيروس

تحقیق درباره دستور العمل ساختن پاپيروس

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:18

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دستور العمل ساختن پاپيروس :

پاپيروس يكي از مهمترين مواد در تاريخ مي باشد . از قرن 11 م مادة مترشحه براي ساختن آن گم شد . متن ابتدايي نامبهم مورد بحث قرار گرفته ساختن پاپيروس و دانستن محل زيست آن مي باشد . آزمايشهاي اخير دردو مرتبه بدون تجديد مراحل مختلف ساختن پاپيروس نتيجه داد . مطالعه با ميكروسكوپ روشن وSEM  در رسيدگي به اين روشها منتقل شده بود . نشان ويژه شكلها ( كيفيتهاي ) پاپيروس طرز عمل آوريهاي مختلف آن را شرح مي دهد . مطالعه امكان تشخيص دادن دو پاپيروس موجود در امتحان را آشكار كرد .

پاپيروس يكي از تعداد زيادي ماده مصري است . گريك رومن متنهايي حفظ شده را دارند . به زودي متنابهي از كتاب مقدس انتخاب شده و همچنين روي پاپيروس نوشته شد . در دوره هلنستيك وقتي وسترن كاملاً پيشرفت كرد كلمه بر روي پاپيروس نوشته شد . ميليونها كتاب پاپيروس ساخته شدند . در آن زمان آن بهترين محصول صادراتي مصر بود . پاپيروس استفاده شده در سيكل بعد از قرن 11 م . به نظر آن يكي از ماده هاي نخست بود كه مي توانست متصدي حمل و نقل تمدن وسترن باشد. {1} نظريه مهم بودن ماده حيرت انگيز آن هست كه توصيف نامبهم حقيقت مرحله عمل آوري آن قطعي نيست . توزيع مرحله عمل آوردن با پليني . فقط يكي است كه هنوز وجود دارد ، بسيار روشن نيست و شايد منجر به تفسيرهاي گوناگون شود . كوششها تجديد مرحله ساختن ناموفق اثر را براي يك مدت طولاني انتقال مي دهد . اولين تجديدها با براك جيمز در 1790 . با استودهارد در 1834 و پايان با لوكاس در 1928 . موفقيت بسيار زيادي ديده نشد فقط پيروي كردن از پركينس و گان نتيسكم در 1930 يك محصول قابل استفاده را نتيجه داد .مطالعه مدرن وآزمايشها با لوئيس و راگاب {2}، قابل استفاده است در يك روش كه اكنون مي آيد پذيرفته شود در ساختن مرحلة كلاسيك كه محصولات تجاري ورقهاي پاپيروس با راگاب و ال كاتان {3} انجام مي شود براستي شباهت آن با پاپيروس عتيقه (باستاني ) ديدني است .

و....


تحقیق درباره دسته بندي شبکه ها

تحقیق درباره دسته بندي شبکه ها

تحقیق درباره دسته بندي شبکه ها

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دسته بندي

1)شبكه هاي (work group) peer to peer

1-تفاوت و اولويت خاص ميان كامپيوترها نيست.

2-تمام كامپيوترها يكسان هستند و هريك peer ناميده مي شود.

3-هر كامپيوتر نقش client و server را دارد.

4-هيچ كامپيوتري به عنوان مدير يا مسئول شبكه وجود ندارد.

5-هر كاربرد خود تصميم مي گيرد چه منابعي از كامپيوتر خود را شبكه به اشتراك بگذارد.

6-در اين شبكه ها معمولاً حداكثر از 1pc  استفاده مي كنند.

7-در ساختار شبكه معمولاً نيازي به سيستم عامل كه تمام قابليت ها و سطح امنيتي كه در شبكه هاي ديگر را دارد نياز نيست.

8-در اين شبكه سيستم عامل ساده و پيچيدگي سيستم عاملهاي شبكه server را ندارد.

9-مديريت در اين شبكه نامتمركز است. 1-براي اين كه كاربر يا (user) بتواند با هركدام از pc هاي موجود در اين شبكه كار كند بايد بر روي همان pc داراي يك account  (user name, password) باشد.

شبكه هاي peer to peer براي مكانهايي كه شرايط زير را داشته باشد مناسب است:

1)تعداد كامپيوترها كمتر از 10 عدد باشد 2)امنيت شبكه مهم نباشد 3)تمام user ها در يك مكان

تعريف شبكه:

براي آن كه pc ها بتوانند با يكديگر تبادل اطلاعات كنند به يك سري منابع و Device نياز است. كه به عبارت ساده تر اتصال دو يا چند كامپيوتر توسط كابل كه مي توانند با يكديگر اطلاعات تبادل كنند شبكه است.

دسته بندي فيزيكي شبكه ها:

1)(local area network) LAN: شبكه هايي كه از نظر فيزيكي محدود هستند مانند شبكه هاي داخل يك ساختمان

2)(wide area net work)WAN: شبكه هايي كه با اتصال دو يا چند LAN بوجود مي آيند. و از نظر جغرافيايي محدود نيستند و بزرگتر از WAN جهان اينترنت است.

 

پارامترهاي موجود در يك شبكه

1)server  كامپيوترهايي كه سرويس در اختياز PC هاي ديگري مي گذارند.

2)client كامپيوترهايي كه سرويس از PC هاي ديگر دريافت مي كنند.

3)Media:شامل كابل ها و conector هايي هستند كه ارتباط بين pc ها را برقرار مي‌كنند.

4)Resource  شامل تمام منابع موجود در يك شبكه مانند printer و monitor file و...

5)Share resource  شامل منابعي كه در شبكه به اشتراك گذاشته مي شود.

و....


تحقیق درباره دستگاه وايستكس سازي

تحقیق درباره دستگاه وايستكس سازي

تحقیق درباره دستگاه وايستكس سازي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

نياز به راحت زيستن همواره دغدغه انسان از روزگاران پيشين تا امروز و آينده خواهد بود.

اگر به گوشه و كنار زندگي مان نگاه كنيم، در مي يابيم تا امروز چه تلاش هايي در اين جهت صورت گرفته و بسياري از اين اختاراعات و اكتشافات كه در خدمت انسان در آمده، حتماً جنبه مقرون به صرفه بودن آن به طور اهم مورد توجه قرار گرفته.

ما هر روز با افقي كه بزرگترين خالق زيبا نگار فرا رويمان گسترده به نيازهاي مان بيشتر پي مي بريم و با تكيه بر توانايي هايي كه باز آن داناي بصير به ارزياني داشته به نيازهاي مان جامه رفاه و آسايش مي پوشانيم ، باشد كه دريابيم.

در قدم هاي اول آنچه با دقت ها و توجهات اساتيد و مسؤلين صورت گرفت، ما را در مسير شناخت هاي اوليه قرار داد. ما با دانسته هاي اندكمان در ظل اين توجهات خواستيم گامي كوچك ولي شايد مؤثر و مثبت در تحقق بخشيدن به آرمان هايي كه خاص هر جستجوگر دانش هست بر داريم.

يكي از موارد مختلفي كه در زمينه تحقيق پيش رو داشتيم، طرز تهيه آب ژاوال و دقت به جالب بودن تهيه اين ماده به وسيله فقط آب و نمك بود و اين فكر اين گونه در ذهنمان جان گرفت كه اگر دستگاهي در هرمكاني بر حسب نياز به آب ژاوال كه مواد اوليه آن نمك و آبي كه نياز به اندازه گيرهاي آزمايشگاهي ندارد داشته باشيم تا چه اندازه اين امر مي تواند به غير از صرفه جويي هايي كه در اماكني چون بيمارستان ها، هتل ها و... و به شكل وسيع تر اقتصادي در عرصه كشور به همراه داشته باشد ضروري است.

موضوع جالب توجه ديگر مكانيزم ساده دستگاه است. اميدواريم تا در سايه حق و با حمايت هاي مؤثر بتوانيم در جهت سرفرازي ايران مان سرفراز باشيم.

و....


تحقیق درباره دستگاه و وسائل موتوري بالابر

تحقیق درباره دستگاه و وسائل موتوري بالابر

تحقیق درباره دستگاه و وسائل موتوري بالابر

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:40

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دستگاه و وسائل موتوري بالابر:

دستگاه ها و وسائل موتوري بالابر عبارتند از كلية وسائل و تجهيزات ثابت و متحرك موتوري كه براي بالا بردن، پايين آوردن و جابجايي و نصب مصالح و وسائل و تجهيزات ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرند، از قبيل انواع مختلف جزثقيل هاي ثابت (تاوركرين ها و وينچ ها) و جرثقيل هاي كاميوني، آسانسورهاي موقت و نظاير آن

قسمتهاي تشكيل دهندة دستگاه ها و وسائل بالابر و اجزاء آنها شامل (قطعات اصلي، اتصالات، كابل ها و زنجيرها، قلاب هاي بلند كننده، مهارها، پايه ها، پي ها، تكيه گاه‌ها، ريل ها، كابين ها و غيره)كه  با رعايت اصول و قواعد فني و دستورالعمل بايد داراي ضريب اطمينان حداقل 4 باشد و توسط اشخاص ذيصلاح نصب و آماده بكار شوند.

هر وسيلة بالابر داراي ظرفيت بار مجاز و همچنين سرعت كار مطمئن و مشخصي است كه بايد اين مشخصات روي تابلويي درج و در محل مناسبي بر روي دستگاه نصب شود تا باري كه حمل مي شود و سرعت كار بالابر، به هيچ وجه نبايد از ظرفيت بار و سرعت كار مطمئن آن بيشتر باشد.

كلية پيچ و مهره ها در دستگاه بالابر بايد به ترتيبي باشند كه طول پيچ به اندازة كافي بوده و در صورت لزوم بتوان مهره ها را آچر كشي و محكم نمود، همچنين پيچ و مهره‌هاي قطعات متحرك بايد داراي واشهراي فنر باشد تا از شل شدن مهره ها جلوگيري بعمل آيد.

كابين و محل كار اپراتور دستگاه ها و وسائل بالابر:

كابين بايد داراي سقف محكم و مطمئن بوده تا از خطرات احتمالي سقوط اجسام بر روي سقف محفوظ بماند و بايد به ترتيبي باشد كه اپرتور ميزان ديدكافي در اطراف خود براي انجام عمليات داشته باشد و به وسائل ارتباط صوتي، گرم كننده، خنك كننده و اطفاء حريق مجهز باشد.

قسمتهاي مختلف دستگاه ها و وسائل بالابر بايد طبق برنامه ذيل مورد بازديدهاي دوره‌اي يا معاينه فني و آزمايش قرار گيرند:

الف)بازديد روزانة قلاب، حلقه ها، اتصالات، چنگكها، كابل ها، زنجيرها و بطور كلي تمام لوازمي كه براي بستن و بلند كردن مورد استفاده قرار مي گيرد.

و....


تحقیق درباره درياي خزر و محيط زيست

تحقیق درباره درياي خزر و محيط زيست

تحقیق درباره درياي خزر و محيط زيست

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

محيط زيست: بدون شك، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دريا به وسيله نفت است. محيط درياى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثيراتى مضّر بر محيط دريايى است. اين مطلب با اين حقيقت تقويت مى شود كه دريا، يك «درياى بسته» است و نياز به محافظت ويژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سياسى، اقتصادى و زيست محيطى دريا بايد به وسيله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گيرند و موافقت نامه جديدى كه مسائل مهم را حل و فصل نمايند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى كه از موقعيت جديد درياى خزر ناشى مى شود، اين است كه موافقت نامه هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص درياى خزر، پس از ايجاد پنج دولت ساحلى جديد، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ايران و روسيه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند كه در عمل، روسيه جانشين اتحاد شوروى (سابق) است. مشكل از ابقاى رژيم حقوقى موجود درياى خزر ناشى مى شود، به گونه اى كه آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را دربرگيرد.

از نقطه نظر بين المللى، دولت هاى جانشين ملزم نيستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى كه دولت اصلى [فقط] يك عضو آن بوده است. به هر حال، يك اعتراض [استثن] نسبت به ماهيت اين موافقت نامه هاى دوجانبه يا بين المللى وجود دارد. ممكن است هيچ مشكلى در اختتام يك معاهده يا يك موافقت نامه، كه بيانگر همكارى دو جانبه يا چند جانبه در زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى يك معاهده يا يك موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممكن نيست كه هيچ دولت جانشينى آن را رد نمايد. حتى اگر يك دولت به دولت هاى جديد تجزيه گردد. ممكن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اينكه نسبت به مرزهاى خشكى يا آبى باشد، دوام يابد. اين يك موضوع جدال انگيز مربوط به درياى خزر است.

يكى از موضوعاتى كه به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحديد حدود درياى خزر است. در مجموع، هيچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بين اين دو دولت در ارتباط با تحديد حدود، وارد نشده است.

روسيه در مكاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان كرد كه موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. اين كشور تصريح كرد: «رژيم حقوقى درياى خزر، كه بر اساس موافقت هاى 26 فوريه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هيچ تغييرى نكرده است.»

همچنين روسيه به طور رسمى موقعيت كشورش را در زمينه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بيان داشت. آن كشور اعلام كرد: «مطابق اصول و قوانين حقوق بين الملل، روسيه و ديگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) ـ و ايران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسيه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانين بين الملل به آن بازگشت دارد، چيست.

و....


تحقیق درباره دروغگویی

تحقیق درباره دروغگویی

تحقیق درباره دروغگویی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

دروغگو دشمن خداست

چه کسي مايل است هفتاد هزار ملک او را نفرين کنند؟

يکي از گناهاني که در قرآن، روايات و اخبار به دست آمده از معصومين (عليه السلام) به کبيره بودنش تصريح شده «دروغ» است.

دروغگو دشمن خداست. اين جمله يکي از آن جملاتي است که اغلب ما از کوچکي آن را مي شنويم و به زشتي کار آن پي مي بريم. داستان چوپاني که براي خوشگذراني دروغ مي گويد و سرانجام به عاقبتي بد گرفتار مي آيد، يکي از آن داستان هايي است که تمام مردم ايران آن را شنيده اند؛ اما آيا واقعا آن را درک کرده اند؟

از امام حسن عسگري (عليه السلام) روايت است که «تمام بدي ها در حجره اي قفل شده است و کليد گشودن آن دروغ است»

يا در جايي ديگر از حضرت پيامبر (صلي الله عليه و آله) روايت است که «مومن هرگاه بدون عذر دروغي بگويد، هفتاد هزار ملک او را لعنت مي کنند و بوي گندي از قلبش بيرون مي آيد که تا به عرش مي رسد و خداوند به سبب اين دروغ، گناه هفتاد زنا که کمترين آن زناي با مادر است براي او مي نويسد»

و شکي نيست که گناهي که عقوبتش به اين حد باشد از کبائر (گناهان کبيره) است.

 و...


تحقیق درباره درسهايى از تفسير سوره نور

تحقیق درباره درسهايى از تفسير سوره نور

تحقیق درباره درسهايى از تفسير سوره نور

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه:

قرآن كريم هر چند درياى ژرفى است كه كسى را ياراى دستيابى به عمق آن نيست ولى سفره گسترده الهى است كه هر كس به فراخور قابليت و درك خويش از آن بهره مى برد. همان گونه كه قرآن داراى ظاهر و باطن است, بهره گيرى از آن نيز به دو گونه بهره ظاهرى و بهره باطنى است; چنان كه آداب قرآن نيز در دو مرحله ظاهرى و باطنى توصيه شده است. دستيابى به باطن آيات الهى مراتب بسيارى دارد كه تنها براى بندگان خاصى كه واسطه اين فيض بزرگ بوده اند ممكن است اما با اين همه, فهم ظواهر قرآن و آشنايى با مفاد ظاهرى آيات الهى نيز مرتبه اى از معرفت به قرآن و مقدمه اى براى دستيابى به مراتب باطنى آن است. آيات الهى همه نور است و هدايت; ولى آنچه به تناسب موضوعاتى كه نوعا مجله پيام زن در دستور كار خويش دارد و داراى اولويت مى باشد, پرداختن به آن دسته از آياتى است كه به گونه اى خاص يا عام به مسايل زنان مربوط مى باشد. اين ارتباط مربوط به حوزه هاى مختلف فقهى, فرهنگى, تاريخى, اجتماعى و تربيتى مى باشد. طبيعى است كه اين امر نيازمند بررسى كليه آياتى است كه مى تواند در تبيين مسايل زنان از نقطه نظر قرآنى دخيل باشد, و مجله اميدوار است در آينده توفيق اين مهم را داشته باشد. آنچه اينكه مى تواند آغازى بر اين دست از مطالب و به صورت مشخص, شروعى بر ارائه مباحث تفسيرى باشد, بحثى است كه به توفيق الهى از اين شماره مجله, همان گونه كه از پيش وعده كرده بوديم, در باره سوره مباركه نور تقديم خواهيم كرد و اين خود برخاسته از تإكيدى است كه در برخى روايات ما در خصوص فراگيرى سوره نور توسط بانوان صورت گرفته است. بنابراين آنچه در اين بحث دنبال خواهد شد اختصاص به آياتى از سوره نور كه مربوط به مسايل بانوان است ندارد و شامل همه آيات آن خواهد شد. نكته اى كه كاملا بايد به آن توجه شود اين مهم است كه با توجه به نوع مخاطبين مجله و اين امر كه پيام زن يك مجله كاملا تخصصى و ويژه صاحب نظران علوم اسلامى نيست و هدف آن در ارائه اين دست از مباحث قرآنى امكان استفاده نوع مخاطبين است لذا تلاش خواهد شد از پرداختن به آن دسته از مباحث كاملا فنى و تفسيرى كه از حوصله نوع خوانندگان بيرون است پرهيز شود و به جاى آن و به تناسب آيات مورد بحث, براى استفاده بيشتر به نكات تكميلى و بحثهاى عمومى آن نيز پرداخته شود. اين بحثهاى تكميلى مى تواند در زمينه هاى مختلف اجتماعى, تربيتى, فرهنگى و اخلاقى و با استفاده از احاديث شريف باشد. آرزو مى كنيم همين تلاش محدود, قدم مفيدى در جهت آشنايى بيشتر خوانندگان محترم با آيات الهى بويژه سوره مباركه نور, باشد كه در روايت, آموزش و آشنايى خواهران نسبت به آن, مورد تإكيد قرار گرفته است. اينك با اين مقدمه كوتاه به شرح آيات اين سوره مباركه مى پردازيم.

مشخصات كلى سوره

سوره نور كه داراى 64 آيه مى باشد سوره اى است كه در مدينه نازل شده است و به خاطر آيه 35 آن ((الله نورالسموات و الارض ...)) نام نور را گرفته است. اين سوره كه بيست و چهارمين سوره قرآن است, در بر دارنده احكام چندى در روابط اجتماعى و خانوادگى و تإكيد بر حفظ مرزهاى شرعى بويژه در نيمه نخست آن مى باشد.

و....


تحقیق درباره تعليم و تربيت کودکان

تحقیق درباره تعليم و تربيت کودکان

تحقیق درباره تعليم و تربيت کودکان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

آموزشهاي پيش دبستاني ، بازي محورند . به عبارت ديگر ، روش آموزشي، مبتني بر انجام بازيهاي مختلف و فعاليتهاي آزاد است .
تمايل ذاتي کودکان براي به نمايش گذاشتن جنبه هاي دروني خود و شناخت دنياي اطراف ، بازي نام دارد . بازي ، وسيله اي براي درک درون کودک است .
تئوريهاي مختلفي از سوي روانشناسان ، در مورد اهميت بازي کودک ارائه شده است. يکي از اين نظريات ، متعلق به روانکاوي به نام فرويد است .
روانکاوان معتقدند که بازي ، وسيله اي براي کاهش اضطراب کودکان ، حل تعارضات آنها و کاهش آسيبهاي عاطفي آنها مي باشد .
روانشناسان شناختي معتقدند که کودک از طريق بازي ، به خلق دنياي خود مي پردازد ، گاهي نقش بزرگترها را ايفا مي کند و از اين طريق ، رشد شناختي وي تقويت مي گردد .
روانشناسان رشدي، بازي را با جنبه هاي مختلف رشد ، از قبيل تقويت عضلات بدن ارتباط مي دهند .
از نظر روانشناسان اجتماعي ، بازي موجب هماهنگي رفتار کودک با ديگران مي شود و کودک از طريق بازيهاي گروهي ، سازگاري با ديگران را مي آموزد.
در دوره پيش دبستاني ، از طريق بازي ، مي توان شيوه زندگي و همزيستي با ديگران را به کودک آموزش داد .

  بازيهاي آزاد و بازيهاي قاعده دار

بازيهاي کودک در دوره پيش دبستاني ، ابتدا به صورت " Play " مي باشد، يعني قاعده مند نيست . مربي بايد کودک را از سوي بازيهاي آزاد و بي قاعده ، به سمت بازيهاي قاعده مند سوق دهد و از اين طريق ، به شکل گيري مفهوم قاعده و فانون در ذهن کودک کمک نمايد.
مونته سوري که اولين موسس باغ کودکان در ايتاليا بود ، معتقد است که در اواخر دوره پيش دبستاني، بازيهاي بي قاعده و بي هدف بايد به سمت بازيهاي توأم با کار سوق داده شوند (يعني در حدود شش سالگي که ميل به کار در کودک ظاهر مي شود) . بازيهاي توأم با کار، بازيهايي هستند که هدف و نتيجه خاصي دارند . بازيهاي قاعده دار ، فقط داراي قاعده اند و لزوماً هدفمند نيستند .
در بازيهاي توأم با کار ، کودک داراي هدف است و تا زماني که به هدف خود نايل نشود ، کار را رها نمي کند ، اما در بازيهاي ساده ، ممکن است که کودک در حين بازي ، کار را رها کند و به امر ديگري بپردازد . بنابراين ، از طريق بازيها ، بايد ميل به کار را در کودک تقويت نمود .  

و....

تحقیق درباره دلایل تضعيف درختان چنار خيابان وليعصر

تحقیق درباره دلایل تضعيف درختان چنار خيابان وليعصر

تحقیق درباره دلایل تضعيف درختان چنار خيابان وليعصر

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:26

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

تاريخچه

چنار از خانواده platanaceae است . تاريخ پيدايش ان به دوران كرتاسه مي رسد ولي براي اولين بار در قرن شانزدهم آن را شناختند . انتشار جغرافيايي جنس platanus.l در شرق مديترانه امريكاي شمالي و نيمكره شمالي تا كروئلند است . درخت چنار ابتدا در جزيره تريميتي كاشته شد و در حدود 390 سال قبل از ميلاد مسيح آن را به ايتاليا بردند . سالها بعد روميان چنار را به فرانسه بردند و در سال 1551بيكن چنار را براي اولين بار به انگلستن برد .

مشخصات درخت چنار:

الف – گياه شناسي چنار

چنار درخت بزرگ و زيبايي است با تنه ي مستقل ، تاجي گسترده و شاخه هاي قوي . اين ويژگيها موجب شده اند تا چنار در رديف مهمترين درختان سايه دار پاركها و حاشيه خيابانها قرار گيرد .

بلندي درختان چنار در گونه هاي مختلف كم و بيش متفاوت است . چنانچه در گونه p.orientalis.l به 30 متر و در گونه p.occidentalis به 40 متر مي رسد قطر تنه چنار نيز زياد است و گاه در تمام گونه هاي ان به بيش از 10 متر مي رسد .

ريشه اصلي چنار از ابتداي رشد قوي و عميق در خاك فرو مي رود و در سنين بالا مي تواند تا 4 متر در خاك مساعد فرو رود و از رطوبت عميق خاك استفاده كند .

ساقه و تنه ي چنار دانه زاد ، استوار ، استوانه اي و نسبتا پر چوب است . شاخه ها از ارتفاع معيني از تنه منشعب مي وشند و تاج درخت را بوجود مي آورند . در حالي كه ساقه درختان شخه زاد چنار معمولا باريك و بلند و گاه كج و معوجند و با بالا رفتن سن درخت ، تنه اش صاف مي شود .

پوست ساقه چنا ردر جواني مغرغي رنگ است ولي ريتيدوم ان خاكستري رنگ است هر ساله در فصل رويش از تنه درخت جدا شده مي ريزد . محل ريزش ريتيدم روي تنه درخت به صورت لكه هاي سبز مايل به مغرغي مشاهده مي شود . شاخه هاي اصلي قطور و محكم چنار درجهات مختلف مي رويند و مجموعا تاج نامنظم درخت را بوجود مي اورند . شاخه هاي فرعي نيز به صورت نامنظم از شاخه هاي اصلي منشعب مي شوند .

بر روي درخت چنار 3 نوع جوانه مشاهده مي شود . جوانه اصلي كه در انتهاي ساقه و شاخه هاي اصلي قرار مي گيرد و سبب رويش طولي ساقه و شاخه هاي مي  شود . اين جوانه ها درشت و خمره اي شكلند و از فلسهاي قرمز مايل به قهوه اي پوشيده شده اند .

جوانه فرعي كه از رويش آنها شاخه هاي فرعي بوجود مي ايد روي شاخه ها قرار دارند و از جوانه هاي اصلي كوچكتر اند . اين جوانه ها مخروطي اند و از فلسهاي قهوه اي رنگ پوشيده شده اند .

جوانه هاي خفته ، روي ساقه و تنه درخت به صورت ناپيدا يافت مي شوند . در صورتي كه قسمتهايي از تنه در معرفي تابش نور قرار گيرند از اين جوانه ها جستها و جوشهاي مي رويند و تنه را گره دار مي سازند . اين جوانه ها در ظاهر ديده نمي شوند و رويش انها منوط به تابش نور كافي و مواد غذايي فراوان است .

و....


تحقیق درباره شنا در اعماق دریا ها بدون اکسیژن

تحقیق درباره شنا در اعماق دریا ها بدون اکسیژن

تحقیق درباره شنا در اعماق دریا ها بدون اکسیژن

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

در ژرفای آبی

شنا در اعماق دریا ها بدون اکسیژن

انسان به یکی دیگر از مرز های توانایی خود حمله می کند

پنج دقیقه از آخرین باری که شما نفس کشیده اید می گذرد ....     در تمام این مدت شما نفس خود را نگه داشته اید ....ضربان قلب شما تنها به چند دقیقه محدود شده است فشار آب هر لحظه بیشتر بدن شما را در منگنه ای درد آور قرار می دهد ......اما با همه ی این احوال و ترس اضطراب و درد : شما را گونه ای حس آزادی و آزادگی و سبک بالی در بر می گیرد .......و چنین است که با شنای آزاد زیر آب ( بدون اکسیژن ) آشنا می شویم

غواصی بدون اکسیژن چیست ؟

تعریف ساده ی این ورزش چنین است که شخصی به زیر آب شیرجه می رود و تنها هوایی که در اختیار دارد :اکسیژنی است که در شش های خود ذخیره کرده است . در واقع این ورزش در نوع خود : از قدیمی ترین ورزش های آبی جهان شناخته می شود که مثال بارز آن جستجوی مروارید است که در حدود چهار هزار سال پیش در دریای مدیترانه انجام میشد و اشخاص برای خارج کردن دانه های مروارید و یافتن صدف های مروارید دار : به اعماق مدیترانه شیرجه می رفتند و دقایقی چند را تنها با تکیه بر هوای ذخیره شده در شش های خود :به جستجو برای مروارید می پرداختند. اما این پدیده : در حقیقت یک پایه و اساس علمی هم دارد : چرا که بدن در زیر آب با شرایط تازه ای مواجه می شود که در نتیجه قلب :سیستم گردش خون و عضلات انسان :همگی به گونه ای عمل می کنند تا اکسیژن را در بدن ذخیره کنند.

حال در این میان : تکنیک های مخصوص هم توسط شیرجه روها مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوانند حتی تا 9 دقیقه در زیر آب : بدون تنفس باقی بمانند و به اعماق آب دست یابند : البته بدن انسان معمولا در برابر چنین فشاری : قابلیت تحمل ندارد .

حال فعالیت ها و دست آورد های خارق العاده از شیرجه رو هایی چون ژاک مایول :باعث شده تا این ورزش به عنوان یک پدیده ی مدرن در جهان تثبیت شود  .

تجربه ی ریچارد

ریچارد فلوری کسی است یا در واقع خبرنگار و گزارش گری است که بخش مهمی از این گزارش بر مبنای فعالیت ها و تجربه های شخصی او تهیه شده است . او به منظور درک هر چه بیشتر پدیده ی غواصی آزاد سعی کرد تا خود را دقیقا در شرایط آن قرار دهد .

او در این باره می گوید : پس از آنکه وارد یک استخر به عمق 30 متر شدم خود را روی سطح آب غوطه ور ساختم در حالی که سر و صورت من زیر آب غوطه ور بود قبلا قرار گذاشته بودیم که پس از هر 15 ثانیه ای که در داخل آب قرار داشتم دست خود را به علامت بر نخوردن به مشکلی بلند کنم تا اطرافیان از سلامت من اطمینان پیدا کنند . حال پس از یک دقیقه و چهل وپنج ثانیه نیاز مبرم به نفس کشیدن داشتم و هوا بر من فشار وارد می آورد اما همچنان سعی می کردم تا خود را حفظ کنم .

و...


تحقیق درباره مديريت انگيزش در سازمان

تحقیق درباره مديريت انگيزش در سازمان

تحقیق درباره مديريت انگيزش در سازمان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

درباره مديريت انگيزش در سازمان

     وضعيت دنياي كسب و كار امروز و رقابت روزافزون در عرصه هاي مختلف تجارت بيانگر آن است كه سازمان هايي كه در پي كسب نتايج مطلوب هستند، بايد نيروي كار با انگيزه اي داشته باشند. فراگيري روش هاي ايجاد انگيزه در افراد، از جمله مهارت هاي مهمي است كه هر مدير بايد از آنها برخوردار باشد.

     انگيزه عبارت است از ميل و اراده فرد به انجام يك كار، در گذشته تصور مي شد كه انگيزه بايد خارج از وجود افراد به آنها تزريق شود، اما امروزه اعتقاد بر اين است كه هر فرد به وسيله يك سري نيروهاي مختلف دروني و بيروني انگيزه پيدا مي كند. بهترين كار اين است كه كاركنان را ترغيب كنيد تا انگيزه خود را با نيازهاي سازمان همسو كنند. امروزه سازمانها براي بهره برداري بهتر از توانايي هاي بالقوه كاركنان به سرعت از ساختار (دستوردهي - نظارت) فاصله مي گيرند و به سمت (توصيه - توافق) روي مي آورند تا از اين طريق بهتر بتوانند در افراد ايجاد انگيزه كنند. اين تغيير نگرش زماني آغاز شد كه كارفرمايان متوجه شدند پرداخت پاداش بسيار اثربخش تر از تهديد آنها به تنبيه و توبيخ است، پذيرش تكنيك هاي انگيزشي مديران به وسيله كاركنان هر سازماني مستلزم آن است كه قبلاً محيطي براي آنها ايجاد كرده باشد كه در آن، يك سري نيازهاي مهم انساني برآورده شده باشد. به كارگيري پاره اي از اين تكنيك ها كه زمينه ساز ايجاد انگيزه از سوي مديران براي بهبود كيفيت و پيشرفت امور سازماني است معطوف به نكات زير است:

     اولاً: كاركنان سازمان بايد از نقش خود و اهميت آن باخبر باشند، برخورد خوب با كارمندان از ديگر روش هاي ايجاد انگيزه است. به كارمندان خود احترام بگذاريد تا آنها نيز به شما احترام بگذارند. تا آنجا كه در توان شماست به شرايط كار و مسائل مربوط به حقوق و پست و موقعيت، امنيت شغلي و جو محيطكار توجه و به موقع به آنها رسيدگي كنيد تا افراد در محيطي راحت و با خيالي آسوده كار كنند. با مشكلات شخصي كه هر از گاهي براي كارمندانتان پيش مي آيد برخوردي مثبت و سازنده داشته باشيد و با آنها ابراز همدردي كنيد. كارمندان خود را به شركت در تصميم گيري ها تشويق كنيد و تا آنجا كه ممكن است افراد را در جريان امور قرار دهيد.

     ترديد و بي ثباتي باعث كاهش انگيزه مي شود، گسترش بحث و گفت وگو، ايجاد فرهنگ پرهيز از سرزنش، جلب همكاري كاركنان، حمايت و قدرداني، ايجاد فرصت براي ارتقاي كارمندان توانا و جوان، ايجاد فرصت فعاليت هاي ورزشي در خارج از محيط كار، جلب همكاري از طريق مشوق هاي بدون هزينه مانند تجليل در حضور جمع و تقدير كتبي از ديگر عوامل مهم در انگيزش كاركنان است. نشان دادن ابتكار عمل از سوي كارمندان، يكي از علايم بالا بودن سطح انگيزش در محيط كار است. تا آنجا كه امكان دارد به افراد فرصت دهيد تا از ابتكار عمل و خلاقيت خود در انجام امور استفاده كنند، از كارمندان تازه وارد به گرمي و صميميت استقبال كنيد تا بهتر بتوانيد از توانايي هاي آنها استفاده كنيد. درمورد همكاران و كارمندانتان شخصاً قضاوت كنيد و تحت تا ثير حرف هاي ديگران قرار نگيريد، به خاطر داشته باشيد كه چگونگي ارزيابي و دادن پاداش به افراد، در عملكرد آنها تا ثيرگذار است. همچنين ميزان مزايا و عوامل انگيزشي كاركنان خود را براساس ميزان مسئوليت و كمك آنها درجهت تحقق اهداف سازمان تعيين كنيد و نه براساس ارشديت يا مقام.

و....


تحقیق درباره معماري و فضاي عمومي دردوره گوتيک

تحقیق درباره معماري و فضاي عمومي دردوره گوتيک

تحقیق درباره معماري و فضاي عمومي دردوره گوتيک

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 معماري و فضاي عمومي دردوره گوتيک در تمامي دوره گوتيک در قرون ميانه، زماني که معماري در فرانسه و انگليس با بنا ساختن کليساهاي اعظم غول پيکر با فضاي داخلي فوق العاده که نمايانگر يکي از نقاط اوج نبوغ معماري اروپايي است، تحت غلبه اجراي معماري در عظيم ترين مقياسهاي تاريخ غرب بود، معماري ايتاليايي امري بي اهميت و نسبتاً کوچک محسوب مي شد. هرچند معماري گوتيک در ايتاليا وجود داشت اما به نظر مي رسد وسعت ميدان ديد، نبوغ و ابهت معماري دولتشهرها از آن فراتر رفت. دوره رنسانس توسعه يک معماري جديد را از قرن پانزدهم تا قرن شانزدهم تجربه کرد که اولين نمونه معماري مدرن بود. زماني که ما به ساختمانهاي دوره رنسانس نگاه مي کنيم در نظرمان آشنا هستند تقريباً چنان که گويا آنها يکصد سال پيش ساخته شده اند. زبان معماري که بوسيله معماران رنسانس ايتاليا ابداع شد تبديل به زبان معماري غالب دنياي جديد شد که تنها با ظهور معماري مدرن در قرن بيستم کنار گذاشته شد
معماران دوره رنسانس معماري خود را تا حدودي در نتيجه علاقه احيا شده خود نسبت به ويرانه هاي روم و يونان، از طريق بازيابي متون کلاسيک درباره معماري و به خصوص ده کتاب نويسنده رومي، ويتروويوس که درباره معماري نگاشته شده بود اخذ کردند. آنان همچنين اشکال جديد و زبان ديداري جديدي ابداع کردند که از دوره کلاسيک منشعب نشده بود. بتدريج معماران، اومانيستها و نقاشان دوره رنسانس (معماري در رنسانس به عنوان يک هنر کامل و فراگير تلقي مي شد) انديشه اي جديد درباره فضاي عمومي ابداع کرد که در آن جامعه احساس افتخار و ارجمندي کند و جامعه در مقياسي که تمام شهر را در بر مي گيرد تنظيم و ترتيب يابد
در دوره رنسانس معماري به عنوان هنر عالي در نظر گرفته مي شد. نظريه پردازان بر اين باور بودند که طراحي معماري مانند همه هنرها از تجربه انساني بر مي خيزد اما معماري همچنين نمايانگر عاليترين دستاوردهاي هنري ممکن براي بشريت بود. اما معماري چنان که امروز تلقي مي شود يک حرفه تخصصي تلقي نمي شد. طراحي معماري بوسيله معماران حرفه اي، نقاشان، مجسمه سازان (از قبيل ميشل آنجلو)، اومانيستها، بنايان و افراد آماتور ساده با صرف زمان و هزينه بسيار انجام مي شد
هنر طبق چيزي که در نهايت از کتابهاي ويتروويوس درباره معماري اخذ شده بود مبتني بر هفت اصل بود. مهمترين اصل در اين ميان تقارن بود و اين به آن معنا بود که بخشهاي مختلف بايستي از نظر هندسي متعادل باشند. در اولين نمونه هاي معماري رنسانس نوعي شيدايي براي نظم و تقارن وجود دارد. علاوه بر اين بخشهاي مختلف يک کليت معماري بايد مطابق و هماهنگ با يکديگر باشند که در نظريه معماري به اين موضوع حالت و مزاج بنا گفته مي شد. با اين حال با توسعه معماري، طراحان شروع به طغيان عليه سخت گيريهاي نظريه ويتروويوسي کردند. در دهه 1530 به خصوص در کارهاي ميشل آنجلو، معماران شروع به رفتاري ديوانه وار درباره عدم تقارن و استفاده از مخلوطي به شدت نامنظم از عناصر معماري کردند. اين شيوه طغيانگر معماري با نام معماري صاحب سبک و براساس پديده اي مشابه در نقاشي رنسانس نامگذاري شد

و.....


تحقیق درباره درد

تحقیق درباره درد

تحقیق درباره درد

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

آينده مقوله درد

اين مقاله بر اساس ارايه مطالب ملاقات انجمن در نيوانگلند در فوريه 2000 ميلادي نگارش شده است.

سال‌هاي قبل از 1960، تا قبل از 1960 ميلادي هيچ متخصص دردي وجود نداشت. در زمينة درد فقط يك كتاب مرجع منتشر شده بود كه چاپ اول كنترل درد توسط Bonica است كه در سال 1953 به انتشار رسيده است. اين كتاب تقريباً حاصل فعاليت‌هاي يك نفر بود. در آن زمان هيچ ژورنالي در زمينة درد يا آزمايشگاههاي مختص مطالعات روي مسأله درد، و يا برنامه‌هاي تأمين هزينه جهت انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه و يا براي آموزش پزشان وجود نداشت. تحقيقات فيزيولوژيك اكثراً روي داوطلبان سالم و فقط تعداد اندكي از آنها روي بيماران انجام مي‌شد. آنچه به عنوان درد از آن ذكر مي‌شود در واقع درك حس ناخوشايند بود. تعداد كمي از پيشروهاي اين معلم مانند Leniche، Noordeubos و Liringston از ساير همكاران خود جلوتر بودند. اين افراد همگي جراح بوده اند. Liringston كه داراي يك آزمايشاه درد بوده است و بررسي‌هاي باليني و مطالعات و فرضيات خود را در 1943 منتشر ساخت. Beecher روي پاسخ به دارونماها تحقيق كرده است. Bonica خود را فردي خود آموخته، در دوران سربازي عنوان كرده است. مراجع مختلف پزشكي، جراحي و يا ساير تخصص‌ها مسأله كنترل درد را ندرتاً عنوان و يا مطرح مي‌كردند. درد هميشه جزو محصولات جانبي حالات مرضي و بيماري‌ها شاخته مي‌شد و باور بر اين بود كه درمان مناسب بيماري باعث تسكين درد خواهد شد. سيستم عصبي حسي نيز به مانند يك سيستم حاوي سيم‌هاي ارتباطي پاليو كه فقط اليپالس‌ها را به مغز منتقل مي‌نمايند شناخته مي‌شد.

سالهاي 1960 تا 1970 . در سال 1960 بونيكا به عنوان رئيس هيأت مديره بيهوشي در دانشاه واشنگتن شروع به كار كرده و بدنبال آن فعاليت‌هاي بين‌المللي خود را در زمينة تحقيقات روي درد و كنترل آن آغاز كرد. چنين حركتي درست در زماني اتفاق افتاد كه دانشكده‌هاي پزشكي و مراكز بهداشتي درماني دانشگاهي رشد سريعي داشته و مؤسسه ملي سلامتي سريعاً در حال گسترش بود. اينها همه باعث راحتي و كثرت بودجه در دسترس جهت انجام تحقيقات شد. برنامه‌هاي تحقيقاتي اختصاصي در زمينة درد بطور گسترده‌اي در سرتاسر جهان انجام مي‌شد. در سال 1965 فرضيه دريچه اي Melzack-wall در مجله علم منتشر شد. تأثير اين فرضيه روي فعاليت‌هاي باليني و تحقيقاتي بسيار وسيع و گسترده بود. سيستم عصبي به عنوان محل پرورش اطلاعات حسي چه در محل سيناپس اوليه و چه در مغز شناخته شد. تعداد مقالات ژورنالها كه به مقولة درد مي‌پرداختند شروع به افزايش نمود اما كتب مرجع همچنان به درد به عنوان يك مشكل و مسأله با اهميت باليني نگاه نمي‌كردند.

سالهاي 1970 تا 1980. در ماه مي 1973 بونيكا اولين سمپوزيوم بين المللي درد را در واشنگتن برگزار كرد. حركت‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به مسأله درد كه در آن سالها شروع شدند همگي تا حد بسيار زيادي در اثر فعاليت‌هاي وي صورت گرفت.

و....


تحقیق درباره درد و فرهنگ

تحقیق درباره درد و فرهنگ

تحقیق درباره درد و فرهنگ

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:15

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

درد و فرهنگ

يكي از شماره‌هاي اخير مجلة درد: تازه‌هاي باليني به بررسي سؤالاتي در مورد ارتباط درد و فرهنگ پرداخته است. در اين شماره اهميت و تفاوت‌هاي بين نژاد درد و فرهنگ، فرهنگ و نسل را بررسي و مطالعه نموده و به بازنگري تحقيقاتي پرداخته است كه به بررسي تأثيرات اين فاكتورها روي ماهيت تجربه و يا درمان و كنترل درد پرداخته است. اهميت آناليزهاي نقل قولي و نيز  تحقيقات كيفيتي بطور عام مورد تأكيد قرار گرفته است.

درد به عنوان يك پديدة بيولوژيكي – روانشناختي - اجتماعي

درد و تجربة آن به اندازة تاريخ مدون قدمت دارند. با اين وجود، روش‌هاي مختلفي كه انسانها درد را به تصوير درآورده‌اند با توجه به زمان و مكان متفاوت بوده است. Roselyn Ray كه يك تاريخ شناس است عقيده دارد كه درك درد در واقع منعكس كنندة آناتومي و فيزيولوژي است در حاليكه مسايل و فاكتورهاي فرهنگي و اجتماعي پايه‌هاي روش‌هاي ابزار و يا حتي درمان درد مي‌باشند. تصور گستردة اجتماعي – سياسي‌هاي كه از درد وجود دارد در طي دهة گذشته دچار تفسير شده است. وزارت‌خانه‌هاي كشورهاي متعدد، سازمان بهداشت جهاني، انجمن بين‌المللي مطالعه درد، و اخيراً مؤسسات، گروههاي حمايتي، و دفتر بازرسي مراكز خدمات بهداشتي ايالات متحده نيز همگي از يك رويكرد مبتكرانه و مؤثر در رابطه با مسأله درد حمايت و پشتيباني كرده‌اند. آنها همگي معتقدند كه درد يك پديدة بيولوژيكي – روانشناختي – اجتماعي است كه اكثراً احتياج به بررسي‌ها و حمايت‌هاي چند رشه‌اي دارد. تحقيقات در زمينه‌هاي بيولوژي و نوروبيولوژيي درد راههاي جديدي را در مورد مسأله درد و كنترل و درمان آن پيش‌روي ما گذاشه است كه به موازات پژوهش‌هاي مختلف در زمينه‌هاي فرهنگي، روان‌شناختي و اجتماعي مربوط به درد، ابراز آن، پاسخ‌هاي رفتاري، رفتارهاي درمان طب، و نيز پذيرا بودن آن دخالت‌ها و تداوم روش‌هاي درماني انجام مي‌شوند.

يك دورنماي شخصي

در سالهاي 1992 تا 1995 انجمن ملي سرطان ايالت متحده برنامه‌اي به نام برنامة آموزش‌هاي درد سرطاني بوستون اجرا مي‌كرد. اين برنامه كه توسط گروهاي از پرستاران متخصص انكولوژي، يك انكولوژيست، مترجم، دستياران تحقيق و يك جامعه‌شناس تشكيل مي‌شد با مشخص كردن عدم درماني كافي بيماران سرطاني متعلق به فرهنگهاي مختلف در منطقة بوستون به نقش حمايتي بيمارستانها، مؤسسات خدمات بهداشتي و آسايشگاهها در اين رابطه مي‌پرداخت. اين برنامه در طي اجرا 500 نفر پرستار خانگي، بيمارستاني و يا مشغول به كار در آزمايشگاه تربيت نمود. همچنين با همكاري نماينده‌هايي از عامة مردم بروشورهاي اطلاعاتي مفيدي جهت تعاليم مربوط به دوره‌هاي سرطاني براي 11 گروه با زمينه‌هاي فرهنگي قضاوت به 11 زبان مختلف تهيه شده است.

شاخة ماساچوست انجمن سرطان آمريكا و BCPEP تعداد بي‌شماري از اين دفترچه‌هاي راهنما را كه در سواد چهارم ابتدايي نوشته شده در بين مردم توزيع كردند. اين بروشورها همچنين حاوي يك درجه‌بندي براي درد، قسمت ثبت روزانة درد، و نيز توصيه‌هايي جهت استفاده از درمان‌هاي دارويي و يا غير دارويي درد نيز بوده‌اند.

و...

تحقیق درباره درد عضو مجازي

تحقیق درباره درد عضو مجازي

تحقیق درباره درد عضو مجازي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

درد عضو مجازي

در 80 درصد بيماران دچار قطع عضو، درد در محل عضو قطع شده احساس خواهد شد. اين درد پس از قطع عضوي كه بطور مزمن دردناك بوده است بيشتر ديده شده و معمولاً مشابه همان دردي است كه قبل از قطع عضو وجود داشته است. اين درد ندرتاً در كودكان ديده مي شود. همچنين تا به حال تجربه چنين دردي در افرادي كه بطور مادرزاد دچار فقدان و با نقص عضو هستند ديده نشده است. با وجودي كه Jensen و همكارانش كاهش در شيوع درد عضو مجازي در طي 2 سال را نشان داده اند (از 72% به 59%) ساير نويسندگان به چنين يافته اي دست نيافته اند.

درد عضو مجازي مي تواند تا 80 درصد افراد دچار قطع اندام را مبتلا نمايد. فاكتورهاي محيطي و مركزي مختلفي در تعيين شدن آن موثرند.

پاتوفيزيولوژي

هر دو نوع فاكتورهاي محيطي و مركزي در درد عضو مجازي نقش تعيين كننده دارند. فاكتورهاي روان شناختي به نظر باعث بوجود آمدن اين مشكل نمي شوند اما در شدت و نيز سير آن موثرند.

فاكتورهاي محيطي. احساس مجازي كرامپي و يا فشارنده در والقع در اثر تنش عضلاني در باقيماندة اندام بوجود مي آيد. تغييرات تنش عضلاني در باقيماندة اندام نسبت به حس كرامپي و يا فشارندة درد مجازي در حدود چند ثانيه اي تقدم دارند. روش ها و درمان هايي كه تنش عضلاني مربوطه را از بين مي برند باعث كاهش درد كرامپي مجازي مي شوند. بسياري از افراد دچار قطع عضو اظهار مي كنند كه درد مجازي كرامپي اي را كه احساس مي كنند با فعاليتها و ورزش هايي كه باعث كاهش انقباض عضلاني مي شود تخفيف و با حركات و ورزش هايي كه بطور كلي تنش عضله را افزايش مي دهند تشديد مي يابد. تمرين هاي متناسبي كه تنش عضله در باقيمانده اندام را تغيير مي دهند روي شدت درد مجازي تاثير مي گذارند.

كاهش جريان خون سطحي در يك اندام در بسياري از شرايط دردناك مشاهده مي شود. مطالعات نشان مي دهند كه در اندام هاي قطع شده

 • انتهاهاي عصبي در انتهاي عضو قطع شده به تحريك حساس باقي مي مانند.
 • خنك كردن اين انتهاهاي عصبي باعث افزايش سرعت فعاليت آنها مي شود
 • كاهش خون رساني به اتندام باعث افت درجه حرارت آن مي شود.

در قطع عضو، باقيماندة اندام در انتهاي دسيتال نسبت به نقاط قرينه در اندام مقابل سردتر هستند. اين مناطق سرد نسبت به تلاش جهت افزايش جريان خون پوستي نسبتاً بدون پاسخ بوده و در مقايسه با اندام سالم به سرما حساس تر هستند.

Kristen و همكارانش كشف كردند كه افراد دچار قطع عضوي كه احساس درد مجازي داشته اند الگوهاي درجه حرارت اندام نسبت به افرادي كه چنين دردي را حس نمي كرده اند بسيار متفاوت بوده است.

در رابطه با انواع لرزشي، ضرباني و سوزن شدن هاي درد مجازي، و نه براي انواع ديگر، ارتباط نزديك و معكوسي بين شدت درد اندام مجازي و درجه حرارت در باقيماندة اندام نشان داده است.

و...


تحقیق درباره درد ثانويه به آسيب‌هاي نخاعي

تحقیق درباره درد ثانويه به آسيب‌هاي نخاعي

تحقیق درباره درد ثانويه به آسيب‌هاي نخاعي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

درد ثانويه به آسيب‌هاي نخاعي: علايم باليني، شيوع و اصطلاحات

درد يك جزء همراه بسيار ناتوان كنندة آسيبهاي نخاعي (SC1) است كه باعث افزايش فشار ببيمار راني مي‌شود كه در اثر اين آسيب‌ها دچار تروهاي فيزيكي و عاطفي مي‌باشند. با وجودي كه از بين رفتن فعاليت مهم ترين عارضه آسيب‌هاي نخاعي محسوب مي‌شود، درد نقش مؤثري در توانايي چنين افرادي در بدست آوردن حد ايده‌آل فعاليت خود دارد. نتايج يك همه‌پرسي در انگلستان نشان مي‌دهد كه در 11 درصد افرادي كه به اين مطالعه 37 درصد بيماران دچار آسيب نخاعي با ضايعات بالاي قفسه درصدي و يا گردني و 23 درصد بيماران با ضايعات پائين توراسيك و يا لومتوماكرال حاضر بوده‌اند به جاي تسكين درد، فعاليت مثانه، روده و يا حتي فعاليت جنسي خود را از دست بدهند، نشان داده شده است.

با وجودي كه ضايعات نخاعي يك مشكل شناخته شده مي‌باشند عدم تناسب در ميزان شيوع گزارش شده آن وجود دارد. بعلاوه لغات و روش‌هاي بسيار متعدد و متفاوتي براي طبقه‌بندي انواع درد ناشي از ضايعات نخاعي استفاده مي‌شود. اين مقاله به بررسي اپيدميولوژي و علايم باليني درد ضايعات نخاعي پرداخته و روش‌ها مختلف موجود براي تقسيم‌بندي آن را توضيح خواهد داد. ما از اصطلاحاتي كه توسط كميتة طرح ضربت درد پس از ضايعات نخاعي توسط انجمن جهاني مطالعه دردابداع شده است استفاده خواهيم كرد.

اپيدميولوژي

شيوع و رواج درد ضايعات نخاعي: مطالعات بسياري به بررسي شيوع درد ضايعات نخاعي پرداخته‌اند. يك جمع‌بندي از مجموع 15 مطالعه در اين رابطه نشان مي‌دهد كه حدود 69 درصد چنين بيماراني دچار درد شده و تقريباً يك سوم آنها درد خود را شديد ذكر مي‌نمايند. مطالعات متعدد جديدتري نيز اين يافته‌ها را تأييد كرده‌اند. مطالعه‌اي روي 901 بيمار نشان داده است كه شيوع درد مزمن حدود 66 درصد است. يك بررسي پرسش نامه‌اي نيز شيوع حدود 66 درصد و دو مطالعه طولي نيز شيوع 64 درصدي در 6 ماه و 63 درصدي در 12 ماه در پي‌گيري‌هاي پس از ترخيص از بيمارستان پيدا كرده‌اند.

ميزان متوسط گزارش شده براي شيوع ضايعات نخاعي مزمن حدود 64 درصد بوده و يك سوم افراد مبتلا درد شديدي را گزارش كرده‌اند. با اين و جود تفاوت‌هاي گسترده‌اي در بين مقالات و مطالعات فردي وجود دارد. در يك بازنگري توسط Bonica، ميزان متوسط شيوع بين 44 تا 90 درصد و درصد بيماراني كه درد شديد داشته‌اند نيز بين 12 تا 30 درصد متغير بوده است. مقادير مشابهي در مطالعات جديدتر نيز يافت شده‌اند. در يك مطالعه اخير انسيدانس دارد در طي بازپروري‌هاي در حال بستري پس از ضايعات نخاعي تا 90 درصد بوده است.

ارتباط درد با ساير متغيرها. با وجودي كه درد مشكل شايعي براي بيماران داراي ضايعات نخاعي است. فاكتورهاي مداخله‌گر در اين رابطه شناخته شده نيستند. فاكتورهاي متعددي ممكن است داراي اهميت باشند مانند سطح نخاعي جراحت ايجاد شده، علت جراحت و آسيب، ميزان كامل بودن ضايعه نخاعي و مسايل رواني اجتماعي.

و...


تحقیق درباره درخت فندق و درخت گردو

تحقیق درباره درخت فندق و درخت گردو

تحقیق درباره درخت فندق و درخت گردو

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:19

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

درخت فندق و درخت گردوي ايراني

درخت گردويي ايراني يا انگليسي jaglans regia تحت تاثير چندين بيماري است كه به رشد آن ضربه زده و كيفيت و محصول هسته هاي آن را كاهش مي دهد. برخي از اين بيماري ها كه بيماري هاي انگلي ناميده مي شوند را     توليد مي كنند كه به عنوان انگل روي گياه ميزبان زندگي مي كنند. ناهنجاري هاي ديگر كه بيماري هاي غيرانگلي مي باشند از شرايط آب و هوايي نامطلوب ناميده مي شوند و همچنين ناشي از خاك نامناسب يا كمبود و اضافه بودن يك يا تعدادي مواد معدني در خاك مي باشند. آفات باكتريايي گردو كه باjaglandis  xanthomonos  ايجاد مي شوند نسبت به كل بيماري هاي گردو از اهميت اقتصادي بيشتري برخوردار مي باشند. شيوع و زيان باري آن هر ساله متغير است. آن معمولا در نواحي ساحلي پوشيده از مه(مه آلود) اقيانوس آرام نسبت به نواحي بومي داخلي جدي تر است (از نظر شيوع و زيان) بيش از پنجاه درصد محصول در باغ هاي سم پاشي نشده در سال شيوع اپيدمي از بين رفته است برگها، هسته، دم گربه اي، جوانه و ريشه هاي رشد كنوني مورد هجوم قرار گرفته است بيماري در ابتدا در فصل بهار در برگهاي جوان بصورت نقاط كوچك (لكه هاي ) قهوه اي مايل به قرمز در حاشيه ها يا بافتهاي بين برگها نمايان مي شوند. بر روي ريشه مترها اين بيماري سبب نقطه هاي سياه و تقريبا پژمرده مي شوند كه اغلب ريشه ها را احاطه مي كند و سبب مي شود آنها خشك شوند برگهاي جوان و جوانه هاي دم گربه اي به رنگ قهوه اي تيره يا سياه شده و خشك مي شوند. اين بيماري بويژه برروي هسته ها جدي تر است كه در آنها سبب نقطه لكه هاي سياه به اندازه هاي مختلف مي شود موجود زنده كه علت بيماري است از يك سال تا سال بعدي در جوانه هاي بيمار هستند و در مقادير كم تر در پوسيدگي هاي شاخ و برگهاي رشد كرده از سال قبلي وجود دارند . اين باكتري ها در اصل با قطرات باران از منابع آلودگي متصل شده منتشر مي شوند اين باكتري ها از طريق منافذريز stomata وارد بافتهاي رشد كنوني مي شوند. باران هاي طولاني و فراوان دقيقا قبل و طي شكوفه دهي و براي حدود دو هفته پس از آن مي توانند سبب شيوع جدي مي شود چون هسته ميوه در آن زمان بيشتر مستعد بيماري است. آلودگي ها (عفونت) كه پس از آن رخ مي دهد كه هسته ها سه چهارم رشد خود را كرده اند از اهميت اقتصادي كمي برخودار است چون به ندرت به پوست مي رسد گرده هاي آلوده از دم گربه اي هاي بيمار نيز گاهي اوقات اين باكتري ها را منتشر مي كند اين آفت مي تواند با مصرف محلول هاي محصول خاص در فواصل زمان بندي شده و يكسره كنترل شود. هر يك از مواد سم پاشي زيراگر بدرستي بكار رود موثر مي باشد:

1)-2-100  (6-3-100) Bordeaux-4 در نواحي بي نهايت مرطوب يك اموليسون (محلول) تابستاني روغن به ميزان يك پانيت از محلول روغن در هر 100 گالن مخلوط  Bordeaux بايد قبل از شكوفه دهي افزوده شود تا وخامت(شدت) آسيب برگ كاهش يابد حتي در شرايطي كه براي رشد آن مطلوبست.

2- اكسيد مس زرد(كاپروكسيدزرد) به ميزان يك پوند در هر 100 گالن آب (100- 2/1 1 بويژه در نواحي مرطوب)

و...


تحقیق درباره درجات قرب به خداوند متعال

تحقیق درباره درجات قرب به خداوند متعال

تحقیق درباره درجات قرب به خداوند متعال

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

درجات قرب به خداوند متعال

لفظ «درجات» در قرآن، مكرّر و با تعبيرهاي مختلفي آمده است كه نكات لطيفي دربر دارد. براي بعضي ميفرمايد: «لَهُمْ دَرَجات» (98) براي آنها درجاتي است. اما درباره عدّه ديگري ميفرمايد: «هُمْ دَرَجاتٌ» (99) آنان خود درجه هستند. مانند افراد بزرگي كه اگر در پايين مجلس هم بنشينند آنجا ميشود بالا، يعني خود آنان درجه سازند، نه آنكه درجه و مقام آنها را بالا ببرد.
اين درجه بندي معنوي مخصوص انسانها نيست، بلكه سلسله مراتب در ميان فرشتگان نيز هست.

قرآن در مورد جبرئيل ميفرمايد: «مُطاعٍ ثَمَّ اَمين» (100) يعني مورد اطاعت ديگر فرشتگان است.
به هر حال درجات انسانها در اطاعت از خدا متفاوت است:
1- گاهي فقط مطيع است، اما نه از روي رضا.
2- گاهي نه فقط مطيع كه محبّ است، يعني بر اساس عشق و محبّت اطاعت ميكند.
3- گاهي بالاتر از اطاعت و محبّت، به معرفت كامل ميرسد و هرچه ميبيند او را ميبيند.
حضرت عليعليه السلام ميفرمايد: «ما رَأَيْتُ شَيْئاً اِلاَّ وَ رَأَيْتُ اللَّه قَبْلَه و بَعْدَه و مَعَه» (101)

خدا را براي خدا بخوانيم
ميگويند: سلطان محمود غزنوي براي آزمايش درباريانش كه چقدر به او وفادارند، كارواني به راه انداخت و صندوق جواهري را بر شتري نهاد اما در آنرا قفل نكرد. در مسير راه به درّهاي رسيدند او شتر را رَم داد، صندوق برگشت و جواهرات به درّه سرازير شد. سلطان گفت: هر كس هر جواهري به دستش رسيد از آنِ او باشد، اطرافيان شاه را رها كردند و به سراغ جمع كردنِ درّ و گوهر رفتند.
در اين ميان ديد كه اَياز جواهرات را رها كرده و به دنبال سلطان آمده است. از او پرسيد تو چرا به سراغ جواهرات نرفتي؟ اياز در جواب گفت:
منم در قفاي تو ميتاختم
زخدمت به نعمت نپرداختم
آنگاه مولوي از اين ماجرا نتيجهگيري كرده و ميگويد:
گر از دوست چشمت به احسان اوست
تو در بند خويشي نه در بند دوست
خلاف طريقت بود كاولياء
تمنا كنند از خدا جز خدا
قرآن از كساني كه خدا را بخاطر خود ميخوانند و فقط در مشكلات به سراغ او ميروند و در غير آن خدا را فراموش و يا حتي انكار ميكنند، به شدت انتقاد كرده است:
«فَاِذا رَكِبوُا فِي الْفُلْك دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّين فَلمَّا نَجَّاهُمْ اِلي الْبرِّ اِذاهُمْ يُشْرِكوُن» (102)
هرگاه بر كشتي سوار و در آستانه غرق شدن قرار گيرند، با اخلاص خدا را ميخوانند، اما همين كه به خشكي پا گذاشتند و نجات يافتند مشرك ميشوند.
به هرحال، كار براي خود، نفسپرستي است.

كار براي مردم، بتپرستي است.
كار براي خدا و خلق، دوگانهپرستي است.
و كارِ خود و خلق را براي خدا كردن، خداپرستي است.
در مناجات ميخوانيم: «اِلهي ما عَبَدْتُك خَوْفاً مِنْ نارِك وَ لا طَمَعاً في جَنَّتِك بَلْ وَجَدْتُك اَهْلاً لِلْعِبادَة فَعَبْدتُك» (103) خداوندا! عبادتِ من نه از ترس دوزخ و نه به طمع بهشت توست، بلكه بخاطر آنست كه تو را شايسته عبادت و بندگي يافتم پس تو را عبادت كردم.
آري، اين تجّارند كه به طمع سود كار ميكنند و اين بردگانند كه از روي ترس كار ميكنند، آزادگان و اَحرار بخاطر شكر نعمتهاي الهي او را عبادت ميكنند. چنانكه در كلمات معصومين آمده است:
«اِنَّ قَوماً عَبَدوُا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْك عِبادَةُ التُّجارِ وَ اِنَّ قَوْماً عَبَدوُا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْك عِبادَةُ الْعَبيدِ و اِنَّ قَوماً عَبَدوُاللَّهَ شُكْراً فَتِلْك عِبادَةُ الْاَحْرارِ» (104)
به قول حافظ:
در ضمير ما نميگنجد بغير از دوست كس
هردو عالمرا بهدشمن دِهكهما را دوست بس
در عشق مادي انسان معشوق را براي خود ميخواهد، اما در عشق معنوي، انسان خود را براي معشوق. عليعليه السلام در دعاي كميل ميگويد: «وَاجْعَلْ قَلْبي بِحُبِّك مُتَيَّماً» خداوندا! قلبم را از محبّت خود لبريز كن.
و....


تحقیق درباره درجات ایمان

تحقیق درباره درجات ایمان

تحقیق درباره درجات ایمان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقد مه :

 سياس خداي عزوجل كه انسا را افريد و به اوعقل داد تا راه حق و باطل را از هم تشخيص دهد. كه ييمودن راه حق تنها با داشتن ايمان حاصل ميشود,و ايمان خود داراي مراتبي ميباشد كه افراد بر حسب ان با يكديكر متفاوت ميباشند.

 موضوع تحقيق من درجات و مراتب ايمان است .  كه با مطاله ي جهار كتاب توانسته ام مطالب مختصري  را جمع اوري كنم و به صورت تحقيق خود ارائه دهم با اميد اينكه مفيد واقع شده و مورد قبل شما استاد كرامي قرار كيرد. اما قبل از اينكه بخواهم مستقيما به درجات ايمان بيردازم ابتدا اشاره اي به( خود ايمان كه اصلا ايمان جيست ؟ جكونه حاصل مي شود. جرا وجود علم درايمان موثر است , ) دارم . بعد از ان به درجات ايمان برداخته ام .

1-* ايمان جيست؟

ايمان عبارت است از باوري كه توام با اقراروعمل به مقتضاي باور باشد. اقرار به عقايد اسلامي  بدون باور قلبي  ايمان نيست باور قلبي هم بدون اقرار عملي ايـــمان نيست . بدين جهت فرعون با اينكه يقين داشت انجه موسي (ع) مي كويد حق است و رسالت موسي (ع) را قلبا باور كرده بود ولي به او مومن كفته نمي شد جون از روي لجاجت و اسـتـــكبار اقرار به يكانكي خدا و نبوت موسي نمي كرد. ولي وقتي در حـــــال غرق شدن اصطرارا اعتراف به توحيد و رسالت موسي نمود  كفت: امنت انه لا اله الاالذي امنت به بنواسراييل وانـا من المسلمين : ايمان اوردم كه خدايي جزان خدا كه بني اسراييل به او ايمان اورده اند وجود ندارد ومن يــــكي از مسلمانانم .

در اينجا فرعون جبرا ايمان اورد. قبلا باورقلبي داشت و ترس از غرق شدن ومـردن او را وادار به اقرار زباني كرد.بس او مومن شد ولي به صورت اضطراري واز روي اجبار.

بنابراين ايمان دو ركن دارد:اعتقاد قلبي و اقرارعملي ركن اول دراختيار انسان نيست يعني انسان نميتواند به دلخواه خود هر جه را بخواهد باور كند يا باور نكند ولي ركن دوم در اختيار انسان است

و مربوط به عقل و بعد عملي وجود انسان مي باشد .يعني انسان مي تواند به انجه باور دارد اعتراف كند وبه

مقتضاي ان عمل نمايد ولي عملا اعتراف به اعتقادات خود نداشته باشد اعتقادات قلبيكه ركن اول ايمان است, جون در اختيار انسان نيست اجبار بردار هم نيست , يعني به زور نمي شود اعتقاد كسي را عوض كرد. ولي ركن دوم ايمان كه اقرار عملي است جون در اختيار انسان است قابل اجبار است يعني مي شود جبرا كسي را وادار كرد كه به عقايد خود عملا اعتراف كند يا بر خلاف عقيده خود عمل نمايد و خـــــود نيزداراي مـــراتبي

است .كه اين مراتب ازراه علم حاصل مي شود كه در اينجا به تلازم وجودي علم و ايمان اشاره مي كنيم .

و....

تحقیق درباره پروتکل برنامه بی سیم WAP

تحقیق درباره پروتکل برنامه بی سیم WAP

تحقیق درباره پروتکل برنامه بی سیم WAP

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه :

امروزه به دليل وابستگي شديد كاربران متحرك به دستگاههاي قابل حمل_  جهت تماس كاربران به يكديگر ، دسترسي به يكديگر و دستيابي به دفتر آدرس _ شاهد گسترش روزافزون انواع تلفنهاي سلولي ، پي جو و دستگاههاي ديجيتالي شخصي (PDA) مي باشيم تا جايي كه حمل اين دستگاهها در حد در دست داشتن ساعت مچي ، حمل كيف دستي يا به همراه داشتن دسته كليد  ضروري و طبيعي به نظر مي رسد . در ضمن نسخه هاي جديد دستگاههاي بي سيم يا Handset ها به كاربران امكان مي دهند تا فارغ از زمان و مكان پيامهاي email خود را ارسال و دريافت كرده ، از آخرين اخبارو بازار بورس آگاه شده و به سرور وب دست يابند.

يكي از مهمـترين فناوريهايي كه فرصتـهاي بي نظـيري را در اختـيار كاربران متحرك قـرار مي دهد پروتكل برنامه بي سيم يا WAP – استانداردي جهت به كارگيري ارتباطات و برنامه هاي سرور/ سرويس گيرنده بي سيم – مي باشد . بنابر محاسبات شركت داده هاي بين المللي (IDC) ، تعداد Handset هاي مجهز به WAP از99 ميليون در انتهاي سال 2000 به 3/1 بيليون تا سال 2004 خواهد رسيد .

هم اكنون بسياري ديگر از شركتهاي فروشنده نيز در كنار شركتهاي Handset ، توسعه WAP و پشتيباني از تجارت موبايل را دربرنامه اهداف خود قرار داده اند . مايكروسافت قصد دارد سيستم عامل برنامه WAP اي تحت عنوان Mobile Informaton 2001 Server را روانه بازار نمايد و تا آخر امسال Microsoft Exchange Server را در اختيار سرويس گيرندگان WAP قرار خواهد داد . در صورتيكه شركت شما كاربران متحركي دارد ، حتماً اين مقاله را كه به معرفي پروتكل WAP ، معماري و به كارگيري مدلها مي باشد ، خواهد پرداخت ، مطالعه كنيد .

 

 

 

مباني WAP :   

       نخستين بار در ژوئن 1997 چهار شركت پيشرو تحت عناوين Ericson ، Motorola ، Nokia و Open Wave Systems ( phone.com&unwired planet  سابق ) با هدف ايجاد تكنولوژي جديدي تحت عنوان WAP  و انتقال داشته هاي اينترنتي به دستگاههاي موبايل وبي سيم به هم پيوستند . در دسامبر 1997 ،4 شركت فوق الذكر به منظورمعرفي WAP به عنوان پروتكل استاندارد وتشويق ديگر شركتها به عضويت در توسعه اين استاندارد گروه WAP را تشكيل دادند و بدين ترتيب 400 شركت به عضويت گروه WAP در آمدند .

پس از انتشار نخستين نسخه WAP در آوريل 1998 گروه دو نسخه ديگر را نيز منتشر كرد . نسخه جاري كه به عنوان WAP1.2 شناخته مي شود در نوامبر 1999 منتشر شده است و در حال حاضر گروه WAP در حال توسعه WAP ديگري  در تاريخ ژوئن 2000  مي باشد .

 WAP به شما اجازه مي دهد تا از دستگاههاي بي سيم مجهز به به WAP جهت تبادل داده ها با سرورهاي اينترنتي سيم دار استفاده كنيد . سيستمهاي بي سيم در مقايسه با سيستمهاي سيم دار عموماً داراي صفحات كوچكتر ، قدرت پردازش كمتر ، حافظه كمتر ، قابليتهاي ورودي محدودتر و بالاخره تماسهاي شبكه اي كندتر ( معمولاً بين 9.5kbps تا 19.2kbps ) مي باشند .

و...


تحقیق درباره هنر نقاشي قاجار

تحقیق درباره هنر نقاشي قاجار

تحقیق درباره هنر نقاشي قاجار

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

هنر نقاشي قاجار

شاهرخ مسکوب

سابقه نقاشي قاجار به دوره هاي پيشتر يعني به آخرهاي صفويه و مخصوصاً دوران زنديه مي رسد. در دوره سلسله صفوي و در زمان شاه عباس اول (قرن 17-16 ميلادي) رابطه ايران با اروپا توسعه زيادي مي يابد. در داخل، ايران از يک دوره ثبات طولاني، حکومت مرکزي با قدرت و رونق اقتصادي برخوردار است. شاه عباس در شمال شرقي دشمني اُزبک ها را از بين برده و آنها را سرکوب کرده بود. در مغرب ايران هم با ترکان عثماني به نوعي صلح مسلّح رسيده بود که خيال او را از مرزهاي غربي کشور آسوده مي داشت.
مجموعه اين عوامل به دستگاه دولت وقت اجازه مي داد که تمام کوشش خود را صرف آباداني، ساختن کشور و رونق اقتصادي کند. امپراطوري عثماني در مشرق با ايران و در مغرب با جمهوري ونيز و کشورهاي اروپائي برخورد و کشمکش هاي طولاني داشت.
درنتيجه هم به علت هاي اقتصادي و هم به علت هاي نظامي (درمقابله با امپراطوري عثماني) ايران و کشورهاي اروپائي علاقمند به توسعه روابط با يکديگر بودند. مخصوصاً بايد يادآوري کرد که درآن موقع کشورهائي مثل هلند، پرتقال، انگلستان و . . . به دلايل اقتصادي و فرهنگي شروع به خروج از اروپا، توجه به مشرق و دست اندازي به کشورهاي آسيائي کرده بودند.

درقرن 17 روابط ايران با اروپا به حدي رسيد که تا آن زمان به کلي براي دوطرف بي سابقه بود. اين روابط متنوع، همه جانبه و از جمله هنري و فرهنگي هم بود.
درکنار نقاشي سنتي ايران يعني مينياتور که در حال شکفتگي و کمال بود، نقاشي ديواري (ديوارنگاره) هم به دربار راه يافت. زندگي پُرشکوه و با تجمل درباري خواستار تزيين قصرهاي گوناگوني بود که در اصفهان و قزوين و شهرهاي ديگر ساخته مي شد. مينياتور بيشتر در خدمت تزيين کتاب بود و با خصوصياتي که داشت به کار آراستن کاخ ها نمي آمد. براي اين منطور نقاشي اروپائي سرمشق و نمونه خوبي بود. کاخ چهل ستون تحت تأثير نقاشي اروپا (رنسانس متأخر) و اکثراً بدست نقاشان همان سرزمين نقاشي شد. صحنه ها، مجالسِ پذيرائي و بزم شاهانه، ورود سفيرا